Globális tendenciák 2030-ra?
10363
post-template-default,single,single-post,postid-10363,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Globális tendenciák 2030-ra?

Globális tendenciák 2030-ra?

Pillantsunk bele a jövőképek látóinak és az új stratégiák megalkotóinak a fejébe! Vajon milyen lesz 15-20 év múlva a jövő? Merre tart a technika fejlődése, különösen az ember és a gépek fúziójának a szempontjaiból? Reális jövőképek és „tervek” következnek az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerző Tanácsának 2012. decemberi kiadványából!


De még mielőtt a dolgok közepébe vágnánk, ismerkedjünk meg magának a kiadványnak a legfontosabb rendeltetésével. A bevezetőből ragadtam ki egy részletet.

A Globális tendenciák 2030 – alternatív világok a Nemzeti Hírszerző Tanács ama sorozatának az ötödik verziója, amely a jövő világáról való gondolkodásnak szándékoz egyfajta vázat adni. Miként az előző kiadásoknál, úgy most is reméljük, hogy ez a beszámoló serkenteni fogja a stratégiai gondolkodást, bemutatván a legfontosabb tendenciákat és a várható diszkontinuitását. Különbséget teszünk a megatrendek, vagyis azon faktorok között, amelyek valószínűleg szinte mindegyik forgatókönyvben felbukkannak, és azon új stratégiák, valamint vitatható variációk között, amelyek pályagörbéje messze nem biztos. Végezetül, amint a különböző tényezők sokféleségének és összetettségének valószínűsége megnő, fokozott figyelmet fordítunk azokra a forgatókönyvekre és alternatív világokra, amelyekkel esetleg majd szembesülhetünk.

Mi az emberi történelem egy kritikus fordulópontjánál tartunk, amely messzemenően ellentmondásos jövőképeket eredményezhet. Mi azért harcolunk, hogy a jövőnk ne megváltoztathatatlan, hanem képlékeny legyen, vagyis a megatrendek, az új stratégiák és mindenekfelett az emberi hatóerő közötti kölcsönhatások eredője. Erőfeszítéseink arra bátorítják a döntéshozókat – akár tagjai a kormányzatnak, akár kívülállók –, hogy hosszú távon gondolkodjanak és tervezzenek előre, hogy ne következzenek be negatív jövőképek, viszont a pozitívoknak annál nagyobb esélyük legyen a kibontakozásra.

És most következzen a beharangozóban említett rész.

AZ EMBER KÉPESSÉGEINEK KITERJESZTÉSE:

A technológiák széleskörű alkalmazása során – a beépített implantátumoktól és protézisektől a testet befedő, elektromosan vezérelt vázszerkezetig –, az emberi teljesítménynövelés fokozza az ember ösztönös képességeit, avagy helyettesíti az olyan hiányzó, illetve a rendellenesen működő részeket, mint például a sérült végtagok. A művégtagok mostanára egy olyan szintet értek el, amelyek lehetővé teszik, hogy azokat az emberi végtagoknak megfelelően vagy azoktól egy kicsit hatékonyabban tudjuk használni. Az agy-implantátumok formájában az agyba beépített interfészek bebizonyították, hogy az agy és a gépek közötti távolság közvetlenül áthidalható. A katonai szervezetek számtalan, az emberi teljesítménynövelés irányuló technológiával kísérleteznek. Ide tartozik egyrészt az elektromos külső vázborítás, amely lehetővé teszi a kezelőknek, hogy bírják a fokozott terhelést, másrészt a pszichikai serkentőszerek, amelyek hatására a személyzet hosszabb ideig képes feladatokat végrehajtani.

Az emberi képességek megnövelés a polgárok és a hivatásosok számára egyaránt hatékonyabb munkát tesz lehetővé, kivált olyan körülmények között, ahol korábban ez elképzelhetetlen volt. Talán az idősebb korosztály is élvezheti az elektromos külső vázborítás nyújtotta előnyöket, amely az egyszerű sétában vagy az emelésben segíti a viselőjét és javítja a korosodók egészségét és életminőségét. A nagysikerű protéziseket valószínűleg beépítik használója testébe. Az agyi interfészek gondoskodhatnak majd azokról az emberi „szuperképességeinkről”, amelyek az erőnket és a sebességünket ugyanúgy megnövelik, mint ahogyan a korábban elérhetetlen funkciókat is lehetővé teszik majd.

„Az emberi képességnövelés magas költsége valószínűleg azt fogja eredményezni, hogy 15-20 év múlva csak azok számára lesz elérhető, akik meg tudják fizetni. Egy ilyen szituáció kétosztályos társadalmat szülne… ”

Ahogyan a végtagpótló technológia fejlődik, úgy dönthetnek az emberek a fizikai önvalójuk növelése mellett, miként azt ma is teszik a kozmetikai sebészet esetében. A jövő retina-implantátumai éjszakai látást és az idegrendszer működésének a fokozása által fejlettebb memóriakapacitást, valamint gyorsabb gondolatáramlást tesznek lehetővé. Az ideggyógyszerek egyrészt hosszabb ideig fenntartható koncentrációt, másrészt fejlettebb tanulási képességeket eredményezhetnek.

A felfokozott megtapasztalásokat nyújtó rendszerek a való világban zajló események megtapasztalását is előidézhetik. A robotika vívmányaival felvértezve, az avatárok tapintási, szagló, füllel hallható és képi visszajelzéseket (üzeneteket) közvetíthetnek a kezelő érzékszervei számára.

Az emberi képességnövelést megillető magas költségek valószínűleg azt fogják eredményezni, hogy 15-20 év múlva csak azok számára lesz elérhető, akik meg tudják fizetni. Egy ilyen szituáció kétosztályos: kiemelt és nem kiemelt személyekből álló társadalmat szülne, így megkövetelné a szabályozást. Ráadásul, a technológia eléggé nagy teljesítményű lenne ahhoz, hogy megakadályozza az emberi képességnövelés bezavarását és „feltörését” (beférkőzést és az irányítás átvételét). Az egymást kölcsönösen erősítő és támogató fejlesztések nélkülözhetetlenek az emberi képességnövelés fejlett alkalmazásához. Például az akkumulátorok élettartamának terén végzett fejlesztések lényegesen fokozhatják az elektromos külső vázborítás alkalmazhatóságát. Az emberi memória és egyéb agyfunkciók megértése terén mutatott fejlődés lényeges pontnak számít a jövő agyi interfészeinek szempontjából, miközben a rugalmas, a szervezettel összeegyeztethető elektronika jobban beépül a megnövekedett képességek birtokosába, és újrateremti vagy megnöveli az érzéki észleleteket. Az emberi képességnövelésre vonatkozó erkölcsi és etikai kérdések immáron elkerülhetetlenek.

Forrás: Facebook – Enigma

bg71
info@emberiseg.hu