Emberiség Közösségek
2313
post-template-default,single,single-post,postid-2313,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Emberiség Közösségek

Emberiség Közösségek

A világban olyan változások zajlanak, amelynek végkifejletébõl senki sem marad ki – ha tudomást vesz róla, ha nem. A nyakunkon lévõ gazdasági-, energia-, ökológiai- és morális válság új utakra kényszeríti az emberiséget. Közösségek tekintetében három iránya van a cselekvéseinknek:

1. Meglévõ önellátó közösségek bemutatása

A további fejlõdéshez elengedhetetlen, hogy a már meglévõ és mûködõ közösségek megjelenjenek oldalainkon, ha nincs kapcsolat közöttük, összekapcsoljuk õket. Tanácsot kérjünk, bevonjuk a munkába õket, és folyamatosan tudósítsunk az ott elért eredményekrõl, az ott történõ cselekvésekrõl.

2. Vidéki települések felkutatása, ahol nyitottak önellátó közösség befogadására, kialakítására

A helyi – fõleg kisebb településeken létrejöhetõ – közösségek megszületésében kiemelten fontos szerepe lehet az adott polgármestereknek, vezetõknek. Fontos, hogy az Emberiseg.hu kezdeményezéseirõl valamennyien tudomást szerezzenek, kialakuljon egy párbeszéd, közös stratégiát dolgozzunk ki, amelyet a jövõben meg lehet valósítani. A tevékenységünkbe bekapcsolódó polgármesterek és települések pályázatot írhatnak ki családok befogadására, önellátás megteremtésének lehetõségeire. Ez a pályázati terv meggátolhatja egy-egy település további elöregedését, elnéptelenedését, elõsegítheti új közösségek tagjainak otthonhoz, földhöz történõ jutását. Életük teljes önellátás irányába való elmozdulását. Ezen települések listája szintén a bal oldali menüben Élõhelyek címszó alatt

3. Új önellátó közösségek létrejöttének elõsegítése, bemutatása

“Kell egy csapat” – a ma már szállóigévé lett mondás a Régi idõk focija címû filmben hangzott el. Az örökérvényû igazság napjainkban új értelmet nyer. A világban olyan változások zajlanak, amelynek végkifejletébõl senki sem marad ki – ha tudomást vesz róla, ha nem. A nyakunkon lévõ gazdasági-, energia-, ökológiai- és morális válság új utakra kényszeríti az emberiséget. Hogy miféle utakra, az mindannyiunkon is múlik, de jelenleg a világ vezetõi – politikusok, multinacionális cégek és bankárok – döntenek. Az azonban már most világosan látszik, hogy van legobb és legrosszabb alternatíva. S miközben reménykedünk benne, hogy a legjobb valósul meg, nagy valószínûség szerint egy általános középút mentén haladunk majd tovább, balgaság lenne nem felkészülni a legrosszabbra. A tél beállta elõtt az autónk hûtõjébe is inkább -20, vagy -35 fokig védõ fagyállót töltünk, mert biztos, ami biztos, jobb, ha mindenre felkészülünk. Noha tudjuk, hogy -35 fok ritkán fordul elõ.

Az Emberiseg.hu ugyanígy van: azzal, hogy felkészülünk, és felkészítünk másokat a legrosszabbra, nem az ördögöt festjük a falra. Mi a legrosszabb? Az egyre dráguló, majd el is fogyó energiahordozók (olaj, szén, gáz) miatt összeomlik a gazdaság. Akadozni, vagy esetenként szünetelni fog az áram- és gázszolgáltatás, az üzemanyag- és élelmiszer ellátás. Természetesen ezt sokan nem hiszik el, és balgaságnak gondolják, mi sem állítjuk száz százalékig, hogy így lesz, de – szlenggel élve – benne van a pakliban. Ezért gondoljuk, hogy nem árt erre felkészülni.

Ahhoz, hogy a felkészülés hatékony legyen az alapokig kell lemenni: az ember alapvetõ szükségletei a következõk:
– víz, élelmiszer
– biztonságot nyújtó menedék
– energia elõállítása
A további kiegészítõk pedig komfortosabbá tehetik az életét:
– munkalehetõség, tanulási lehetõség, szórakozás, stb…
Ezeket lehet sorolni egészen addig a szintig, ahol most egy fejlettebb társadalom normális módon élõ polgárai élnek. Az oldalsó menüpontoknál végigveszük valamennyi pontot, és megvalósítható alternatívákat kínálunk.

“Kell egy csapat” – az életben – különösen szélsõséges körülmények között – meglehetõsen nehéz egyénileg boldogulni. Sokkal könnyebb, ha egy kis közösség kovácsolódik és fog össze. A mai rendszer szinte egyénekre bontotta fel a társadalmat. Azonban vannak pozitív példák: egyre több kisebb-nagyobb közösség jön létre, és az emberekben is egyre nagyobb az igény a kreatív, önállóan is boldogulni tudó, egymást segítõ tagokból álló közösségekre. Mindenkinek egyéni feladata, hogy megtalálja azokat az embereket, akikkel azonos gondolkodás mentén aktív közösséget tud kialakítani. Ebben az Emberiseg.hu is segíteni kíván. A mi alternatívánk fõleg a teljesen önálló és önellátó közösségek létrejöttének elõsegítése. Erre készítünk pontos, minden részletre egyre inkább kitérõ tervezetet.

Az önellátó közösségek jellemzõje

– területileg egy helyen élnek (saját kialakítású tanyán vagy falun)
– a közösséget egymást a lehetõ legtöbb módon segítõ családok és egyének alkotják – például közösen felépítik egymás lakóhelyeit, a közösségi épületeket, stb…
– életkörülményeik jellemzõi szorosan összefüggnek: közösen gazdálkodnak földdel és állatállománnyal, a megtermelt javakat igazságosan, a munkában való részvétel arányában osztják el egymás között
– ha lehetõségük nyílik rá, a megtermelt pluszt közösen értékesítik közeli (vagy távolabbi, városi) piacokon, vásárokban
– a lehetõségekhez mérten közös rendszerû, megújuló energiákat használnak (szélkerék, napenergia, geotermikus hõenergia, stb.)
– óvják, és ha kell, regenerálják a természetet
– egyéb gazdasági téren is közös döntéseket hoznak – pl. környezettudatos kisüzem létrehozása, stb…
– közösségük lehetõleg megjelenik a virtuális térben is (Internet), hogy ezáltal segítsék tanácsokkal, ötletcserékkel más hasonló közösségek életét vagy létrejöttét
– ugyanígy elõsegítik az ilyen közösségek egymás közti kereskedelmét, áru- és szolgáltatás cseréjét, stb…
– lehetõséget kínálnak az újonnan jövõk becsatlakozására, amennyiben módjukban áll
– közösségi életük esetenként kiterjed vendégek fogadására, akiknek megtanítanak olyan tudásokat, amelyekkel már rendelkeznek, gyermektáboroztatásra, kulturális és szellemi értékek gyûjtésére és megóvására, stb…
– nagy figyelmet fordítanak a gyerekek nevelésére, oktatására, az egészséges életmódra, a természetes gyógymódokra
– a lehetõségekhez mérten függetlenítik magukat a külsõ világ negatív hatásaitól és annak függõségétõl

bg71
info@emberiseg.hu