Ateisták dogmái
58373
post-template-default,single,single-post,postid-58373,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Ateisták dogmái

Ateisták dogmái

Az ateizmus is hit? Milyen dogmákban hisznek az ateisták? Tudom fura és önellentmondásosnak látszó a kérdés, pedig nem az. A látszólagos önellentmondások feloldhatóak. Ugyanis egy olyan eszmerendszer, aminek logikátlan, vagy következetlen elvei vannak, azt biztosnak jelentik ki és kitartanak mellette bármilyen észérv ellenére, az bizony dogmatikus. Azt is tudom és el is ismerem, hogy az “Ateisták jellemző rögeszméi” cím sokkal jobb lenne, mármint a pszichológiai tudománya szempontjából, de az istenhitek jellemző dogmatikus voltával való párhuzam jelzése miatt még is ez maradt.

Eddig a következő ateistákra jellemző dogmákat leltem, amit tőlük idézek:

  1. “Az ateisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. Ennyi.”
  2. “Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni.”
  3. “Az ateizmus nem hit, ezért dogmái sincsenek.”
  4.  “Az agnoszticizmus az ateizmus egyik ága. Gyenge ateizmus”
  5. “Semmiféle Isten nem létezik”
  6. “Isten egy falszifikálhatatlan és teljességgel vizsgálhatatlan dolog”
  7. “vallástalan = ateista”
  8. “Az ateizmus olyan mint a nem-bélyeggyűjtés. Tehát ezért nem lehetnek dogmái”
  9. Az ateizmus egy vallás? Akkor ennyi erővel az egészség egy betegség!

Elemzések:

Azaz van-e értelme egy gyűjtőfogalom létezését tagadni?

“Az ateisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. Ennyi.”; A zen-buddhisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A tao követői nem hisznek Istenben vagy istenekben.  A konfucionisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A panteisták nem hisznek Istenben vagy istenekben. A szabadgondolkodók nem hisznek Istenben vagy istenekben. stb  és ettől még nem ateisták. Tehát ez nem elégséges ismérv az ateizmusra, mert összekeverhető sok más egyébbel.

“Isten egyértelműen kívül fekszik a tudomány hatókörén. Nem lehet sem bizonyítani, sem cáfolni.”; Ez egy körbezárt logika, vagy körkörös logika ( Petitio principii ). Ami bizony logikai hibának számít és nem elfogadható érvelés. Hasonló, mint a biblia sem lesz attól igaz, mert az írja magáról, hogy minden szava igaz.

“Az ateizmus nem hit, ezért dogmái sincsenek.”; A dogmatikus elvek, vagy gondolkozásmód, nem csak a vallások sajátossága, tehát ez nem lenne elégséges feltétel. Másrészt sokszor hivatkoznak az ateisták például a taoizmusra és a buddhizmusra, mint ateista vallásokra. Tehát a hit és a vallás ezek szerint még sem kizárói okai az ateizmusnak. Már csak azért sem, mert szerte a világban léteznek államilag elismert ateista egyházak és vallások. Hazánkban is több ateista egyház indult.

Az agnoszticizmus az ateizmus egyik ága. Gyenge ateizmus”; Az agnosztikus fogalom eleve egy ugratás egy vicc eredménye, ami “semmit tudót” jelentene nyers fordításban. Sokan persze ezt úgy akarják értelmezni, mint a semleges álláspontot. Amennyiben az lenne, akkor sem tagozódhatna be az ateizmus alá, attól el kellene különülnie. Viszont ennek van egy másik fő akadálya is. A semleges álláspont nem ateizmus. Ahhoz egyértelmű szembeszegülés, tagadás szükségeltetik.

“Semmiféle Isten nem létezik”; Itt ha egyben vizsgálnánk, akkor lenne egy ellentmondás a 2-es ponttal. Mert amit nem lehet cáfolni, akkor azt ne is próbálják megcáfolni. Persze van itt más gond is. Eleve kizár bármilyen tudományos elven létrejött, vagy létrejövő “Isten” definíciót. Amivel az emberiség történelmében már igen sokan próbálkoztak. Ezek az úgynevezett istenérvek. A fő probléma viszont a “létezés” szóval való metafizikai bánásmód. Mert konkrét racionális érvelésnél, Zeusz például egyértelműen létezik, mint a görög vallás fő Istenalakja, Istene. Vagy még érthetőbben, Micimackó is létezik, mint irodalmi és rajzfilm alak.

“Isten egy falszifikálhatatlan és teljességgel vizsgálhatatlan dolog”; Ez majdnem, de mégsem teljesen azonos a 2-es pontban lévő ateista dogmával, csak itt nincs belekeverve a tudományos módszertan. Ezért más megfogalmazásban válaszolok rá. – Hogyan tudod eldönteni, hogy vizsgálhatatlan, ha nem is tudod, hogy mit kellene vizsgálni? (DEFINIÁLATLANSÁG!!!!)

“vallástalan = ateista”;  Ebből egyből olyan következtetésekre lehetne jutni, hogy mindenki ateistának születik. Ami persze, hogy valótlan és badarság. Közelebb járna a valósághoz, de az sem teljesen igaz, ha minden újszülöttet szabadgondolkodónak állítanánk. A bibi ebben az esetben azzal van, hogy ilyenkor még nagy valósínűséggel nem gondolkoznak.

“Az ateizmus olyan mint a nem-bélyeggyűjtés. Tehát ezért nem lehetnek dogmái”: Az is egy ateista dogma hogy az ateizmus, csak valaminek a nem művelése lenne. Mert akkor ugyebár azonos logikai elven, Zeusz nem-tagadása egyenlő lehetne a teizmussal. Továbbá a nem-bélyeggyűjtés behelyettesítve ugyebár nem-Istenezést jelent. Az ateisták meg nagyon is Isteneznek. Isten a gondokozásuk középpontjában van.

“Az ateizmus egy vallás? Akkor ennyi erővel az egészség egy betegség!”   Nem azért vallásosak az ateisták nagy része, amit nem tesznek, hanem azért amit tesznek. Például ateista egyházakat alapítanak, ateista isteneket tisztelnek, ateista szertartásokat tartanak stb.

Isten nem létezik : Hófehérke nem létezik.
Istenek nem léteznek : Mesehősök nem léteznek

(Hát Nooooooóóómális!?)

A fentiek azért ateizmusra jellemző dogmák, mert az ateisták nem tudják elismerni, hogy ezek következetlenek, nem valósak és csak látszólagos érvelések. Pedig egyértelműen azok. Észre sem veszik benne a logikai hibákat. Ha elismernék, akkor csak egyszerű tévedés lenne. A könnyen cáfolható további magyarázataikkal az ateisták ilyen tekintetben dettó az istenhívők színvonalán vannak. Amelyekből itt a végén majd melléklet formában fel is hozok néhány példát.

Amennyiben előkerülnek még más ateista dogmák is, akkor azzal kiegészítem, pontosítom írásomat. Természetesen ellenérveket is elfogadok, ha azok tényleg következetesek. Bár egyre többen vannak azon az állásponton, hogy az Istenhez hasonlóan nagybetűvel írva, az Ateizmus sem más, mint egy nagy Marhaság.

“Ateista ember nem is létezhet, mivel mindenki hisz valamiben.”
ennek kb. ennyi értelme van:
Istenhívő ember nem is létezik, mivel mindenki ateista valamely Isten tekintetében.”

Az ateizmusra egyébként azért még szükség van, akkor is ha hülyeség. Mert alkalmas lehet arra, hogy ez a két hülyeség, tehát a teizmus és az ateizmus kioltsa egymást. Amely folyamat bekövetkeztével a józan ész és a szabad gondolkozás végre nagyobb teret kaphat.

“szabadgondolkodó; – olyan személy, aki a dolgokról való véleményét a hagyománytól, tekintélytől és különböző dogmáktól függetlenül, elfogulatlanul alakítja ki.”

“Istennek a gondolkodás középpontjába állítása – úgy teista, mint ateista oldalon – számomra is valamilyen gondolkodástörténeti félresiklásnak tűnik.” – Milibák Eszter

Melléklet  ateista kifogások és azok kezelése az itt leírtak kapcsán:

Kifogás1; “Nem tudsz dogmát felmutatni ilyen szempontból, mert az ateistáknak nincsen semmilyen olyan szerveződése, amely minden ateista nevében nyilatkozta, és az általad dogmáknak definiált tételeket rögzítené. Ergo, amikor hogy kijelented, hogy nesze, itt egy ateista dogma, nagy valószínűséggel egy olyan “dogmát” találsz, amivel nem biztos, hogy minden ateista egyetért.”

Kezelés 1; Nézd csak egy szócsere és így is igaz: Nem tudsz dogmát felmutatni ilyen szempontból, mert az istenhívőknek nincsen semmilyen olyan szerveződése, amely minden istenhívő nevében nyilatkozta, és az általad dogmáknak definiált tételeket rögzítené. Ergo, amikor hogy kijelented, hogy nesze, itt egy istenhívő dogma, nagy valószínűséggel egy olyan “dogmát” találsz, amivel nem biztos, hogy minden istenhívő egyetért. Ráadásul nem is kell minden ateistának egyetértenie. 

Forrás: Internet

bg71
info@emberiseg.hu