ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

Charlie Orchestra – Gaál Péter

by / szerda, 15 július 2015 / Published in Egyéb egyveleg, Gaál Péter, Jegyzetek, News
gaalpeter

A Charlie Orchestra egy német katonazenekar egykori neve, amely a
második világháború alatt Angliának szánt propagandazenét játszott. A
németek számára tiltott jazzt is, swinget is, a dalszövegeket persze
némiképp módosították. Az Angliába irányuló német rádióadások
szerkesztője és bemondója az – egy ideig – brit útlevéllel rendelkező
ír-amerikai, William Joyce, ismertebb nevén Lord Haw-Haw volt. (Nem az
angolok, hanem Goebbels hívta így először, orrhangú kiejtésére utalva.
Az ellenségei sem tudtak volna jobbat kitalálni.) A brit útlevél
1946-ban bosszulta meg magát: január 3-án a londoni Wandsworth börtönben
Albert Pierrepoint hóhér felakasztotta.

Hate speech. Gyűlöletbeszéd. Így mondja az angol, ezt vette át a magyar
is. Összefoglaló néven gyűlöletmédia: ebben benne van a rádió,
televízió, újság, internet, minden, ami a nagyközönséget célozza. Benne
van természetesen a mozi, színház, és az irodalom is. Maga a szó – média
– a görög “mesos”, “közép” szó latinosított változatából, a “medium” –
szintén “közép” – szóból származik. Ennek a többes száma a “media”, amit
a magyar is átvett, mint “médiá”-t. Tágabb értelemben nem csak a sajtó
különböző megjelenési formáit jelenti, hanem mindent, ami a
nagyközönséget célzó gondolatokat közvetít.
Az első ismertebb gyűlöletrádió a náci Németországban született, a
zseniális – a fekete mágus is mágus – Joseph Goebbels bábáskodásával. Az
eddig utolsó, aminek szintén milliós nagyságrendű népirtás lett a
következménye, a ruandai Radio-Télévision Libre des Mille Collines,
rövidítve RTLM volt. Ha viszont kiterjesztjük a média minden megjelenési
formájára, akkor ebben már benne vannak az Iszlám Állam videói éppúgy,
mint a Biblia (mindkét testamentumával), a Talmud, vagy a Korán is.
Miért a Biblia, és miért az Újszövetség? Hiszen az utóbbi a SZERETETRE
épül, mondja a kételkedő Olvasó. Meg az előbbit is lehet úgy magyarázni,
ha az utóbbi felvezetésének tekintjük.
Azt, hogy a Biblia a szeretetre épül, azok mondják, akik ezt akarják
mondani. Mármint az ELFOGADÓ szeretetre, az agapéra, mert a többi nem a
szó bibliai értelmében vett szeretet. De ugyanakkor egyik testamentum
sem fogadja el azokat, akik másképp gondolkoznak. Nem csak az Ószövetség
jár térdig vérben. “A bűn zsoldja a halál.” S hogy mi a bűn – bűn az,
amit a törvény bűnnek nevez. Az emberi törvény. S hogy ez mennyire
korrespondeál az isteni (természeti) törvénnyel, az már tapasztalás
kérdése. A baj csak az, hogy a tapasztalatokat is emberek magyarázzák.
Mindaddig, ameddig az emberiség ki nem pusztul, mert a természet rendje
ez. S nem csak a természeté: nincs olyan szent könyv, amely ne ezt
prognosztizálná. A régiek, legalábbis e tekintetben mindenképp, bölcsek
voltak. Ha türelmesek nem is, lásd Elizeus és a gyermekek történetét az
Ószövetségből (2 Királyok 2, 23-24), vagy Ananiás és Szafira történetét
(ApCsel 5, 1-11) az Újból. Ha az ember részrehajló, akkor Istentől se
várjunk mást. Elvégre saját képére és hasonlóságára teremtett. Be is
ismeri. “Én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok” – mondja
magáról a lejegyző pap szerint a Mózes második könyve (Kivonulás) 20,5-ben.

És a szeretet? Az a megtértekre vonatkozik. A többire is, mondja a
teológia, AZÉRT, HOGY MEGTÉRJENEK. Az egyedül üdvözítő hitre, ami az én
hitem, fordítja le ezt a vallásos közember. Onnantól a mi kutyánk
kölykei. (De addig is) az én juhaim, egyelőre más akolban, idézte nekem
Jézust Timkó Éva barátnőm. Ha viszont nem akar sikerülni… sistergőbb
gyűlöletet egyetlen ateistától sem olvastam-hallottam, mint vallásos
emberektől.
Nem-e? – ráncolja a homlokát az Olvasó. És a kommunisták? Igen, a
kommunisták. “Ne csak őrizd, gyűlöld is.” Minden ávós kívülről fújta.
Csakhogy a vallás nem csak az, amit a laikus vallásnak nevez. Nem kell,
hogy Istenről szóljon. Szólhat bármiről/bárkiről, amit/akit Istennel
ekvivalensnek fogadnak el. Vallás minden, amit az ember vall. Confessio,
szemben (szemben!) a religióval. Megvallás. Ezt és ezt vallom. Ezért és
ezért a tűzbe megyek. Vagy, ha megoldható így is, másokat küldök oda. Az
valahogy még jobb. “Ha a késről mások vére csepeg, / mindjárt minden
remek.” T. H. White: Üdv néked Artúr, nagy király, fejből. Véletlenül
pont 1942-ben írta.

A magyar rádiózás (hírsugárzás) hivatalosan 1925. december 1-én
kezdődött el. Kozma Miklós indította útjára, e szavakkal: „A
Broadcasting hivatása … [hogy] dokumentálja a magyar kultúrfölényt
olyan nemzetekkel szemben, amelyek hatalmasabbnak hiszik magukat, mint
mi, de amelyeknek kultúrája a miénknek nyomába sem léphet.” (broadcast:
[vezeték nélküli] műsorszórás) Mintha a mai hivatalos médiát hallanám.
De a magyar rádió 1944 tavaszától lett igazán gyűlöletrádió, az olyan
műsorokkal, mint a Világnézeti Akadémia, Kolosváry-Borcsa Mihály
előadásaival, vagy a Zsidókérdést Kutató Intézet munkásságát ismertető
sorozattal, Bosnyák Zoltán szerkesztésében (később mindkettejüket
halálra ítélték és kivégezték). “Wenn’s Judenblut vom Messer spritzt.”
“Ha zsidóvér csorog a késről.” T. H. White-nak nem sokat kellett
keresgélnie. A Heckerlied nem csak a nagynémet közönség kedvence volt.
(Friedrich Hecker, egy 1848-49-es német forradalmár volt a névadó, a
dalt később átköltve az SA és az SS is átvette, sok más, szintén
átköltött vagy akár eredeti szövegű mozgalmi dallal együtt, ilyen volt a
Florian Geyer Lied is.)
Tartott ez a korszak aztán jószerivel 1989-ig, hogy 1998-ban, illetve
teljes erővel 2010-től újrakezdődjön, immár kiterjedve a televízióra is.
Ez persze csak az állami médiára vonatkozik. A nem állami média nem
tartott szünetet. A konszolidált Kádár azért kicsit óvatosabb volt. A
gyűlölet és uszítás nem változott, csak a hangvétel, és a célcsoportok.

Elfogult vagyok, fogja mondani minden “jobboldali”. Innentől leszek
liberális. Bár, a Talmudra vagy a kommunistákra való utalás (lásd
fentebb) meg másoknak nem fog tetszeni. Ma úgyis megkaptam, hogy
háromszáz szavas a szókincsem. Kétszázkilencven, írtam válaszul, csak
nem számoltad meg elég jól. Még a nemzet- (így fennköltebb), vagy
hazaárulót várom, de az is a spájzban van, bármibe fogadok. Ha már az
oroszok kivonultak onnét is. Pozsonyi Ádám, az egyik hozzászóló a
“Bölénypark” című írásomra, ugyan nem akart velem vitába szállni, beérte
a “te jelöltél be engem, takarodj az oldalamról”-lal, mindezt persze az
ÉN facebookos oldalamon, kívánsága parancs, írtam neki, és valóban az.
Miért jelöltem egyáltalán be? Ugyanazért, amiért 2002-ben a Millenárisra
is kimentem, vagy amiért Orbán Viktor lapjára is feliratkoztam, ameddig
le nem tiltottak. Miért írom ezeket ide? Biztosan exhibicionista vagyok,
mondja a kaján Olvasó. Hát, egy kicsit biztosan, szellemileg legalábbis.
Én így pótcselekszem, várva a sült galambot, fennköltebben a
megvilágosodást. Amúgy tényleg, de most ezt hagyjuk.
Azért írom ezeket ide, mert valamivel illusztrálni szeretném a
durvaságot. Van ennek is történelmi előzménye, de csak arra szoktak
emlékezni, az előzmény következményeire már nem. “Rúgják be az ajtót” –
mondta a Führer tábornokainak a Barbarossa-hadjárat (a Szovjetunió
megtámadása) előtt. “Rúgják be az ajtót, és az egész korhadt épület
összedől.” Sem Napóleonból nem okult, aki szintén be akarta rúgni az
ajtót, sem a dicső névadóból. (I. – Barbarossa, vagyis Rőtszakállú –
Frigyes német-római császár Szalah-al-din, azaz Szaladdin jeruzsálemi
győzelme után a VIII. Gergely pápa meghirdette harmadik keresztes
hadjáratban elindult Keletre, a Szentföld felé, de a bizánci határ
átlépése után, 1190. június 10-én belefulladt az akkor Szalef, ma
Kalikadnosz folyóba. Hetven éves volt, fia, Frigyes sváb herceg ugyan
folytatta a hadjáratot, de Akko alatt ő is elesett.)

Az ajtókat be lehet ugyan rúgni, de az épület nem biztos, hogy összedől,
és ha VALAMI mégis, nem biztos, hogy a lakókat temeti maga alá. A
durvaság az én olvasatomban az UTOLSÓ eszköz. Az utolsó eszköz SE. Nem
eszköz. Valami más: a gyengeség beismerése. Nekünk, gondolkodóknak,
mondja az Olvasó. Másoknak meg imponál. Az erő illúzióját kelti. Csak az
illúzióját, gondoljunk Bástya elvtársra a Szocialista szellem vasútján.
Jó, de néha az illúzió is elég. Igen, ideig-óráig. Addig lehet hősködni
és hencegni a brutalitással, ameddig tényleges erőpróbára nem kerül sor.
Egy valóban erős nem lehet durva? Ha az Olvasó vallásos, akkor gondoljon
Krisztus válaszaira, amikor erődemonstrálásra biztatták. Akár a
kereszten is. Vagy gondoljon Buddha halálára. Jó, ezt nem biztos, hogy
ismeri: mérgező gombát etettek vele, amiről tudta, hogy mérgező, és
mégis megette. A szuverén attól szuverén, hogy nem befolyásolható. Se
így, se úgy.
És a rómaiak? Az oszmán törökök? A mongolok? Az észak-amerikai indiánok
(nem az Amerikában igen, de soha a Vadnyugaton nem járt Karl May hősei)?
Az oroszok? Ezek a népek a kettősségükről (voltak) híresek: a
legszélsőségesebb kegyetlenségről és a legszélsőségesebb nagylelkűségről
és önfeláldozásról. Egy amhara (etiópiai törzs) vagy megöli az idegent,
vagy befogadja. Ha befogadja, onnét az egész falu az életét is
feláldozza érte, ha egy másik törzsbéli el akarná azt venni. Ezt is,
mint annyi mindent, a rómaiak fogalmazták meg legjobban: „[Ám] a te
mesterséged, római, az, hogy uralkodj, / El ne feledd – hogy békés
törvényekkel igazgass, / És kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki
lázad!” (Vergilius: Aeneis, VI.. 851-853)

Ha valaki CSAK durva… és a mai magyar kormányközeli-“jobboldali”
retorika nagyrészt ilyen. Elnyom. Megpróbál elnyomni. Ágyúval lőni
mindenre, ami mozog. Ami nem tetszik, verébtől az elefántig. Ha meg nem,
akkor ugyanazt a durvaságot becsomagolja. Valami olyanba, ami a
megcélzott rétegnek ismerős. Charlie Orchestra. Gyűlölet és durvaság,
hangszerelve. Az én olvasatomban gyengeség és gyengeség.

Az erőszak hangjai, Háry János tolmácsolásában.

2015. 07. 15.

Gaál Péter

Share and Enjoy

One Response to “Charlie Orchestra – Gaál Péter”

 1. Próbáltam megérteni, mit is akartál írni. Majdnem úgy jártam, mikor a néhány napja kaptam egy levelet a földhivataltól, és annyira értelmetlen volt a levél magyarul, hogy be kellett mennem megkérdezni, mit is akarnak tőlem. Amikor nem azt érted egy szó alatt, amit a magyarban jelent, akkor elég értelmetlenné válik a mondandód.
  Talán egy példával ezt bemutatom.
  Idézek a cikkből: “Én, az Úr, a te Istened féltékeny Isten vagyok.”
  Nem tudom, ki, mit ért az “Úr” szó alatt, de a magyar jelentése: tudó, vagyis Ő tud, így az uru jelentése: tudás.
  Ha tudod ezt, akkor az idézet, már egészen mást fog jelenteni, és ha a többi szó eredet magyar értelmét is tudod, akkor az egész mondat mást jelent, mint ahogy most gondolod.
  Amint látod Úr városa valójában a tudók városát jelenti, vagyis a tudó szkíták, a 10 ezer tudó királyi szkíta egyik városáról van szó, mert volt több is, a magyarok őseinek városáról. Ha tudod mit jelent a város, akkor tudod, hogy egy gyülekező hely, tehát a tudók gyülekező helyét jelöli.
  Ezért is kérdezem meg, ha valaki emlegeti az Úristent, hogy melyik istenről beszél, mert sok isten rendelkezik a tudással, és mindegyik Úristen. Az Úristen azon istenek csoportja, akik rendelkeznek a tudás képességével.
  Ha rosszul használod a magyar szavakat, akkor ne csodálkozz, ha ott hagy egy magyar, vagy legyint rád, mert hülyeségeket mondasz, vagy értelmetlenül beszélsz, torzítod a magyar nyelv értelmét, netán hazudsz.
  Ezért tudom, hogy az alaptörvényt nem magyarok írták, mert magyarul egy összevisszaság, értelmezhetetlen. Nagy a sejtésem, hogy az alaptörvényt az USA-ban írták. Ezt abból sejtem, hogy egyfajta gondolkodásmódot ki lehet következtetni az összevisszaságból., vagyis ha átfordítod az alaptörvényt amerikai angolra, akkor nagyjából az ottani gondolkodásmódot látod. Ez nem jelenti, hogy nem tévedhetek, mert a kétszeres fordítás is sok hibával, torzítással jár.
  A legtöbb görög nagy gondolkodóknak is szkíta mestereik voltak, így sok görög szó alapja az a nyelv, amit a szkíták beszéltek. Mivel a szkíták a magyarok ősei, ezért most úgy mondjuk, hogy az ősmagyar nyelvet beszélték.
  Talán nem tévedek sokat, hogy a mesos jelentése a mes-sel foglalkozót jelent. A mes-ből származik a mese szónk is, és a mese a tudás elérésének átadása apáról fiúra, tehát most úgy mondanánk, hogy kommunikációval történik az átadás.
  A média magyarul a Médek, mint nép területe, de jelenti azt is, hogy a Médeknek mi volt a tevékenysége az akkori társadalomban. Ha ismered a magyar hangok értelmét, akkor tudod, hogy olyan információ átadás volt a dolguk, amellyel emelték az emberek, tudását. Ezt most vedd negatív előjellel, vagyis most a média, rombolja az emberek tudását, tehát lebutítja az embereket.
  A tevést kell megnézni, mit mire használsz. Ha nézed a tevét, a tévét, akkor egyszerre látod.
  A kommunikáció, a beszélgetés, nem más, mint a figyelem összpontosítása egy adott lényre, fényre, tárgyra, folyamatra, érzelemre.
  Ez is egy meghatározás, de azt azért tudd, hogy nem pontos meghatározás. Csak a megértés miatt használom most ezt a meghatározást. Tehát amikor valamire ráfigyelsz, és az számodra kellemetlen, vagy káros, kárt okoz neked, akkor semmi mást nem csinálnak a lények, mint emelnek egy jókora falat, gátat, kerítést, hogy legközelebb ne érje el őket az az energia, ami neki kárt okozott. Ha gátat, falat emelsz, ezzel saját magadat lekorlátozod, és ez sokszor képességek elvesztésével jár együtt. Minél több, és minél nagyobb falat építesz magad köré, annál jobban lekorlátozod magad, és annál butább, és annál védtelenebb vagy másokkal szemben. Ha a történelmet megnézed, akkor még az űrből is láthatod a kínai nagy falat. Sok munkával, sok pénzből építették, és vagy áttörték, vagy kikerülték a falat, és bejutottak Kínába. Nézheted a várfalakat is, és nagyon kevés várat nem vettek be, de akkor a várban lévő emberek miatt, és nem a várfalak miatt nem vették be a várat.
  Ebből látszik, hogy minden várfalat előbb-utóbb le lehet dönteni, akár van mögötte őrség, akár nincs.
  A várfalnak a hátránya, hogy elválaszt, még akkor is, ha csinálsz rá egy kaput. A fal, gát, kerítés ad számodra, egy látszólagos, egy virtuális, egy holo, egy illúziós biztonságot, de valójában nem véd meg téged, csak időben eltolja a folyamat megtörténtét.
  Falat lehet építeni szavakkal is, amit most tesz a média. Ha elfogadod, semmi mást nem teszel, mint egy illúzióba ringatod magad. A kormányunk is ezt teszi, mikor kerítést épít.
  Visszatérve a figyelemre, tehát a számodra kellemetlen energiáktól nem véd meg semmilyen fal, kerítés gát, árok, stb, hanem legyengít, bekorlátoz, és illúzióba ringat, rosszabb esetben elfelejted, mélyen magadba temeted, hogy ne is tudj róla. Elveszed magadtól a lehetőséget, hogy felkészülj a kellemetlen energiákra.
  Ez a legrosszabb megoldás amit tehetsz, mert a vége halál. E falak emelését a buddhizmusban elefántcsont toronynak, is mondják, de ugyan ezt jelenti, a mókuskerék is, mert folyamatosan különféle negatív energiák események érnek, és folyamatosan építed a falaidat. Biztos van még több megnevezése is, csak most e kettő jutott eszembe.
  Ha tudod, hogy ami energiát kiadtál, azt vissza fogod kapni, mert a tiéd, és ami energia nem a tiéd, azt vissza kell egyszer adnod, még akkor is, ha azt magadba építetted. Már tudod mi is a megoldás a fal emelés helyett.
  Minden energiát átáramoltatsz magadon, és visszaküldesz a feladónak úgy, hogy nem ragadod meg, nem építed be magadba, nem dühöngesz, vagy félsz tőle, szóval semmilyen érzelmet az energia ne váltson ki belőled.
  Látszólag ez nehéznek tűnik, de lényegében, minden meditációnál, minden imánál ezt gyakorlod be, ha jól csinálod.
  Mivel minden energia, ezért bármi ami téged elér energia, azzal az energiával meg tudod tenni. Egy elhatározás, egy döntés kérdése az egész.
  Elhatározod, hogy megy vissza az energia a feladónak, és elhatározod, hogy benned semmilyen változást nem okoz.
  mivel átmegy rajtad, ezért ha akarod, ha nem megismered, és ha számodra érdekes, vagy hasznos, akkor leutánzod az energiát, vagyis előállítod magadnak, vagy épp élvezed, ha valaki szeretet energiával önt le, de mindenképp visszaküldöd egy az egyben, amit kaptál.
  Ha számodra kellemesek a kapott energiák, akkor élvezd addig, míg átmegy rajtad, ha nem, kellemes, hanem ártalmas, akkor örülj, hogy kaptál egy olyan ismeretet, amit talán soha nem fogsz másként megtapasztalni. A lényeg, hogy ne ragadd meg, ne gondolkodj el rajta, ne engedd meg, magadnak, hogy érzelmi kitörést okozzon nálad. Maradj teljesen nyugodt.
  Ha ezt begyakoroltad, és közben teljesen nyugodt tudtál maradni, akkor ami káros energiát küldtek feléd, az nem neked okoz kárt, hanem annak, aki feléd küldte. Birkózzon meg Ő a saját káros energiáival. Mindenképp visszaküldöd egyszer ezeket a káros energiákat, csak az nem mindegy, benned mennyi, és milyen kárt okoznak.
  A folyamatok is energiák halmaza, tehát ami történik veled, azt is vissza lehet küldeni a feladónak. A TV-ben hallott szavakat is vissza lehet küldeni, és aki kiejtette a szavakat, vagy aki kitalálta, majd az vissza is kapja, és háromszor meggondolja, milyen energiákat ad ki.
  Mivel te is mindent visszakapsz, mert előbb utóbb visszakapod, akkor te is meggondolod, milyen energiákat adsz ki.
  Ha ezután csak olyan energiákat adsz ki, amely számodra kellemesek, akkor azt fogod visszakapni, de egy darabig még történnek veled kellemetlen dolgok, mert adtál ki magadból olyanokat is, amik kellemetlenek, és azok akár akarod, akár nem, vissza fognak térni hozzád, mint ahogy eddig is visszatértek.
  Ezekkel is azt kell tenned, hogy menjen vissza oda, ahonnan jött. Még azt sem kell tudnod, honnan jött. Ha a kiadott kellemetlen energia visszatér hozzád, azt megismered, és át fogod élni akár akarod, akár nem, mert beléd megy, de ha rágódsz rajta, akkor ez sokáig el tud tartani, tehát menjen minél hamarabb oda, ahonnan jött.
  Talán kezded érteni, miért magadat betegíted meg, és tartod fenn a betegség állapotát, miért gyógyulsz meg, és tartod fenn az egészség állapotát, miért kapod vissza mindig minden energiát amit kiadtál.
  A figyelem, amire ráfigyelsz, azon nyomban energia áramlás, oda vissza történő energia áramlás, energia kör fog létrejönni, akár akarod, akár nem, vagyis a figyelmed hatására kialakul a kommunikáció, beszélgetés. Mindennel, és mindenkivel kommunikálsz, amire figyelsz, még akkor is, ha nem értesz még bizonyos kommunikációkat, mert lezártad magad, mert falakat építettél magad köré. A figyelem egy fizikai eszköze a szem, és ha vak vagy, attól még van, figyelmed, és ki tudsz alakítani energia köröket, csak a szemeddel ezt nem nézed.
  Az élet minden területére figyelsz, ami körülötted történik, csak az nem mindegy, mit teszel ezekkel az energia körökkel.
  Élhetsz boldogan örömben, akkor olyan energia köröket alakítasz ki, és élhetsz rabszolgaként, folyamatosan rombolva magad, aminek a vége halál, mert károkozó köröket alakítottál ki.
  Te döntesz, mert megadták neked a döntés képességét. Magad határozod meg, az életed, hogy akarod élni.
  A tevékenységed, fogja meghatározni az életed, kivel milyen energia köröket alakítasz ki.

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL