ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

Magyar házak mágikus ereje – zavart kelt a feng shui

by / szombat, 27 október 2012 / Published in Hagyományörzés, Jegyzetek, News, Otthonteremtés

Miközben a keleti térrendezés – a kínai feng shui és az indiai vasati – divatja egyre szélesebb körben terjed, már-már a feledés homályába merül az ezeréves magyar házépítési szokásrend, mely nemcsak a földrajzi adottságainkra épült, hanem a magyar lélek mágikus erejét is keretbe foglalta. Van egy álmom? Ebben az álomban Magyarországon olyan házak épülnek, amelyekből teljesen egyértelműen kiderül egy idegen számára, hogy csakis Magyarországon járhat.

 

Ezek a házak őseink tudása alapján, természetes anyagokból, a magyar térrendezés jól bevált szabályai szerint készülnek, és jó bennük élni. Nekünk, magyaroknak olyan magas szintű építészeti, térrendezési hagyományunk és jelképrendszerünk van, amely minden utánzást fölöslegessé tesz, és amelyben az idegen elvek meghonosítása csupán zűrzavart okoz. – írja A magyar ház mágikus titka című könyv ajánlójában Színia, a szerző.

Ez a könyv jó két évvel ezelőtt került a könyvesboltok polcaira, s szinte észrevétlenül simult a sok-sok feng shuit és egyéb keleti térrendezést dicsőítő, tanító kiadványok közé.

Ebben a könyvben megtalálhatók azok az elvek, amelyek szerint őseink építkeztek, így az is kiderül, hogy a magyar ház szerkezete bizony olyan kozmikus alapokon és jelképrendszeren nyugszik, amely a Teremtés folyamatának valós ismeretéből születtek.

Nem véletlenül négyszögletes a házak alaprajza, nem véletlen az ablakok formája, osztása, nem véletlen a házak tájolása, a kapuk elhelyezése, s nem véletlenek a különböző díszítések, ugyanis a magyar ház egy térbeli összetett rovásjel, amely a jelképek ismerői számára pontosan olvasható. Minden ház teremtés eredménye, egy-egy megvalósult gondolat. A gondolat nagyon finom erőforma, és megváltoztatni is csak gondolati úton lehet. Ezt az erőt még nem nagyon lehet mérni, a hatását viszont igen. A pozitív illetve negatív gondolatok megváltoztatják az izmok erejét, a bőr állapotát, amit a műszerek kimutatnak (lásd hazugságvizsgáló). A ház tehát egyéni gondolatok, illetve nagyon erős kollektív gondolatok együttes eredménye. A nagyon erős, régóta működő kollektív gondolat a HAGYOMÁNY.

Őseink pontosan tudták, hogyan építkezzenek. A magyar térrendezés csodálatosan következetes és egységes rendszert alkot, amely évezredeken keresztül “bevált” a magyarság körében. Ha valaki más nép hagyományrendszerét kezdi alkalmazni, annak meg kell ismernie teljes mélységében ahhoz, hogy valóban működjön.

Az ősmagyarok legfontosabb, szent égtája a kelet volt, színe a fehér, állata a ló.
A feng shuit hirdető kínaiaknál a kelet csak a második legfontosabb irány, színük a zöld, állatuk a sárkány.

A fehér szín a kínaiaknál a nyugati irányt jelöli, a ló pedig a dél állata.
Amennyiben tehát egy magyar térben a fehér színt a nyugati oldal erejének megerősítésére akarja használni valaki, azzal káoszt okoz, mert nálunk évezredek óta a fehér keleti erőt jelöl. Nem beszélve a sárkányról, mely negatív alakja a magyar népmeséknek.

Az égtájaknak minden népnél fontos szerepük, jelentőségük van. A magyar elnevezések sok mindent elárulnak: KELET – az ébredést, a megújulást, a feltámadást, jelenti. Keletkezik igénk szintén valami új létrejöttét, megteremtődését mutatja. DÉL – az éltető energia, feltöltő erő NYUGAT – a megnyugvásra, pihenésre utal. Energiája összehúz, összetart, körülölel, biztonságot ad. ÉSZAK – az éjszakával, a sötétséggel, mozdulatlansággal kapcsolatos.

A legtöbb régi kultúrában a ház a Világegyetem kicsinyített mása volt,amelyet az adott hitrendszernek megfelelően tájoltak.

A magyar parasztház formája általában egy hosszú téglalap volt, amely a rövidebbik végével az utcafrontra nézett, és az utcafront felé a tetőt egy ágasfa tartotta.

Ezt az ágasfát Boldogasszony fájának nevezték, és a házat, amikor lehetett, keletre tájolták. (A Boldogasszony a magyar hitvilágban az Istenanya, kit a népmesék Tündér Ilonaként őriztek meg, így ez az ágasfa más néven Tündér Ilona fája. A házat hosszában mestergerenda osztja, amelynek faragása a Tejutat jelképezi. A Tejút a népi csillagászat nyelvén Tündérek útja vagy Hadak útja, Lelkek útja, a végénél fekvő Szíriusz csillag pedig a Tündérfő. Ha a ház szerkezetét lefordítjuk a csillagok nyelvére, akkor a mestergerenda jelképezi a Tejutat, a Mestergerenda végénél lévő Boldogasszonyfája pedig nem más, mint a Tündérfő csillag, vagy az Istenanya lakhelye (ez a Szíriusz, amely évente egyszer, július 23-án együtt kel a Nappal, vagyis ilyenkor “Napba öltözik”.) Őseink ezt a csillagtérképet emlékeztetőként beépítették a házaikba, elmondták a meséikben, ráhímezték a ruháikra, abroszaikra, ágyneműjükre.

A tető
A parasztházak teteje nagyon hosszú ideig kizárólag sátortető volt, amit kontyos tetőnek vagy süvegnek hívtak. Ezt később sokfelé felváltotta a nyeregetető, mert a ház alapterülete hosszában megnyúlt. Nemcsak azért ilyen a formája, mert a hó és a víz könnyen lecsúszik ezekről a tetőkről. A tetőt a ház hosszában minden esetben a mestergerenda tartja. Hogy mitől mester ez a gerenda? Mert fontos szerepe van a házban. Ha egy gyermek megszületett, arccal kelet felé, a mestergerenda alá fektették a bölcsőjébe. Ha valaki meghalt, ugyancsak a mestergerenda alatt ravatalozták fel, és éppen fordítva, arccal nyugatnak. A mestergerenda mutatta az utat a léleknek, hová érkezzen és merre távozzon. A “Mester” segítette az érkezőt és a távozót. A Mestergerendára csillagot, tejutat, szárnyas napot, illetve teremtés-szimbólumokat faragtak.

Régen pontosan tudták azt is, hogy a gerenda melyik részére kell faragni azt a csillagot, vagyis pontosan ismerték a szimbólum jelentését. Az apajogú nagycsaládok általában arccal kelet felé állnak be a világba, erre fordul a sátruk ajtaja is. Fő égitestük a Nap. Még az anyajogú társadalmat képviselőknél is a Hold tiszteletének nyomait találjuk. (László Gyula.)

A csúcsjel
A tetőszerkezet tetején a legtöbb régi házon megtalálható valamilyen csúcsjel. Általában tulipánt, csillagot, keresztet, X-jelet, gömböket, kettős keresztet faragtak egymás fölé. (hogy miért épp ezeket a jeleket? Mert az ősi rovásírás első betűi egyben isteni jelképek. Az A betű az Anyaisten (4), a B betű az Atyaisten (X), a D betű pedig a testet öltött Atyaisten, vagyis a Fiúisten (+) és főnökük a Teremtő, vagy ahogy az ősi magyar hitvilág nevezte: “öregisten” – az ő jele az “Us+ (mint Ős).

A homlokzat
Hasonló szimbólumokat faragtak rá, mint a csúcsdíszekre, a szerepük is azonos. Nagyon gyakori a homlokzaton a Nap! A bejárat Magyarországon nagy hagyománya volt (és egyre inkább ismét van) a faragott vagy festett kapubejáratoknak. Ezek a kapuk nagyon sok olyan ősi szimbólumot “felvonultattak”, amelyek a ház lakóinak spirituális védelmét szolgálták. A kapuk boltíve természetesen itt is az égboltot jelképezte: a kapu fölötti galambdúc a portát védő szellemek, az ősök lakhelyeként készült. Annak idején a kapura festett, illetve faragott jelek pontosan úgy olvashatóak voltak, mint ma bármelyik betűvel írt szöveg. Régen létezett a magyar kapukon egy “lélektükörnek” nevezett domború, fényes Nap-forma. Aki belépett, először mindenképpen szembetalálkozott saját képmásával, így megvizsgálhatta a lelkiismeretét, vajon jó szándékkal jött-e. A kapura feliratok is kerültek, amelyeknek természetesen szintén védő, áldó szerepük volt. Mint például: “A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség.” Vagy: “Jószívű jóbarát kapumon béjöhetsz.” A sok kapun ma is látható körbefutó hullámvonal-faragás eredetileg olyan kétfejű kígyó volt, amely védte-őrizte a portát. Ez a kétfejű kígyó egy csillagkép az ég északi sarkkörén. Minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait és azok szerint éljen boldogan. Azokat feladni nincs értelme. A magyarok kövessék a a magyar szokásokat hibátlanul, és a többi nép is a sajátjait! (Láma Ngawang, tibeti tanító).

A ház bejárata
A régi házak ajtaja köztudottan nagyon alacsony volt, aki belépett rajta, mindenképpen fejet hajtott és levette a kalapját. A ház másik neve egyébként a “hajlék”, amelyben egyértelműen megmaradt a meghajlásra, tiszteletadásra való utalás.

A Tűzhely
A ház lelke. Ezért is került mindig a ház közepére. Őseink a tűznek különös jelentőséget tulajdonítottak, Bármilyen nagy ünnep volt, a családból valaki mindig otthon maradt, hogy vigyázzon a tűzre. Ugyanis a tűznek folyamatosan égnie kellett, az év egyetlen napját kivéve, amikor megszentelték és újragyújtották. A tüzet tilos volt piszkálni, nem volt szabad szemetet beledobni, nehogy megsértsék az Ős szellemét. A családi tűzhely azonos volt a családi múlttal, jövővel, jelennel, összetartozással, ezért óriási illetlenségnek számított, ha valaki például a szomszédba ment parazsat kérni, mert a saját tüze kialudt. (Még ma is él a mondás: háztűznézőbe mennek a lányok a fiús házhoz – ez is abból ered, hogy a tűzben a ház szelleme lakik, így a “háztűz” az egész családot, nemzetséget, vérvonalat jelképezte).

A magyar térrendezés a tűzhelytől indul. A tűzhely mögül kelet felé nézve látható a ház legértékesebb része. Ez után következik a jobb kéz felé eső rész, majd a bal kéz felé eső, és végül, a legkevésbé értékes az, ami a hátunk mögé kerül.

Ablakok
Ha a ház az ember testét, a kemence a lelkét szimbolizálja, akkor az ablak nem más, mint a ház szeme (azt is mondjuk: ablakszem).

Erőterek a magyar házban
Amikor a két alaperő – a férfi és a női erő – éppen megfelelő arányban van, akkor harmónia uralkodik, kiegyensúlyozott a ház.

1. A szellem erejének gyűjtőpontja a házban a keletre, délkeletre és délre nyíló ajtók, ablakok, illetve a padlás. Erőformája a megtisztító, növekedést beindító, kelet típusú fa-energia és a déli feltöltő tűz-erő. Az ötletek, az ihlet, a tervek, az álmok mind a szellemi erő következményei. A teremtés első fázisa, a gondolatok keletkezése. A házban a szellemi erőt “katalizáló” helyek a keleti és a déli oldalak, illetve a tetőtér. Ezekre a részekre érdemes azokat a helyiségeket építeni, ahol alkotunk, szellemi munkát végzünk: dolgozószobát, műtermet, gyerekszobát.

2. A lélek erejének központi helye: a tetőgerendák által alkotott térbeli kereszt metszéspontja, ezen kívül a tűz helye, a délnyugatra és északkeletre néző ajtók-ablakok, valamint a ház közepe. Erőformája kiegyensúlyozott, stabil földerő. Ide érdemes tenni a konyhát, étkezőt, nappalit, minden olyan helyiséget, ahol a társasági élet zajlik.

3. A teremtő-megtermékenyítő erő: a házban nyugati, illetve az északnyugati és északi oldal – a pihenés, érlelődés, a befelé fordulás helye. A hálószobák, fürdőszoba és éléskamra legjobb helye.

Forrás: http://tudtad.osztod.hu/index.php/2012/10/08/magyar-hazak-magikus-ereje-zavart-kelt-a-feng-shui/

Share and Enjoy

5 Responses to “Magyar házak mágikus ereje – zavart kelt a feng shui”

 1. Csicseri Orosz Imre véleménye:

  Sziasztok!
  Ezek az elrendezések csak azért alakultak ki, mert beleszóltak, ha jól tudom törvényileg, hogy négyszög alapú házat szabad csak építeni. Ha megnézitek a körtemplomokat, azt lehet észrevenni, hogy az elrendezése a jurtához hasonló. valójában.
  Olyan kör alapú házakhoz fogunk visszatérni, amikor elég magasra emelkedtünk, amelyek kör alapúak, és a jurtához fognak hasonlítani. a tető meg szabályosan csúcsos lesz. Olyan csúcsos lesz, amilyen régen a mágusok süvege. Ez egy meghatározott szögű kúp. Mivel a Föld pólusa megváltozik, ezért máshol lesz a kelet és a nyugat. Az előre megépített körházakat mindig át lehet rendezni, az aktuális égtájnak megfelelően, csak máshol kell az ajtót megnyitni, és a régit befalazni. Az átrendezés a kör alap miatt könnyen megvalósítható, hisz aminek közepén kell lennie, az nem helyeződik át sosem.
  Akit érdekel, az nézzen meg egy magyar körtemplomot, és nézzen meg egy jurtát, és egyszerre meglátja, mit hogy kell elrendezni egy körházban, sőt azt is megtudja, miért ott kell lennie, a különböző élettereknek. Mikor egy ház négyzet, vagy téglalap alapú, akkor is azért olyan az elrendezése, mert a körtemplomra, illetve a jurtára kell hasonlítania. Egy körházat, hasonlóan kell felépíteni mint egy jurtát, és pl a tartó és körgerendáknak a számát is be kell tartani, nem lehet kevesebb, vagy több.
  Lehet sok koncentrikus körökből, vagy körök egymás mellé helyezésével is épületet, házat csinálni. Ha köröket raksz egymás mellé, és nem mindegy mennyit raksz egymás mellé, ott akkor érdemes betartani az aranymetszés szabályát, de a koncentrikus köröknél is az aranymetszést kell betartani, mikor a körök nagyságát határozom meg. az sem mindegy milyen magasak ezek az épületek, nem mindegy milyenek az ablakok (Körépületeknek körablakok dukálnak.), de az épületek ajtóinak a nagysága, magassága sem mindegy. Egy háznak nem az emberek magassága határozza meg az ajtó magasságát, hanem maga a ház fogja meghatározni. Ezt is elfelejtettük.
  Aki csinál ilyen körházat, az nézzen utána, mert a ház építés is egy művészet, a teremtés művészete.
  Ha utána nézel, a ház szóval milyen szavaink rezonálnak össze, akkor meglátod, miért művészet egy ház építése.
  Ha kimondasz egy szót, és találsz egy másik szót, aminek hasonló vagy azonos rezgése van, vagyis rezonál vele, akkor érdekes felfedezéseket tehetsz a szavainkkal. Nem csak a szógyökökkel, hanem a teljes szavakkal is. meg lehet csinálni. Nagyon tönkre lehet egy nyelvet tenni különböző rövidítésekkel, mint amelyek most mennek az interneten a fiatalok körében. Annyira divat ez most már, hogy a középkorúak is alkalmazzák ezt, és ami a lényeg, hogy ezeket a rövidítéseket olyanok találták ki, akik a nyelveket meg akarják szüntetni. Mikor egy magyar fiatal eltér az ősi nyelvtől, a rövidítésekkel, és ezt már napi szinten alkalmazza, akkor annyira eltér a magyar nyelvtől, és a rovás írástól, hisz a rovás írás jelei helyett mást használ, hogy el is felejti az írás mágiát, de a szómágiát sem fogja ismerni.
  Mivel mi most élő magyarok áttértünk a latin betűkre, ezért az írás mágiáról alig van fogalmunk. Ha ezek a nekünk kitalált jelek, amelyeknek negatív lehúzó jelrendszerük van, ezek helyett a rovásírás jeleit kezdenénk használni, így a köszönésnél is, akkor lesz igazán érdekes a nyelv, ha ezt a magyar fiatalok bevezetnék az interneten. Ezzel meg lehetne tanítani a világot újból a rovás jelekre. A rovás jelek írása olyan írás, ami elősegíti a felemelkedést. Néhány programozónak ez jó feladat, hogy rovás szmájlikat csináljon. Nem fognak örülni a mostani “háttér hatalom”, ha rovás jelek kezdenének az interneten feltűnni, egyre nagyobb számban.
  Mikor valamit leírsz, vagy kimondasz, akkor nem szerencsés rövidítéseket használni. Ha nem tanulod meg a teljes szavakat, hanem csak a rövidítéseket, akkor vége a szómágiának, elfelejted a nyelved szavait, így vége a magyar teremtés nyelvnek is. Nem fogja soha átvenni bármely nyelv, kitalált rövidítés csomag sem ezt a szerepet, bárhogy is akarják, így például az angol nyelvet előtérbe helyezni akár erőszakkal is felesleges, az nem a teremtés nyelve. Csak gondoljatok vissza a latin nyelv erőszakos használatára a spiritualitásban, vagy az orosz nyelv erőszakos tanítására. az iskolákban. A mostani életmód, üzleti élet erőszakos angol nyelv tanítása is hasonló, mint amit eddig már tapasztaltunk, és azt célozza meg, hogy ne a magyar nyelvet használd. Ez tükröződik vissza mikor diplomát nem kaphatsz, ha nem ismersz egy külföldi nyelvet valamilyen szinten. Ez is erőszakos “támadás” a magyar nyelv ellen. Az internet finom eszközei a szmájlik, a különböző kódnyelvek, rövidítések kitalálása a beszédben, és ezzel úgy megváltoztatni a nyelveket, hogy alkalmatlanok legyenek a teremtés bármilyen részét használni, de az írásmágiára, ami a fejlődést, a felemelkedést szolgálja, lassan néhány ember kivételével senki nem képes. Annál inkább terjednek, és alakulnak át a nyelvek a lehúzó szerephez.
  Egy rovás jel használata az interneten, a “most”-ban, olyan, mintha több ezer szót törölnél az internetről, vagyis feleslegesen írnák le. azt a több ezer szót, mert törlődik a hatása. Nagyon fontos a mostani gyerekeinknek megtanítani a rovás írást, mert ha elkezdik használni az interneten a rovás írást, hát csuda dolgokat fognak ők összehozni ott.
  Bármilyen furcsa, de a magyar nyelvben is vissza kell térnünk még a nyelvújítás előtti nyelvre, amit Erdélyben beszélnek. a rovásírás tanításával ez sokkal könnyebben megvalósul. Az igazi teremtés nyelvét az erdélyi belső magyarok ismerik a legjobban, pont azért, mert ott nem volt nyelvújítás, és amikor ők valamit teremtenek, az fog megvalósulni, és nem az, amit nyelvújításos nyelven a külső magyarok kimondanak. Talán érthető, miért támadják pár éve a kultúrájukat, és főleg a nyelvüket még nagyobb hévvel, mint eddig bármikor. Ezt azzal érik el, hogy mindent támogatnak, ami bomlasztja azt a rendszert.
  Ha emelkedsz, egyszerre ráfigyelsz a gyerekedre, és felelősséged is lesz, hogy ne a vakvilágba nőjön fel.
  Arra is figyelsz, hogy legalább ismerjen 5 ezer magyar szót, hogy el tudjon kezdeni szómágiát tanulni. Az igazi szómágia, hogy a finomságokat is be tudjad rakni, 15-25 ezer szónál, szógyöknél kezdődik. Nézd meg milyen, és mennyi hangot lehet hallani az életed folyamán. Több ezer, jobban mondva több százezer hanggal találkozol, és az mind teremtő hang. A nyelv ezeket a hangokat utánozza le fogalmi szinten, az írásunk meg ezt teszi maradandóvá.
  Nem olyan drámai a helyzet, mint ahogy ezt láttadtam, csak oda kell erre is figyelni, mert elszaladhat a ló, és akkor többet kell dolgozni.
  Minden jót…
  Csicseri Orosz Imre

 2. Schmidt Károly véleménye:

  Kedves Csicseri Orosz Imre!
  Írását elolvastam, minden gondolatával egyet értek. Köszönöm, hogy ebbéli tudását megosztotta velem, /velünk/. Főleg az Anya-, Teremtő nyelvünkkel kapcsolatos sorainak tartalma azok, amelyekre TUDATOSAN oda kellene figyelnünk. Én mindig azt vallottam, s vallom, hogy egyetlen GAZDAG NYELV van a világon: a MAGYAR.
  Köszönettel minden jót, örömteli napokat kívánok, szeretettel: Schmidt Károly.

  • Csicseri Orosz Imre véleménye:

   Mindenkinek szép napot!
   Azért nem az egyetlen nyelv, amely fontos. A magyar nyelv a teremtés nyelve az istenanyától származtatom, de az erőt Istenatya nyelvét egy másik nyelv adja az emberiségnek. mikor e két nép össze tud dolgozni, akkor emelkedünk. tudom, hogy ez sikerül, hisz mindkét nép megjárta a maga útját, és megszerezte azt a tapasztalatot, talán rájön, hogy együtt lehet nagy dolgokat cselekedni. Mikor meg lesz erősítve a vérszerződés, és azt be is tartják, az lesz ennek a záloga.
   Minden jót…
   Csicseri Orosz Imre

   • Schmidt Károly véleménye:

    Nem is úgy gondoltam, hogy más nyelv nem fontos, már csak azért sem, mert más nyelveken is emberek beszélnek, s a más nyelveket beszélők nem tehetnek arról, hogy ők nem MAGYAR-ul beszélnek. Az én felfogásomban nincs magyar, angol, arab, stb., – emberek vannak. Viszont nyelvet, olyat mint a MAGYAR, nem, vagy nem igen lehet találni a világon. Tulajdonképpen az igazi nyelv a SZERETET nyelve, s ha ezen mindannyian tudunk, tudnánk kommunikálni, akkor már nem kell, kellene a Mennyország után sóvárognunk fizikai létünkben sem.
    Szeretetteljes, örömteli napokat kívánok Mindenkinek: Schmidt Károly.

    • Csicseri Orosz Imre véleménye:

     Mindenkinek szép napot!
     Nem is lehet veled vitatkozom, mert igazad van, hogy az anyát a szeretetről biztos felismerjük. A magyaroknak ezért kell elérniük a végtelen, megbocsájtó szeretetet.
     A németek meg az erőt adják ehhez. Olyan űrhajó flottájuk van a németeknek, hogy arról sokaknak fogalmuk sincs, csak el van rejtve valamennyire, s ez jelentős erő is. Ez a fizikai síkon jelentős, de valójában most még sem ez fog dönteni, csak a nyugodt fejlődéshez kell. Még a szeretethez is kell az erő a mentális síkokon, s ezért mondom, hogy fontos az együttműködés a két nép között, úgy mint az anya, és az apa között. Mindegyik fontos, és egyik sem helyezheti a másikat előre, főleg nem háborúzhatnak, mint ahogy eddig tették néha.
     Van egy harmadik nyelv is a gyermek nyelve. Amikor a gyermek megtanulja a élet dolgait, az erőt, és a szeretetet, és azt jól tudja alkalmazni, és ezt felvállalja, akkor válik férfivá. Addig meg van engedve neki sok minden. Amikor férfivá érik, akkor meghal a gyermek, és létrejön egy új minőség, a férfi. (A gyermekkor valójában 33 éves korig tart. 3 x 3 ciklus, ami 3 nagy ciklusból, és 3 kis ciklusból áll. Ez a kor egy embernél, mikor eléri a férfi kort, és itt ne 100-120 évben gondolkodjunk, amit most érnek meg az emberek. Ez most a fiú nézőpontjából van értelmezve.) Addig míg tanulunk, és sok minden meg van engedve, addig gyerekeknek kell maradnunk, de mikor felvállaljuk a teremtés felelősségét is, ekkor emelkedünk, akkor válunk férfivá. Hasonló a helyzet a nőkkel is, de ők egy kicsit előbb érnek.
     Láthatod a magyar-német viszonyban is ezt. A németeket is lényegében bedarálták, elvették az ősi hitüket, legyilkolták a spirituális tagjaikat, elvették az írásukat, a rúna írást, nehogy tudják használni, sőt náluk is megtörtént a történelmük elhomályosítása. Valójában ők is rabláncon vannak, és most már kezdik ezt észrevenni.
     Azt is láthatod, hogy akárcsak a magyar büszke nemzet, amit nekik is kordában kell tartani. Ha ők is és mi is egyéni, és népszinten is tudjuk az érzelmeinket, főleg a büszkeségünket a helyére rakni, és nem bántjuk, nem engedjük, hogy egymásnak ugrasszanak, hanem segítjük egymás és egymás testvérnépeit is, akkor lesz felemelkedés is. Sőt a fiú népeivel is ezt kell csinálnunk, amit el nem szabad felejteni. Ez hozza meg az egységet a Föld számára, s ezt mindenkinek egyénileg kell megcsinálnia a belsőjében, az egész Földön.
     Van még egy nyelv ami fontos. Ha tudod Jézus milyen anyanyelvű volt akkor egyszerre rájössz, melyik nyelv, és nép, és a testvérnépei, amelyik még fontosak. Természetesen minden nép fontos, hisz nem szabad elfelejteni hogy sok bolygóról jöttünk ide, s minden bolygó a legjobbjait küldte el, ami mindenkit kötelez is, hogy végigcsinálja ami itt a Földön történik.
     Amikor rájövünk, hogy minden nép, és minden nép tagja egy, és minden ember fontos, már nem is kérdéses az emelkedés.
     Azért emelem ki ezt a három népet, nyelvet, mert ők elég meghatározók a Föld sorsának alakulásában. E három néphez kapcsolódnak a többi népek, annyira, hogy minden nép, és azok tagjai megszerezzék azokat a tapasztalatokat, amelyek nem csak a szektor, de az univerzum felemelkedését van hivatott előmozdítani. Ez nem csak a Földre, de az egész szektorra is igaz, mert ami a Földön történik, az történik a szektorban is, és fordítva.
     Ezért se gondolja senki, hogy bárki elnéző lehet magával szemben, és ezért mindenkinek emelkednie kell, aki ezt vállalta. Aki itt marad a Földön, és a szektorban, az vállalta is az emelkedést, a tisztulást, az egység megélését, az összedolgozást, a felelősséget, stb
     Valójában ezt csináljuk itt a Földön, és itt a szektorban is. Egyenként egymást segítve, biztatva, megcsináljuk az emelkedést, hogy egységként, egyként tudjunk együtt működni, az egész Földön, de a szektorban is, mikor nagyobb feladatot kapunk, azt is egységben tudjuk megcsinálni.
     A fiúnak egyszer fel kell nőnie, ahogy a lányok is felnőnek egyszer. Ez a szektor a fiú most, amibe beletartozik a Föld is..
     Néha rébuszokban beszélek, mert nem lehet a tapasztalatot, és a felismerést elvenni senkitől. Aki érti is mit mondok, annak már meg van a tapasztalata, én csak kimondtam, összegzem ezeket a tapasztalatokat.
     Minden jót…
     Csicseri Orosz Imre

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL