Családi Birtok Alapító Nyilatkozat
55515
post-template-default,single,single-post,postid-55515,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Családi Birtok Alapító Nyilatkozat

Családi Birtok Alapító Nyilatkozat

A mostani és majdani Családi Birtok Alapítókhoz szólanék, akik az alábbi nyilatkozatban foglaltakat elfogadják, és tenni is akarnak.  Hogy ne csak gondolatainkban és szavaink szintjén alkossunk egyet, tettekre sarkallak titeket.

A következő lépés az, hogy alkossuk meg Családi Könyvünkbe a Birtok Alapító Nyilatkozatunkat (ez lehet egyéni is, de célunk az, hogy egységes képpel képviseljük érdekeinket, ezért a lenti nyilatkozat lenne az alap-kép amit aláírhattok). Ez legyen szívbéli szép alkotás lehetőség szerint kézzel írva, rajzolva, festve. Ez fontos! Mert alkotásunk által is erősítjük a bennünk lévő fényt, amely az anyagban a jövőben is kifejti hatását. Mindezek után le kéne ezt fénymásolnotok aláírva, dátummal, és ezt küldjétek el nékem. (Előbb jelezzetek vissza a boldogfalvak@freemail.hu címre, és én elküldöm nektek a postacímet.) Akkor tudunk az állam és egyéb európai hivatalos szervek felé tovább lépni, ha a lenti nyilatkozat kellő mennyiségben kerül aláírásra.

Ez lenne az első tett. Ez kis lépés, de szeretném, ha ezen lépések sikere gazdagítaná közös utunkat. Az út hosszú lészen, azért minden lépés örömére szükségünk lesz. Eljutottunk oda, hogy nem engedhetjük meg magunknak a várakozást, a tétlenség luxusát, nem várhatunk addig, míg a félelmek s a kételyek vezetik tovább életünket, s valaki kegyesen engedélyt ad, hogy cselekedjünk. Hisz szabadok vagyunk!

 anasztazia

Családi Birtok Alapító Nyilatkozat

Nyilatkozat a családi birtok létrehozásáról

                Jómagom megismertem az „Oroszország Zengő Cédrusai” könyvsorozatot, ahol tisztán, egyszerűen feltárul egy boldog Élet eszméje, képe. Ez az Életszemlélet Egyetemes, s a magyar élő hagyományunkban is jelen van. Megerősített s további ihletet adott elhatározásom megvalósítására. A mai társadalmi Élet-Kép szétdarabolta a családot, így a nemzet alapjait szedte szét s bontja tovább.

Felismertük ezen korlátait társadalmunknak, amely egy zárt rendszer, s minden természetesen élőnek, így az Embernek is, hosszú távon pusztulását jelenti. Életmódot változtattunk és már többen is elindultak ezen az úton, úgy kívül, mint belül. Ezen folyamat még mindig tart, de már most látjuk, hogy az előttünk álló korlátok (megoldandó feladatok), a társadalom kívánalmai (állami rendszerek: oktatás, egészségügy, stb.) oly mértékben megnehezítették, ill. ellehetetlenítették számunkra a tiszta természetes életet, hogy ez cselekvésre sarkallt minket. Hosszú évek alatt egy tiszta és élhető kép alakult ki arról, miként lehetne visszaállítani nemzettünk alapkövét, a Családot, a maga megrendíthetetlen alapjaira.

Nagyon egyszerű dolog ez: kezdetnek a családok számára egy-egy egyhektáros terület indítaná / segítené tovább ezt a folyamatot. Az adott hely a „Családi Birtok” nevet viseli. Mi mind, akik így akarunk élni, vagy már eképpen élünk, a trágyázáshoz kizárólag szerves anyagokat kívánunk használni, és természetes talajjavítási módszerekkel szeretnék azt megtartani, gyümölcsözővé tenni gyermekeink számára. Tudom, hogy pozitív hatást ér el az, ha sok más család, aki képes és szándékában áll a földjén dolgoznia, kialakítja életmódját családi birtokán, a kisebb falvak, városok környékén. Miért kell legalább ennyi? Tapasztalatunk szerint ahhoz, hogy egy pár ill. család elinduljon önerőből, ez a földterület-nagyság szükséges, hogy ne csak felhasználók és fogyasztók, hanem ellátók és termelők, teremtők legyenek.

Tudom, a jelen körülmények miatt értelmetlen a kormányzatot vagy bárki mást hibáztatni. A hibákat – ami egyben a lecke is – a teljes társadalom ejtette, más országokat is beleértve. A kialakult helyzetben mindenkinek egyénileg el kell gondolkodnia, hogy ő maga a valóságban mit tehet, hogy a közeljövőben pozitív változások induljanak el. Ami leginkább (látszólag) nehezíti a közös elindulást, az az állam azon igénye, követelése a szülőtől, hogy gyermekeit a megszokott zárt rendszerben taníttassa, oktassa. No, ezen rendszer pont megöli gyermekeink azon képességeit, ami a természetes éréshez kellene nékik, s folyamatosan kiszakítja őket a családi egységből és a Szeretet Teréből. Ha a Szeretet Terében élnek gyermekeink, akkor lelkük s lényük beépül a Térbe, melyben szüleikkel, a Teremtővel, a természettel együtt élnek. Így természetes kötődésük lesz a földhöz, a házhoz, s a hazához, és belülről fakad majd a HazaSzeretet érzése minden eképp felnövő gyermekben. A természetes életmód egyik kívánalma a jelenlét, ami annyit tesz, hogy az év jelentős időszakában ott köll lenni a kert s az állat mellett, s építeni-szépíteni a teret s magunkat is, gyermekeinkkel együtt. A kialakított birtokokon családok élnek, ahol saját felhasználásukra és rokonaik számára termelnek. Ily módon a birtokon élő család még elviekben is másképp viszonyul a földhöz, és a hazához.

Elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy folyamatosan kérvényezzük, sürgessük a kormányt a Családi Birtokok létrehozásával és a vonatkozó törvények kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban. Már elkezdtünk felismerni azokat az ősi módszereket, amelyek segítik az ilyen birtokon élő gyermekek oktatását, nevelését, tanítását.  Ezek segítségével megkönnyítjük a családok kijutását birtokukra. Ez a leghatásosabb módja az eddigi helyzetünkből való kilábalásnak, és elősegíti a nemzetek közötti összefogást is. Az eszme szívbéli megértése odavezet, hogy a bensőnkből kiáradó fénnyel is segítjük ezen folyamatokat.

Családi Birtokot Alapító(k) aláírása:

Tihanyi István Nimród

Forrás: http://www.anasztazia.hu/a-csaladi-birtok-alapito-nyilatkozata/

bg71
info@emberiseg.hu