Gyakori kérdések a Venus Projecttel kapcsolatosan
9641
post-template-default,single,single-post,postid-9641,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Gyakori kérdések a Venus Projecttel kapcsolatosan

Gyakori kérdések a Venus Projecttel kapcsolatosan

Aki nyomon követi az Emberiseg.hu tartalmát, rendszeresen találkozhat Jacques Fresco nevével. Nemrégiben magyar hanggal is elláttam egy általa, általuk készített filmet. Sok kérdés felmerül a Venus Projecttel kapcsolatban, ezekre próbált Fresco válaszolni.

Mi Az Alapja Ennek Az Ötletnek?

A szociális problémák a hiányból erednek. Amíg néhány nemzet diktálja a világ erőforrásaihoz való hozzáférést, addig mindig is lesznek nemzetközi viták függetlenül attól, mennyi törvényt vagy egyezményt írunk alá. Ha véget akarunk vetni a háborúskodásoknak, szegénységnek, éhínségnek, területi vitáknak és a nacionalizmusnak, akkor egy olyan jövőért kell dolgoznunk, amelyben minden erőforrást az összes ember örökségének tekintünk.

A jelenlegi problémáinkat nem lehet megoldani egy olyan társadalomban, amelynek alapja a pénz, a pazarlás és az emberi kizsákmányolás. Napjainkban a pénz a gazdaság szabályozására szolgáló eszköz azon kevesek kezében, akik a nemzetek anyagi vagyona felett rendelkeznek. Ha az olyan kérdésekre nem találunk választ, mint a tervezett elavulás, környezeti nemtörődömség, és a felháborító háborús kiadások, akkor bukásra vagyunk ítélve. Egyezmények, blokádok, bojkott, és hasonlók, amiket a múltban alkalmaztunk, nem működnek.

Sokan úgy hiszik, hogy etikai normák és nemzetközi törvények biztosítják a globális fenntarthatóságot. Még akkor is, ha a világ legetikusabb politikusai kerülnének megválasztásra, elegendő erőforrás hiányában, ugyanazon problémákkal küzdenénk folyamatosan. Amire igazán szükségünk van az a Föld erőforrásaival való intelligens gazdálkodás mindenki javára, a környezetünk védelme mellett.

A Föld rengeteg erőforrással rendelkezik. Ezen erőforrások monetáris irányítással való beosztása és adagolása működésképtelen és, a túlélés szempontjából, visszafogó tényező. Napjainkban, technológiánk magasan fejlett, viszont a társadalmi és gazdasági fejlődésünk még nem zárkózott fel hozzá. Egy globális erőforrás-alapú civilizáció létrehozásával képesek lennénk egy erőforrásokban bőséges, szolgaság és adósság nélküli világot teremteni.

Mi Ösztönözte Ezt Az Irányvonalat?

“Végigéltem az 1929-es gazdasági világválságot és ez hozzájárult a társadalomról formált képem kialakulásához. Ezen idő alatt a Föld ugyanaz a hely maradt, a gyárak és üzemek mind épségben megvoltak, és az erőforrások is rendelkezésre álltak, de az embereknek nem volt pénzük, hogy termékeket vásároljanak. Úgy éreztem, hogy játékszabályaink, amelyek alapján élünk, elavultak és károsak. Ezzel kezdetét vette egy életen át tartó küldetés, amelynek eredményei a Venus Projekten keresztül bemutatott tervek és következtetések.

A nyomorúság, a szenvedés, a háborúk és a háborús haszonszerzések adták az ösztönzést és az ihletet a munkámhoz. A kormányok, az akadémiai világ látszólagos hozzánemértése, és a tudós társadalom által nyújtott megoldások hiánya is motiváló tényező volt. Sokan ott buknak el, hogy a társadalmi problémáknak egy elhatárolt töredékét vizsgálják és így a következtetéseik és javaslataik túlságosan specializáltak. Tudósok, politikusok és akadémikusok a problémákat a rendszeren belül állva szemlélik és néznek kifelé, holott éppen ez a rendszer a felelős a vizsgált problémáért. Csalódott vagyok azokban, akik idegen bolygók lakhatóvá formálásán aggódnak, amíg a saját világuk tele van háborúkkal, szegénységgel, éhínséggel, és környezeti nemtörődömséggel.

Alkoholistákkal, kábítószerfüggőkkel és az úgynevezett fiatalkorú bűnözőkkel való munkám során meggyőződtem arról, hogy az egyes személyek helyett azokkal a társadalmi körülményekkel és feltételekkel kellene hatékonyabban megbirkóznunk, amelyek e viselkedésmódok kialakulásáért felelősek.” -Jacque Fresco

Mik Az Alapjai Ezeknek A Terveknek?

“Az első kérdés az, hogy mit akarunk elérni, és melyik a legegyszerűbb út. Legegyszerűbb olyan értelemben, hogy azt meglévő módszerekkel és eszközökkel el lehessen érni. Ha a legolcsóbb és lehető legerősebb repülőgépet kellene megterveznem a legkevesebb anyagráfordítással, akkor egy repülő szárnyat választanék. A repülő szárny nem igényel törzset, farkat, kormánylapátokat és stabilizátort. Az utasok a szárnyakban ülnek. Sok variációt terveztem repülő szárnyra az 1930-as években.

A társadalomtervezésnek a Föld erőforrásainak eltartókapacitásán kell alapulnia, és nem bizonyos emberek előnyein, filozófiáján, vágyain vagy esztétikafogalmán. Például, a tervezett városok köralakjának az alapja az, hogy a lehető legkevesebb energiaráfordítással a társadalmi előnyöket maximalizáljuk. Amikor az építészetet intelligensen alkalmazzuk, akkor a legbiztonságosabb, és a leghatékonyabb struktúrák kialakítását érhetjük el a legkevesebb anyag ráfordításával. Ahogy a felhasznált anyagok fejlődnek és változnak, úgy fog az építészet is változni a városokkal együtt. Ez nem hátráltatja az előnyös tervek bevezetését, hanem éppen ellenkezőleg, mindenki számára elérhetővé teszi az ebből adódó kényelmet, termékeket és szolgáltatásokat.” – Jacque Fresco

Mi A Venus Projekt?

Értelmetlen kritizálni egy kultúrát úgy, hogy nem szolgálunk konstruktív javaslatokkal vagy alternatívákkal. A Venus Projekt olyan társadalmi változtatásokat javasol, amelyek egy fenntartható és békés globális civilizáció felé mutatnak. Olyan társadalom tervezését fogalmazza meg, amelyben az emberi jogok nem csak papíron léteznek, hanem az élet szerves részét képezik. A Venus Projekt egy olyan jövőt képzel el, amelyben minden tudásunkat egy fenntartható civilizáció létrehozásához használjuk fel. Ennek eléréséhez tudományosan kell újraterveznünk a kultúránkat úgy, hogy a háborúk, az éhínség, a szegénység, az adósság és a szükségtelen emberi szenvedés nemcsak elkerülhetőek, hanem elfogadhatatlanok legyenek. Bármi, ami ennél kevesebbre törekszik az a mai világunkba beágyazódott problémák katasztrofális ismétlődéséhez vezet.

Egyszerűen fogalmazva, egy erőforrás-alapú gazdasági rendszer a pénz helyett az erőforrásokra helyezi a hangsúlyt, és biztosítja azok humánus és hatékony elosztását. Ez egy rendszer, amelyben a termékek és szolgáltatások elérhetőek pénz, hitel, adósság, szolgaság vagy árucsere nélkül. Az első mérföldkő a hiány kiküszöbölése. Egy erőforrás-alapú gazdaság úgy lehet úrrá a hiányon, hogy megújuló energiaforrásokat alkalmaz automatizált és számítógépesített termeléssel és leltárral karöltve. Biztonságos, energiatakarékos városokat kell terveznünk fejlett közlekedési rendszerrel, univerzális betegellátást és egészségügyi rendszert, valamint helytálló és a legfrissebb ismereteken alapuló oktatást kell biztosítanunk. Ennek az újfajta társadalmi tervezésnek a célja egy olyan ösztönzési rendszer kialakítása, amely az emberi és a környezeti szempontokon alapul, és amely szükségtelenné teszi az alacsony, én-központú célokért való küzdelmet, mint amilyen a vagyon-, a tulajdon- és a hatalomszerzés. Ezek az új ösztönző erők hozzásegítik az embereket az önbeteljesítéshez, a kreatív tevékenységek végzéséhez, mind anyagilag, mind pedig spirituálisan.

Mi A Különbség A Venus Projekt És A Kommunizmus Között?

A kommunizmusnak eszköze volt a munka és a pénz, a társadalom rétegződött volt és a választott tisztviselők a rendszer hagyományainak megőrzését tartották szem előtt. Mindenekelőtt, a kommunizmus nem küzdötte le a hiányt és tervek, valamint módszerek sem léteztek a bőség megteremtéséhez. Emberi termelés helyett a gépi termelés fog dominálni a jövőben. Talán nem saját hibáikból, de hatalmas katonai kiadásaik is voltak, hogy védelmet biztosítsanak a fasizmus és a kapitalizmus intézményeivel szemben.

Hiba lenne párhuzamot vonni a kapitalizmus és az erőforrás-alapú társadalmi rendszer között. A kommunizmusban jelen van a pénz, a bankok, a hadsereg, a rendőrség, a börtönök, karizmatikus személyek, a társadalmi rétegződés, és kinevezett vezetők irányítanak. A Venus Projekt célja, hogy a pénzhasználatot szükségtelenné tegye. Rendőrségre, börtönökre a hadseregre, reklámozásra, tőzsdére és kormányokra egyáltalán nem lenne szükség, amikor a szolgáltatások, termékek, betegellátás és az oktatás bárki számára elérhetőek. A Venus Projekt a politikusokat egy kibernetizált társadalommal helyettesíti, amelyben minden fizikai dolgot automatizált rendszerek kezelnek és vezérelnek. Csupán az emberek megfigyelése nincsen automatizálva, mert ez a tevékenység teljesen szükségtelen és társadalmilag sértő. Egy társadalomban, ahol a technológiát az emberekre való tekintet nélkül alkalmazzák, nincsen semmi alap a túlélésre. A kommunizmusnak nincsenek tervei és módszerei az ideáljaik megvalósításához, és a kapitalizmussal, fasizmussal, szocializmussal együtt letűnnek a történelemben, mint bukott társadalmi kísérletek.

A kommunizmus egy ideológiák által vezérelt politikai rendszer, amely nem feltétlen veszi figyelembe az emberi és a környezeti igényeket. Amit figyelembe vesz az a munkásosztály és a munkakörülmények jóléte. A Venus Projekt viszont a termékek minimális emberi munkával történő előállítását tartja szem előtt és a cél a kényszermunka legnagyobb mértékű kiküszöbölése miközben minden az emberek rendelkezésére áll egy virágzó nagy energiájú társadalom működéséhez. Nem az a célunk, hogy a semmittevők társadalmát hozzuk létre, ahol senki nem tesz semmit. Éppen ellenkezőleg, határtalan lehetőségek állnak majd arra, hogy felfedezzünk, alkossunk és tanuljunk.

A Venus Projekt a tudományt és a technológiát az emberiség szolgálatába állítja, és segít felülkerekedni mindazon mesterséges akadályokon, amelyek megosztják és elválasztják az embereket. Ebben a rendszerben nincs szükség a pénzre, mert a termékeket és szolgáltatásokat árcédula, adósság, kereskedelem és szolgaság nélkül bocsátja rendelkezésre. Ha a technológiánkat intelligensen használjuk, akkor a termékek és szolgáltatások bőségét tudjuk megteremteni az egész bolygó számára. Gépeket és más automatizált rendszereket használunk a termékek létrehozásához és elosztásához, amelyek elosztó központokban lesznek elérhetőek bárki számára. A lényege ennek a magas szintű technológiának az, hogy felszabadítsuk az embereket, hogy a saját érdeklődési körükre és beteljesítésükre fordíthassák idejüket.

Arra törekszünk, hogy az emberi munkát kiiktassuk a termékek és szolgáltatások létrehozása során. Nincs adózás vagy egyéb más kötelezettségek. Nem javasoljuk kormányok létrehozását, azok mindeddig nem bizonyultak megfelelőnek. Számítógépesített és kibernetizált rendszereket alkalmaznánk a társadalmi rendszerekre, amelyeknek a rendelkezésre álló erőforrásokhoz és a bolygó eltartókapacitásához kell igazodniuk. A gépek fő feladata a termékek és szolgáltatások előállítása és elosztása egy tiszta környezet fenntartásával, mindenki számára biztosítva azokat profit nélkül. Amikor a szükséges erőforrások az emberek rendelkezésére állnak, akkor a bűnözés legtöbb formája eltűnik. Szükségtelenné válik a rendőrség, a hadsereg, a börtön. Természetesen ennek eléréséhez az oktatási rendszerben is végre kell hajtanunk változtatásokat. Remélem, ezzel tisztáztam a kérdést, de hozzá kell tennem, hogy ez csak egy egyszerűsített leírása a kommunizmustól való különbségeknek.

Továbbra Is Szükség Lesz A Kormányokra?

A monetáris rendszerből az erőforrás-alapú kibernetizált magas technológiájú rendszerbe való átmenet alatt szükség lesz rendszerelemzők, mérnökök, számítógép programozók, stb. szolgáltatásaira. Nem fognak vezérelveket diktálni és nem lesz semmi kiváltságuk a többi emberrel szemben. Az ő munkájuk a környezet közel természetes állapotra való visszaállítása lesz szárazföldön és vízen. Szintén az ő feladatuk a várostervezés, a közlekedés, földművelés, és termelés lehető leghatékonyabb és leggazdaságosabb automatikus működtetésének megtervezése. Ez állandó frissítéseken és állandó módosításokon megy keresztül, hogy a lehető legjobban megfeleljen a szintén állandóan változó civilizáció igényeinek.

Mit Fog Kezdeni A Venus Projekt Az Abnormális Viselkedésű Emberekkel?

Az aberrált viselkedés az abnormális társadalmi körülményeknek, az alultápláltságnak, a minimálbérnek, a motiváció hiányának, a rossz példaképeknek, és a helytelen oktatásnak a következménye. Az emberek a környezetüket tükrözik vissza. Napjainkban még a leggazdagabb emberek is intellektuális szegénységtől szenvednek. Ők is elkövetnek olyan bűnöket, mint a másik ember. Nem tekintünk a szerencsejáték kaszinókra, mint sértő kriminális intézményekre, de a jövőben valószínűleg az abnormális társadalmunk eredményének fogjuk azokat betudni, együtt több más olyan viselkedési mintával, amelyet ma helyesnek és normálisnak vélünk.

Támogatják-E Aberrált Viselkedésű Emberek Kivégzését?

Amikor „mentálisan instabil” és „aberrált” emberekről beszél, akkor vajon a GE vezetőire gondol, akik a legnagyobb környezetszennyezők között vannak, és akik tudatában vannak annak, hogy a munkavállalóikat rákkeltő anyagok veszélyének teszik ki, amik a halálukat okozzák? Vagy azokra, akik profitszerzés céljából manipulálják a pénzt anélkül, hogy hozzájárulnának mások jólétéhez? Vagy azokra, akik kölcsönt adnak egy személyautó megvásárlásához, és amikor a vásárló nem tudja visszafizetni az utolsó törlesztőrészletet, akkor nem ezen összegnek megfelelő kormányt vagy gumiabroncsokat veszik vissza, hanem az egész autót? Vagy talán azokra a bírókra, akik életfogytiglanra ítélnek erőforrásért elkövetett gyilkosság miatt valakit, miközben a nemzetek vezetői egész városokat és országokat bombáznak és ölnek meg az erőforrásokért és a piacaik biztosításáért, azután pedig szobrokat helyeznek el parkokban azok tiszteletére, akik ezt véghez vitték?

Nagyon sok öldöklésre lenne szükség akkor, ha egy józanabb társadalom így akarna megszabadulni az „instabil” vagy „aberrált” viselkedési formáktól. Nem, nem támogatjuk egy embernek sem a megölését. Úgy gondoljuk, hogy a mostani rendszerünk olyan, mint egy rákos megbetegedés. A saját gazdaszervezetét emészti fel és idővel önmagával is végez. Végeredményként a technológiai események és a fejlődés fokozatosan megszüntetik azon munkalehetőségeket, amelyekkel az emberek megkereshetnék a költőpénzüket, és emiatt új társadalmi rendszerek fognak megjelenni. Úgy érezzük, hogy addigra egy katonai diktatúra fog kialakulni. Ismertetni szeretnénk a nyilvánossággal az erőforrás-alapú gazdaság fogalmát, hogy megértsék, létezik más alternatíva.

“Az egyhangú és veszélyes munkákat a technológia fejlődése megszünteti. Egy erőforrás-alapú gazdaságban az embereknek lehetőségük nyílik a tanulásra, utazásra, másoknak segítséget nyújtó munkára, tervezésre, alkotásra, művészetekre, tudományokra, stb., ahogy kívánják. Nagyon szomorú vagyok, amikor megkérdezik tőlem, hogy „Mit fognak az emberek csinálni?”. Az elméjük annyira ki lett vasalva, hogy az életükben nincsen semmi más lehetőségük, mint a munkájuk és a legtöbb esetben nem is szeretik azt. A gyerekek, amikor még fiatalok, kíváncsiak mindenre, és ha törődnek velük, akkor sokkal szélesebb érdeklődési körrel és képességekkel rendelkeznek. A mostani kultúránk nagyon jó munkát végez arra, hogy az emberek érdeklődését, lehetőségeit, képességeit korlátozza, és lustává kondicionálja őket. Az emberek nem így születnek, és nem születnek gyűlölettel, fanatizmussal, előítélettel, és egyéb más értékekkel sem. A környezet alakítja az embereket, és ha a kultúránkon nem változtatunk, akkor nem lesz változás az emberi viselkedésben sem.

Aggódok azon emberek miatt, akik fő motivációja a pénzszerzés. Például, ha ez motivál egy orvost, és nem az egészségi és gyógyászati problémák megoldása, az emberi életeken való segítség, akkor sokak számára és számomra az orvosi szolgáltatások nem igazán megbízhatóak. Az, hogy az embereket főleg a pénz motiválja céljaik elérésére és a termelésre, az a monetáris rendszer okozta félelmetes mítosz. Rengeteg példát tudnék felhozni olyan emberekre, akik kiválóan harcoltak, tanultak, alkottak pénzbeli jutalmazás csábítása nélkül. Sok más értelmesebb jutalom létezik annál. A jutalom mibenléte és jelentése az értékrendszertől és a kultúrától függ, amiben felnövünk.” – Jacque Fresco

Nem Csupán Becsületes Emberekre Lenne Szükségünk A Kormányokban?

Nem elég kritizálni és rámutatni a társadalmi problémákra, vagy javasolni, hogy magas morálú személyeket válasszunk a hivatalokba. Ez keveset tenne a civilizáció előbbre viteléért. Amire szükség van, az a világ erőforrásainak intelligens kezelése és egy működő, átfogó rendszer a társadalmi ügyek kezelésére, amely összhangban van a rendelkezésre álló erőforrásainkkal és a bolygónk kapacitásával. Még ha kifogástalan jellemű nőket és férfiakat is választunk be a kormányokba, elérhető erőforrások és fejlett technológiák híján a háborúk, a szegénység, és a korrupció ugyanúgy nagy arányban jelen lesznek, nem tűnnek el, függetlenül attól, mennyi törvényt vezetünk be, vagy mennyi megállapodást írunk alá. Nem a demokrácia emelte fel az életszínvonalunkat, hanem az erőforrásaink, a víz, a megművelhető föld, és az új technológiák. Szónoklások és papírkiáltványok lényegtelenek az emberi és társadalmi ügyek kezelésében.

A Venus Projekt Csak Különc Emberek Részére Lesz Vonzó?

James Harvey Robinson úgy hitte, hogy az ember tanulmányainak legmegfelelőbb tárgya maga az ember. Nincs bizonyíték, amely alátámasztaná ezt az állítást. Egy növény nem tud saját magától növekedni. Szüksége van napfényre, ásványi anyagokra, talajra, stb. Bármely növényt is teszünk az északi vagy déli sarkra, az nem fog növekedni bármennyire is tűrőképes genetikailag. Az emberi lények ugyan azon fizikai törvényeknek vannak alárendelve, amelyek az egész evolúciós folyamatot irányítják. Az emberi viselkedés és értékrendszer nem önfejlődő, hanem a környezetünk és kultúránk termékei.

Talán a jövő történészei úgy fognak ránk visszatekinteni, mint különcökre az erőszakosságunkkal, a babonáinkkal, egy társadalomra, amely a bevételeinek nagy részét haderőre költi, miközben a tudomány módszereit felhasználhatná, hogy a nemzetek közti szakadékokat áthidalja. A különc és a társadalmilag sértő viselkedés okozója a nélkülözés vagy az attól való félelem.

A Venus Projekt az oktatási rendszer újratervezését javasolja, amelyben az elő rendszerek kapcsolatát, mint egy szimbiotikus egészet, tárjuk a tanulók elé. Gyerekek, akiket vakbuzgóság, fajgyűlölet és kapzsiság nélkül nevelnek fel, nem fognak a társadalmat sértő viselkedési formákat mutatni. Például, a II. világháború vége felé még a legkifinomultabb német családok is a konzervételért harcoltak egymás között.

A még megválaszolandó kérdés, hogy mennyire befolyásolja az értékrendszerünket a létező intézmények terjesztésére és megtartására tervezett társadalmi környezetünk. Nem az emberi természet, hanem inkább az emberi viselkedés az, amiért aggódnunk kell, és az könnyen megváltoztatható helytálló oktatással és a megfelelő környezettel, amely összhangban van a Föld eltartókapacitásával.

Ha etikus és becsületes személyeket választunk a hivatalokba, de nincsen megfelelő környezeti támogatás a tisztességes törvényeik megvalósításához, akkor azokat nem lehet betartani. Például, ha nincsen elegendő megművelhető földterület élelem termesztéséhez, akkor lopáshoz és korrupcióhoz fognak az emberek folyamodni, hogy megszerezzék a szükséges élelmet.

A tökéletesség hanyatlásával kapcsolatban annyit, hogy ez olyan, mintha Utópiát próbálnánk elérni. Nincs Utópia. Állandóan változásban vagyunk, és új dolgokat tanulunk. Bármely társadalmi rendszer sikere azon áll vagy bukik, hogy mennyire ad helyet a társadalmat előbbre vivő változásoknak. Az általunk választott minták határozzák meg, hogy van-e intelligens élet a Földön.

Milyen Lesz Az Oktatás?

Az oktatásnak többnek kell lennie csupán megtanulandó tények bemutatásánál. Egy innovatív oktatási rendszer egyik ismertető jegye a kommunikációra, a konfliktuskezelésre és a konfliktus elkerülésére helyezett hangsúly. Ez elérhető az általános jelentéstan tanításával.

Bár fogunk könyveket és számítógépeket alkalmazni az oktatásban, a tudomány alapjainak bemutatása abszolút szükséges. Ez magában foglalja a tudományos módszerek és azok a mindennapos életben való felhasználási lehetőségeinek ismertetését. De mindenekelőtt, a tudományt és a technológiát a környezetvédelem és emberek épségére való tekintettel kell alkalmazni, ami nélkül maga a technológiai fejlődés értelmetlen lenne.

Az oktatás egy másik része, amire szintén hangsúlyt kell fektetni, a különböző nemzeteknek napjaink művészeteiben és tudományaiban való részvétele és hozzájárulása. A tendencia, amely az oktatást arra használja, hogy egy adott nemzetet őrizzen és gondozzon, az inkább hasonlít egy propagandaszerű megközelítésre, mintsem az információ hiteles átadására. Nem lehet megérteni más kultúrákat anélkül, hogy megismerkednénk sok különféle kulturális gyakorlattal. Napjainkban egyik civilizált kultúra sem a saját hajánál fogva emelte föl magát. Ellenkezőleg, minden nemzet a művészetekhez és a tudományokhoz hozzájáruló kreatív emberek eredményének köszönhetően fejlődött.

Nagy hangsúlyt fektetnénk az oktatásra. Minél jobban informáltak a gyerekeink, annál gazdagabb lehet mindannyiunk élete. Minden drogozó gyermek egy elpazarolt életet jelent, amiért Te és Én előbb utóbb meg fogunk fizetni. Bár könyveket, videókat és számítógépeket használnánk, az egész oktatási folyamat a részvételen alapulna, amelyben a tanulók közvetlenül kapcsolatban állnának a fizikai környezettel. Ráeszmélnének a növények és az állatok között fennálló szimbiotikus kapcsolatra. Nagy szerepet kapna a tanulók saját kezűleg való kísérletezése, amely során közvetlenül tapasztalhatják meg és érezhetnek rá a fizikai jelenségek lényegére, és ebben a megközelítésben az oktatás és a kommunikáció lennének előtérbe helyezve. Mindenek felett, megtanulnák a hatékony csapatmunka és kommunikáció alapjait tapasztalataik megosztásához, problémák alternatív megközelítéseinek vizsgálatához, az etnikai különbségek elfogadásához és a türelmetlenség megértéssel való helyettesítéséhez.

Az összes civilizáció történelmének átfogó áttekintésére lenne szükség ahhoz, hogy megérthessünk más kultúrákat, értékrendszereket, és az azokat formáló erőket. A Venus Projekt által javasolt általánosító oktatási rendszer lehetővé teszi a tanulók számára, hogy jobban megértsék az idegen kultúrákat, amely elvezet annak jobb megértéséhez, hogy milyen előnyökkel járna, ha a nemzetek összefognának, és együtt dolgoznának a Földön való élet fenntartásán és megőrzésén. Egy világközpontú szemlélettel, nehezebb lenne bárkit is rávenni más emberek vagy nemzetek felé irányuló agresszív, sértő, vagy ellenséges viselkedésre. Ezzel a szélesebb oktatási rendszerrel az emberek látnák, hogy a Föld egy fantasztikus és gazdag hely, amelyen osztozhat, és ahol virágozhat minden nemzet.

Nem Lenne Elég Az Értelmes És Logikus Fejlődés A Változás Eléréséhez?

A problémáinkat nem lehet megoldani csupán okoskodással és logikával. Nem élünk egy logikus vagy ésszerű világban. Nincsen történelmi feljegyzés egy olyan társadalomról sem, amelyben tudatosan és szándékosan igazították volna a kultúrát a változó időkhöz és körülményekhez. A változások valódi okai a bio-társadalmi nyomások voltak, amelyek minden társadalomban jelen vannak, ezek a nagy tömegeket azonnal érintő és veszélyeztető természetes és gazdasági események.

Társadalmi változást okozhat például az erőforráshiány, háborúk, túlnépesedés, járványok, természeti katasztrófák, gazdasági recesszió, tömeges elbocsátások, az emberi munkaerő gépekkel való helyettesítése, és a választott vezetők alkalmatlansága ezen problémák megoldására.

A változás bekövetkezhet katasztrófák vagy jelentős technológiai fejlődés által is. A mezőgazdaság és földművelés bevezetése nagy változást okozott ugyanúgy, mint az ipari forradalom és a pénz használata a kereskedelemben. Történelmi szempontból mindezek pozitív változásként tűnnek fel. Ugyanakkor, bevezetésükkel egy időben emberek vesztették el munkájukat, új képesítések jelentek meg, és egész életformák tűntek el.

A változás iránya nem mindig jár jobb vagy fejlettebb életfeltételekkel. A változás kockázatos. A mesterségesen okozott vagy valódi hiány vagy megvonás befolyásolja a gazdaságot. Hataloméhes vezetők olyan erős fegyvereket birtokolnak, amelyek egész populációk kiirtására alkalmasak, és lakhatatlanná teheti a bolygónkat. Az emberiség kreativitása és innovációs képessége magasan felülmúlja a pusztításra való hajlamát, és mégis minden egyes előre tett lépésünk ellenében ezer lépést teszünk hátra felé minden alkalommal, amikor pusztítást viszünk végbe. A történelem azt mutatja, hogy nem minden változás volt előnyös az emberiséget vagy a bolygó életben tartó rendszerének egységét tekintve. Emiatt rengeteg ember visszasírja a korábbi és egyszerűbb időket.

Nem arról van szó, hogy e régi intézmények megdöntését javasoljuk, hanem arról, hogy azok kezdenek működésképtelenné válni. Sajnos, a régi rendszer és intézményeinek végét nagy valószínűséggel csak egy társadalmi vagy gazdasági összeomlás jelentené. Jelen pillanatban, az egyetlen jelentős társadalmi változás akkor következhetne be, amikor elég nagy számú ember, gazdasági problémák miatt, elveszti a vezetőkbe vetett bizalmát. Akkor a nyilvánosság valamilyen más alternatíva felé fog fordulni. Míg azt gondolnánk, hogy ez egy fényes és új fejezetet nyit majd a nagy emberi drámában, addig sokkal valószínűbb egy diktatórikus rendszer kialakulása, talán egy amerikai típusú fasizmus, amelyet úgy állítanak majd be, mint egy szükséges védelmezést saját helytelen kultúránk termékeitől.

Viszont, nem elég csupán rámutatni az akadályozó tényezőkre, amelyek minden nemzet fennmaradását veszélyeztetik. A kihívás amivel napjaink technológiai korában többé kevésbé minden kultúra szembe találja magát az, hogy a sima átmenetet biztosítaniuk kell egy olyan állapotba, amelyben máshogyan gondolkodunk önmagunkról, a környezetről, és az emberi ügyek intézéséről. Egyre nyilvánvalóbb, hogy minden nemzetnek kötelező összefogni és az alternatívákat globálisan kidolgozni, a társadalmi berendezkedéshez való megfelelő irányultsággal. Ez az egyedüli lehetőség ha el akarjuk kerülni a civilizált világ hanyatlását. Ha az emberiség egyesülni tud a kölcsönös virágzás eléréséhez, akkor az erőforrásokhoz való univerzális hozzáférés elengedhetetlen.

Van-E Terv A Venus Projekt Teljes Egészére?

Emberi és környezeti megfontolások mellett, szükség van egy módszertanra, amely segítségével az ötletek valóra is válthatóak. Ha ezeket a célokat el akarjuk érni, akkor a monetáris rendszert fel kell váltania egy erőforrás-alapú gazdasági rendszernek. Az erőforrások hatékony és gazdaságos kihasználásához kibernetizált és számítógépes technológiát kell alkalmaznunk, amely biztosítja a magas életszínvonalat mindenki számára. A tudomány és a technológia intelligens és emberi alkalmazásával generációkon keresztül képesek leszünk úgy alakítani jövőnket, hogy megőrizzük környezetünket és magunkat.

Nem elegendő csupán a nemzetek együttműködésében bízni. Olyan globális társadalomra van szükségünk, amely egy minden ember számára elfogadható, praktikus tervre épül. Szintén szükségünk van egy nemzetközi tervezőcsapatra, amely képes lefordítani a terveket és a világ egyesítéséből fakadó előnyöket.

A terveknek a Föld eltartó kapacitásán, erőforrásain és a lakók igényeinek megfelelően kell alapulniuk. Civilizációnk fenntartásához emberi megközelítéssel kell a fejlett technológiákat és a rendelkezésre álló erőforrásokat koordinálni.

Mi Fog Történni A Szakemberekkel És Végzettségekkel Ebben Az Új Társadalomban?

Sok, számunkra ismerős végzettség szükségtelenné fog válni. A változások mai ütemében a szakmák nagy része el fog tűnni. E szakmák helyét több területet átfogó csoportok fogják elfoglalni. Rendszerelemzők, számítógép programozók, üzemmód-kutatók, és azok, akik kommunikációs hálózatokkal kötik össze a világot.

Megvan a tudásunk és a képességünk ahhoz, hogy ilyen csoportokat állítsunk rá a megoldandó problémáinkra. Viszont, manapság csak háborúkban és vészhelyzetekben állítunk fel ilyen komplex csoportokat, hogy működő megoldásokat találjanak az adott társadalmi problémákra. Amennyiben ugyanezeket az erőforrásokat nem csak háborúk és vészhelyzetek esetében mozgósítanánk, akkor annak, viszonylag rövid időn belül, előnyös hatásai lennének. Ez könnyen elérhető lenne, egyetemeink felszerelése és kutatóink segítségével, a lehető legjobb megoldási lehetőségeket találhatnánk a megoldandó problémákra.

Ez a megközelítés egy kezdő lépés lenne a jövő civilizációnk szempontjából fontos lehetséges paraméterek meghatározásához.

Ugyanakkor, teret kell engedni a társadalmi és egyéb változásoknak, amelyek folyamatosan felülbírálják e paramétereket, valamint az új technológiáknak a fejlődő kultúrákba való beolvasztásának. A tervezőcsoportok, társadalmilag integrált számítógépek alkalmazásával, automatikusan tudósíthatóak lennének a változó körülményekről.

Mi Vezethet A Jelenlegi Rendszer Összeomlásához?

A kormányok és az ipar több és több felelősséget fognak intelligens gépek vállára fektetni. Napjaink gépei sok billió bitnyi információt képesek kezelni másodpercenként, ami sokkal több, mint amivel akármennyi ipari vagy politikai döntéshozó meg tudna birkózni. Szintén képesek a folyamatosan változó információ gyűjtésére és feldolgozására.

Ennek az irányvonalnak a másik oldala, hogy olyan sok emberi munkaerő válik feleslegessé, hogy nem lesz meg a vásárlóerőnk a mai monetáris rendszer fenntartásához, amely rendszer hatalmas adósságokkal terheli meg a teljes lakosságot és a kormányokat.

Ahogy a régi monetáris rendszer egyre jobban az automatizálásra hagyatkozik és ahogy egyre több munkavállalót tesz feleslegessé az automatizálás, úgy ezek az emberek már nem fognak hinni az ipar hitelességében. Ahogyan az emberek az életüket élik szerte az ipari országokban, a család- és munkaérdekek közötti egyensúly fenntartása már nem lesz megvalósítható azok által, akik elvesztik munkájukat az automatizálások miatt.

A mesterséges intelligencia fejlődésével gépek fogják az összetett döntéseket meghozni az ipari, a hadi és a kormányzati ügyekben. Ez nem jelenti azt, hogy gépek vennék át a hatalmat. Ellenkezőleg, a döntéshozás folyamatát fokozatosan egyre jobban a gépi intelligenciára bízzuk, amely a társadalmi fejlődés következő fázisa.

Sokan úgy hiszik, hogy a kormány vezetői változásokat hoznak, amelyek során mélyen figyelembe veszik a lakosság jólétét. Semmi nem lehetne messzebb a valóságtól. Ugyanúgy, ahogy a múlt társadalmi átalakulásai sem az iskolában vagy az otthonokban való változásoknak köszönhetően következtek be. Minden mai kormányzati rendszer arra törekszik, hogy megtartsa és védje a saját érdekeit és erejének alapját.

A valódi okok előre nem látható, külső események vagy biotársadalmi nyomások, amik fizikailag változtatják meg a környezetünket és a társadalmi berendezkedésünket. Például, a gépek és folyamatok alkalmazása, amelyek feleslegessé teszik az emberi munkaerőt, ezzel akadályozva a megélhetést, súlyos szárazságok, áradások, viharok és földrengések, ember keltette gazdasági katasztrófák, vagy valamilyen ellenséges nemzettől való külső veszedelem.

Nem Elleneznék Ezt A Gazdagok És A Hatalommal Rendelkezők?

Ez sok esetben igaz, viszont amennyiben folytatják az ipar automatizálását, amire rákényszerülnek a versenyben maradás miatt, akkor milliónyi ember fogja elveszíteni állását. Ez nem csak a futószalag mellett dolgozókat érinti, hanem orvosokat, mérnököket, építészeket és másokat is egyaránt. Ahogy ezek az emberek elvesztik a vásárlóerejüket, úgy a tőlük függő iparágak nem lesznek képesek tovább működni. Ez véget fog vetni a régi, kinőtt monetáris rendszernek. Nem az a kérdés, hogy fel fogják-e adni az iparukat, hanem az hogy egész egyszerűen a saját kapzsiságuk fogja azt elavulttá tenni.

Csak amikor a tudományt és a technológiát az emberi érdekek figyelembe vételével alkalmazzuk egy olyan rendszerben, ahol a világ erőforrásait közös hagyatékunknak tekintjük, csak akkor mondhatjuk, hogy van intelligens élet a földön.

A Venus Projekt Egy Utópisztikus Társadalom?

A Venus Projekt nem egy utópisztikus elgondolás. Nem hiszünk az utópisztikus társadalom hamis fogalmában. Olyan dolog nem létezik. A társadalmi rendszerek folyamatosan változásban vannak. Mi egy alternatív irányvonalat javaslunk, amely sok problémánkra megoldást nyújt. Az emberi és a technológiai fejlődésnek nincsenek végső határai, mindig változáson fog keresztül menni. Még akkor is, ha egy olyan társadalmi rendszert tervezünk, amely minden változtatást tartalmaz az emberi életek jobbá tételére és a környezetünk védelmére, még akkor is csak a következő fázis elején leszünk.

Mi Az A Magas Életszínvonal, Amely Ön Szerint Mindenkit Megillet? És Ki Fogja Ezt Eldönteni?

Egy erőforrás-alapú gazdaságban könnyen felül tudnánk kerekedni a ma létező hiányaink többségén tudományos találékonysággal és a fölöslegek csökkentésével. Például, minden területen, ahol vízhiány van páralecsapódást lehetne alkalmazni. Építhetnénk a tengerektől a szárazföldre vezető csatornákat átlátszó takarással, amelyet a víz sótalanítására használnánk. Csupán Florida államban közel 50 watt per négyzetméter kihasználatlan napból kinyerhető hőenergia van. Minden autópálya, parkoló és az új városok épületeinek teteje víz melegítésére lehetne használható fosszilis üzemanyagok alkalmazása nélkül. Geotermikus energiát használva, amely a Föld természetes hője, a következő ezer évre biztosítani tudnánk a társadalom energiaellátását, de ez is kihasználatlan. Emellett ott van még a hullámerőművek, szélerőművek, hőkoncentrátorok és más kihasználatlan energiaforrások. A tudománynak még sosem volt az a feladata, hogy bőséget teremtsen a Föld minden embere számára.

Magas életszínvonal mellett azt értjük, hogy a társadalom minden tagja hozzáfér a létfenntartáshoz szükséges minden dologhoz. Orvosi ellátás, oktatás, élelem, ruházat, szállás, szórakozás, szabadidő stb. A munkaidő folyamatosan csökkenne, amíg teljesen meg nem szűnik. Ma a termékek úgy vannak tervezve, hogy egy idő után biztosan tönkre menjenek és több gyártó állít elő nagyon hasonló termékeket. Ha ezeket ki tudnánk küszöbölni, a reklámozással, értékesítéssel, ügyvédekkel, üzleti alkalmazottakkal, bankárokkal és minden más nem termelékeny szakmával együtt, akkor könnyen sokkal több és magasabb színvonalú terméket és szolgáltatást tudnánk nyújtani mindenki számára. A mai középosztály sokkal magasabb színvonalon él, mint a múlt királyai. Egy erőforrás-alapú gazdaságban, amikor a tudomány és technológia fő hajtóereje és teljes célja a magasabb életszínvonal elérése mindenki számára, akkor az életstílusunk minden képzeletünket felülmúlhatja a jövőben.

Ki Hozza A Döntéseket Egy Erőforrás-Alapú Társadalomban?

Senki. A döntések új technológiák bevezetésével és a Föld eltartó képességének figyelembe vételével születnek. Számítógépek szolgáltathatnák a szükséges információt a teljes ipari és fizikai komplexusban elhelyezett elektronikus érzékelők segítségével.

Igényelhetne E Több Erőforrást Az Aki Többet Dolgozik, Pl. Orvosok, Mint Pl. A Művészek?

Amikor az erőforrások mindenki rendelkezésére állnak árcédula és felosztás nélkül, akkor az emberi értékrendszer nagyon megváltozik. A legtöbbünk egy olyan civilizációban lett tanítva, amely el van merülve a mesterségesen generált hiányban. Számomra eléggé gyanúsak azok, akiket csupán a pénz motivál.
Nem lenne szükség semmilyen stresszt okozó munkára, eléggé nagy lenne a személyi rotáció ahhoz, hogy kiküszöböljük a stresszt és idővel ezek a munkák eltűnnének az új technológiák bevezetésével.

És Mi A Helyzet A Vallással?

A Venus Projekt által bemutatott elképzelések semmi esetre sem állnak szemben a világ legtöbb vallásos tanításával. Talán a fő különbség az, hogy mi tényélegesen meg szeretnénk valósítani ezeket a magasztosnak hangzó ideálokat a bolygónk nemzetei számára.

Egy erőforrás-alapú társadalomban mindenki számára lehetőség nyílik az anyagi haszonra, ha az országa részt vesz egy közös örökség nevű projektben, amely minden nemzetet előbbre visz. Azok akik elutasítják a részvételt, elmulasztják az abból származó előnyöket.

Bárki szabadon részt vehet benne, függetlenül a meggyőződésétől, de senkit nem lehet rá kényszeríteni. Az emberek bármiféle megkötés nélkül, szabadon, közlekedhetnek. Ha valaki nem viselkedik konstruktívan, azoknak, büntetés vagy bebörtönzés helyett, segítenek neki. Folyamatos erőfeszítéseket teszünk majd arra, hogy az előnyöket még olyan nemzeteknek is bemutassuk, amelyek úgy érzik, hogy inkább egyedül haladnak tovább.

Ez nem fog ellenkezni a vallási meggyőződésükkel, társadalmi szokásaikkal vagy hagyományaikkal. Ezeket nem lehet erőszakkal megváltoztatni vagy eltörölni. A katonai megközelítés helyett mi inkább a közös párbeszédet és az oktatást választjuk. Bár így tovább tart, úgy gondoljuk, hogy idővel meglátják az erőforrások megosztásáért való összefogás előnyeit csakúgy, ahogyan az Egyesült Államokban is összefogtak és a határaikon belüli harc befejeződött.

Minden országnak vannak erőforráshiányai és úgy érezzük, hogy látni fogják az előnyöket. Semmit sem kényszerítünk rájuk.

Egy Rendszerben, Ahol Minden Fizetés Nélkül Megkapható, Mi Fogja Ösztönözni Az Embereket?

A szabad-kereskedelmi rendszer tényleg motivál a teljesítményre, ugyanakkor motivál a korrupcióra, a lopásra és a kapzsiságra is. A mi célunk, hogy a motiváció egy új alapjait teremtsük meg, olyan motivációs rendszert, amely nem irányul többé az üres és öncélú vagyon-, tulajdon- és hatalomszerzésre. Napjainkban, pénzügyi korlátok támasztanak akadályt az innovációknak, az egyedi kreativitásnak, és a személyes kezdeményezéseknek. A Venus Projekt által javasolt rendszerben, nincs szükség pénzre ahhoz, hogy valaki alkosson vagy teljesítsen, a szükséges berendezések és kellékek mindenkinek a rendelkezésére állnának.

Javasoljuk, hogy mindenki hozzáférhessen a megtermelt javakhoz és minden szolgáltatáshoz: orvosi ellátáshoz, oktatáshoz, szálláshoz, táplálékhoz és egyebekhez.

Nem elég csupán a létfenntartáshoz elegendő dolgokat nyújtani. Úgy gondoljuk, hogy javaslataink egy új motivációs rendszert fognak teremteni. Az embereknek kihívásokra van szükségük arra hogy intellektuálisan megfelelően fejlődhessenek, szükségünk van arra hogy fenntartsuk kíváncsiságunkat és a hiányon felülkerekedjünk. Mi azt a típusú oktatást szorgalmazzuk ahol a meglévő erőforrásaink intelligens használatát és környezetünk megóvását tanítják.

A szégyenletes dolog a szabad-kereskedelmi rendszerrel kapcsolatban a sok elpazarolt emberi élet. Fiatal lányok állnak a boltok pultjai mögött vásárlókra várva, férfiak és nők dolgoznak ipari üzemekben a mentális képességeiknek csak elenyésző részét kihasználva. A holnap iskoláiban az emberek megtanulnak intelligensen viszonyulni egymáshoz, együttműködni és ötleteiket megosztani, hogy a világot sokkal jobbá tegyék, ahelyett hogy az erőforrásokat háborúkban és katonai kiadásokban pazarolnák el.

Ha nehezünkre esik észrevenni ezen dolgok fontosságát, akkor képzeljük el a következőt. Amikor az államok egyesültek az USA-ban, a határőrök eltűntek a határokról és az amerikaiak megszabadultak a területi vitáktól. Ez a folyamat globálisan is megismételhető úgy, hogy a tudomány és a technológia a Föld minden lakójának a hasznát szolgálja.

Ezen elképzelések alapja több éven keresztül felgyűlt adat és információ. Ha nem gondolkodunk önmagunktól és alkalmazkodunk a lefektetett társadalmi intézményekhez, akkor mások fognak helyettünk gondolkodni. Én is hiszek egy motivációs rendszerben, de nem a monetáris alapú intézményeink által terjesztett alacsony és én-központú motivációkban.

A „Miért vagyunk itt?” egy filozófiai kérdés, amelynek nincsen hivatkozási alapja. Teológusok megpróbálkoztak ennek megválaszolásával. A mi válaszunk az, hogy az evolúció „eredményei” vagyunk. A tudomány kérdése nem az, hogy „miért vagyunk itt?”, hanem az, hogy „milyen folyamatok eredményezik a különféle életformákat?”. Ezt a „A legjobb, ami pénzért nem kapható” („The Best That Money Can’t Buy”) című könyvben is érintettük a 19-ik oldalon a „A babonától a tudományig” („From Superstition To Science”) című fejezetben.

Abban a hitben lettünk felnevelve, hogy az embereket csupán a pénz és a jutalmak ösztönözik.

Valójában, minden ember, akire felnézünk, Michelangelo, Da Vinci, Bell, a Wright fivérek, Darwin, és sokan mások azért dolgoztak, mert érdekelte őket a problémák megoldása, és nem vagyonszerzés hajtotta őket. Ez utóbbi, pár esetben csupán melléktermék volt. Általában a pénz-orientált emberekből üzletemberek vagy részvény brókerek lesznek, akik ritkán kreatívak. Mindig is tartottam azoktól az emberektől, akiket egyedül a pénzszerzés ösztönöz. A csendes óceán déli részén levő szigeteken több, mint elegendő erőforrás állt a lakók rendelkezésére. Temérdek banán, kókuszdió, hal, és kenyérgyümölcs volt elérhető, de mégis dolgoztak navigációs rendszereken, kenukat és kunyhókat építettek, és fonott öltözékeket készítettek. Bár nem használtak pénzt, mégis volt ösztönzésük és az életszínvonaluk javult.

Amerikában a kezdeti időkben, egy férfinak és feleségének hónapokba tellett míg elkészítettek egy fa kunyhót. Ma harminc vagy még több év is beletelik míg kifizetik a házra felvett kölcsönt azon bankároknak és másoknak járó kamatokkal együtt, akiknek semmi közük nem volt a ház tényleges felépítéséhez.

Ha óvatosan szemügyre vesszük azokról az emberekről alkotott véleményeinket, akiknek miden létfontosságú dolog a rendelkezésükre áll, akkor azt látjuk, hogy sok vagyonos ember nem eszik 25-ször naponta annak ellenére, hogy megtehetné, és nem tömi tele a környezetét hangszerekkel és nem halmoz fel száz gépjárművet. Nem az erőforrások elérhetősége a zavaró az emberek számára, hanem azok hiánya, amely a bűncselekmények, a sikkasztások, a csalások többségéért felelős.

Gondoljunk erre, amikor néhány erős nemzet rendelkezik a világ erőforrásainak nagy része felett, kivételes helyzetükkel más nemzeteket kihasználva.

Mindenki számára elérhető lesz egy nagyon magas életszínvonal. Az ösztönző erő, amely az embereket hajtja előre, a háborúk, a területi viták, a gazdasági nehézségek, az adósság, és a legtöbb bűncselekmény vége, ezek kiküszöbölése. Ebben az új társadalomban a környezet, amelyben az emberek felnőnek és tanulnak, a tudomány és a technika alapelveire, és az ember és a környezet kapcsolatának átfogó ismeretére fog alapulni. A környezetünk minden élet fenntartója.

Nem Ellenkezik Ez Az Emberi Természettel?

H. G. Wells írta, hogy „A 20. század eleji haladás ellenes szerzők kedvelt kijelentése volt, hogy „Az emberi természet változatlan”. Azt elképzelni, hogy a kőkorszaki ember a barlangban ugyanúgy gondolkodott és érzett, mint a pikniken lévő bankárok, és hogy Konfucius és Buddha gondolatai felcserélhetőek Rousseau, Karl Marx vagy De Windt gondolataival. Ez nem csupán tájékozatlanságukra utal, hanem arra is, hogy félreinformáltak voltak a fajunk múlt béli tapasztalataival és a jelen állapotával kapcsolatban lévő minden alapvető tényt illetően.”

A Robert Boguslaw a következőket írja „Az Új Utópisztikusok” című munkájában: „Ahogyan Norman R. F. Maier (és mások) rámutatott évekkel ezelőtt, az „emberi természet” jelzőt használjuk karakterisztikusan az emberrel kapcsolatos tájékozatlanságunk elrejtésére. És az emberi viselkedés tárgyalásai során elkövetett alapvető tévedés annak figyelmen kívül hagyása, hogy az ember cselekedeteit befolyásolják mind belső és mind külső tényezők”.

Ahogyan Arthur C. Clarke, és más írók rámutattak, bárki, aki felhozza az emberi természet témáját, az naiv.

Jacque Fresco: Előre tekintve („Looking Forward” ) című könyvéből:
„Amikor még keveset tudtunk a kulturális antropológiáról, a társadalomtudományról, és a pszichológiáról, akkor helyesnek tűnt elhessegetni az előterjesztett reformokat azzal, hogy „úgysem fog működni, mert ellent mond az emberi természetnek”. Sokak számára nehéz elfogadni a tényt, hogy az „emberi természet” nevű dolog egyszerűen nem létezik. Az ember olyan, mint a tükör, visszatükrözi a környezetét. Ha az emberek egy lerögzült „természettel” jönnének a világra, automatikus válaszokkal, akkor lehetetlen lenne civilizációt létrehozni. Akárcsak a hangyák, mintákat követve élnénk le az életünket, amelyek csak kissé változnak az idő múlásával. A csodálatos dolog velünk kapcsolatban, hogy maximális rugalmassággal jövünk a világra.”

Jacque Fresco: A legjobb, ami pénzért nem kapható (“The Best That Money Can’t Buy”) című könyvéből, 89. oldal:
„Rasszizmus, nacionalizmus, féltékenység, babonák, kapzsiság, és az énközpontú viselkedés mind tanult viselkedési minták, amelyeket a neveltetésünk erősít meg. Ezek a viselkedésminták nem öröklött tulajdonságok vagy az „emberi természet”, ahogyan sok ember hiszi. Ha a környezet nem változik, akkor hasonló viselkedési formák alakulnak ki. Ami a másokkal való kapcsolatunkat illeti, világrajövetelünkkor tiszta lappal indulunk.”

Végső soron, a nem kívánatos emberi viselkedési formák bírálata értelmét veszti az azt okozó környezet megváltoztatása nélkül. Egy társadalomban, ahol a legtöbb emberi igény ki van elégítve, az építő jellegű viselkedés erősödne meg, és azok az emberek, akiknek nehezére esik a társadalommal való érintkezés, börtön helyett segítséget kapnának .

Egy adott etikai viselkedés felé való törekvés oka az általános emberi törekvésben és ideálokban keresendő. A működőképes moralitás annyi, mint képesnek lenni egy olyan folyamatot biztosítani, amely lehetővé teszi a fenntartható környezetet mindenki számára. Azaz biztosítani a tiszta levegőt és vizet, javakat és szolgáltatásokat, és egy egészséges és innovatív környezetet, amely érzelmileg és intellektuálisan kielégítő. Nehéz elképzelni olyan megoldást, amely képes lenne a többség érdekeit szolgálni egy monetáris-alapú rendszerben. Ezek egyike sem megvalósítható a társadalmi rendszerünk teljes újratervezése, és a monetáris rendszer egy erőforrás-alapú rendszerre való leváltása nélkül.

Van Elég Hozzáférhető Energiánk A Hiány Leküzdéséhez?

Igen, van. Az érintetlen energiaforrások által nyújtott lehetőségek szinte kimeríthetetlenek, ha kihasználjuk a sivatagi hőkoncentrátorok, szél-, hullám-, és árapályenergia adta lehetőségeket. Még a Golf Áramlat, az Izlandi Áramlat, és a Japán Áramlat egy része is képes lenne a világ energiaellátását biztosítani. Ha az elmúlt 40 évben a hadi kiadásokra költött pénzt tiszta energiaforrások fejlesztésére használtuk volna fel, akkor a világ mindenki számára egy sokkal jobb, biztonságosabb, és tisztább hely lenne.

A geotermikus energiában rejlő lehetőségek majdnem határtalanok, és könnyedén tudná fedezni a világ energiaszükségletét. Még ha csupán egy százalékát is használjuk fel a Föld külső rétegében levő geotermikus energiának, ez akkor is körülbelül ötszázszor annyi energiát jelentene, mint amennyi a Föld földgáz- és kőolajkészleteiből kinyerhető. Ez a fajta energiaforrás nem bocsát ki nitrogén-oxidot, ezen felül ként egyeltalán nem vagy csak keveset bocsát ki, ellentétben a fosszilis üzemanyagokkal működtetett erőművekkel. Ráadásul, a geotermikus létesítmények sokkal kevesebb területet igényelnek, mint más erőművek. A geotermikus kutak ásása kevesebb környezeti károkkal jár, mint más energia források, és nincs szükség aknákra, alagutakra, nyílt árkokra, vagy hulladék tárolókra.

Ennek az energiának a nagy része megtalálható a Föld külső rétegeiben, amely körülbelül hat mérföld, és ez az energiaforrás a világ minden táján fellelhető, a dél-amerikai Andok-hegységtől, a Kaliforniai-öbölig, Afrika repedéses völgyeiben, a Közép-atlanti gerinceknél, és a Bering-szoros mentén.

Mi A Terv?

Sokkal hatékonyabb már az elejétől kezdve úgy építeni a városokat, hogy azok minden szükséges dolgot tartalmazzanak, mint a régi városokat újjáépíteni vagy átalakítani. Az új városok építésénél a legújabb technológiákat lehet alkalmazni, hogy tiszta, biztonságos és kívánatos lakóhelyeket kapjunk. Sok esetben kör alakú elrendezést alkalmaznánk.

Szükségünk van a Föld jelenleg elérhető erőforrásainak a számbavételére. Az első kísérleti város vagy tervezőközpont feladata lesz a megművelhető földterületek, termelő létesítmények, személy- és teherszállítás, technikai személyzet, népesség, és más, egy fenntartható kultúrához szükséges kellékek felmérése. Ez a felmérés segít abban, hogy meghatározzuk a paramétereket egy tervezethez, amely emberközpontú társadalmi és technológiai fejlődést eredményez, figyelembe véve a Föld eltartókapacitását és az emberek igényeit. Ezt a bolygónk erőforrásainak egy folyamatosan frissített és komputervezérelt modelljével a legkönnyebb megvalósítani.

Az első kísérleti város célja a tervezési paramétereink helytállóságának ellenőrzése, amely eredményeképpen azokat szükségszerűen módosítjuk. Ez több fronton fogja előbbre vinni ezt az új társadalmi irányvonalat, könyvekkel, magazinokkal, TV-, rádióműsorokkal, szemináriumokkal, vidámparkokkal, valamint automatizált építési folyamatokkal való kísérletezésekkel, melyeket a következő város építéséhez használhatunk majd. Tiszta alternatív energiaforrások és új anyagok fejlesztésével is foglalkozni fogunk, amelyek segítenek leküzdeni a hiányt.

Az új rendszer minden dolgot biztosítani fog az emberek számára, amely szükséges az átmeneti időszak során. A civilizáció fenntartásához szükségünk van a fejlett technológia és a rendelkezésre álló erőforrások kezelésére és koordinálására egy emberi globális rendszer nézőpontjából. Például, a népesség egy adott területen levő jellemzői szabják meg, hogy mennyi kórházra, iskolára és eszközre van igény. Néhány orvosi rendszer mobil lesz, míg mások szárazföldön vagy vízen lesznek összeállítva.

Az átmenet során, a nélkülöző területeket, főzéshez és víz fertőtlenítéséhez szükséges hőkoncentrátorokkal fogjuk ellátni. Az élelmiszer dehidratálva és tömörítve szállítható a szállításukhoz szükséges hely minimalizálása érdekében. A csomagolás természetes úton elbomlik és esetleg még nem-mérgező műtrágyaként is használható lenne. Megművelhető földterület nélküli vidékeken hidroponikus farmokat, halfarmokat, és tengeri gazdálkodást alkalmaznánk. Az energia szélből, napból, hőkoncentrátorokból, hullámokból, biomasszából, geotermikus és más tiszta forrásokból nyerhető.

Egy képzett, több szakterületet átfogó személyzet, a projekt igényeit szem előtt tartva, automatizált rendszereken fog dolgozni, amelyek segítenek javak és szolgáltatások nagy arányú előállításában és elosztásában. Ezek lehetnek a jövő hadseregei, egy nagy békés mozgósítás a Föld és lakóinak megőrzése és helyreállítása érdekében. Ilyenre még nem volt példa és csak akkor lehet rá esély, ha a pénz nem akadály. Nem az a kérdés, hogy van-e elég pénzünk, hanem az, hogy meg vannak-e a szükséges erőforrásaink és módszereink ezen új irányvonal megvalósításához.

Hogyan Lehet Az Erőforrásokat Egyenlően Elosztani?

A javak és a szolgáltatások elosztása egy pénz nélküli világban elosztóközpontokon keresztül történik. Ezek a központok hasonlóak lennének a kiállításokhoz, ahol az új termékek előnyeit bemutatják. A kiállítóközpontok bemutatják az elérhető új dolgokat, és folyamatosan frissítve lesznek. Ha például a Yellowstone Nemzeti Parkba látogatunk, akkor kölcsönözhetünk egy kamerát és használat után egy ugyanazon vagy másik elosztóközpontban leadhatjuk, ezzel küszöbölve ki annak személyes tárolását és karbantartását.

A termékek bemutatására és elosztására használt számítógéprvezérelt központok mellett 3 dimenziós és lapos képernyős kijelzők lesznek minden háztartásban. Ha megtetszik egy termék, akkor leadhatjuk a rendelésünket és az automatikusan házhoz lesz szállítva árcédula, ellenszolgáltatás, vagy bármiféle adósság nélkül. Ebbe beletartozik minden, amire az embereknek szükségük lehet, lakberendezések, ruházat, oktatás, orvosi ellátás, szórakoztatás, stb.

A termékek előállításához szükséges nyersanyagok közvetlenül az előállító helyre szállíthatók automatizált szállítási rendszereket alkalmazva hajókkal, egysínű és maglev vonatokkal, és pneumatikus csövekkel. Egy automatizált, számítógépesített leltári rendszer integrálná az elosztóközpontokat és a termelőhelyeket, az igények figyelembe vételével irányítva a termelést. Ilyen módon, egy kiegyensúlyozott terhelésű gazdaságot lehetne fenntartani.

Kiküszöbölhetőek a hiányok, a túltermelések, és a fölöslegek. Végül a javak és a szolgáltatások olyan nagy mennyiségben és olyan olcsón lesznek előállítva, hogy ellenőrzésük feleslegessé válik majd.

Napjainkban, a termékek előállítása során a keletkezett dolgok 75%-a hulladék és fölösleg. Egy erőforrás-alapú gazdasági rendszerben minden fölösleget újrahasznosítanánk. Elsődleges lenne magas színvonalú termékek előállítása, amelyek időtállóak és karbantartást keveset vagy egyáltalán nem igényelnek. Sok elektronikai eszköz fog cserélhető részeket tartalmazni a javításuk megkönnyítése érdekében. Nem lenne tervezett elavulás, amely a mostani termékeink többségét elgyengíti csak azért, hogy el tudjuk adni a legújabb technológiákat vagy divatokat. Ez jelentős mértékben csökkentené a hulladékot és a felesleget.

A szállítási rendszerekben az anyagok be- és kirakodása során is takaríthatunk meg energiát. Például, tartályok egyenkénti kirakodása helyett tartályok egész csoportja lehetne leválasztható egy szállítóhajóról és egy másikkal helyettesíthető, így a hajó nem pazarolja a kikötőben az idejét ki- és berakodásra várakozva. Ez a módszer repülőgépekre és vonatokra is alkalmazható. Ugyanazon egységben helyezkednének el az utasok és a hozzájuk tartozó csomagok, amely egység leválasztható a repülőgépről vagy a vonatról miközben azt egy másik egységgel helyettesítjük, így a jármű hatékonyabban működik és kevesebb energiát fogyaszt. Minden szállítási eszköz elektromos árammal fog üzemelni.

Egy kibernetizált társadalomban az embereknek több idejük lesz a családjukra, a saját kedvteléseikre, például tanulni, művészetekkel és tudományokkal foglalkozni, utazni, stb. Sok lehetőség lesz a felfedezésre, tanulásra, szórakozásra.

Az olyan szakmák, amelyek nem járulnak hozzá a társadalom fejlesztéséhez, mint például a bankárság, biztosítás, reklámozás, marketing, értékesítés, katonaság, ügyvédség, részvény brókerség, stb., átalakulnak vagy kicserélődnek hasznosabbakkal.

Mi Garantálja Az Emberek Számára A Szabad Részvételt?

Anyagi érdekek és pénz híján kevés ok marad a vélemények elhallgattatására, információ hamisítására, vagy mások kihasználására. Nincsenek rejtett, merev társadalmi korlátok, amelyek meggátolnák bárki részvételét, vagy korlátoznák az új ötletek bemutatását és alkalmazását. A fő cél a teljes információ-hozzáférés, a javak és szolgáltatások eljuttatása mindenkihez, aki azt igényli.

Napjainkban, minden utcasarkon vagy bevásárlóközpontban csellengő, vagy drogozó gyerek egy elpazarolt életet jelent, amiért a társadalmunk fizet majd meg. Egy erőforrás-alapú társadalomban a gyerekeknek lesz hová menni, tanulni és felfedezni. Minél intelligensebbek a gyermekeink, annál jobb lesz mindannyiunk élete.

Hogyan Épül Be A Rendszerbe A Tanulás, Az Együttműködés És Az Egészség Megőrzése?

Ha azt akarjuk, hogy a gyerekek építő jellegű, pozitív kapcsolatot alakítsanak ki egymás között, és közreműködjenek a társadalom fejlesztésében, akkor erre egy hatékony módszer egy olyan környezet létrehozása, amely segíti az ilyen viselkedési formák kialakulását. Például, amikor egy gyermek meg akarja tanulni, hogyan kell egy kis motoros járművet összeszerelni, a terv úgy lenne megalkotva hogy négy gyermekre lenne szükség, akik felemelik az autót, amíg másik kettő felszereli a kerekeket. Az autó többi része hasonló módon lenne összeszerelve, minden résztvevő segítségét és együttműködését igényelve, hogy egy működő járműt eredményezzen. Ez a felvilágosult oktatási forma segít a tanulóknak értékelni és becsülni az együttműködés előnyeit.

Az iskoláinkban nem lenne kötelező, egyhangú vagy versengő a testmozgás, hanem az osztálytermi élmény szerves része lenne. Például, egy szakműhely, amelyet a gyerekek szeretnek használni, egy domb tetejére lenne elhelyezve egy tó közepén. Hogy eljussanak oda, a gyerekeknek át kell evezniük a szigetre és felmászniuk a dombra. Ez nem csupán testmozgást igényel, hanem egyfajta teljesítéstudatot is garantál, amely jó hatással van a mentális egészségre és ösztönző erő is egyben.

Hogyan Lehet A Törvények Használatát Kiküszöbölni?

Manapság törvényekkel vagy egyezmények aláírásával próbáljuk irányítani az emberi viselkedést, miközben a természetellenes viselkedéseket okozó környezeti tényezőket nem változtatjuk meg. Amikor a Föld erőforrásaira úgy tekintünk, mint minden ember közös hagyatékára, akkor az elavult és jelentéktelen törvények és társadalmi szerződések eltűnnek.

Egy erőforrás-alapú gazdasági rendszerben a társadalmi felelősség nem mesterséges törvények vagy erők függvénye. A visszaélések elleni védelmet bele lehet tervezni a rendszerbe. Ennek egy példája a városok javasolt tervezete, ahol az emberek adósság nélkül férhetnek hozzá az erőforrásokhoz. Ezzel kiküszöbölhetőek a lopások. Az ehhez hasonló eljárások nem arról szólnak, hogy törvényeket fogadtatunk el és tartatunk be a visszaélések büntetése és kiküszöbölése érdekében, hanem arról hogy „kitervezzük” a rendszerből a hibákat okozó tényezőket, így a törvények nagy része feleslegessé válik.

Azt javasoljuk, hogy szabaduljunk meg azoktól a rendszerektől, amelyek korrupciót és emberi szenvedést okoznak. Egy biztonságos, tiszta tömegközlekedést biztosító városban nincsen szükség a gyorshajtókat, a tábláknál való viselkedést, és a vezetői engedélyeket figyelő és ellenőrző rendőrökre.

Másik példa a levegő és a víz. Bár mindkettő szükséges a jólétünkhöz és a túlélésünkhöz, még sincsenek törvények, amelyek megszabják, hogy mennyit lélegezhetünk egy óra alatt, mert jelenleg nagy mennyiség áll ezekből az erőforrásokból a rendelkezésünkre. Senki nem figyel egy ömlő forrást, hogy mennyi vizet visznek el belőle az emberek annak ellenére, hogy a friss víz elengedhetetlen az élet biztosításához. Ha valami nagy mennyiségben rendelkezésre áll, akkor az ahhoz való hozzáférést senki sem ellenőrzi.

Ki kell hangsúlyoznom, hogy ennek a globális kormányzásra tett javaslatnak semmi köze nincs azon kis elit réteg jelenlegi terveihez, akik egy világkormányt szándékoznak létrehozni magukkal az élen, hogy a nagyszámú többség őket szolgálja. Ezen globalizációnak egy újabb ötlete a Földön levő minden embert felhatalmaz arra, hogy legyen minden, ami lenni tud anélkül, hogy egy irányító testület szánalmas alárendeltje lenne.

Egy társadalom, amely figyelembe veszi az emberi érdekeket, „kitervezi” a rendszerből a törvényeket és kiáltványokat, minden dolgot mindenki számára elérhetővé tesz, a bőrszínre, a fajra, vagy a vallásra való tekintet nélkül. Amikor a kormányok törvényeket alkotnak, akkor elhitetik velünk, hogy ezek azért szükségesek, hogy az emberek életkörülményein javítsanak. Igazából a törvények az elégtelenség melléktermékei.

A kérdés az, hogy „túl tudunk-e lépni azon a gondolkodásmódon, hogy szükségünk van „valakire”, aki meghozza helyettünk a döntéseket?”

A természeti törvények jobb megértése magában foglalja az ember környezetével való kapcsolatát, amely minden élet fenntartója. A természetben minden a természeti törvényeknek van alárendelve. A természeti törvényeket nem lehet megszegni személyeket vagy a társadalmat érintő súlyos következmények nélkül. Természeti törvények vezérelnek minden elő rendszert. Víz, napfény és ásványi anyagok nélkül a növények és az élőlények elpusztulnak.

Egy olyan környezet mindenkire veszélyt jelent, amelyben a hiány, az éhínség, és a szegénység jelen van.

Mi A Kibernetizálás Szerepe A Döntéshozásban?

Amikor fizikai és a a számítógépes érzékelők jelen lesznek szociális környezetünk minden területén, akkor képesek leszünk a központosított döntéshozatal megvalósítására. Egy globális erőforrás-alapú társadalomban a döntéseket nem a helyi politika, hanem egy teljeskörű probléma-megoldási megközelítés alapján hozzák meg.

Ez a központosított rendszer csatlakozhatna kutatólaborokhoz és egyetemekhez, amelyek számára állandóan felügyelt és frissített adatokkal szolgálna. A technológia legnagyobb része jelenleg elérhető, ami egy ilyen infrastrukturális irányítás létrehozásához szükséges. A legnagyobb különbség a mai számítógépes technológia és az általunk javasolt rendszer között az, hogy a rendszerünk kiterjeszti az autonóm idegrendszerét (környezeti érzékelőket) minden területre, amely a társadalmi komplexum szempontjából fontos. Egyensúlyt tart fent a termelés és a fogyasztás között, és működésével biztosítja magának a gazdaságnak az egyensúlyát is. Az ipari elektronikus visszacsatolásnak ezt a technológiáját alkalmazhatják az egész globális gazdaságban.

Például a mezőgazdaságban alkalmazott elektromos érzékelők segítségével, számítógépesített rendszerek irányítanák és vezérelnék a mezőgazdaságot azáltal, hogy felügyelik a talajvíz szintet, rovarokat, kártevőket, növényi betegségeket, a talaj tápanyagszintjét és így tovább. Az így feldolgozott információ lehetővé teszi a megfelelő döntések meghozatalát, figyelembe véve a környezettől érkező visszajelzéseket.

A számítógépek és a mesterséges intelligencia a változás katalizátoraként fognak szolgálni. A teljesítmény tudományos skáláját fogják felállítani. Kétséges, hogy a 21. század végén is nagy szerepe lesz majd az embereknek a döntéshozatalban. Előbb vagy utóbb mesterséges intelligencián és gépeken alapuló döntéshozatal fogja irányítani és kezelni az erőforrásainkat, ami mindannyiunk javát egyaránt szolgálja majd.

Ez a civilizációnk emberibb és értelmesebb alakítását fogja eredményezni, amely nem egyes szekták vagy személyek véleményén vagy vágyain alapszik. Minden döntést erőforrásaink, energiaforrásaink, és a létező technológiánk átfogó áttekintésével fogunk meghozni anélkül, hogy bármely nemzet vagy csoport kizárólagos előnyre tehetne szert.

Ez véghezvihető nagyarányú, számítógép alapú feldolgozóegységekkel, amelyek hozzásegítenek az emberi és környezeti ügyeink legemberibb és legmegfelelőbb kezeléséhez. Lényegében ez egy kormányzat feladatainak felel meg. Jelenlegi technológiáink magasan túlszárnyalják az ember információ- feldolgozó képességét. Számítógépek képesek billió bitnyi információt feldolgozni másodpercek alatt, képesek olyan döntéseket hozni, melyek a fizikai erőforrások igazságos és fenntartható fejlesztéséhez szükségesek. Ezzel a lehetőséggel túlnőhetünk az erő és nyereség alapú politikai döntéshozatalunkon.

Hogyan Választana Valaki Otthont?

A választékok széles skálájára, amely egy erőforrás-alapú társadalomban az emberek rendelkezésére áll, az egyik példa az otthonok változatossága. Például egy férfi és egy nő ellátogathat egy építkezési tervezőközpontba, ahol leülnek egy körülbelül két méter átmérőjű tiszta félgömb elé. A nő elmagyarázza, hogy milyen házat szeretne, és hogy mik az érdeklődési területei. A ház háromdimenziós képe megjelenik a félgömb közepén. Lassan forog, így mutatva be azt kívülről és belülről. Azután a férfi írja le az ő kívánalmait, és egy nagyobb erkélyt javasol. A háromdimenziós kép ennek megfelelően módosul. Miután befejezték a változtatásokat, a számítógép mutat az igényeiknek megfelelő pár alternatívát. Ezután lehetőségük van egy virtuális sétát téve körülnézni a ház életnagyságú modelljében.

Miután megvan a végleges terv, elindítják az építkezési folyamatokat. Számítógép választja ki a használandó alapanyagokat, figyelembe véve a hatékonyságot és a tartósságot. Az épület egyik része sem állandó, és a lakók kérésére megváltoztatható és frissíthető.

Ez igazán egyéni választás. Egy monetáris rendszerben a legtöbben a munkahelyükhöz közeli olyan lakásban laknak, olyan autót vezetnek és olyan életvitelt folytatnak, amit megengedhetnek maguknak (vagy gyakran, amit nem) és nem olyat, amit szeretnének. Manapság annyira vagyunk szabadok, amennyire a vásárló-képességünk engedi. Igazi önértékelési érzék hiányában, sokan státusszimbólumként tekintenek a vásárolt házukra, amivel másokat lenyűgözhetnek.

Egy erőforrás-alapú gazdasági rendszer a lakóhelyünket egy státusszimbólumból, vagy menedékből, a személyiségünk és vágyaink tükörképévé alakítja át.

Mi A Család Szerepe?

Jelenleg mind a férjek, mind pedig a feleségek dolgoznak. A monetáris gazdaság aláásta a családok összetartását és a gyermeknevelést. A szülőknek kevés idejük marad, amelyet a gyermekükkel tölthetnek, és folyamatos stresszben élnek az emelkedő orvosi számlák, biztosítási díjak, oktatási és megélhetési kiadások miatt.

Ezen a területen jól látszanak az ezen új civilizáció által nyújtotta előnyök. A rövidebb munkaidők nagyobb lehetőséget biztosítanak a család tagjai számára, hogy személyes érdeklődési területeiken tevékenykedjenek. A javakhoz és szolgáltatásokhoz való szabad hozzáférés egy kellemes hellyé varázsolja az otthont, kiküszöbölve a gazdasági stresszt, amely oly sok családi problémának az okozója.

Boldogabbak lesznek az emberek egy ilyen társadalomban? Talán a célunk nem a boldogság elérése. A boldogság relatív, amely a személyek külön természetétől függ, és amelyet személyenként különféle módon definiálunk és érünk el. A célunk egy olyan társadalom létrehozása, ahol az emberek maguk válasszák meg elfoglaltságukat, felfedezik és fejlesztik a rejtett képességeiket, és álmaik beteljesítésén fáradoznak bármiféle kormányzati beavatkozás vagy pénzügyi akadály nélkül.

Egy erőforrás-alapú gazdaság művészeti központokat, zenei központokat, színházi projekteket és egyéb lehetőségeket biztosítana az emberek számára, hogy visszatérhessenek egy tanulói környezetbe, ahol érdeklődésüknek megfelelően foglalhatják el magukat.

A Venus Projekt Terveinek Megvalósításával Milyen Nehézségeket Tudnánk Megszüntetni?

A legfontosabb lecke, amit ezen keresztül megtanulhatnánk, hogy az emberek, megszabadulva az adósságoktól, a létbizonytalanságtól, és egyéb félelmektől, sokkal barátságosabbá válnának. Senki nem akar majd eladni semmit senkinek, vagy megfosztani mást a tulajdonától vagy vagyonától. Egy erőforrás-alapú társadalomban túllépünk az egészségtelen emberi agresszió alapjain. Az embereknek nem kell majd többé aggódniuk kölcsönök, egészségügyi kiadások, biztosítások, gazdasági recessziók, munkanélküliség, és adók miatt. Ezek és az irigység, kapzsiság, és versengés érzését okozó tényezők kiküszöbölésével az életünk sokkal teljesebb lenne. Először tudnánk meg, hogy mit is jelent igazán embernek lenni.

Ahogyan javítjuk mások életminőségét, védjük környezetünket, és a bőség biztosításáért dolgozunk, úgy mindannyiunk élete gazdagabbá és biztonságosabbá válik. Ha ezeket az értékeket beépítenénk a gyakorlatba, akkor ez hozzá segítene bennünket ahhoz, hogy viszonylag rövid idő alatt sokkal magasabb életszínvonalat érjünk el, egy életszínvonalat, amelyet folyamatosan javítunk.

Az emberek szabadon űzhetnék az általuk választott építő jellegű kedvteléseiket a monetáris rendszer okozta gazdasági nyomások, korlátozások, és adózások nélkül. „Építő jellegű” alatt olyan tevékenységeket értünk, amelyek jobbá teszik az azt végző személy és mások életét. Amikor az oktatás és az erőforrások, árcédula nélkül, bárki rendelkezésére állnak, akkor az emberi lehetőségek határtalanok lesznek. Ezekkel a jelentős változtatásokkal az emberek végül hosszabb, értékesebb, tejesebb és egészségesebb életet élhetnek. A siker mércéje az lenne, hogy az ember meg tudja-e valósítani vágyait és nem pedig a megszerzett vagyon, tulajdon, vagy hatalom.

Mi A Legfontosabb Része A Projektnek?

A legfontosabb része a projektnek a nemzetek azon irányvonala, hogy összefogjanak és együtt dolgozzanak a környezetünk helyreállításán egy erőforrás-alapú gazdasági rendszerben. A cél az, hogy a Föld erőforrásira úgy tekintsünk, mint a világ minden emberének közös örökségére. Ezt látjuk egyedüli megoldásként a mai háborúk, szegénység, éhínség, politikai korrupció és környezeti tönkretétel ciklusának megállítására. A bemutatott technológiák lehetővé teszik a globális lakosság számára, hogy egy nagyon magas életszínvonalat érjen el, magasabbat, mint amilyet valaha is elképzeltünk.

Miért Jobb Ez Akármelyik Más Közösségi Projektnél?

Általában a közösségi projektek a jelenlegi gazdasági és társadalmi rendszerünkön belül akarnak egy magasabb életszínvonalat elérni, ami csupán toldozgatásnak, foltozgatásnak tekinthető. Egy ilyen közösség széthullik egy gazdasági összeomlás hatására. A mi szempontunkból ez nem egy megvalósítható megoldás, ez a privát kapitalizmus foltozgatása. Nem vagyunk ellene az ilyen közösségeknek, de ezekkel a problémákat nem oldjuk meg, mert nem veszik figyelembe a nemzeti és nemzetközi ellentéteket, a munkanélküliséget, az emberi munkaérő gépivel való helyettesítését, a környezet tönkretételét, a politikai korrupciót, és a civilizációnk egyéb mesterkélt problémáit.

Élhetnének Emberek A Városokon Kívül?

Igen, az emberek ott élnek majd, ahol szeretnének különösen, amikor több kutatást fogunk végezni önfenntartó lakásokkal kapcsolatban, viszont a városok kezdettől fogva sok előnnyel fognak kecsegtetni.

Az új város egy teljes környezetet nyújt tiszta vízzel és levegővel, orvosi ellátással, élelemmel, szabadon hozzáférhető információval és oktatással. Rendelkezne művészeti és zenei központokkal, teljesen felszerelt tudományos laboratóriumokkal, hobbi- és sportterületekkel, és gyártó negyedekkel. A lakónegyedtől nem messze találhatnánk a kikapcsolódás különféle formáit segítő dolgokat. Ez a fajta technológia elkerülhetetlen. Hulladék újrahasznosító, megújuló és tiszta energiát előállító rendszerek, és minden más szolgáltatás integrált és kibernetizált módszerekkel lesz vezérelve. Az emberi ügyek kezelése, például az életstílusok vagy személyes preferenciák, teljesen a magánszemélyekre lesz bízva.

Természetesen, az emberek ott lakhatnak majd, ahol szeretnének, de ezek a városok úgy lesznek megtervezve, hogy elegendő nyílt vidéki területet, parkokat, és fás területeket biztosítsanak. A lakóterületeken a házak között elég fa és egyéb növényzet lesz telepítve, hogy a magánéletünk zavartalan legyen.

Az jövő városaival kapcsolatos javaslataink egy megvalósítható, fenntartható, és fejlett környezetet jelentenek, amely úgy lett megtervezve, hogy a legjobb lehetőségeket biztosítsa az emberek számára. Ezek a városok nem csupán információt és erőforrásokat fognak szolgáltatni, hanem folyamatosan növekvő egyetemvárosok lesznek, amelyeket úgy tervezünk, hogy ösztönözze az egyéniségünk fejlesztését, a kreativitást, az együttműködést, figyelembe véve az embert és a környezetét.

A Venus Projektnek nem célja, hogy mindenki és minden egyforma legyen. Szándékunk, hogy minden egyén számára biztosítsuk a legmegfelelőbb eszközöket és információt. Szívesen fogadjuk az építő jellegű kritikákat a társadalmi rendszerre vonatkozó minden területen.

Hogyan Történik Az Étel És Egyebek, Pl. Könyvek, Telefonok Vagy Számítógépek Szétosztása?

A javak és a szolgáltatások elosztása, pénz vagy más fizetőeszköz használata nélkül, elosztóközpontok felállításán keresztül történne. Ezek az elosztóközpontok hasonlóak lennének a kiállításokhoz, ahol az új termékek előnyeit elmagyarázzák és bemutatják. Például, ha a Yellowstone Nemzeti Parkba akarunk látogatni, akkor kivehetünk egy kamerát a legközelebbi elosztóközpontból, majd használat után, ha úgy gondoljuk, leadhatjuk ugyanott vagy egy másik központban, így küszöbölve ki annak személyes karbantartását és tárolását.

A különböző közösségekben elhelyezett ezen fajta számítógépesített központok mellett, ahol a termékeket kiállítják, az otthonokban háromdimenziós és lapos-képernyős kijelzők lesznek elhelyezve. Ezek segítségével is megtekinthetjük a választékot, és ha megtetszik egy dolog, akkor azonnal leadható a rendelés és a termék automatikusan házhoz lesz szállítva.

Ezen termékek előállításához felhasznált minden nyersanyag közvetlenül az gyártóhelyekre szállítható automatikusan vezérelt szállítási eszközökkel, például hajókkal, egysínű és maglev vonatokkal, és pneumatikus csövekkel. Egy automatikus nyilvántartó rendszer lenne összeköttetésben mind a gyártóhelyekkel, mind pedig az elosztóközpontokkal, így koordinálva a termelést, hogy az lépést tartson az igényekkel, folyamatos értékelést szolgáltatva a fogyasztásokról és a preferenciákról. Ilyen módon egy kiegyensúlyozott gazdasági rendszert tarthatunk fenn. Kiküszöbölhetőek illetve minimalizálhatóak lesznek a hiányok, a túltermelések, és hulladékok.

Lennének-E Nem Automatizált Járművek (Autó- Vagy Repülőgép-Szerűek) És Ha Igen, Akkor Hogyan Gátolnánk Meg Ezek Nem Rendeltetésszerű Használatát?

Igen, lesznek nem automatizált járművek beépített vezérlőkkel, amelyek a biztonságot szolgálják. Ha a vezető megsérti a vezérlők által előírt biztonsági szabályokat, akkor a jármű lehúzódik az útról és a vezetővel együtt átnézik a megfelelő eljárásokat. Ha ez után sem sikerül a biztonságos közlekedés, akkor jön a segítség. Ez a segítség nem rendőrségi erő, hanem segítőkész emberek formájában érkezik.

Miért Gondolják, Hogy Szükségszerű Egy Ilyen Forradalmi Megközelítés?

A jelenlegi társadalmi rendszerünk nem képes mindenki számára magas életszínvonalat biztosítani, ugyanúgy, ahogy nem képes a környezet védelmét sem, mert a fő motiváló tényező az anyagi haszon. Nemcsak az üzleti tevékenységet végzőket terheli a felelősség, ők arra vannak kényszerülve, hogy megőrizzék a versenyképességüket. Ráadásul az automatizáció, a számítógépesítés, és a mesterséges intelligencia terjedésével, az emberi munkaerő gépekkel való helyettesítése állandóan folytatódni fog. Ennek eredményeként egyre kevesebb ember lesz képes megvásárolni a termékeket és szolgáltatásokat annak ellenére, hogy azokat bőségesen elő tudjuk állítani. Jeremy Rifkin könyve, A Munka Vége: A globális munkaerő hanyatlása és a posztpiaci időszak kezdete (The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-market Era) (Putnam, 1995), ezt szépen leírja. A Vénusz Projekt egy friss megközelítést kínál, amely megfordítja az automatizáció és a mesterséges intelligencia ma tapasztalt negatív hatásait. Ez a projekt kiküszöböli ezeknek a társadalmunkat fenyegető katasztrofális hatásait, több millió ember munkanélkülivé válását, akár értenek a munkájukhoz, akár nem.

Miért Ellenségei Önök A Pénznek?

Ha a világ összes pénzét megsemmisítenénk, addig amíg van megművelhető földterület, gyárak, szükséges erőforrások, és technikai személyzet, bármit képesek lennénk bőségesen előállítani és megépíteni. A gazdasági világválság alatt, porszívók álltak a kirakatokban és gépjárművek a parkolókban. A Föld mit sem változott, ugyanaz volt, mint előtte. Csupán pénz nem volt az emberek zsebében és nagyon kicsi volt a vásárlóerő. A II. világháború elején, az USA-nak körülbelül 600 darab harci repülőgépe volt. Gyorsan felül kerekedtünk ezen a hiányon évi 90.000 repülőgép gyártásával. A II. világháború kezdetén a kérdés az volt, hogy „Van-e elég pénzünk a háborúhoz?” és a válasz az volt, hogy „Nincs”. Nem volt elegendő pénzünk vagy aranyunk, de több, mint elegendő erőforrás állt a rendelkezésünkre. Az erőforrások és a technikai személyzet megléte tette lehetővé az USA számára, hogy megteremtse a háború megnyeréséhez szükséges hatékonyságot és termelékenységet.

Úgy tűnik, hogy egy nemzet igazi vagyonát a természeti erőforrásai és az emberek jelentik, az emberek, akik a szűkösség kiküszöbölésével egy emberibb életmódért dolgoznak. Minden társadalmi rendszer, a politikai vagy vallási nézettől függetlenül, a természeti erőforrásoktól függ (tiszta levegőtől, tiszta víztől, és megművelhető földterülettől) és a magas életszínvonalat biztosító ipari eszközöktől és technikai személyzettől. A pénz alapú rendszer több száz évvel ezelőtt lett kitalálva, és már akkor is aligha volt helytálló. Még napjainkban is ezt az elavult rendszert használjuk, ami valószínűleg a problémáink többségéért felelős. Semmi kétségem nem fér hozzá, hogy még a legvagyonosabb ember is sokkal jobban járna egy olyan társadalmi rendszerrel, amelyet a Vénusz Projekt ajánl.

Ebben Az Új Kultúrában Egy Elit Technikai Réteg Irányítaná A Társadalmat És Hozná A Döntéseket?

Nem. A Vénusz Projekt egy kibernetizált társadalom létrehozásáért küzd, ahol számítógépekkel lehetne helyettesíteni a mai, politikusok által vezetett, elavult rendszerünket, akik mélyen beágyazódott érdekeket képviselnek. A technológia sohasem fogja az emberek életét felügyelni vagy előírni, ez társadalmilag sértő és gátolja a termelékenységet. Olyan filmek, mint amilyen az 1984, a Brave New World, a Blade Runner, és a Terminátor 2, félelmet keltettek egyesekben azzal az üzenetükkel, hogy a társadalomban a technológia veszi majd át a hatalmat. A Vénusz Projekt egyedüli célja, hogy minden ember lelki és intellektuális lehetőségét növelje, miközben biztosítja az egyes személyek számára szükséges anyagi javakat és szolgáltatásokat.
Azt mondják, hogy sokan, akik magáncégeknél dolgoznak, úgy érzik, mintha egy magándiktatúrát szolgálnának attól a pillanattól kezdve, hogy belépnek az ajtón. A Vénusz Projekt, ezzel ellentétben, a legfejlettebb technológiákat alkalmazná az emberek életének jobbá tételére. A javasolt rendszerben a munkaidő rövidülni fog, így biztosítva több szabadidőt, egy egészségesebb életmódot, és egy stresszmentes környezetet.

Miért Van A Hangsúly A Kibernetizált Megközelítésen?

Elegendő bizonyíték van arra, hogy a technológia ebbe az irányba fejlődik. Ahogy a számítógépek és a mesterséges intelligencia folytatják a fejlődést a környezeti visszacsatolások alapján, úgy a számítógépek helyesebb döntésekre juthatnak a társadalmi rendszerünk működtetése során. Napjainkban, az automatizált rendszerek képesek űrhajókat elindítani távoli égitestekhez és vezérleni azok pályáját. Egy fejlett technológiájú kibernetizált társadalmi rendszerben nem lesz szükség emberekre a kormányzáshoz, a termékek és szolgáltatások előállításához és elosztásához. Kibernetizált rendszerek segítségével könnyedén fenn lehet tartani egy kiegyensúlyozott gazdasági rendszert. Ez felszabadítja majd az embereket a munkásvilág unalmas és egyhangú tevékenységei alól. Igen, a munkák és szakmák többsége el fog tűnni.

Mit Fognak Az Emberek Csinálni?

Különféle kutatásokban és fejlesztésekben fognak részt venni, kreatív művészetekben és mesterségekben lesznek foglalatosak, utazni és felfedezni fognak, és még több határtalan lehetőség közül választhatnak, amit a jövő kínál. Az emberek életének jobbá tételének és fejlesztésének érdekében megvalósított kibernetizált és számítógépesített társadalom által nyújtotta lehetőségek az eddigi legforradalmibb rendszert fogják eredményezni. Minden mesterséges határ el fog tűnni, amelyeket a nemzetek felállítottak, ahogyan már most is tapasztalhatjuk a műholdak, a számítógépek és az Internet segítségével, az ötletek és az információ cenzúrázása majdnem hogy lehetetlen.

Mi Fogja Meggátolni A Hatalommal Való Visszaélést Az Önök Által Elképzelt Társadalomban?

Egy erőforrás-alapú társadalmi rendszerben kiküszöböljük a pénz szükségességét, amely a korrupció leggyakoribb okozója. Az általunk elképzelt társadalomban a javak és a szolgáltatások mindenki rendelkezésére állnak árcédula nélkül. Ez lenne a kormány feladata, az emberi ügyek intézéséből kizárnánk a politikát. Napjainkban, a kormányzati döntéseket mindig befolyásolják a hatalmat birtokló elit réteg igényei. A kibernetizált komplexum az erőforrások, a tiszta levegő, tiszta víz, és egyéb az élet kellemessé tételéhez szükséges dolgok, elosztásának feladatát és fejlesztését látná el. Hangsúlyozzuk, hogy nem cél a személyek életének vezetése vagy az emberek irányítása. Éppen ellenkezőleg. Ösztönözné a személyes kreativitást és kezdeményezést magasan túlszárnyalva jelenlegi pénzközpontú kultúránkat.

Sokan vannak, akik tartanak a kibernetizált rendszerektől. Ez a félelem azonban alaptalan. Nem magától a technológiától kell félni, hanem annak helytelen alkalmazásától.

Miért Helyeznek Nagyobb Hangsúlyt Az Emberi Viselkedésre, Mint Az Emberi Természetre? Tudná Mindkettőt Definiálni?

A hétköznapi értelemben vett emberi természet, a minden emberre érvényes, előre meghatározott, előre beprogramozott viselkedési formák és értékek formájában. Ez nem létezik. Az emberi viselkedés és értékrendszer megváltoztatható, ha ez nem így lenne, akkor még mindig barlangokban élnénk.

A kérdés, amely foglalkoztat bennünket az, hogy „Mik azok a tényezők, amelyek az emberi viselkedést alakítják?”. Úgy érezzük, hogy az emberi viselkedés ugyanúgy törvényeknek van alávetve, mint a természeti jelenségek. Szokásaink, viselkedésünk, és értékeink a kultúránk termékei. Ha a környezet változatlan, ugyanazok a problémák és viselkedési formák ismétlődnek újra és újra. A Vénusz Projekt egy olyan környezet kialakítását javasolja, amely a kívánatos emberi viselkedési formákat és a nemzetek tiszteletben tartását ösztönzi.

Vegyük például a II. világháború utáni helyzetet. Még a legnagyobb tiszteletnek örvendő családok is harcoltak az élelemért. Amikor az emberek alapszükségletei nincsenek kielégítve, akkor megtesznek bármit annak érdekében, hogy biztosítsák a családjuk és a maguk számára, az életben maradáshoz szükséges feltételeket. Azáltal, hogy biztosítjuk az élethez szükséges feltételeket mindenki számára, megfelelő oktatás mellett, drámai mértékben csökkenthetőek a nemkívánatos viselkedési formák.
A nemkívánatos viselkedési formák drámai mértékben csökkenthetőek hasznos és kreatív oktatással, és a mindenki számára biztosított szükséges életfeltételek megteremtésével ebben a gyakorlati demokráciában.

Forrás: http://korszellem.org/faq

bg71
info@emberiseg.hu