Anasztázia – a könyvsorozat
9638
post-template-default,single,single-post,postid-9638,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Anasztázia – a könyvsorozat

Anasztázia – a könyvsorozat

Már régóta mondogatták nekem mindenfelől, hogy érdemes elolvasni őket. Nemrég elkezdtem, és csak azt tudom mondani, maximálisan ajánlom mindenkinek. Szerintem be kellene kerülnie a Nemzeti Alaptantervbe kötelező olvasmányként. Mind a 8 eddig megjelent kötetnek. Az alábbiakban megpróbálok kedvet csinálni hozzá.

Videón néhány részlet:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLnhUWyk_ydgP9kr1-3I_0N95KcUWCp9-r

Vlagyimir Nyikolajevics Megre született Vlagyimir Nyiklajevics Puzakov (Kuznicsi, 1950. július 23.) orosz vállalkozó, író – Ukrajna északi részén, a Csernyihivi terület Horodnyai járásában fekvő Kuznicsi faluban született. 1974-től él Novoszibirszkben, ahol kezdetben fényképészként dolgozott. Az 1990-es évek elejétől turistáknak szervezett fizetős expedíciókat az Ob folyón. Megre 1994-ben egy szibériai expedíciója során különös remetenővel találkozott, Anasztáziával, akiről és akinek segítségével később több könyvet jelentetett meg, belépve ezzel az orosz írói közösségbe. A könyvek tartalma és az írói gyakorlatlanságának ellentmondó hihetetlen népszerűsége miatt sokan támadták és támadják ma is, ami azonban nem tántorította el attól, hogy létrehozza a „Tiszta szándékú vállalkozók egyesületét” valamint azt, hogy Oroszországban törvénybe iktassák az ingyenes, 1 hektárnyi területen gazdálkodni szándékozók szabad földhasználati jogát.

A könyvek:

1. Anasztázia
Anasztázia, a Zengő Cédrusok sorozat első kötete. Vlagyimir Megre, vállalkozó, nagy hírnévnek örvendő vállalkozó, kereskedelmi expedíciót indított a szibériai tajgába 1994-ben, ahol egy hihetetlen történetet hallott a “zengő cédrusokról”. A történet nem hagyta nyugton és ezért, immár majdnem a teljes csőd szélén, újabb karavánt indított egy évre rá.

Ezen az úton találkozott Anasztáziával, akivel három napot töltött a tajgában és így ismerte meg Anasztázia különös, Megre számára teljesen új, taszító és egyben vonzó világát. Anasztáziától egy teljesen új képet kapott a világról és olyan egymástól látszólag eltérő, ám egymással mégis szorosan összefüggő dolgokról, mint a kertészet, gyermeknevelés, gyógyítás, a természet szeretete és tisztelete, a szexualitás, vallás, stb.

Ez a különös találkozás a vadonban Megrét teljesen átformálta és arra késztette, hogy elvesse vállalkozói terveit és a teljes csődbejutás után üres zsebekkel Moszkvába utazzon, hogy valóra válts Anasztázia szeretetből szőtt álmát, könyvet írjon mindarról, amit Anasztáziától, mint szellemi, pénzben, vagyonban mérhetetlen értéket kapott.

És ahogy azt Anasztázia Megre-nek megígérte, a könyv, amit megírt, tényleg nemzetközi bestsellerré vált és milliók szívét érintette meg szerte a világon.

2. Zengő cédrusok

Az Oroszország Zengő Cédrusai sorozat második könyve a “Zengő Cédrusok” címet viseli és e könyvben Vlagyimir Megre elmeséli keserű élményeit, rendkívül nehéz tapasztalatait Moszkvába kerülését követően, ahová szinte egy fillér nélkül érkezett minután eldöntötte, hogy elvégezi az Anasztázia által rá bízott feladatot.

De leírja azokat a szinte csodával határos módon kimondottan az ő személyes megsegítésére érkező emberek lelkes támogatását, akik szívét Anasztáziával történet találkozása megérintette.
A könyv további történeteket mesél, amelyeket Anasztáziával és annak nagy- és dédpapájával élt meg a tajgában még az első találkozás alkalmával.

Elmeséli továbbá azt is, hogy mik is voltaképpen a dolmenek, kik a kelták, a bárdok és azt is, mily megható módon keletkezett a könyvsorozat logója és hogyan próbálták a “Sötét Erők” megszerezni a hatalmat Anasztázia műve fölött.

Mindemellett elröpít bennünket a képzelet szív-szőtte szárnyán egy boldogabb jövő képébe.

3. A szeretet tere

A SZERETET TERE, a sorozat harmadik könyve, mely a szerző második útját írja le Anasztázia tisztására és az ott töltött időt.
A könyv tele van új képekkel a gyermek természetes, a természettel teljes harmóniában álló neveléséről, a szoptatás szellemi jelentőségéről és fontosságáról és az ókori megalitikus emlékművek üzenetéről.
Leírja, hogyan tudja minden ember saját érzésbeli és gondolatbeli tisztaságával befolyásolni és megváltoztatni az egész Föld sorsát és jövőjét és gyakorlati tanácsokat ad arra, hogyan lehet Anasztázia boldogságról szóló vízióját átültetni a hétköznapokba.

Megre meglátogat egy különös iskolát, melyet Styetyinyin akadémikus vezet, ahol a gyermekek saját maguk építik iskolájukat és ahol az orosz iskolarendszer által megkívánt tízéves kötelező tananyagot az itt tanuló gyermekek két év alatt veszik át.
Ezen túl elmesél még egy megható történetet arról is, hogyan próbáltak “felsőbb utasításra” fegyverekkel behatolni Anasztázia tisztására. A könyv rámutat a Szeretet és az erőszak elutasításának határtalan erejére.

4. A teremtés

A Teremtés a sorozat negyedik könyve és annak kiemelkedően fontos, darabja, mely egy rendkívül drámaian élő és költőien szép képet fest a Világegyetem teremtéséről és arról, mi az emberiség szerepe és hol van benne a helye.

Ez a rendkívül metafizikus és ugyanakkor földien gyakorlatias, ám mindamellett poézissel teleszőtt könyv, mely tiszta szívvel íródott, segít megtalálnunk a feleletet a Világegyetem, a természet és létezésünk valós mibenlétéről, jelentőségéről és fontosságáról feltett kérdésekre.

Azt is elmeséli, hogy az igazi felelet az ilyen kérdésekre miért kallódott el, veszett feledésbe és megmutatja az utat arra, hogyan lehet e tudást, bölcsességet együttesen a Természettel újra visszanyerni csupán azzal, hogy életünkben a legfőbb szerepet mindenkor és mindenben az “Igazi Szeretet” kapja.

5. Kik vagyunk?

Kik vagyunk? – Ez a sorozat ötödik könyve, mely Oroszország és az egész emberiség jövőjét mutatja be.
Meghökkentő és ugyanakkor rendkívül örvendetes és reményt keltő képeket pillant meg Megre, amikor szellemét Anasztázia egy finom-anyagú utazásra viszi a jövőbe.

És e szép jövőhöz vezető titokzatos kapunak a kulcsa, úgy tűnik,… rendkívüli tiszta lelkű gyermekek kezében van…. és sok-sok szellemükben letisztult, gyengéd, kellemes és bájos nőies nőkké vált nők kezében, akik finoman, gyengéden de mindamellett nagyon határozottan tudnak férjeikre és általában a férfiakra hatni.

Erről is szó esik abban a történetben, mely 1999-ben játszódott le Ciprus szigetén, ahová Megre a negyedik kötet megírása miatt érkezett… ahol Afrodité Istennő unokájával találkozott…

6. A család könyve

Nagyon prózaian, párbeszéddel egy gyermekpszichológussal indul a sorozat e része, akitől Megre tanácsot szeretne kérni Vologyával, ötéves fiával való találkozása előtt.
A beszélgetés hamarosan nagyon mélyreható gondolatok füzérévé válik a párkapcsolatról, a szexualitásról és a teremtésről.

Majd Megre az első találkozást írja le fiával, mely teljesen másképpen zajlik, mint azt korábban elképzelte és Vologya természetes közvetlensége szinte rabul ejti az olvasót.
Mindent, ami hamis, a gyermek könnyűszerrel leleplez, nem kis frusztrációt okozva így apjának.
Rendkívül megrendítő az a jelenet, amikor Anasztázia dédapja tudatosan búcsúzik az élettől, hogy egy más világba lépjen, és a család és itt különösképpen Vologya egy olyan keretet nyújt, mely sejtetni engedi, hogy mit is jelenthet a tudatosan vállalt élet és halál.

Parabolák és okfeltáró dialógusokkal és történetekkel Anasztázia az olvasót és Vlagyimir Megrét szinte sokkoló felfedező utakra vezeti az emberiség igazi törtélemébe, mely vagy torzítva, megcsonkítva lett tálalva a későbbi koroknak vagy el lett hallgatva és titokként őriztetett évezredeken át.

Ez az ismeret fényt vet a modern világban indított háborúkra, elnyomásra de erőszakra is és elvezet bennünket annak a felismeréséhez, hogy mennyire fontos híven őrizni elődeink bölcsességét és átadni azt a jövő generációinak.

7. Az élet energiája

Az Élet Energiája, a sorozat hetedik könyve, újra megerősíti az emberi szellem erejét és gondolkodásunk hatását életünkre és az egész bolygónk sorsára és a világegyetemre ugyanúgy.

Gyakorlati útmutatást ad arról is, hogyan lehet tudatosan vezérelni és növelni a gondolat formáló-alakító erejét.

A könyv fellebbenti a fátylat az emberiség történelmének rég feledésbe merült napfényes oldalairól, betekintést nyújt a fajok között és vallások között fel-fellángoló ellentétek lényegébe.

Képeket nyújt az ideálisnak mondható táplálkozásról és megmutatja hogyan vezethet a tudatosan a természettel összhangban alakított gondolkodás és életmód egy magasabb, nemesebb boldogsághoz és a természettel való együtthangzás hogyan tudja megoldani a személyes gondokat, a társadalomban fellelhető bűnözést, korrupciót, nincstelenséget, szegénységet, konfliktusokat, háborúkat, erőszakot…

8. Az új civilizáció 1.

AZ ÚJ CIVILIZÁCIÓ, a sorozat nyolcadik könyve.
A könyv első része, mint külön önálló kötet, az író egy újabb látogatását írja le Anasztáziánál és fiánál Vlagyimirnél.

Új betekintést nyújt a természettel való együttműködésbe és aprólékos részletességgel mutatja be, hogyan lehet Anasztázia életmódját felhasználnunk saját életünkben is.
Az előző könyvekben bemutatott képek leírásának folytatásával, melyek a jövőben a valós életben öltenek majd testet, csodálatosan szép és reményteli jövő-képet kapunk.
Egy olyan jövőét, mely világunkat hatalmas megtörtént változások után mutatja – Oroszországot és az annak határain túl elterülő világot a szerző egy új civilizáció megszületésének a képében varázsolja elénk.

A könyv nagyon eleven képet fest Amerika sugárzó jövőjéről is, amelyben a konfliktus a hatalmasok és a tehetetlenek között, a gazdagok és a szegények között, a város és a vidék között áthidalhatóvá válik és ezért gyökeres átalakulásokhoz vezet úgy az egyén, miként a társadalom életében is, valamint annak szerkezetében egyaránt.

9. Az új civilizáció 2.

Ez a könyv két megközelítést állít szembe egymással. Egyrészt napjaink általános hozzáállását a szex, a család, a gyermekek születése és az oktatás kérdéseihez, másrészt őseink életmódját, mely tükrözte azt a mélységes spirituális megértést, amikor a fogantatás, a terhesség, az otthonszülés és a gyermekek felnevelése a valódi Szeretet légkörében zajlott.

A könyv sorait olvasva elgondolkodhatunk azon, hogy vajon mikor és hogyan veszett el őseink hatalmas tudása…

Megre magával ragadó képekben tárja elénk az ősi szokásokat, melyek az erőszakmentesség és a szeretet eszméjére épültek. Egyúttal rávilágít arra is, hogy mindez a tudás napjainkban is elérhető és a gyakorlatban alkalmazható.

Egy család lebilincselő történetének bemutatásán keresztül feltárul az ősi orosz védikus civilizáció fénykora, hanyatlásának drámája és évezredekkel későbbi újjáéledése – mely napjainkban megy végbe….

10. Anaszta

bg71
info@emberiseg.hu