ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

Brexit – EUxit – Gaál Péter

by / péntek, 15 július 2016 / Published in Gaál Péter, Jegyzetek, Külügyek, News
europa_sokfele

Bizonyos körülmények folytán ezúttal rövid leszek, de ne örüljenek, nem
ússzák meg örökre. És a körülményekhez képest nincs semmi bajom, azon
kívül, hogy meleg van és írnom kell. De ez kikívánkozik, mondhatni, sír
itt belül, mint bolti tolvaj koromban sírtak az áruk a polcon.

Az Európai Unió nem egy (politikailag) reális egyesülés. Tulajdonképpen
egy nagy vámszabad terület, amelyre egyéb dolgokat is rálőcsöltek. Még
továbbiakat is rá szerettek volna, sőt, például az uniós régiókat,
amelyek egy jövendőbeli közös közigazgatás alapjai lehetnének. Hogy
lássák, nem változtatom naponta a véleményem: hmp-hikszosz.hu, Napló.
2009-ben írtam ezekről, ugyanezt.
Tehát még továbbiakat is rá szerettek volna lőcsölni erre a
szerencsétlen közös piacra, mintegy valamiféle “államot ” létrehozni
belőle, ami – így – eleve halva született ötlet volt. Hogy miért, hosszú
volna kifejteni, de képzeljenek el egy családot, ahol a családfő angol
főnemes, a felesége antiszemita lengyel katolikus, és van öt, már
nagyobbacskán örökbe fogadott gyermekük: egy észak-német polgárcsaládba
született fiú, egy román parasztlányka, hegyi mócok ivadéka, egy görög
tavernatulajdonos árvája, szintén fiú, bár nincs jelentősége, egy művész
felmenőkkel büszkélkedő francia és egy már gyerekként is hideg északi
szépségnek számító svéd kislány. Jól fog ez működni? És ne jöjjön nekem
senki a tudat megváltoztatásával. Az már Marxnál elakadt. Tudják, hol
működne ez? Egy lakatlan szigeten, vagy a pionírok Amerikájában. A
mostani ennek folytatása. Ott már ez a hagyomány, mielőtt még egyetlen
szót is szólnának.

Az angolok részint ezt ismerték fel, részint semmi mást nem tettek, mint
amit történelmük során mindig. Kint is vagyok, bent is vagyok, jaj, de
nagyon nem vagyok boldog, ha ezt nem én irányítom. “Hát ki baszik itt:
én, vagy te?” – hogy Presser után legyen egy kis Esterházy is.
És akkor most mi lesz? Visszatérnek a “nemzetállamok”? Maradnak – ez már
Ady – az “apró khánok”? Egy ideig maradnak. De nem lesz jó nekik. Mit
gondolnak, véletlenül fogott Orbán az Unió melletti agitációba? Önök azt
hiszik, hogy egy hozzá hasonló kalibernek, aki egész életét a zavarosban
való halászattal töltötte, jó, ha tisztul a víz vagy kiszárad a tó?
Putyin biztosan vodkát bont, de Putyin és Orbán némileg más erőt
képvisel. Utóbbi legfeljebb előbbi bábja lehet, ami, valljuk be, az
uniós pünkösdi királyság délibábjához képest nem kifejezetten előrelépés.

Mert ne gondolják, hogy a birodalmi eszme meghalt. Az benne van az
emberiségben. Nem jó, nem rossz, egyszerűen benne van. A liberális
piacgazdaság sem halt meg. Még nem jött el a valóságos birodalmak kora.
Még nem jött el a szó eredeti tartalmában vett monarchiák kora sem (nem
kell azonnal királyságra asszociálniuk). Lehet, hogy soha nem fog
eljönni. Ezek csak diktatúrák. Volt, nem is régen, hogy úgy tűnt, a
diktatúráké a világ. Most nem idézem, de vessenek egy pillantást Weöres
Majomország-ára. Volt tehát, hogy úgy tűnt. Aztán másképp tűnt. Nyolcvan
év elég volt hozzá.

Ez az agónia. Nem az Európai Unió agóniája: az sosem élt igazából. Ez
annak a virtuális világnak az agóniája, ami a diktatúrákat is szülte.
Először el fogja pusztítani saját fattyait, Orbánostól, Putyinostól, de
utánuk fog pusztulni.

A továbbiakra nézve adhatok Önöknek optimista perspektívát éppúgy, mint
pesszimistát. Attól függ, mit akarnak megtartani és miért. De ez már az
Önök szabadsága. Az Önök élete, vagy az Önök halála, akármilyen értelemben.

2016. 06. 24.

Gaál Péter

Share and Enjoy

5 Responses to “Brexit – EUxit – Gaál Péter”

 1. Érdekes írás és be kell vallanom, hogy azon tűnődtem el picit, hogy miért van az , hogy mindig mindent “KISARKÍTUNK” ! Hiszen “MAGA az ÉLET ” azaz. ÉLETFOLYAM nem fehér és fekete , nem jó vagy rossz , igaz és igazságtalan és sorolhatnám még a végtelenségig ! Hiszen ahány ember (külön-külön) annyi eset és ez így jellemző kisebb nagyobb közösségekre , országokra, nemzetekre és …….sorolhatnám !
  Mindegyiknek meg van a saját “MAGA” belső vágya , vagy inkább : /egészséges szomjúság érzete / oly vonatkozásban, hogy mit is szeretne megalkotni, létrehozni úgy, hogy -e közben önmaga is fejlődhessen és a közösség javára is tegyen ! Hiszen ezt nem véletlenül szajkózzuk, hogy az EGYSÉG része és minden egység egy nagyobb egység alkotóeleme !
  Tehát amint felfedeztük újfent, hogy nem csak egy halmaz biológiai (hústömeg) vagyunk , hanem annál sokkal de sokkal több , ettől a szellemi felismeréstől már valahogyan magasabb szintről vagyunk képesek szemlélni a történéséket és minden szinten ahova éppen (korábbi) fejlődési utunkat bejárva eljutottunk !
  Vagyis jelen esetben is a harmónia és az egyensúly elengedhetetlenül FONTOS !!!
  Tehát nem “optimizmus ” és “pesszimizmus” a kérdés (szerintem) , —mely éppen a két véglet — hanem , hogy hogyan , mily módon vagyunk képesek a kettőt úgy ötvözni optimálisan , hogy abból a mindenkori fejlődés lépjen előtérbe !
  Hiszen nincs az egyik a másik nélkül , épen úgy mint a FÉNY sem létezhet —csak úgy önmagának — árnyék nélkül !

  Tehát szellemi fejlődés és a “MÁSSÁG” helyes arányú elfogadása és tiszteletben tartása !

  Hiszen csak így válhatok jogosulttá ahhoz, hogy az én vagy “MI” (nemzet, ország, állam) nézeteimet is elfogadják bizonyos mértékig és azt tartsák is tiszteletben !
  Ugyanis. ” Az IGAZI EGYSÉGET a SOKFÉLESÉG alkotja.
  Tisztelni kell a másik másságát .
  Értsd meg a különbözőséget –
  és keresd a közöset ! ” (Müller Péter )
  A helyes arány pedig benne van az ISTEN ALKOTÁSÁBAN : 70 – 30 % vagy 75-25% , és természetesen, hogy külön-külön nézve mindegyikőnknek a sajátjának vélt eszmeisége , kultúrája , gazdasági és pénzügyi , valamint mondhatnám még a “FŐBB” szempontokat kell , hogy a nagyobb mértékű arány belső értékként meg kell, hogy maradjon mint sajátja és (70-75 %) míg a fennmaradó (20-25%) — ez az arány attól függően, hogy mily fejlettségi fokon létezik a szóban forgó közösség — , és itt elsősorban az “ERKÖLCSI” fejlettségi szintre gondolok — azzal pedig kifelé a társ közösségekkel úgy gazdálkodni minden téren, hogy az a legmegfelelőbb, legoptimálisabb legyen minden érintett számára ! Mit is akarok ezzel mondani ?
  Minden közösség akkor működhet csak helyesen , ha “erkölcsi” szinten megfelel a JÓ ÉRZÉS (EMPÁTIA) kritériumának , hogy egyáltalán “ALKALMAS” lehessen nyitni MÁSOK felé a mind magasabb eszmecsere , valamint azok értékrendjének megismerésére és felismerésére, hogy mely része az, melyet átvehetünk saját célunk gyarapítására ! Továbbá ugyanúgy át is adhatunk a “MI” saját meggyőződésünk és jól prosperáló dolgok kibővítésével nagyobb közösségek számára !
  Mert : ” Ahol egyformák vagyunk , ott erősek leszünk,
  ahol sokfélék , ott gazdagok . ” ( Müller Péter)
  Én (őszintén bevallom , hogy a politikához egyáltalán nem értek) , ugyanis egy-egy kialakult ügy kapcsán én mindig az EMBERT nézem !
  ” Kedves fiam , az emberek hangja
  többé-kevésbé mind megtévesztés . Csak
  gyermekként vagyunk őszinték, majd
  akkor, amikor már a sírban vagyunk.
  Nem vagyok hazafiasság ellenes , de első
  sorban emberi lény vagyok , és amikor a
  kettő nem fér össze, akkor mindig az
  emberi lénnyel értek egyet ! ” (Herman Hesse – 1877 – 1962) —Németországban született Svájci költő, regényíró , festő az 1946 – os irodalom Nobel – díjnyertese — !
  Tehát való igaz , hogy “SZELLEMI ÉBREDÉSRE van szüksége ” a mai emberiségnek !
  ” A szellemi én felébredése az emberi szellemek között nem megy észrevétlenül, sőt nagy “FORDULATOT” hoz létre ,sokszor nemzetek, népek fejlődésében vagy aláesésében, mert az ilyen emberi szellem – szellemek egyéni megjelenésének varázslatos erejével “ESZMÉK” és “VÁGYAK” diadalra juttatását segíti elő .
  Ezek azok a “LELKI NAGYOK” , akik hatalmasat , nagyot művelnek szellemük fényével és erejével.
  Csak az a kérdés , hogy vajon ez az erőpazarlás , ez a szellemi “FÉNYPOLARITÁS” (polarizáció) megfelel – e a felsőbb létállapot szellemi törvényének ?
  Feloszlik -e ebben a munkában az egyéni én érdekeit szolgáló tudat önző természetének ereje, vagy pedig ezzel az önteltséggel , a gőgöt és az isteni tagadást szolgálja -e ?
  A szellemi öntudatra ébredéssel megváltozik a Lélek. Mindaz amit a magasabb rendű gondolatok és törekvések , mint eredményt , a Lélek erőiben szellemesítettek , különválva új világot épít .
  Az eszmények világát , amely világban élve az ÖNTUDAT fokozottabb mértékben képes elfogadni az isteni fényt.
  Ebben a fokozatban a szellemi ember mélységes bölcsessége , magas tudása , vonzó szeretete és erős “AKARATA” az, amely hatást gyakorol az alsóbbrendű erőkre , és megragadva azokat , erős mozgásba hozza velük a TERMÉSZETES világot.
  Nem ÖNÉRDEKBŐL , sem hiúságból , hanem a benne élő törvény indíttatásából kénytelen , immár cselekedni.
  Éppen ezért , mikor a szellemi törvény az egyénben kifejlődött , ellenségévé válik az addig jónak vélt lelki törvénynek , és lassú , de emésztő tűzzel semmisíti meg alsóbb lelki természetét , mely az egyén önzésén épült fel !
  Mert már az önzés bizonyos fokig a lelki fejlődés eszköze volt, azonban a szellemi fejlődésnek kerékkötője , mert a “szellemi én” a “Lelki én” megszűnéséből , feloszlásából születik .
  “A lelki vágyak az anyag ….. forma után való törekvései, a szellemi vágyak pedig Isten leheletének ….. boldogító kiáradásai .
  A lelki vágyak a változás törvényének alárendelt jelenségek., a szellemi vágyak pedig az ÖRÖKKÉVALÓSÁG ,- ra előkészített formák “ÉLETTEL” való telítése .” (Sz. Judit. Szellemi Szférák című alkotásának anyagából vett idézet )
  Minden szellemi törekvés az isteni egység fogalmában oszlik fel , és egyenlőképpen boldogítva hatni kíván . Ebben a törekvésben feláldozza egyéni boldogságát, hogy az ÖSSZESSÉGBEN folyton megnagyobbodva találhassa azt meg .
  – Ezzel szemben a lelki törekvések folyton telhetetlenebbül vetik magukat ….. a mulandó értékekre : ámde minél többet vesz el valaki mástól , annál kínzóbb a vágy: – még több után .
  Ez a kétféle természet kemény harcot vív egymással mindaddig , míg nincsenek legyőzve az alsóbbrendű …. vágyak , és a szellemiek nem diadalmaskodnak.
  Amikor azt elérte , akkor a diadalmas szellemi “ÉN-t” kimondhatatlan örömmel üdvözli a szellemi egység , az összesség.
  Ekkor az élet magasabb szintje nyílik meg előtte, s a szellemi világok kimondhatatlan boldogsággal várják az ÉRKEZŐT . A legyőzött erők és anyagok szintén változáson , egy megújulási folyamaton mennek át, és ezzel az egyén sajátjává válnak , mivel ezeket mintegy felszabadította , megváltotta az alsóbb fokú törvény alól .
  Az erők szellemiesülésével gazdagabb lesz a szellemi világ és szegényebb lesz az ellentét világa …..
  – Minden fajnak , minden korban meg voltak a saját fejlettségéhez való szellemi vezetői , kik különböző módon , de egyformán egy “ISTENFOGALMAT” és egy “”HALHATATLANSÁGI” fogalmat hoztak a FÖLDRE !
  Úgy az egyének , mint a népfajok ezekben a fogalmakban éltek , munkálkodtak fejlődtek, míg a szellemiesülés fokához érve vagy alámerültek ,vagy feljebb emelkedtek, s eltűntek a Föld színéről .
  A lelkek ugyanis szellemiesülésük után már nem játszanak szükségképpen szerepet a FÖLDÖN , mert egy jobb , tisztultabb világban is befejezhetik teljes kifejlődésüket .

  A ” lelki én ” fogalma sokban azonos azzal, amit a mai tanítások “egónak” nevez . ( Sz.Judit)

  Tehát összefoglalva : “Aki lemond az “Ő” egyéniségének kijáró elismerésről ….., aki elnézi a másik gyengeségét és hibáját , és nem torolja meg (hiszen ha igen , akkor újabb “karmát” szül) a gonoszt , …… hanem szabadon útjára engedi …. Ez az ember , aki MEGÉRTETTE az IDŐK jelét , akiben felébredt a SZELLEM ….. !!! ” (Szellemi tanítások) !

  Ezért (is) van jelenünkben oly sok félreértés és ÁLSÁG + VÁLSÁG , mert nem vagyunk eléggé nyitottak az újonnan jelentkező “VÁLTOZÁSOKRA” !
  ” Ne félj másképp látni, érezni és tudni, mint ahogy a körületted élők látnak , éreznek és tudnak .
  MÁSSÁGODBAN van az IGAZAD . ” (Müller Péter )

  Hálás Köszönetem !

  • Nem kell mások idézgetésével, magyarázkodásával, főleg ha azok nem igazak, bizonyítanod, miként vélekedsz a világról.
   Nem tudsz senki mellett élni, ha az nem olyan létállapotban van, mint amilyenben magad vagy.
   Egy példa,ha van ilyen tapasztalatod, vagy beleláttál mások életébe: Nem tudsz, vagy nagyon megszenveded az olyan kapcslatot, akár családban, ha a párod alkoholista. Ezt kivetítve, nem tudsz együtt élni olyanokkal, ha magyar vagy, akik valamilyen vallás tagjai, vagy más néphez, esetleg semmilyen néphez nem tartoznak. Egyet tehetsz, mint ahogy írtad is, hogy megvárod, míg az illetők magasabb létállapotba kerülnek, és ehhez megteszed a magadét, vagyis épp, mikor mit kell tenned, hogy tudj segíteni. Addig nincs más lehetőséged, mint vársz, és elviseled az atrocitásokat, megaláztatásokat, esetleg durvább megnyilatkozásokat, mint mondjuk a népirtás. Elérheted azt, is, hogy olyan magas létállapotba kerülsz, ahol nem érhetnek el, ha van hited, és később a hitet felváltja a tudás, majd egy még magasabb létállapotban a maggal, magaddal való kapcsolat. Természetesen, ha vállalt feladatodhoz hozzátartozik, hogy érnek atrocitások, akkor azok meg fognak történni, még emelkedettebb létállapotban is.
   Az egész Geán pont ez a folyamat megy végbe, hogy mindenki eljusson egy magasabb létminőségbe, és ezáltal a Gea, és a rajta lévő lények megtisztulnak, minden hülyeségtől. Lényegében ezt írtad le, az akarat kivételével:
   “Ebben a fokozatban a szellemi ember mélységes bölcsessége , magas tudása , vonzó szeretete és erős “AKARATA” az, amely hatást gyakorol az alsóbbrendű erőkre , és megragadva azokat , erős mozgásba hozza velük a TERMÉSZETES világot.” Az akarat ebben nem játszik szerepet, mert nem akaratból történik meg valami. Az akarat az “én, vagyis az elme kitalációjának” egyik megnyilvánulása. A többi tévedésedre szépen rávilágított Tibor, és azt is elmondta, milyenné szeretne válni. Kívánom Tibornak, hogy el is érje, amit szeretne elérni, és természetesen neked is ugyan ezeket kívánom, ha az nem árt senkinek.

 2. Kicsit tömény és túl emelkedett az írás, de tartalmaz olyan elemeket, amikkel azonosulni tudok! Van viszont néhány dolog, amit én másként látok, mégpedig az alapvetéseket! És ha azok nem helyesek, akkor az építmény sem lesz szilárd!
  A legfontosabb dolog, hogy egy közösséget nem az erkölcsök kell(ene) hogy létrehozzanak, és fenntartsanak!
  Az egyetlen és -szerintem- a legfelsőbb rendező elv, tudati szint(bár ilyen nincs csak használjuk),vagynevezzük leginkább emberi minőségnek,
  a természet törvényei szerinti lét!!! A dolgok természetük szerinte végzése(állat, növény, ember, környezet, minden)
  Ez van mindenek felett!!!
  A létezés törvényeinek legmagasabb színtű tudása, az annak megfelelő élet kialakítása! Nevezhetjük ezt szolgálatnak is. A létezés szolgálatának is! De ha úgy tetszik valójában ez maga a szeretet(bár ezt a szintet az ember sosem fogja elérni, mert ahhoz meg kellene ismernie a világmindenség összes törvényszerűséget, mert ugye azt amit nem is ismerünk, azt hogyan is szerethetnénk???) Ez a szeretetről való áradozás üres frázis, sosem fog bekövetkezni, én úgy vélem!
  Amikor az ember letért, vagy letérítették, erről az útról, vagyis már nem tudta(vagy akarta) teljes tudásával és lelki erejével szolgálni a természetet(hanem elsőként saját magát)
  , akkor hozott létre erkölcsi szabályokat!!
  Valakik, valamilyen elv, ideológia, érdek, történelmi helyzet, stb.alapján! Az erkölcs valójában csak egy pótlék, egy dogma, ha úgy tetszik diktátum! Ez az elfogadott és kész! Nem lehet valós, és igaz, mert ahány kultúra, annyi féle. Márpedig teljesen igaz és abszulutum csak egy van!Persze mindenki a sajátját tartja igaznak(még szép!), a keresztény is, a muszlim is, a hindu is,a zsidó is, és az ateista is!! De ezek csak dogmák, és már nagyon elszakadtak a valóságtól a természet valódi törvényeitől és szolgálatától. Ha egy természeti népet betör egy erkölcs(magyarul kedves térítők erőszakkal átvernek rajtuk) azonnal elvesztik saját emberi minőségüket, és rohamosan szakadnak el a természettől, az ősi életmódjuktól. Nem véletlen, hogy önként sose mondtak le róla, mindig kegyetlen mészárlássa tudták csak megoldani(mint nálunk István mikor az országot behajtotta Róma alá)
  A következő szint még ettől is rosszabb,
  ez pedig a törvények és a jog!
  Ez amiben a világ most szenved!!Amikor már az erkölcs se működik! Ahol bármit szabad ami jogszerű, még ha nem is erkölcsös! Tehát az emberiség még tovább csúszott a lejtőn, mert a saját maga alkotta kreációt az erkölcsöt sem tudta már betartani, ezért létrehozott még egy alacsonyabb szintet, ami természeti törvényektől még távolabb van. Az pedig a jog, vagy a jogállam fogalma!

  Innentől kezdve viszont teljesen felesleges bármiről tovább ábrándozni, hogy kinek mit,hogyan kellene tenni, hogy kellene közösségeket létrehozni(egyébként egyszerű: ahogy a jog megengedi, sehogy máshogy).
  Szépek ezek a fenti idézetek, csak sajnos nem működnek! Közösségi szinten egyáltalán nem!
  Ez kb olyan mintha pl. 2 rab a cellájában arról diskurálgatna, hogy holnap hogyan is fognak majd élni, mit fognak tenni,stb. Persze édes dolog álmodozni, de ugye másnap reggel jön a felébredés, és bizony azt fogják tenni, amit a smasszer beordít a cellába…

  Én már eljutottam odáig, hogy belássam értelmetlen a világ ellen menni!! Értelmetlen a tömeg elejére állni, ha az egy lépést se tesz mögötted! És nem is kell! A tömeg jelenleg elfogadja a ketrecet, amibe be van zárva! Ez rossz! De az is az Ő döntésük! Nekem nincs jogom ezért őket elítélni, és erőnek erejével kiszabadítani onnan őket. Majd kijönnek maguktól ha akarnak, ha meg nem, akkor saját akaratukból maradnak!
  Az ember egyet tehet! Megpróbálja saját életében mind jobban megközelíteni a természet törvényei szerinti életet, a legmagasabb emberi minőségi szintet!! És akkor nem kell senkinek egy szót se beszélnie a dolgokról. Csak beengedni az életébe és megmutatni, azt amit Ő tesz mindazoknak, akik erre kíváncsiak! És ha bárki megkéri, hogy ebben segítse őt, akkor megtenni amit legjobb tudása szerint képes segíteni!
  Ennyi és nem több szerintem az egyes ember dolga! És majd ekkor lesznek igazi érdek nélküli , mindenféle felsőbb akarat nélküli emberi közösségek!Erkölcs és jog mentén max érdek közösségek, vallási felekezetek, és szekták jönnek létre, akik tagadnak és elutasítanak saját magukon kívül minden mást(mert az ugye érdekeik ellen való(talán a Buddhizmus jelent ez alól némi kivételt szerintem)
  És nincs olyan, hogy fejlődés! Visszatalálás talán! Nem kell sehova sem fejlődnünk! Nem fejlődik a világban semmi. Minden csak teszi a dolgát évmilliárdok óta ugyanúgy!!! A fejlődés egy maszlag, hogy az embereket lehessen terelgetni, hajkurászni, noszogatni!!!
  Akik azt mondják, hogy a természeti törvények szerinti élethez képest a jog szerinti élet az fejlődés, az egyszerűen hazudik!!

  De ez csak az én véleményem, semmi több, nem is muszáj végig olvasni!

  • “Erkölcs és jog mentén max érdek közösségek, vallási felekezetek, és szekták jönnek létre, akik tagadnak és elutasítanak saját magukon kívül minden mást(mert az ugye érdekeik ellen való(talán a Buddhizmus jelent ez alól némi kivételt szerintem)”
   A buddhizmus és a kereszténység is azért kivétel, mert egyik sem vallás.
   Ezek nem vallások, bár próbálják elhitetni, hogy vallások. Ilyen elhitetés, hogy bizonyos buddhista irányzatok, azért, hogy a közpénzből részesedjenek, vallásként regisztrálták magukat, vagy a katolikus, ortodox, és mindenféle keresztet jelképként használó vallás próbálja elhitetni az emberekkel, hogy ők keresztények, pedig közel sincsenek, közük sincs a kereszténységhez.
   A kereszténység nem más, mint eljutni a kereszt segítségével az éntől az égig. A kereszt, meg olyan, mint a körosztós kereszt, tehát ha a körökön túl vagy, akkor marad az egyenlő szárú kereszt. A hosszított kereszt, egészen másról szól, mint jelkép, ezért sem lehet eljutni vele magasabb létállapotba, ezért jelképe a vallásoknak.
   A buddhizmus, és a kereszténység is egyfajta életforma, az élet megélése, amelyben eléred, a maghoz , magadhoz való kapcsolódást, később azonosulást. Lehet, hogy a magyarok magnak nevezik, amit máshol másként neveznek, de a magban van minden, ami ahhoz kell, hogy egy növény, egy ember azzá legyen, ami a magjában, mint információ, tudás, benne van. Ez csak az egyik jelentése a magnak. A lámáknál, a “gyémánt út közösség”-ében (Karmapa vonal) megismertem a buddhizmust miről is szól, míg a magyaroktól megismertem a kereszténységet, így mindkét megélésben van tapasztalatom. Ismerek több hosszított kereszt jelképet használó vallást is, így tudom mit cselekszenek, csel ék szén ok, cselt vetnek, Lényeg, hogy néhány ilyen vallásban is megfordultam, tehát mikor megismertem, akkor tettem egy megfordulás, és otthagytam ezen jelképet használó vallásokat.

 3. Brexit nem érdekel. Amúgy egyértelmű, mit jelent az angolok kilépése az EU-ból. A németeknek sincs sok választásuk, főleg, hogy nem történt meg az USA-val a békeszerződés megkötése, és 1945-től folyamatos USA megszállás alatt vannak, bár ez a megszállás a demokrácia leple alatt történik. Merkel is csak egy madzagon rángatott báb, és a kormánya egy bábkormány, amit az USA úgy rángat, ahogy akar. Minden megnyilatkozása ezt árulja el, hisz nem a Németországban élő különféle germán nációk érdekeit tartja szem előtt, tehát nem az ott élők jobbulásáért tevékenykedik.
  Megvárom inkább, mit lép Orbán, bár előre tudom a lépését. Ha ez a garnitúra még akar maradni egy kis ideig, akkor szintén egyértelmű az Orbán kormány következő lépése. Talán észre lehet venni, hogy nem magyar kormányról beszéltem. Nem is az EU-ról beszélek. A magyarok nem léptek be soha az EU-ba, mert nem tehetik meg, és lassan mások is rájönnek erre. Orbán kormány, meg azt tesz, amit akar. Nem érdekel.

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL