Kishantos nyer? – hivatalos közlemény
56783
post-template-default,single,single-post,postid-56783,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Kishantos nyer? – hivatalos közlemény

Kishantos nyer? – hivatalos közlemény

Kishantos közleménye a jogerős ítéletről, és a minisztérium nyilatkozatáról
A tegnapi napon, 2015. június 17-én a Fővárosi Törvényszék jogerős részítéletével megállapította, hogy a Mező Vidék Bt. és az NFA, mint a Magyar Állam képviselője között 28 hektár kishantosi földre megkötött földhaszonbérleti szerződés érvénytelen. Az érvénytelenség oka, hogy a Mező Vidék Bt. nem vehetett volna részt pályázóként az NFA által lefolytatott földhaszonbérleti pályázaton.

Kishantos egyéb kereseti kérelmek tekintetében a Fővárosi Törvényszék az első fokú ítéletet hatályon kívül helyezte, és a Pesti Központi Kerületi Bíróságot új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban a Bíróságnak a pályázati eljárás jogszerűségét és szabályosságát is vizsgálnia kell.

A Földművelésügyi Minisztériumot 2015. május 12-én a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletben tiltotta el a Kishantossal kapcsolatos valótlanságok állításától, és kötelezte, hogy az ítélet rendelkező részét 15 napon tegye közzé. A határidő lejárt, a mai napon tehát ennek a közleménynek kellett volna a minisztérium honlapján megjelenni. (az ítélet mellékletben)

Ehelyett újabb valótlanságok és csúsztatások jelentek meg a Földművelésügyi Minisztérium honlapján. Ez nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy a minisztérium nem tartja tiszteletben a bíróság ítéletét.

Valótlan például az az állítás, mely azt sugallja, hogy az állam pert indított Kishantos ellen. Az állam semmilyen pert nem indított a földek ügyében, épp ellenkezőleg Kishantos indított pereket az NFA és a minisztérium ellen. Egyenesen nevetséges, hogy a második jogerős pervesztés után azt állítják, hogy „a perek kivétel nélkül az állam számára kedvező ítélettel zárultak”. Vagy értsük úgy, hogy ha Kishantos nyer, az az állam számára kedvező? Ebben akár egyet is érthetünk.

A birtokvédelmi ügyek egy része még nem zárult le, a lezárult ügyekben pedig a bíróság jogerősen elutasította a „nyertesek” Kishantos ellen indított keresetét, tehát Kishantos nyerte ezeket a pereket is.

A Kishantosi Nonprofit Kft. sohasem vitatta, hogy a szerződése 2013-ban lejárt, azonban pályázott a mintagazdaság területeire, melyeket a vonatkozó törvények értelmében meg kellett volna nyernie tekintettel arra, hogy ezek különleges rendeltetésű, a környezetbarát mezőgazdaság oktatása, kutatása, bemutatása céljára használt területek, melyeken az ökológiai gazdálkodást, az oktatást az Alaptörvény és az NFA működését szabályozó törvény alapján fenn kellett volna tartani. A nemzetközi hírű közcélú intézmény fennmaradása közérdek.

Azzal dicsekedni, hogy az egységes ökológiai gazdaságot 9 részre osztották, egyenesen szánalmas – és felveti azt a kérdést, hogy miért nem a kishantosi földekkel közvetlenül szomszédos, a Mezőfalvai Zrt által használt 9000 hektár állami földből juttattak a környező települések gazdáinak? Kishantos földjeire a valódi helyi gazdák túlnyomó része nem is pályázott, mert tiszteletben tartották az őket segítő intézmény tevékenységét.

A minisztérium közleményében olyan első fokú ítéletre hivatkozik, amit éppen a közlemény kiadásának napján jogerős ítélettel megváltoztattak.

A június 17-i jogerős ítélet természetesen nem érinti Kishantos lejárt szerződését – ezt soha nem is állítottuk, hiszen ebben a perben a kishantosi földekre kiírt pályázatokról és pályázati döntésekről, valamint az azok alapján megkötött új szerződésekről van szó.
Kishantos, 2015. június 18.
Ács Sándorné ügyvezető

bg71
info@emberiseg.hu