ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

Az Alaptörvény szándékolt módosítása – Gaál Péter

by / vasárnap, 16 október 2016 / Published in Demokrácia, társadalom, Gaál Péter, Jegyzetek, News
magyar2

Az Alaptörvény szándékolt módosítása, 2016, Magvető hava

Nézzük szép sorban, miben változik, ha elfogadják. Ez már az új szöveg.

1. „Valljuk, hogy a történeti alkotmányban gyökerező alkotmányos önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége. ”

2. „(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja . Az e bekezdés szerinti hatáskörgyakorlás összhangban kell álljon az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát.”

3. „(4) Magyarország alkotmányos identitásának védelme az állam minden szervének kötelessége.”

4. „(1) Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Idegen állampolgár – ide nem értve az Európai Gazdasági Térség országainak állampolgárait – Magyarország területén az Országgyűlés által megalkotott törvény szerinti eljárásban, a magyar
hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet.
(2) Magyar állampolgár Magyarország területéről nem utasítható ki, és külföldről bármikor hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani. Tilos a csoportos kiutasítás.
(3) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá. ”

5. „(4) Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet – kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az
üldöztetéstől való félelmük megalapozott.”

Nos kérem. Anélkül, hogy mélyebben belekontárkodnék az uniós jogba, fenntartva az akár fatális tévedés lehetőségét is, kizárólag az én értelmezésemre hagyatkozva vegyük szépen sorra ezeket. Ha tévednék, bocsánatot kérek, elismerem, hogy laikus vagyok, és akár ezt az egészet visszavonom.

1. Kérdés, mi az, gyökereitől kezdve. Hogy annak éppen az Alaptörvény lenne a jogi összefoglalója, ugyan vallhatjuk, de itt ki is merül az egész. Akár az, hogy az Alaptörvény egyben Alkotmány is volna, bár ezt a megfogalmazás, amely következetesen az “alkotmányos” kifejezést használja, ügyesen elkerüli. Első blikkre mindenekelőtt retorikai jelentősége van, a többit lásd a 3. pont tárgyalása alatt . Így megfogalmazva némileg az égő csipkebokorból hallatszó kijelentésre (2 Mózes 3, 14) is hajaz: “vagyok, aki vagyok”. Azért Mózes, s vele a kivonulás egész története (az előzményekkel, Józseffel és a bevonulással együtt) megszívlelendő. Például az idézettnél egy fejezettel elébb olvasható történet Mózes nősüléséről, különös tekintettel gyermeke – Gersom – nevére: “idegen földön jövevény voltam”. 2 Mózes 2, 11-22, ha valakit érdekel. Az önazonosságot egyébként nem kell védelmezni. Az van, akkor is, ha nem védelmezik. Azt csak értelmezni lehet, hatásvadász módon és felelőtlenül, vagy bölcsen és okosan. Nem a tényét, hanem a tartalmát.

2. Az Európai Uniónak vannak úgynevezett kizárólagos és megosztott hatáskörei. Ha a tagállamok valamilyen területen “kizárólagos hatáskört ruháznak az Unióra, e területen kizárólag az Unió alkothat és fogadhat el kötelező erejű jogi aktust, a tagállamok pedig csak annyiban, amennyiben őket az Unió erre felhatalmazza, vagy ha annak célja az Unió által elfogadott jogi aktusok végrehajtása.” Ha viszont “egy meghatározott területen a Szerződések a tagállamokkal megosztott hatáskört ruháznak az Unióra, e területen mind az Unió, mind pedig a tagállamok alkothatnak és elfogadhatnak kötelező erejű jogi aktusokat. A tagállamok e hatáskörüket csak olyan mértékben gyakorolhatják, amilyen mértékben az Unió hatáskörét nem gyakorolta. A tagállamok olyan mértékben gyakorolhatják újra a hatáskörüket, amilyen mértékben az Unió úgy határozott, hogy lemond hatáskörének gyakorlásáról.“
A menekültügy a MEGOSZTOTT hatáskörbe tartozik. A jogszabály nyitva tartja a kaput, és lehetőséget ad a kompromisszumokra. De az ütközésre is. A javasolt alaptörvényi változtatás ELVÉBEN ellentétes az uniós joggal. Azt mondja, hogy egy uniós szerződést ratifikált tagállam belső jogrendje felette áll egy (nemzetközi) szerződésben általa és rá nézve kötelezőnek elfogadott jogrendnek. Eltekintve attól, hogy ez jogi nonszensz, az Európai Unió szempontjából akár blabla is lehetne, ameddig konfrontációvá nem válik. A döntés, hogy azzá válik-e, az alaptörvényi módosítás értelmében a Parlament kezében van. Úgy dönt, ahogy akar. Akár az Európai Unióval összhangban is. Hagyott magának kiskaput. Akár ellene is. Viszont a kiegészítés ab ovo összeegyeztethetetlen az Európa Unió elfogadott szabályaival és a nemzetközi jog alapjaival. Természetesen szerintem. Hogy tudomást vesznek-e róla, élnek-e vele, lesz-e az egészből valami, hadüzenet vagy második München, annak a Jóisten a megmondhatója. Én úgy gondolom, most, a Brexit után pár hónappal, hogy második München lesz belőle. Vagy egy elhúzódó eljárás, aminek a végén valamilyen kompromisszum születik. Sőt, két kompromisszum: egy nem nyilvános és egy nyilvános. Akárhogy is, itt az Unió van lépéshátrányban. És kutyaszorítóban. Mint az amerikaiak voltak a kubai rakétaválság idején, amiből, minden ellenkező hiedelem ellenére a SZOVJETUNIÓ jött ki jobban. Orbán úgy lép és úgy alkot törvényt, hogy annak a lehető legtöbb lehetséges következményét a maga javára tudja fordítani. Minden választással, amely elé partnerét vagy ellenségét állítja, új improvizációs lehetőségeket teremt magának. És tökéletesen kihasználja az eseményeket. Mészáros Lőrinc már tervezheti az újabb sertéstelepet, kastélyt és jachtot. Jelen állás szerint a kisbabának se fog felkopni az álla, jövendőbeli testvérkéivel és uncsitestvérkéivel együtt.

3. Ki hinné, kérdeztem elsőre. Bár ebben is van egy pici csavar. Az ugyanis, hogy – lásd az első pontot – nemigen tudjuk, mit tartalmaz. Talán azt, amit a hatalom birtokosai mondanak róla. Ők azt mondják, hogy ők képviselik az alkotmány (Alaptörvény?) meghatározta államot, amely a magyar identitás legfőbb őre és védelmezője. Így gyakorlatilag ŐK a magyarság legfőbb őrei és védelmezői. Akkor pedig az állam minden szervének legelső kötelessége… AZ Ő VÉDELMÜK. (Az önazonosság nem szorul védelemre, de ezt mintha már mondtam volna. A legerősebb logikai törvény, Arisztotelész óta. Persze előtte is az volt, csak ő írta le. Védelemre az szorul, amit NEM önmagával azonosítunk. Ne nevessenek. Milliókat küldtek a másvilágra és nyomorba emiatt az egyszerű csúsztatás miatt.)

4. Első megközelítésben: (1) már három szíriairól sem lehet szó, csak Ahmedről, Aliról és Mohamedről. De mivel minden felsőbb szervhez hasonlóan az Európai Unió testületei is statisztikában gondolkoznak és kommunikálnak, másként nem is tehetnek, ráadásul nem látnak a jövőbe, és nem tudják, név szerint ki fog bebocsátásért folyamodni, eleget is tudok tenni az utasításoknak, meg nem is. Csoportosan nem engedem be őket, de egyenként beengedhetem. Ha akarom. Nem írom, hogy ha megfizetik, ez vagy az, így vagy úgy. Ha engedményt kell tennem anélkül, hogy a belpolitikai renomém sérülne. Ha nehezményezik, és nem érdekem tengelyt akasztani, akkor konkrétan nem zártam ki semmiféle betelepítési kvótát, csak egyedi elbírálás alá helyeztem. Ha érdekem, akkor szó nem lehet róla, hiszen a szavazó nép kilencvennyolc százalékának az akaratát leképező Alaptörvény nem engedi. 
(2) Senkit nem fogok kiutasítani, aki megvette a letelepedési kötvényeimet. Akkor sem, ha azt a nációt, amelyhez tartozik, blokkolás alá helyeztem. 
(3) Kérdés többek között, hogy mi az a “kínzás”, vagy “embertelen bánásmód”, de ilyen piszlicsáré dolgokkal ne foglalkozzanak, mert még le találnak menni a saját határainkra. Nyikolaj Ivanovics Buharin 1936-os alkotmánya, és az ennek mintájára készült 1949-es magyar alkotmány (1949. évi XX. törvény, olvassanak csak bele) effélékből állt. Minden filantróp megnyalhatta utánuk mind a tíz ujját, ha nem élt az említett országokban.

5. Kérjétek, gyerekek, és ha érdekeink úgy kívánják, ellébecolhattok nálunk egy táborban kis ideig. Senki ne mondja, hogy nincs szívünk. Persze nem lennénk mi mi, ha nem raknánk bele ebbe is egy kis buktatót. “Ha sem más ország nem nyújt védelmet.” Nem tehetek róla, cinikus vagyok. Biztos ilyennek születtem. Erről Göring jutott az eszembe, amikor azt mondta, hogy “az északi Jeges-tenger partvidéke ideális lakhelynek kínálkozik az európai zsidóság számára”. Aztán persze Wannsee némileg más megvilágításba helyezte a problémát, de most erről inkább ne beszéljünk. Valahogy rossz asszociációkra késztet, már csak saját gyökereinket illetően is.

Hát, úgy ennyi. Vegyétek, és egyétek, hogy az Alaptörvény szellemében fejezzem be.

2016. 10. 11.

Gaál Péter

Share and Enjoy

6 Responses to “Az Alaptörvény szándékolt módosítása – Gaál Péter”

 1. Magam nem tudtam értelmezni az alaptörvényt sem annyira hülyeség, zagyvaság, így a módosítás sem jobb, mert ha értelmes lenne, úgy kilógna a lóláb. Péter talált néhány visszásságot, pedig sokkal több van ebben a pár mondatban is. Ha meg beleilleszted az alaptörvény többi részébe, na akkor azt olvasol ki belőle, amit csak akarsz, sőt az ellenkezőjét is ki tudod olvasni, mert úgy értelmezed ahogy akarod. De mint mondtam, magyarul értelmetlen az egész.
  Ehhez tedd hozzá, hogy az alaptörvény elfogadása miatt lett a parlament, és a kormány illegitim az előző köztársasághoz képest, vagyis hontalan, így sem az alaptörvény, sem a kiegészítése nem jogos. Finoman feldughatják maguknak, vagyis kitörölhetik vele a hátsójukat, mert annyit is ér.
  Mehet a szemétbe ez is, ahogy sok minden, sok mindenki.
  Mondok egy érdekességet.
  Amikor a központi napban végzik a törlést, akkor teljes törlésen esik át az, aki oda kerül.
  Ez azt jelenti, hogy mindent kezdhet elölről, tehát atom lesz először belőle. Mire eléri, hogy valamelyik fajhoz tartozzon, mondjuk egy állat fajhoz, az több milliárd év is lehet. Még szerencse, hogy semmire nem emlékszik, mert még emlékei sincsenek, sem tapasztalata, olyan a törlés, hogy teljesen mindent töröl. Amennyit eddig végig kínlódtál, hogy emberként születhess meg, legalább ugyan annyit kell újból végig kínlódnod. Na ezt nagyon nem szeretné senki, így ha nem akarsz repetázni, mindent teljesen elölről kezdeni, akkor tényleg változnod kell, tehát abba kell hagynod mások bántását, kifosztását, másoknak való ártást. bárki bármit mond, senkin, és semmilyen közösségnek nem segítesz, még ha pillanatnyi haszon is származik egy másik lénynek, vagy a közösségnek, mert az ártás, nem csak az egyénnek, de a közösségnek is ártás, ha elfogadja a közösség. Már kerültek a központi napba innen a Geáról lények, akik nagyon nagy, és sok kárt okoztak, így ők már másik társaságba tartoznak, akik most kezdik az életüket teljesen elölről, és még a sík univerzumot sem ismerik.
  Az sem számít, hogy más hatására tetted e meg, vagy parancsba adták azokat a szörnyűségeket, amit megtettél. Az számít, mit tettél, milyen parancsot adtál ki, vagy sejtetted a másiknak mit tegyen, így mit gondolt ki az elméd. Itt a Geán teljesen egyéni az elbírálás, mert a tetteidért magad vagy a felelős, hiába parancsolták meg neked, sőt az sem számít, milyen hatásra tetted meg, amit megtettél. Nincs kollektív elbírálás, semmilyen kibúvó sincs, amit eddig használtál, mert minden kibúvó meg lesz szüntetve, így bármilyen közösségben is vagy, bármilyen társasághoz tartozol, a mérlegre neked kell állnod, nem a közösségnek, de más sem áll helyetted a mérlegre. Érkezhettél a Geára, egyénileg, vagy közösségben, nem számít, mert hamar ki lehet egy közösségből is kerülni. Csak nézd meg, hogy a népedből, milyen egyszerűen ki lehet kerülni, és akkor mehetsz valamilyen valláshoz, amelyek azokat gyűjtik össze, akik a népükből kiestek. Ez ugyan így megy a szellem szintjén is, de a szikra szintjén is, amit rosszul lélek szintnek mondanak. Ha igazán segíteni akarsz másnak, mert kedveled, és azt akarod, hogy továbbra is veled együtt haladjon az úton, akkor azzal tudsz, hogy felhívod a figyelmét, hogy ne ártson senkinek sem, ha észreveszed, hogy elkezdett, vagy épp árt valakinek. Ha nem hallgat rád, akkor búcsúzz el tőle, kívánj neki sok jót, mert nagy a valószínűsége, hogy még abból a csoportból is kiesik, amiben te, és ő van. Még vallások csoportjából is ki lehet lefelé esni, de lehet emelkedni is,és újra az igazi népedhez tartozhatsz, és nem egy kitalált, összeeszkábált néphez, amely esetleg pár száz, vagy pár ezer éve lett kitalálva. Sok mindent nem tehetsz azért akit figyelmeztettél, mert vannak olyanok, akiknek a szép szó sem használ.

 2. Sokat emlegeted ezt a ne árts, ne okoz kárt dolgot! És nekem erről mindig az jut eszembe, hogy ki mondja meg itt a földi élet körülményei között,hogy hol a határ??? Milyen tett, akár a legjobb szándékú is, nem fog-e idővel valahol valakinek kárt okozni?? Aztán van a tudatlanul, vagy véletlenül okozott kár! Amikor jót akartál tenni de rosszul csináltad!! Ez sokszor megfigyelhető a túlzott segítőkészség esetében! Amikor valaki mindenáron akar valakinek segíteni, akár úgy, hogy rábeszéli egy általa jónak vélt megoldásra, vagy kivezető útra,mert látja, hogy a másik szenved, és valamit tenni akar!! És a baj lehet, hogy még nagyobb lesz!!
  A másik dolog, hogy az ártás, vagy a kár az relatív tehát az elméből jön, ami ketté osztja a dolgokat jóra és rosszra! Ami kárnak tartja azt a valamit!! És van olyan, hogy bár látszólag kár okozásnak tűnik valami, de később a folyamatok előre haladásával meg pont az segített valami megértésében, vagy esetleg egy még nagyobb katasztrófa megakadályozásában!
  Ha azt vesszük alapul, hogy az életnek a földön az ártás az alapja, akkor meg végkép sok kérdés merül fel! A természetben minden úgy tud fennmaradni, ha pusztítja a környezetét!Egyik élőt egy másik halála tartja életben!!
  Hát ez elég nagy ártás szerintem!!
  Lehetsz vegetáriánus akár, akkor is ártanod kell, mert ELFOGYASZTOD a környezetedből a szükséges növényeket! Az ő életük szempontjából ez ártás! Mert megszűnnek létezni!! Kiveszed a földből learatod, vagy letéped a fáról! Valakinek ártanod kell hogy élj!!Ha nincs elég termés, ha olyan helyen élsz a Földön, ahol nincs elég növényi élelem ott meg kell enned a húst!!Mert az életedet minden áron fent kell tartani! Arra vagy beprogramozva, és azért vagy itt a Földön, hogy a lehető legtöbbet megtapasztalj!És ha ehhez hús áll csak rendelkezésedre, akkor azt fogsz enni! Az emberiség történelmében rengeteg olyan időszak lehetett, amikor rákényszerült a húsra! És ha nem tette volna, lehet, hogy most mi itt nem beszélgethetnénk!!
  Persze lehet ezt úgy is csinálni, hogy a természet törvényeit önmaga újra teremtését maximális figyelembe vesszük, és csak annyit veszünk el tőle, amit adott ciklusán belül újra tud legalább teremteni(ha ezt meghaladóan tudná saját magát reprodukálni, az lenne az igazi, és valójában az lenne az ember dolga, hogy tudásával segítse ezt a virágzó folyamatot, de ettől jelenleg nagyon messze vagyunk) De ettől függetlenül ha nagyon mértékletesen természet fenntartó módon élünk is, akkor is muszáj ártanunk!
  Az ártás az élet fennmaradásának és folyamatának alapja!! Minden faj számára!!

  Kérdés tehát, hogy egyáltalán lehet-e úgy élni itt a Földön, hogy ne ártsunk!! Szerintem nem!!

  Ha valaki ártásnak bántásnak veszi, ha őszinték vagyunk, és megmondjuk az “igazságot” ami tudvalevőleg szokott fájni, és mondjuk az adott illető emiatt k árt tesz magában, akkor az mi volt?? Ha meghagyom a hamis hitében, és hazudok neki én is, akkor ártok-e neki vajon??? Maradhatok semleges is!! Langyos, semmitmondó, mintha nem is lennék!! Az-e itt a helyes nem ártó cselekedet?

  Nekem az a véleményem, hogy ártani elsősorban magunknak tudunk! Megbántani se tud bennünket senki, ha nem engedjük meg neki

  A legnagyobb ártás, elvenni egy másik ember életét!! De még ez sem teljesen egyértelmű!! Mert lehet, hogy ha én nem teszem meg vele, akkor Ő fogja megtenni velem(önvédelem) vagy ha nem teszem meg vele veszélyt jelenthet másokra, vagy szenvedést okozhat(önbíráskodás) Árthatok-e ilyenkor?? Ártás-e ez egyáltalán???

  Nyilván az egyértelmű eseteket nem kell megkérdőjelezni. Amikor valaki szándékosan haszon szerzési céllal, kedvtelésből,bármilyen alantás okból súlyos károkat okoz, az teljesen egyértelmű!! Csakhogy az életben ezek a ritkábbak, és az élet sűrűjében az apró napi kis ártások tömege van jelen!! Azokat nehéz észre venni, és eldönteni egy tettünkről, hogy azzal éppen nem ártok-e valahol valakinek most éppen, vagy majd esetleg évek multán! Szerintem szinte lehetetlen is!!
  Mert lehet egy dolog valakinek ártás, egy másik embernek ugyanaz áldás!!!

  • Emberiség.hu véleménye:

   Nem volt türelmem végigolvasni a hozzászólásodat, de két mondatodra mégis reagálnék, mert szerintem nagyon félreértesz dolgokat:
   “Lehetsz vegetáriánus akár, akkor is ártanod kell, mert ELFOGYASZTOD a környezetedből a szükséges növényeket! Az ő életük szempontjából ez ártás!” – tipikus materialista gondolkodás. Ugyanis aki HISZ, az tudja, hogy teremtés történt. Az ember növényevő eleve, nem húsevő. Amiket elfogyasztunk, azok azért vannak, hogy megegyük őket (növények), hiszen a nyár végén amúgy is elrohadnának. Sok növényt nem eszünk meg, csak a termését, tehát nem pusztítjuk el.
   A teremtés arról szól, hogy a növények táplálékul szolgálnak. Más lények (az állatok) nem.

   “Ha valaki ártásnak bántásnak veszi, ha őszinték vagyunk, és megmondjuk az “igazságot” ami tudvalevőleg szokott fájni, és mondjuk az adott illető emiatt k árt tesz magában, akkor az mi volt??” – akkor az volt, hogy nem te tettél kárt benne, hanem ő önmagában. Nem te vagy a felelős azért, amit más tesz mással vagy önmagával. Ilyen alapon, ha te egy bomba nő lennél, én egy ocsmány pasi, de te nem akarsz hozzám jönni feleségül, és én ezért felakasztom magam, akkor te vagy a hibás??? Sántít a gondolatmeneted…

   De összességében: van néhány nagyon egyszerű erkölcsi törvény. Ha azokat betartod, igenis LEHET úgy élni a Földön, hogy nem ártasz másoknak!

  • Ha nem ismered fel, hogy azért került a Gea olyan helyzetbe, amiben most vagyunk, mert elkezdtünk ártani egymásnak, a Geán élő lényeknek, fajoknak, akkor erre jobb, ha minél előbb rájössz.
   Felhoztál egy csomó példát, ami szerint nem ártás, ha megteszed, de ha jobban belegondolsz, lehet, hogy rájössz, hogy az is hozzájárult, hogy megrekedj, vagy ép tovább süllyedj.
   Pont az a lényeg, hogy rágyere mivel ártasz másoknak, mert ha emelkedni akarsz, akkor ezt teszed.
   Valójában amikor meditálsz, vagy imádkozol, pont azért teszed, hogy rágyere, mivel is ártasz, és ha rájöttél, azt megváltoztasd. Másként megszünteted az általad okozott kárt.
   Azért beszélek a magról, hogy a benned lévő igaz tudást alkalmazva, helyre tudd magad tenni, így elérheted, hogy senkinek sem okozol kárt. A folyamat lefelé, mikor elkezdtél kárt okozni, és eljutottál odáig, hogy azt sem ismered fel, mivel okozol kárt, és szinte minden cselekedeteddel kárt okozol, visszafordítható. Pont a magodban lévő információ az, amivel a folyamatot vissza tudod fordítani. Senki nem tudja neked megmondani, pontosan mit kell tenned, hogy a folyamatot visszafordítsd.
   Ha meditálsz, vagy imádkozol, akkor ebben van tapasztalatod, és valójában ezért meditálsz, és imádkozol. Ha meg eljutottál odáig, hogy van tudatos kapcsolatod a magoddal, akkor ez olyan bizonyság számodra, amit megkérdőjelezni dőreség, és tényleg nagyfokú butaság. Magadnak soha nem hazudsz, de amikor az elméd által gyártott énedre, gondolati piramisra figyelsz, már jönnek is az olyan látszólag elfogadható gondolatok, amik még a károkozást is “szentesítik”, és áldássá degradálják. Áldás, hogy értsed ál ad ás, tehát megforgatod azt, ami jól működött.
   Azért szorgalmazom a Magyar királyság elfogadását is, mert a Magyar királyságban, amely területe nincs megszállva, ott az energiát közvetlen átalakítják étellé, és így nem kell sem állatot, sem növény megölniük. Ehhez persze az is kell,hogy tudatosodjanak az emberek, rájöjjenek, mivel okoznak egymásnak, és a környezetüknek kárt, és elkezdjenek egyre kevesebb kárt okozni.
   A tudatosodással, a magoddal való kapcsolatoddal, és az egyre kevesebb károkozással olyan lehetőségek nyílnak meg számodra, hogy el is érd, hogy tényleg ne keljen kárt okozni.
   Magamon észrevettem, hogy sokkal kevesebb húst eszek, és több zöld növényt. Hogy legyen példa is. Az állatok rengeted zöld növényt esznek meg, és ha átalakul a testem olyanná, mivel egyre kevesebb kárt okozok, hogy kevesebb húst eszek, már nem fognak annyi állatot leölni a húsáért, és kevesebb növény is pusztul el, tehát csökkentem a károkozást. Lehet, hogy ez az egészhez képest elenyésző, de egyre többen kezdik el megszüntetni a károkozást, és így ez már egy idő után jelentős változást hoz. Ez nem azt jelenti, hogy abba hagytam a húsfogyasztást, de egyszerűen már nem esik olyan jól a hús fogyasztása, pedig valamikor nagyon szerettem a húst. Azt is észrevettem, hogy ha húst eszek, a szervezetem úgy reagál, hogy egy órán belül kiüríti a húst magából. Most ott tartok, hogy heti 4-8 felvágottat eszem csak, vagy ennek megfelelő kenőmájast, vagy halat, de már ez sem tetszik. A lényeg, hogy nem határoztam el, hogy csak ennyi húst eszek, hanem csak úgy jött, hogy elkezdtem nem kívánni a húst. Mivel megtehetem, hogy azt eszem amit megkívánok, mert kertet művelek, így csak később tűnt fel, hogy sokkal kevesebb húst eszek. A fagyasztóban ott a csibe, a disznó hús, már lassan másfél éve, és ki kell dobnom, mert nem fogyott el. Nagy gond nincs, mert megy a komposztba, és ott 5 év alatt föld lesz belőle, tehát visszaforgatom a természetbe.
   Ilyen az, mikor megszüntettem a bankszámlámat, vagy visszaadtam a személyi igazolványomat, igaz csak ideiglenes volt, a többi igazolványom meg lejárt, vagy a kiállító hatóság szűnt meg, így szépen mind megsemmisítettem. Egyedül még a születési anyakönyvi kivonatomat hagytam meg, de valószínű erre sem lesz szükségem soha. A lényeg, hogy a mostani legitim állammal szakítom meg minden kapcsolatomat, hiszen egy gondolati piramisnak nem dőlök be most már, így egy olyan látszat államnak sem dőlök be, bármilyen trükköt is alkalmaz, hogy elfogadjam. Mivel mindenki maga tudja, hogy neki mit kell tennie, ezért nem biztos, hogy másoknak ez lesz a sorrend, és lehet egészen másként oldják meg. Nálam most ez, így történt.
   Ezzel a példával is azt mutatom be, ha elkezdesz kevesebb kárt okozni, akkor bíz sok minden megváltozik nem csak a környezetedben, de benned is, hiszen a belső változás hat a külsőre, és vissza. Ez is egyfajta beszélgetés, a külső világgal, a természettel oda és vissza, magtól magig. Neked is kell tenned, azért, hogy a génszálaid felszabaduljanak, és megtelítődjenek fénnyel, szeretettel.
   A károkozás megszüntetése itt a fizikai világban, pont az a lehetőség a kezedben, amivel emelheted a tudatosságod. Nem mindegy, mit teszel, és hogyan.
   Ami benned változás megtörténik, mert rájöttél sok mindenre, azt ha nem ülteted át a fizikai világba, semmit nem fog érni, de az életed sem fog sokat érni.
   Nem tudom megmondani, kinek mit kell tennie, de az biztos, hogy különbözőképpen tesszük meg, és a végeredmény, olyan változás lesz, és valószínű nagyon hamar le fog zajlani, hogy mindenki csak les.
   Visszatekintve, ha megnézed az első írásaimat, láthatod, hogy még el sem tudtam mondani mi történik velem, mert a tudatosság emelkedésével a kifejezésmódom is jelentősen javult. A belső átalakulásom vetítődik ki a viselkedésemre, a hozzáállásomra, a kifejezés módomra.
   Senkit nem akarok meggyőzni, csak leírom mire jöttem rá.
   Azt meg sok ember tudja, hogy ha valakiben ott a szeretet, nem tud ártani, és ha folyamatosan ott a szeretet benned, akkor soha nem tudsz ártani senkinek.
   Akkor ártasz, mikor elnyomod a benned lévő szeretetet.
   Minden maggal rendelkezőnek alaptermészete, a szeretet megléte, mert a Teremtő, mindenbe belerakja a szeretetet, csak észre kell venni, és nem elnyomni magadban.
   A folyamat tényleg olyan, hogy egyre kevesebbet ártasz másoknak, és felfedezed, hogy egyre több embert, lényt, fajt szeretsz.
   ha a szeretet tered meg van, onnantól sok gondod nincs a világban, akárhol is vagy. A következő, hogy össze tudj kapcsolódni azokkal, akik szintén kialakították a szeretet terüket, először a pároddal, akkor a folyamat az, hogy lefeded először a falud, a városod, mag országod, a Kárpát-medencét, végül a világod azzal a szeretettel, ami megvéd mindentől.
   Ehhez is nagyon kell emelned a tudatosságodat, hogy tudd, mit kell tenned, és főleg eljuss, hogy meg is tedd.
   Ami különleges ebben, hogy mindezt tudatosan kell megtenned, és nem spontán.
   Ehhez meg kell a maggal való tudatos kapcsolat, de amit most fénybeállásnak mondanak, az is kell.
   A folyamat vége, hogy a magoddal tudatosan egy, egységben leszel.
   A Geán ezt kell elérni, és akik ezt nem érik el, azok mennek a Gályáról, vagy rájönnek, hogy nem a Gályához tartoznak, és elmennek oda, ahol a fejlődésüket tovább tudják folytatni, akár úgy, hogy a legrosszabb esetben, mint fentebb írtam teljes törlésen esnek át, ha semmi hajlandóságot nem mutatnak a károkozás megszüntetésére.
   Tibor az utolsó mondatod egy nagy hazugság, amit elég rendesen elfogadtál, és most ha nem hajítod a szemétbe, le fogsz ragadni. már csak azért sem igaz ez a mondatod, mert minden változik, átalakul, és a károkozási folyamat visszafordítható.
   Olyan lehet, hogy még nem tudod hogy kell visszafordítani, de akkor azt fordítsd vissza, azt a károkozást szüntesd meg, amit már megtudsz szüntetni. Van bőven elég sok ilyen lehetőséged, de nem tudom neked megmondani, mik ezek, mert csak magad tudod. Kérdezd meg magadat.
   A te életed, neked kell meg élned, vagy halnod.

 3. Az nem lenne gond, hogy egyiken se értettetek egy szót se abból, amiről beszéltem, van ilyen, nem gond!
  A nagyobb gond a hozzáállásotok. Meg sem próbáltok elgondolkodni azon amit hallotok vagy olvastok! A szztereotípiákat lökitek! Mert megtámadva érzitek saját rendíthetetlen álláspontotokat! jelentéktelen részleteken lovagoltok, hogy vega, vagy nem vega, materialista, vagy valami egyéb….blablaba…Megdönthetetlennek tartjátok saját igazságotokat, mert aki mást gondol mint Ti, az nagyon félre ért dolgokat, hazugságokat ír, és egyébként meg fogalma sincs az erkölcsökről!!!!
  Pedig én 90 %-ban csak kérdeztem!!! Bennem felvetődő gondolatokat, kételyeket osztottam meg, és nem hülyéztelek le egyikőtöket sem, és most sem teszem, csak mert nem értek egyet….
  Jellemző, hogy nem volt “türelmetek” végigolvasni amit írtam, de ahhoz volt, hogy ítéljetek. Azonnal, kapásból!! Kiragadva felháborod
  va , kioktatva…
  Bizonyára Ti még soha senkinek nem ártottatok, nem tévedtetek, nem hoztatok rossz döntést, aminek negatív következményei lettek!! Vagy csak ezt hiszitek mert nem tudtok róla!!! Minden jóban ott a rossz is!! Olyan nincs, hogy a dolgoknak csak egy nézőpontja van! Az éremnek mindig legalább két oldala van!! Amit Ti láttok, meg amit a másik oldalról a másik ember lát!!
  Minden ember azt képzeli magáról, hogy Ő jó, és minden tette mindenkinek tetsző és hasznos!!
  Pedig még a legszentebb emberek is tévednek néha napján!!
  De nem úgy, Ti!!
  Én sajnos sokszor tévedtem az életem során, és még bizonyára fogok is! Sok rossz döntést hoztam, ami pedig akkor nagyon jónak tűnt, mikor meghoztam!
  Így aztán nem is érzem magam méltónak a társaságotokhoz!
  Számomra ez volt itt az uccsó alkalom!!
  Üdv

  • Tibor te most az ellentétekről beszéltél, és azt hiszed nem értettünk meg. Pont arról beszélünk, hogy nincsenek ellentétek. Köztünk sincs ellentét, csak még nem jöttél rá. Ha egyek vagyunk, akkor nem is lehet ellentét, hisz ugyan azt az életet éljük, csak egy másik oldalát, másik aspektusát valósítjuk meg, mint amit te élsz, és ezért látszik, hogy másként élünk. Senki nem haragszik rád, mert másként gondolod. Azt vetettük, ha így jobban tetszik neked, a szemedre, hogyha ellentétekben gondolkodsz, akkor bíz félrevezeted magad. Az ellentétek mindig bevisznek egy gödörbe, egy körbe, egy kórba, amiből csak kilépni lehet, vagy körbe-körbe járni, esetleg betegségbe, és mindig ugyanoda érni vissza. Már az, hogy megsértődtél, mutatja, hogy körbe jársz. Ennek semmi köze sem a vegához, sem a materializmushoz, sem erkölcshöz, sőt egyáltalán semmihez sincs köze. A példák pont arra szolgáltak, hogy rágyere, hogy körbe jársz, ha ellentétekben gondolkodsz. A figyelmeztetést meg ne keverd össze az ítélkezéssel. Az ítélkezést te magad hozod, és nem más. Nem itt hozod meg az ítélkezést hanem majd később, mikor mérlegre állsz, vagy mikor átnézed, az életed egy szakaszát. Nem kellene döntened, de még megteszed addig, míg ellentétekben gondolkodsz.

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL