ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

Isten és a kvantumfizika – Gaál Péter

by / szerda, 30 december 2015 / Published in Asztrológia, spiritualizmus, Gaál Péter, Jegyzetek, News
isten_haragja_1160897_4448

Mellékelek egy cikket. Nem ismertetem, el kell olvasni. De lenne pár hozzátennivalóm. Egyrészt, hogy nem a – mondjuk – keresztényi értelemben vett Istenről van szó, hanem arról, amit a hinduizmus Átman-nak nevez. A buddhizmus ezen is túllép, felteszem, a kvantumfizika is túl fog rajta lépni. Másrészt, a dolog egyáltalán nem új. Erwin Schrödinger is feszegeti, Robert Oppenheimer is feszegeti. Werner Heisenberg, a kvantummechanika egyik atyja, A rész és az egész című, (magyarul 1975-ben megjelent) önéletrajzi könyvében a következőket írja: “Észrevehető, hogy a ‘tudat’ fogalma egyre bővül, ha az emberi világ határain túl is ki akarjuk terjeszteni, ugyanakkor egyre bizonytalanabbá is válik. A pozitivisták szerint a megoldás egyszerű: a világot két részre kell osztanunk, az egyik része az, amelyet világosan értünk, a másikról pedig jobb nem tudomást venni. De eszelhet-e ki bárki értelmetlenebb filozófiát, hiszen világos, hogy szinte semmit sem vagyunk képesek határozottan állítani? Ha továbbra sem vagyunk képesek a nagyobb összefüggésekről nemhogy beszélni, de még ilyenekben gondolkodni sem, elveszítjük az iránytűnket, tehát félő, hogy utat tévesztünk.” Ilyenkor az embernek óhatatlanul eszébe jut Martin Heidegger, de mindenekfelett Ludwig Wittgenstein: “amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell”. És eszébe jut a filozófia, az etimológia, a filozófia-etimológia, az a pengeélnyi határmezsgye, ahol a tudomány és a vallás összeér. Ha megszabadulunk az egyéb kényszerképzetektől, az olyanoktól, hogy szervi jelenségekből eredeztetjük a lelki-szellemi jelenségeket, az olyanoktól, hogy – Duncan Shelley – “az agy gondolkodik”, már újabb lépést tettünk a megértés, jobban mondva a MEGÉRZÉS felé. Megérteni sohasem fogjuk. Érzékelni viszont ősidők óta érzékeljük: paranormális jelenségek formájában, ómenek formájában, amelyeket a materialista “tudomány” (a tudomány eleve nem lehet materialista, mert nem lehet prekoncepciózus: a tudomány csak elfogulatlan lehet, különben nem tudomány, hanem vallás) a pszichózisok és babonák kategóriájába sorolt. Ne üljenek fel Vágó Istvánnak és a szkeptikusoknak. Senkinek ne üljenek fel, aki az almát keresi a körtében.

EGYETLEN valóság van. A hinduizmus-buddhizmus azt tanítja, hogy egyetlen ILLÚZIÓ. Amiben az összes létező hasonló, az az illuzórikusság. Minden, amiről beszélni lehet, gondolkodni lehet, létező. EGYETLEN lét van, számtalan formában. Még a (például) keresztény menny és pokol is ide tartozik. Minden ide tartozik, ami megfogható és körülírható. A hétfejű sárkány is, a csizmás kandúr is, a szomszéd lánygyermeke is, és a hatos villamos is. Heisenberget, Heinrich Himmler SS-Reichsführer egykori pártfogoltját nyugodtan megjelentethette a TTT (tiltás, tűrés, támogatás) elv szocialista cenzora: biztos lehetett benne, hogy senki nem fogja érteni, a múltját meg nem kell feszegetni. Végtére is csak egy habókos fizikus.
Ha már Schrödinger előkerült, kerüljön elő az ÉN kedvenc macska-hasonlatom is. Egy házban számtalan bezárt szoba van, és mindegyikben ül egy macska. Ezek a valóság arcai. Elvben egyetlen macska sem tud átjutni a másikhoz, gyakorlatban azonban… néha mégis. És akkor mondjuk azt, hogy “erre még nem találtunk magyarázatot”. De ezt azért mondjuk, mert a házat valamiféle mindentől (legfőképpen magunktól) független, markáns valóságnak tekintjük. Nem a szemléléstől függő valóságnak, amelyben (Schrödinger) a vagy-vagy (a hamleti lenni vagy nem lenni, vagy a Kierkegaard-i entweder-oder) millió lehetséges összefüggésben jelentkezik. A kettes számrendszer, a nulla és az egyes. Jó látják: az informatika alapja. Annak a sok billiónyi műveletnek az alapja, amire már most képes a számítástechnika, a másodperc töredékén belül. És még mire lesz képes nemsokára. És ez a végtelenhez tartó információmennyiség pontosan ugyanannyira visz közel a megértéshez, mint egy Isten háta mögötti, világtól elzárt kis faluban élők rendelkezésére álló információmennyiség. Az egyetlen különbség, ha megértjük amit az előbbi mondatban leírtam. Éppen erre jó a magas fizika.

Mind a tudomány, mind a vallás a végtelenből a végtelen felé tart. Csak a tudomány elakad az axiómánál, a vallás pedig épp ott kezdődik. Egyik a másiknak a folytatása. Nem két ellentétes út. UGYANAZ az út. Ami most történik, nem kevesebb, mint hogy a tudomány átlép ezen az axiómán. Átlép a pengeélen. Átlép a vallás térfelére. Nem válik vallássá, hanem kezdi megérteni, hogy a fizika és metafizika fordítottan tükörszimmetrikusak. Olyanok, mint a magyar kártya lapjai.
És amikor – látszólag – minden bizonytalanná válik, jön az a felismerés, hogy nem a MIT a lényeg, hanem a HOGYAN. Az, amit Madách Imre jószerivel száz évvel a kvantumfizika előtt megírt.

A cikk:

“Csak a tudat létezik
A kvantummechanikát tömören így fogalmazhatjuk meg: létezik a tudat, és létezik a szabad akarat is.. Valójában csak a tudat létezik, és semmi más nincs rajta kívül.A kvantumos valószínűségek valójában a tudat lehetőségei, azé a tudaté, amely minden létező alapjának tekinthető.. A megfigyelés jelensége egyenértékű a kvantumos valószínűségek közül történő választással, amely a tapasztalati valóságunk létrejöttéhez vezet.Ismert az a kép, amelyen egy vázát és két arcot különböztethetünk meg (Szerk.megj: ha a fehér mezőre figyelünk, két, egymással szembe forduló arcot látunk, ha a fekete mezőre, akkor egy vázát. Mi döntjük el, hogy mit látunk!). Mindkét kép esetében arra leszünk figyelmesek, hogy noha semmit sem teszünk a képpel, az mégis felváltva ugrál a két ábra között. Mindkét lehetőség már eleve bennünk található, és valójában csak azt döntjük el, hogy éppen melyiket nézzük, vagy észleljük.
Hogyan jön létre a közmegegyezéses valóság?
A Wigner barátja paradoxon arról  szól, hogy amikor két megfigyelő egy időben választ egymásnak ellentmondó lehetőségek közül, akkor kié a választás? A paradoxont három, egymástól függetlenül dolgozó fizikus oldotta meg: Ludwig Bass (1971), Amit Goswami (1989) és Casey Blood (1993). Mindannyian a non-lokalitással álltak elő megoldásként: ez a tudat jel nélküli (signalless) összekapcsolódását mondja ki. Nem teljes szabadságban választunk az egyéni lokális, helyhez kötött egós tudatunkból, hanem egy nem-lokális, kozmikus, rendhagyó tudatból. Hívjuk ezt kvantum-tudatnak ( quantum consciousness ), és a választást lefelé irányuló ok-okozati összefüggésnek ( downward causation ), Donald Campbell pszichológus terminológiáját követve.Hogyan jöhetne létre egy közmegegyezéses valóság? A választást nem abban a személyes tudatosságunkat képviselő egós tudatosságban hozzuk, amelyet a pszichológusok tanulmányoznak.. Valójában az egyként viselkedő tudat egyes objektív állapotai közül választunk, abban a nem hétköznapi állapotban, ahol mindannyian egyek vagyunk. Abból a tudati állapotból, amit kvantumtudatnak hívhatunk.. Noha valóban magunk hozzuk létre a valóságunkat, azonban e mögött a tudatosság egy kifinomult tényezője húzódik. Valóságunkat nem a hétköznapi tudatosság szintjén, hanem egy nem hétköznapi tudatszinten teremtjük.
A tudat egy egységes, nem helyhez kötött, kozmikus természetű valami, amely ott húzódik a két helyhez kötött személy valósága mögött.. A két személy választása csak jelképes, hiszen mindkettejük esetében az egyedül létező tudat hozta meg a választást, elkerülve ezzel bármiféle ellentmondást.. Ez csak úgy lehetséges, ha a tudat egységes, mindenki számára egy és ugyanaz.
A tudomány által újra felfedeztük Istent
Ma már biztosra vehetjük, hogy egy olyan paradigmaváltás fog bekövetkezni a tudomány területén, amely egy megosztó, spiritualitást tagadó, az anyagon alapuló tudománytól egy olyan tudomány irányába vezet bennünket, amely integrálja a tudományt és a spiritualitást.. Jelenleg nem kevesebbnek vagyunk tanúi, mint hogy a tudomány újból felfedezi Istent és a lefelé irányuló ok-okozati összefüggést (downward causation )..A kvantumtudat – amely a kvantum-valószínűségekből a fentről lefelé ható okozati láncon (szerk.megj: a tudat, mint ok teremti az anyagi valóságot, az okozatot) keresztül végrehajtja a választást – egyenértékűnek tekinthető a szellemi hagyományok Isten képzetével. Azt is mondhatjuk, hogy a tudomány berkein belül újra felfedeztük Istent. A tudat az összes létező alapjának tekinthető, melyet egyúttal azonos az ősi szellemi hagyományok Isten-képzetével.. Istent a kvantum-tudat formájában fedezzük fel újra..
Az Univerzum a tudatos megfigyelés által válik valósággá
Prof. dr. Goswami – más tudósokkal együtt – meggyőződése szerint az Univerzumnak ahhoz, hogy kvantumlehetőségek halmazából valósággá váljon, szüksége van legalább egy megfigyelő tudatosságra, amely a megfigyelés által létrehozza a valóságot. Tudatos megfigyelő nélkül az Univerzum nem marad más, mint lehetőség. A tudatos megfigyelő a szó szoros értelmében létfontosságú, mert amint megfigyel, létrejön az általunk valóságosnak nevezett anyagi Világegyetem, beleértve az időt is.Az asztronómusok és kozmológusok körében is egyre népszerűbbé válik az idea, hogy az Univerzumnak értelme és célja van. Olyannyira finoman hangolt, túl sok a véletlen egybeesés.. valószínűnek tűnik, hogy az Univerzum szándékosan fejlődött addig a pontig, hogy létrejöhessen a tudatos megfigyelő, s ezáltal az anyagi valóság.Mi vagyunk a Világegyetem – ez egyértelmű s az Univerzum önmaga tudatában van általunk..

Meditációban nem-helyileg összekötött elmék
1993-ban Grinberg megpróbálta a kvantumos non-lokalitást két korrelált (egymással kapcsolatban levő) agyon kimutatni. A kísérlet során két egyén közösen meditált, hogy szignál (jel) nélküli non-lokális, nem helyhez kötött kapcsolatba kerülhessenek. Húsz perc múltával a két személyt különválasztották (miközben továbbra is fenntartották az eredeti szándék gondolatát a tudatukban), majd -az elektromágneses jeltovábbítás kizárása érdekében- Faraday-kalitkákba ültették, és EEG-gépekre kapcsolták őket. Ezt követően, az egyik kísérleti alany szemét villogó fényforrással világították meg, rögzítve eközben az agy elektromos aktivitását. Így előállították az ún. reakciópotenciált, amit az EEG jelből kivont zajok révén számolnak ki számítógép segítségével. A kísérletezők arra a következtetésre jutottak, hogy a mért jel valami módon átjutott a másik személy idegrendszerébe is, amit az adott személy EEG-jén ki is lehetett mutatni, s a jel fázisa és ereje azonos volt a reakciójellel. A kontroll-személyeknél – akik nem meditáltak együtt vagy nem gondoltak kitartóan a jel-nélküli kommunikációra a kísérlet alatt – hasonló jelenség nem volt kimutatható. Ez egyértelműen igazolta az agyi válaszreakciók nemhelyhez-kötöttségét, a non-lokalitását, és ugyanakkor a tudat non-lokalitását is.
A tudat teremtő ereje
Az események közötti korreláció valójában a figyelem teremtő erejét igazolta.
Egy kísérletsorozat alkalmával Dean Radin kutató azt találta, hogy a véletlenszám-generátor véletlentől való eltérése a nagy csoportokban közösen meditálók környezetében – ahol a figyelem szintén összpontosítottabb, és erősebb –  megnövekszik. Az igazat megvallva, szinte mindannyian próbálkozunk a figyelmünkön és a szándékunkon keresztüli teremtés folyamatával, ami az esetek többségében inkább sikertelenséggel végződik, mint sikerrel. Már tudjuk, hogy mindez azért van így, mert szándékunkat az egó szintjén formáljuk meg. Megformált szándékaink ugyanis óhatatlanul kapcsolatban állnak az egónkkal, hiszen ez az a tudatossági szint, ahol általában vagyunk, s ami önösségünk forrása. Arra ösztönzünk mindenkit, hogy lépjen túl önösségén. Majd hagyjuk, hogy szándékunk imává váljék, ha a szándékom rezonál a többiekével, a kvantumtudattal, akkor megérett arra, hogy valóra váljék s hogy meghozza gyümölcseit. Majd imánkat át kell adjuk a csendnek, s ennek a folyamatnak meditációvá kell válnia. A fentről lefelé irányuló okozati hatáslánc a tudat nem hétköznapi állapotában valósul meg, abban az állapotban, amit kvantumtudatnak nevezünk.Vajon hogyan válik az egyébként nem-lokális, kozmikus természetű kvantumtudat egyéni, helyhez kötött tudatossággá? (szerk.megj: hogyan válik az osztatlan, nem helyhez kötött tudat megosztott egós  tudatossággá?) A megfigyelővé válás kialakulása előtt a kvantumtudat egységes, és nem különül el a benne levő lehetőségektől.. A megfigyelő megjelenése létrehozza a tudat szubjektív/objektív felosztását, ami az önvaló és a világ közötti szakadáshoz vezet. A kondicionálást megelőzően azonban a világot tapasztaló önvaló egységes, kozmikus természetű.
A kvantum-valószínűségek sokaságából a kvantumtudat kiválasztja a stimulációra adandó válaszát, s ez a  folyamat a válasz nyújtotta teremtő szabadság keretein belül zajlik le.Vajon a kreativitás egyfajta kvantumugrás lenne? .. A kreatív tevékenység minden esetben valami teljesen új megértés vagy jelentés felfedezésével jár együtt,melynek hatására óriási változások állnak be a jelentés értelmezési folyamatában.
„A relativitást nem a racionális gondolkodás révén fedeztem fel” (Einstein)
Ma már nagyon sok tudós vélekedik úgy, hogy a kreatív vagy alkotó meglátások az elme folyamatain belüli kvantumugrások, melyek megjelenése diszkontinuitást mutat. A kreatív meglátás – legyen az művészi vagy tudományos – mindig hirtelen jelentkezik. A megfigyelő minden esetben a tapasztalás eseményeként jelentkező objektum kvantum-valószínűségeinek halmazából választ.. Megfigyelő nélkül nincs összeomlás, valamint összeomlás nélkül nincs megfigyelő.. Mind a megfigyelő, mind az objektum esetében az összes létező transzcendens alapját képező tudat omlasztja össze a hullámfüggvényt.A titok a titok mögött az, hogy kreatív módon kell választanunk, szinkronban a kvantum-tudattal, hogy a szándékainkat kinyilvánítsuk.
A kvantumaktivista
“Az ember elkötelezetté válik az iránt, hogy átformálja önmagát a tudat evolúciójának szükségessége alapján.. Ha az ember ezt megteszi, kvantum-aktivistává válik, .. s az átalakításra úgy vállalkozik, hogy mindig az egész átalakulását tartja szem előtt.” – mondja dr. Goswami, a kvantumaktivista.”2015. 12. 28.

Gaál Péter

Share and Enjoy

2 Responses to “Isten és a kvantumfizika – Gaál Péter”

 1. Ahhoz, hogy ne vezesd magad félre, érteni is kellene, mit jelent mondjuk isten, tudat, tudomány, az olyan szavakat, amiben benne van a para, stb.
  Amikor azt mondod, hogy “Ember vagyok.”- akkor lényegében azt mondod, hogy te mint lénynek mi a életben a feladatod. Ha nézzük az ember szót, akkor “em”, “ber” re bontjuk. Az “im, ím, em, ém, om, öm, óm, őm, am, ám, um, úm, üm, űm” Ezeknek a szavaknak mind ugyan az az értelme, csak minőségi különbség van a szavak között. Ha tudod e szavak közös értelmét, akkor tudod hogy az ember szóban az “m” betű mit jelent. A “bir, bír, bar, bár, ber, bér, bor, bór, bör, bőr, bur, búr, bür, bűr” szavak is ugyan azt jelentik, csak minőségi különbség van a szavak között. Ha meg van, e két szó értelme, akkor tudod mi azon lényeknek a feladata, akik embernek nevezik magukat. Ugyan ez a helyzet az asszon szóval vagy épp az isten szóval. Azon lények, akik istennek mondják magukat, azok a feladatukról beszélnek. Az ember, ezért nem lehet isten, és az isten ezért nem lehet ember, hisz mindkét lénynek más a feladata. Ezért nem lehet az ember asszony, és az asszony ember. A teremtésben, ha a feladatodról beszélsz, akkor nem lehet magát a lényt megszemélyesíteni a feladatával, másként isten nem a lényt jelenti, hanem a lény feladatát. Olyan ez, mikor azt mondod, hogy téged Péternek hívnak, és te Péter vagy, pedig csak a feladatodat mondtad el, mert a Péter egy feladat megjelölése. (Péter nem kősziklát jelent, mint ahogy a katolikus vallás el akarja hitetni veled. Nézd végig, az összes magánhangzóval az értelmét, és a közös értelem megmondja, mit jelent a “PTR”. Csak segítésképpen benne van a “pi”, és a “tér” is, tehát biztosan nem kősziklát jelent. teremteni, meg ugye kell az asszony értelmezése is, mert csak ketten együtt tudtok teremteni.)
  A tudat valójában ha érteni akarod, akkor jobb az a megközelítés, hogy a “tud át” vagy a “tudáson át”, másként azon át, aki tud. Az tud, aki a magjával kapcsolatban van, mert minden a magból jön, így az is, aki tud. Aki átadja a tudást, az így van kapcsolatban a tudattal, tehát átadja, rávezet, mi is a valóság valójában, mert neked kell rájönnöd a valóságra.
  A tudomány, azt jelenti, hogy valamilyen tevékenységgel torzítod a tudást. Tud Ő mány, ha így jobban érted. A gányolást, mányolást, kányolást (sárkány), stb biztos érted mit jelent.
  A “para”, amiben benne van a “para”, meg a valóság egyfajta, valamilyen torzítását jelöli a valóságnak. A paranormális ugye azt jelenti, ami eltér a normálistól. A normális meg az, amit valaki, vagy valakik elfogadnak valóságnak.
  Nem mindegy, egy mondatban, kifejezésben miként használod a szavakat, szótagokat, mert előfordul, hogy a szótag értelme is megváltozik, vagy másként kell a szótagokat kialakítani. Ha betűértelmezést használsz, akkor egyértelműbb az értés, de a betűk értelme is lehet több jelentésű, attól függően ,milyen betűk kerülnek egymás mellé.
  A tudatról amit írnak a cikkben, az érdekes, bár igen sok benne a tévedés is. Nincs kedvem részletezni, mert úgy is a folyamat végén aki végigmegy a folyamaton, az rá fog jönni, és később nevet az ilyen értelmezéseken. A lényeg, hogy akik ezt leírták, azoknak ezen is át kell menni, és rendbe kell rakniuk a tévedéseket. Az látszik azoknak, akik már értik az életet, hogy mik a tévedések. Az biztos, hogy akik még ellentétekben gondolkodnak, azoknak még arra is rá kell jönni, hogy nincsenek ellentétek, csak folyamatok megítélése. Épp ma mondta egy barátom, hogy a fehér (fény) a fekete (setét) egy színárnyalata, megnyilvánulása, és persze fordítva is érthető, hogy a fekete (setét) a fehér (fény) egy színárnyalata, megnyilvánulása. Ha e kettő értelmezést egységben tudod látni, érezni magadban, akkor el is érkeztél a valósághoz.
  Elválasztás addig létezik, míg fenntartod a döntésed. Mihelyt másként döntesz, megváltozik magadban és megszűnik az elválasztás, vagyis rájössz, hogy soha nem volt elválasztás, mindig is ott volt, ott van, és ott lesz az egység, az ég s ég.

 2. Mélyen elgondolkodtat ezen két “csodálatos” írás !
  Szerény véleményem szerint való igaz, hogy nem szét szedni kell a Létezés dolgait , ha annak “MESTERÉT” keressük és VÁGYUNK annak létezésének a megsejtésére !
  Szándékosan írtam “MEGSEJTÉST” , hiszen valójában teljes egészében EMBERKÉNT soha nem tudtuk , és a jelenben sem tudjuk, sőt a LÉTEZÉS fennállásának teljes tartama alatt nem is leszünk képesek rá !
  MIÉRT ??? MERT TÚL MUTAT RAJTUNK ! TÚLMUTAT az analóg, gondolkodás módunkon, aprólékos , kicsinyes , önös , egós lényünkön ! DE EZ ÍGY HELYES és nem “VÉLETLEN”!!!
  “A VÉLETLEN ISTEN megoldása arra, hogy NÉVTELEN MARADHASSON !” (Einstein)
  A TELJES LÉTEZÉS csak ISTENEN belül LÉTEZIK és azon kívül nem lehet semmi !
  Hiszen egyetlen ERŐ létezik a TELJES UNIVERZUMBAN ! EZ pedig az ISTEN ereje !
  Közelebb kerülve a megértéséhez vegyük például az “ATOMENERGIA TITKÁT ” ! Hiszen jószerivel, ugye még ma is titok, bizonyos értelemben .
  Korunkban kerülhetett sor az atom titkának , azt atom és az atommag szerkezetének a feltárására, és az atommag összetartó erő kimutatására, sőt még bizonyos fokú felszabadítására is.
  Ezt az egyesítő erőt, amely összetartja a protonokat és neutronokat az atommagon belül atomenergiának nevezik, és ennek létét a magrészecskék közötti, igen rövid távon ható különlegesen nagy erők működésével magyarázzák ( a centiméter 1 billiomod része).
  – Ugye ? Idáig terjed a TUDOMÁNYOS magyarázat ?!Ezen vonzerőknek a természetét mostanáig még nem ismerték fel, és a megszerzett bőséges részismeret ellenére a kérdés megválaszolatlanul maradt : Mi az atomenergia, és az anyagba rejtett felfoghatatlanul nagy és hatalmas erő honnan ered ? Maga az ERŐ ismert , de eredete és természete titok maradt, amit sem megoldani, sem megmagyarázni nem lehet a Föld,-i jelenségek körén belül.
  Ha mégis megkíséreljük megválaszolni a kérdést, a célt csak azoknak az összefüggéseknek a birtokában érhetjük el, melyek eredetét és kezdetét a szellemi magasságokban kell keresni, mérhetetlenül magasabban az anyagi világ felett .
  Ez egyáltalán nem valamiféle lebegést jelent a magasabb régiókban . Ellenkezőleg , éber emberi szellemekként a realitás talaján szeretnénk állni, és ha törekszünk felfedezni és megérteni a legközelebbi földi környezetünket, ezt csak a TEREMTÉS anyagi világon túli összefüggéseinek tudásával tehetjük meg.
  Ez különösen gaz a “TUDOMÁNY” hasznos kutatására és vizsgálódására., amely a fáradhatatlan küzdelem ellenére, hogy teljes megértésre jusson, kényszerűen újra és újra megreked , amikor pusztán a földi célt szolgáló eszközére , az észre támaszkodik és hagyatkozik , és nincs meg a BÁTORSÁGA és BIZALMA , hogy behatoljon a másvilág érzékszerv feletti régiójába – ám a szellemmel , mely magasabb eredete révén képes közvetlen módon erre . Nem kell félnünk attól, hogy a tudás ezekről az összefüggésekről elidegenít bennünket ISTENTŐL . (Vagy nevezzük bárhogyan , a lényege ,a belső tartalma ugyanaz) . ELLENKEZŐLEG ! Még közelebb visz megváltoztathatatlan AKARATÁHOZ, amiről az egész TEREMTÉS beszél nekünk, és így közelebb az ALÁZATHOZ, amire annyira szükségünk van mielőtt megsejthetnénk az Ő hatalmas jóságát és KEGYELMÉT , valamint a szavakban kimondhatatlan IRGALMÁT mindannyiunk iránt !
  Szerintem nem lenne szabad a tudomány ágakat ennyire szétparcellázni , s azokat KŐKEMÉNYEN (szinte) titokként kezelni és nem megosztani minél szélesebb körben , s minden tudományágra értem ezt ! Továbbá az is igaz, ahogyan egykoron Einstein mondotta :
  ” A tudomány vallás nélkül sánta,
  A vallás tudomány nélkül vak. ” (Albert Einstein)
  Mennyire igaza volt ! Hiszen elbeszéltek, s elbeszélnek egymás mellett , pedig együtt , (eddig elért IGAZ tudásukat és eredményeiket megosztva) már sokkal előbbre tartanánk és “MEGGYŐZŐDÉSEM”, hogy BOLDOGABB világban élnénk szürke hétköznapjainkat !
  A “MEGOSZTÁS” és annak “ÖNKÉNYES URALÁSA” nem előre a boldogulás útjára visz, hanem ellenkezőleg : lehúz, visszafog, megtorpant és sorolhatnám !
  A SZELLEM szótól pedig a legtöbben úgy tartanak és ódzkodnak, hogy még gondolatukból is elűzik, és valami rontó, csúnya , ádáz fantazmagóriának tartják ! DE MIÉRT ??? Mert nem ismerik !
  MI a SZELLEM ? = ENERGIA !!!
  ÉS MI a NEHÉZSÉGI ERŐ ? = A finom anyagú részecskék végső pontján történő (7 sík) alsó részén ,(hol már súrolja a besűrűsödött Föld,-i szféra atmoszféráját alakul ki és lép be az úgynevezett “nehézségi erő” ,- mert addig nincs , nem létezik ( de erről “MI” semmit nem tudunk ) ,- ugyanis eddig történt parányi részecskék összetömörülései ezen a ponton az állandóan egyformán működő mágneses erőműtől további eltávolodás lép fel, mely mágneses vonzás a szellemi Teremtés , a Paradicsom természetében rejlik. És ebben a folyamatban kezd el működni először a nehézségi erő törvénye. Ugyanakkor ez egy fordulópont az eddig a pontig bekövetkezett események (melyekre itt nem tértem ki) hajtóművében.
  Tehát bátrabban gondolkodni kellene mindannyiunknak és ezt nem valamiféle öncélú , s romboló szándékkal, hanem fordítva : minden létező javára és fejlesztésére egyformán , jó kedvvel, s örömmel !
  ” Az ész az embernek nem azért adatott,
  hogy a természet felett uralkodjék,
  hanem, hogy azt követni
  s annak engedelmeskedni tanuljon, ” (Eötvös József )
  Itt jut eszembe , hogy egykoron Einstein is oly közel érezte magát ahhoz, hogy egy piciny pont és “MEGFEJTI az ÖREG ISTEN TITKÁT” ! (Albert Einstein)
  Mivel ugyanis úgy gondolta , egykoron, hogy a relativitási elméletének még egy parányi plusz megértés és meg is oldja a rejtély dolgát ! AZ ÉLET KELETKEZÉSÉT, REJTÉLYÉT azaz : (hogyan Ő mondotta) “AZ ÖREG ISTEN TITKÁT “!
  Mikor aztán szembesült azzal a ténnyel, hogy “NEM EGÉSZEN” !
  A Kvantummechanika törvényét ismerve , ugyanis rájött, hogy a (két -törvény) kizárja egymást ! Míg külön-külön precíz , pontos , és mérhető és megismételhető (,mely a tudományágban fontos kritérium) addig a kreativitás törvényére nem húzható rá ! Márpedig a” “LÉTEZÉS REJTÉLYÉT” ha pontosan fel akarja tárni , akkor egy ugyanazon törvény kell, hogy áthassa a MINDENSÉGET !!!
  Így aztán tovább fennáll a nagy KÉRDÉS !!!
  A következőt is figyelembe véve viszont nagyon igaz az az állítása , hogy : ” AZ ember annak a nagy egésznek a része , amit /VILÁGEGYETEMNEK/ hívnak. Egy olyan része , amely időben és térben korlátozott . Az ember saját magát, gondolatait és érzelmeit a többitől elkülönülve tapasztalja meg. Ez a saját TUDATOSSÁGÁNAK egyfajta optikai csalódása . /” (Albert Einstein) Ha mindezeket tovább gondoljuk arra arra is rájövünk, hogy úgy ahogyan eddig hittük, képzeltük és kutattuk , hogy hogyan keletkezik az anyag , helytelen volt , mivel az anyag nem más mint besűrűsödött FÉNYHULLÁM “! (Albert Einstein)

  Hálás Köszönetem !

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL