ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

A népfelkelés – Gaál Péter

by / szombat, 15 augusztus 2015 / Published in Demokrácia, társadalom, Gaál Péter, Jegyzetek, News
magyar2

Tizenkét nappal harmincharmadik születésnapom után, 1989. január 28-án
Pozsgay Imre államminiszter kijelentette, hogy 1956 forradalma nem
ellenforradalom, hanem jogos népfelkelés volt. Pozsgay ugyanolyan a
magyar politikában, mint a közel-keletiben a drúzok. Ha egy
konfliktusban a drúzok valaki mellé állnak, akkor jó eséllyel
megjósolható, hogy az a valaki győzni fog. Nem miattuk, hanem azért,
mert ők a Közel-Kelet barométerei. Ha pedig a drúzok a Közel-Kelet
barométerei, Pozsgay Magyarországé. Kár, hogy már megöregedett. Illetve
nem is az a kár, az természetes, inkább az, hogy most nem hallunk tőle
olyasmit, hogy mondjuk “a mai rezsimmel szembeni minden elégedetlenség
tökéletesen érthető”. Ha Pozsgay átpártolna valamelyik ellenzéki erőhöz,
az már kereshetné az embereket a kormányzati pozíciókra. De most persze
nem róla lesz szó, ez csak a bevezetés volt.

Hányan lehettek 1956. október 23. tüntetői? Kezdetben pár ezren. Kora
délutánra ez a szám elérte az ötvenezret, este a Kossuth téren már
kétszázezren voltak. Ennyien férnek a Kossuth-térre, akármit is mond
erről a CÖF. A Hősök terére is ennyien férnek. Ennyi ember előtt mondott
beszédet Orbán Viktor 1989. június 16-án. Ez volt az a létszám, ami
elegendőnek bizonyult egy forradalomhoz és ötvennégy évvel később egy
fülkeforradalomhoz. Ne nevessünk, ez utóbbi ugyan nem volt véres, mint
1956, de jóval veszedelmesebb. Abból a tizenkét napból még bármi
lehetett volna. EBBŐL már nem lehet bármi. “Túl sok az idő, / megtörtént
velünk, / hát kellett ez nekünk, / hát kellett ez nekünk?” – énekelte
Menyhárt Jenő, mit tesz Isten, ezt is éppen harminchárom éve.
A francia forradalom a Bastille ostromával kezdődött. 1789. július 14.
reggelén körülbelül ezer (!!) ember gyűlt össze az erőd előtt, a benne
tárolt puskaport és fegyvereket követelve. Délutánra negyven-ötvenezren
lehettek, annyian, mint a magyar tüntetők 1956. október 23. hasonló
napszakában. És ez a létszám elegendőnek bizonyult a történelem egyik
legbestiálisabb, és addig legvéresebb zendülésének a kirobbantásához. De
nem csak ahhoz: A FRANCIA NÉP FELKELT, mondják róla nagy egyetértésben
mindmáig.
Budapest népessége 1956-ban 1,9 millió fő volt, 1989-ben 2,1 millió (ma
ez a szám nagyjából 1,7 millió). Párizs össznépessége a 18-19. század
fordulóján 547 800 fő volt. Mindhárom esetben a lakosság durván
EGYTIZEDE vonult ki az utcára. Az egytizede. De még annyian sem kellenek.

1917. november 7-én (az orosz naptár szerint október 25-én), este 21
órakor Szentpéterváron az Auróra cirkáló vaktölténnyel leadott egy
ágyúlövést a város felé. Ez volt a jel: elkezdődött a Téli Palota
“ostroma”. A főszereplő pár ezer vörösgárdista és matróz, kontra néhány
száz kadét és egy női zászlóalj (az úgynevezett “halálzászlóalj”, vagy
Bocskarjova-osztag) volt, mely utóbbi az ostrom kezdetekor egy
mellékajtón át távozott. Az “ostromban” hat, egész Petrográdban
hatvanegy ember esett el. De volt egy kis gubanc. A gárdisták és
matrózok ugyanis felfedezték a pincében a cár legnagyobb borkészletét,
több tízezer palackot. Nem telt bele sok idő, és az “ostromlók” mocsár
részegen fetrengtek a földön. Lenin valahogy megtudta, és megbízható
őrséget állított a palota elé. Az őrség lefoglalta a bort, s
ezután…árulni kezdte. Végül úgy lettek úrrá a helyzeten, hogy újabb
(még józan) emberekkel a megmaradt palackok tartalmát a csatornába
öntették. Ez volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, annyi évünk
annyi megható ünnepségének tárgya. Közönséges bolsevik puccs volt,
bólogat az Olvasó, ami majdnem megbukott a cár borain. DE VOLT MÉG EGY
PUCCS. A Téli Palota ostroma önmagában még semmit nem jelentett, csak
egy átmeneti anarchia kezdetét. Valódi bolsevik hatalom úgy lett belőle,
hogy 1918. január 18-ra bolsevik, eszer, mensevik, kadet és egyéb pártok
részvételével összehívták az Alkotmányozó Gyűlést. Ezen a bolsevikok
aránya huszonöt (!!) százalék volt. (Csakúgy, mint a kezdetekben, a
“bolsevik” név születésekor, amikor az Orosz Szociáldemokrata Munkáspárt
II. kongresszusán
Lenin KISEBBSÉGBEN LEVŐ hívei az EGYIK vitapontban többséget szereztek,
Lenin pedig ezt kihasználva rögtön el is nevezte magukat “többségi”-nek.
Történt pedig mindez 1903. július 30-án, egy brüsszeli pajtában, néhány
tucat forradalmár részvételével.) Lenin azt javasolta, hogy a Gyűlés
szentesítse a bolsevik hatalmat. Amikor a képviselők erre nem voltak
hajlandók, a vörösgárdisták és matrózok egyszerűen szétkergették őket.
Ez volt a tényleges puccs. “A rablánc a lábon nehéz volt, / de széttörte
büszkén a nép”, énekelték ezután majdnem háromnegyed évszázadig a
szovjet pionírok lelkesen, teli torokból.

Nép nincs, csak az elvont fejekben. Különböző emberek vannak, különböző
vérmérséklettel. Szangvinikus, melankolikus, kolerikus, flegmatikus. Már
Hippokratész és Galénosz is foglalkozott a kérdéssel, Ernst Kretschmer
pedig még a testalkattal is párosította (alkati tipológia). És e
különböző típusú, különböző embereknek csak tört része vonul az utcára.
Elsősorban azok, akik eleve olyan alkatúak, és/vagy úgy jön nekik össze.
De… ŐKET LEHET LÁTNI ÉS HALLANI. A többiek pedig… a többiek pedig
MINTHA OTT SEM LENNÉNEK. Ők kinéznek az ablakon, és látnak sok embert. A
kisebbséget. Mindazonáltal e kisebbség, ott és akkor többségnek TŰNIK. A
többséget azért nem látják, mert hozzájuk hasonlóan csak az ablakon néz
ki. Ami innentől következik, azt a pszichológia TÉVKÉPZETNEK nevezi. A
tévképzet az ember tudatába tartósan beépülő hibás elképzelés. Elejt egy
tárgyat, és az egyenesen lefelé esik. Ebből pedig azt a következtetést
vonja le, hogy ha egy repülőgépről ejt le valamit, az is egyenesen
lefelé fog esni. Jelen esetben lát egy felhevült tömeget az utcán. Mást
nem lát. És arra a következtetésre jut, hogy az emberek MIND ott vannak.
Talán csak ő maradt le valamiről. Nem látja viszont a hatalom
képviselőit. Később már láthatja, de a tömeg volt az első. Imprintig. Ez
vésődik be először. A többi védekezésként rögzül benne. Az ablakon
kitekintő polgárban működésbe lép a hordaösztön, és az erősebbhez való
csatlakozás ösztöne. Önvédelem. Jelen pillanatban mindkettő a látott
tömeghez kapcsolódik. Ha nem látta volna, ugyanúgy élt volna tovább,
mint annak előtte. De látta. Innentől türelemjáték kezdődik, a hatalom –
ha még létezik – és a tüntetők között, amelyeknek csak EGY RÉSZE valódi
tüntető. A többi már a csatlakozó. Aki magától két szalmaszálat nem
tenne keresztbe. Amelyik tovább győzi idegekkel, az lesz a győztes. Nem
kell messzire menni szemléltetésért. 1956-57 erre is példa, arra is.
És az erőszak? Az erőszak önmagában semmi. Nem csak a magyar ÁVH
próbálkozott meg vele, hanem a cári Ohranától a Savak-ig, Reza Pahlavi
iráni sah titkosrendőrségéig, a Stasi-tól a Securitate-ig mindenki.
Minden sakkjátékos tudja, hogy az erő pozíció nélkül nem sokat ér. Mi a
pozíció? Az a helyzet, amiben az erőt hatásosan alkalmazni lehet.
Fizikai helyzet és pszichikai helyzet. És akkor mi történt 1956.
november 4. után? A hangadók egy része elesett, más része disszidált,
harmadik részét kivégezték illetve börtönbe zárták. Aki még maradt
belőlük, és valamiképpen megúszta mindezeket, az viszont azt látta,
hogy… Európa csendes, újra csendes. Annak a fordítottját, mint amit a
passzív polgár október 23-án. És úgy érezte, hogy egy óriás tartja
vasmarkában: a Szovjetunió. Az óriás ezt ki is használta: Magyarország
megszállásához és a forradalom leveréséhez kevesebb katonát és technikát
vonultatott fel, mint tizenegy évvel azelőtt a nyolcvanezres védőseregű
Budapest ostromához. Ezek után Kádárnak semmi mást nem kellett tenni,
mint a saját erő LÁTSZATÁT produkálni. Minél kevesebb szovjet katonát az
utcákon, ellenben minél több rendőrt, munkásőrt, minél nagyobb
tömegrendezvényeket. Az emberek megoszlása nem változott, de most ÚGY
TŰNT, hogy mégis. És ez éppen elég volt. Erre épít az összes Békemenet.
Erre épít a “kétharmad”, a “nemzeti konzultáció”, az egész kormánypárti
propaganda.

Népfelkelés NINCS, kedves polgártársak. Fülkeforradalom sincs, kétharmad
sincs. Ha tizenketten lennénk, mint az apostolok voltak, akkor még
lehetne, de minél többen vagyunk, annál kevésbé lehet. Báránykák vannak,
és néhány vezérürü. Ürü, a szó szoros értelmében: nem szaporodik, csak
sokakat magával ránt. És minél többeket ránt magával, annál többek
csatlakoznak még hozzájuk. Óriási nyáj lett ebből, sóhajt a józan Olvasó.

De ez csak a látszat, mint tudjuk azt. Ahogy jött, úgy mehet. Meg lehet
fordítani, csak a megfelelő pozíció kell hozzá.

2015. 08. 14.

Gaál Péter

Share and Enjoy

2 Responses to “A népfelkelés – Gaál Péter”

 1. Bármilyen okos okfejtés, az eleje például nagyon nem stimmel. Jó, hogy erre a pontos dátumra emlékszel! Akkor a miniszterelnök éppen NEM VOLT ITTHON amikor Pozsgay ezt kimondta: akkor már annyira inogott a rendszer, hogy valamit tenni kellett, sőt recsegett-ropogott. Változás KELL ! Ezt nem prófétai módon látta meg, hanem egy riportban nemrég érdekesen ecsetelte, milyen nehéz volt neki akkor a többi népfrontossal “odahaza”, magyarázni, hogy “új szelek fújnak”!
  Én abban bízom,hogy van egy IGAZSÁG, amit minden ember, a “nép” tud a lelke mélyén … akármekkora gombócot akarnak lenyomni a torkán, pl. az “ellenforradalmat”. Léket kapott a hajó 89-ben, elkezdett beszivárogni az ő véleménye, aztán többek is elkezdtek keresgélni másik felöltőt, ahogy szépen a végén át is festették a cégtáblát szép szekfűsre, aztán már “56 örökösei” is ők lettek, hogy mik vannak.
  A “nép” ma is ilyen volna. Csakhogy itt az agymosó média ami az előző korszakokban nem volt, napról napra nyomja-nyomja…most is ragaszkodna igazsághoz, ha nem rohanna fizetni a “deviza” hitelét, ha még tudja, és rezsicsökkentés meg alacsony infláció(?) mellett az egyre nehezebb életkörülményeket biztosítani, ha már nem húzott el az országból :(
  Azt gondoljátok, hogy egy kicsiny csapat kell? Most már mire, ha világháború van?!

 2. Kicsit kevered a nép, és a tömeg fogalmát, sőt összemosod a két fogalmat, pedig ez két külön szó, és egészen mást is jelent.
  A magyarok ha nem tudnád egy állattartó nép. A Kárpát medence, a magyarok meg mindig is híres volt az állattartásáról. Ha nem tudnád vannak olyan állatok is, akik emberbőrben vannak, sőt most egyre több ilyen állat van a Kárpát medencében.
  Az állatokat meg néha kiterelik,és megjáratják. Ez egészségügyi szempontból fontos. Ha most ezt békemenetnek hívják, akkor mi van? Annak nevezik, ahogyan akarják, úgy is csak az a lényeg, hogy megsétáltassák az állatokat.
  Sokkal több az állat, mint a magyar, akik vigyáznak az állatokra. Ez sem tudom, miért lényeges, és mi mindent ki nem találnak ezzel kapcsolatban.
  Nem tudom ebből miért kell annyit kihozni, és annyi mindent belemagyarázni. Az, hogy nem tudják az állatok, ki az ember, ki a magyar, hát ez nem az emberek gondja. Minden magyar ismeri egymást, hisz egészen más energetikai felépítése van, mint az állatoknak, és ezt, műszerrel nem lehet kimutatni.
  Az energetikai rendszerről is kellene beszélnem, ha már szóba jött.
  Nem mindegy, kivel fekszik össze az ember, hisz állatokkal, ha összefekszel, eléggé megjárod. Mint mondtam, vannak emberbőrbe bújt állatok is szép számban.
  Ez a nagy boruljunk össze, szabad szerelem, amit nyugatról majmolnak sokan, igen csak vissza tud ütni.
  Ha nem ismeri fel egy magyar, hogy ki az illető, és emberbőrbe bújt állattal fekszik össze, el tudjátok képzelni, hogy annak a lánynak annyi, mert alkalmatlanná válik a magyar energetika továbbvitelére, fenntartására. “Megrontották a lányomat.” – , ha ilyet mond egy szülő, valójában tudomására hozza a világnak, a többi magyarnak, hogy a lánya már nem alkalmas a magyar energiák tovább adására, tehát az utódai már nem a magyar energiákkal rendelkeznek.
  Valójában mindig a jányon múlik, hogy egy nép fennmarad e, vagy sem. Ezért vigyáztak régen annyira, hogy a lány szűzen menjen férjhez, sőt egyes népeknél ezt ellenőrizték is, más népeknél meg addig nem engedték ki a szobából a két fiatalt, míg meg nem történt az aktus.
  Ha valaki azt hiszi, hogy ezek régi szokások, és ma már idejétmúltak, akkor téved, de biztosan be van etetve a gének , és a DNS örökítő maszlagával.
  A vérségi családi kapcsolat, amely alapján a királyi családok próbálják fenntartani a hatalmukat, egy nagy hülyeség. Ugyan ilyen hülyeség mikor a zsidó rabbik, a zsidó rabok bemagyarázzák, hogy csak az zsidó, akinek az anyja, vagy a nagyanyja zsidó.
  Ilyen hülyeségeket csak az fogad el, aki nem tud, hanem hisz, elhiszi mások hülyeségeit.
  Aki hisz, az nem tud. Aki kutat, aki kitalációkat gyárt, vagyis gondolkodik, az nem tud.
  Azért írtam le ezeket, mert ahhoz, hogy értsd is, tudnod kell, hogy működik egy ember asszony közötti energia áramlás. Akit ez érdekel, az a YouTube-en utána nézhet, és erről az energia áramlásról dr Czeke András előadásában talál információt. Az alapokat elég jó elmondja, igaz kicsit vallásos megközelítésben.
  A lényeg, hogy amikor egy jánnyal megtörténik az első közösülés, az első energia áramlás, az első energia kör, optimális esetben egy jány, és egy fiú között, akkor ennek az energia körnek a lenyomata mélyen rögzül.
  Annyira mélyen rögzül ez az energia lenyomat, hogy a későbbi közösülések ezt nem tudják felülírni, de még ha idővel kicsit halványodik a lenyomati minta, akkor sem, vagy csak kis mértékben tuja a további közösülések ezt az energia mintát módosítani.
  Ez az energia minta, azért fontos, mert az asszony gyermeke, gyermekei ennek az energetikai lenyomatnak megfelelően fogja megkapni a tulajdonságait, az energetikai rendszerét. Ha ez az energetikai rendszer magyar, akkor bármi is történjen vele, bárhová is kerüljön az életben, magyar energetikai rendszerrel fog rendelkezni.
  Az, hogy melyik néphez tartozol, mindig az dönti el, hogy a jánynak ki volt az első szexuális partnere, mert az első szexuális partner, és a jány közös energetikai rendszerét kapja meg a gyermek, az asszony minden gyermeke. Nem számít, hány férje volt, és hány férfi mellet szült gyermeket az asszony, minden esetben az első szexuális partner gyermeke lesz az asszony gyermeke.
  A lényeg, hogy a gyermek energetikai rendszere, így a gyermek tulajdonságai, kinézete, akár bőrszíne, minden esetben, az első szexuális energetikai lenyomat alapján lesz létrehozva.
  Nem muszáj elhinni, de ez ettől még igaz.
  Egy népet úgy lehet valójában kiirtani, ha megerőszakolod a meghódított nép szűz lányait, amit az elmúlt évezredekben alkalmaztak is, sőt minden hódító alkalmazta ezt a megoldást.
  Hogy érthető legyen.
  Ha egy magyar lány szüzességét egy cigány ember veszi el, onnantól annak a magyar asszonynak, cigány energetikával rendelkező utódai lesznek, és onnantól a gyerekeik cigányokhoz fognak tartozni.
  Ha egy cigány lány szüzességét egy magyar ember veszi el, onnantól hiába nevelkedik a cigányok között, a gyermekei magyarok lesznek, mert magyar energetikai rendszerrel rendelkeznek.
  Ezt tudják a cigányok is, ezért hallani, hogy a cigány lány szüzességét, már fiatal korban vagy egy kiválasztott cigány veszi el, vagy ha nincs más lehetőség, akkor az apja veszi el a cigány lány szüzességét, hogy a lány utódai cigányok legyenek.
  A magyar nyelvünkben több olyan szólás, kifejezés is van, amely erről szól.
  Mindig azon múlik egy nép fennmaradása, hogy a szülők segítik a lányuknak megtartani a szüzességüket, és csak az azonos népben lévő párjukkal legyen először szexuális kapcsolata.
  Valójában ez a nagy nyugatról átvett szabad szerelem, hogy fűvel fával összefekszünk, arra jó, hogy egy nép elveszítse energetikai rendszerét, és így megszűnik az ősökhöz való kötődése, másként ha ez általánossá válik, akkor meg fog szűnni a nép is.
  Erre már látni a nyugati országokban példát, hogy kezdenek megszűnni népek.
  A magyarok ezért vannak olyan kevesen, mert a magyar lányok is átvették ezt a nyugati módit.
  Semmi köze, a magyarság fennmaradásának a múlt ismeretéhez, egyedül ahhoz van köze, hogy a lányaink szüzességét ki veszi el először.
  Nagy hülyeség, aki elhiszi, hogy annak a népnek van jövője, aki ismeri a múltját. ez ugyan olyan átverés, mint amit a DNS-el elhitettek az emberekkel.
  A nagy népkeveredés, amit annyira hirdetnek, valójában az emberi népek eltüntetését fogja eredményezni, ha erre nem készítik fel az embereket, a jányokat a szüleik.
  Az egész USA pénzemberei által megszervezett bevándorlási hullám semmi mást nem szolgál, mint az európai népek végleges eltüntetését, megszüntetését, mert mihelyt az európai lányok elkezdenek arab, néger férfiakkal szexuális életet élni, mivel szabad szerelem már elterjed, ezzel előidézik, hogy az utódaik, már arab, illetve néger energetikával rendelkeznek, nagyon hamar eltűnik, az európai népek energetikája így, ezzel eltűnik a fehér faj energetikai rendszere, vagyis megszűnik a fehér faj Európában, mint ahogy ugyan ez a helyzet történik Észak-Amerikában is, csak ott a délről jövő indiánok özönlik el USA-t, meg az ott lévő rabszolgákként behurcolt négerek, utódai.
  Minden fajkeveredés semmi mást nem eredményez, mint valaminek a megszűnését, és egy másik nép, egy másik faj elterjedését.
  Ha ez a másik faj nem faj, hanem fajtalan, mert hibás energetikával rendelkezik, tehát életképtelen, vagy életellenes, akkor nagy a gond, mert kiszorítja a törzsgyökeres fajokat a Geáról, míg közben tönkreteszi a Geán az életet.
  Most már tudod, miért nem tetszik nekem, a melegek elterjedése, mert minden meleg a fajtalanokhoz tartozik, ha közben nem történik egy olyan változás, hogy minden lény energetikai rendszerét eltörlik, és megkapja újból a tiszta népéhez tartozó energetikai rendszerét.
  Valójában most ezt éljük meg, hogy törlik a régi elkorcsosodott energetikai rendszerünket, és kapunk helyette egy újat.
  Ezt az új energetikai rendszert csak az égi anyánktól, a Nagyboldogasszonytól kaphatjuk meg, de csak az tuja megkapni, aki elfogadja Nagyboldogasszonyunkat anyjának. Vigyázat, nem a Kisboldogasszonytól, Szűz Máriától fogod megkapni, és ha elfogadod Szűz Máriát, az nem fog elég lenni. A Nagyboldogasszony kell elfogadnod, ráadásul tiszta szívedből, amely a fiúi, illetve a jányi szereteted közvetíti, a szíved melletti belsődbe.
  Talán kezd néhány embernek összeállni, miért beszéltem annyit a körfolyamatokról, az energiákról, a tudásról, az úrról, a figyelemről, a kommunikációról, a Nagyboldogasszonyról, a belsőről, a magról, és most a jányról, akiből asszony lesz, és akinek a Nagyboldogasszonnyal kell egynek lennie. Miért fontos a jány, az asszony? Remélem kezded felfogni, és ennek a fontosságnak megfelelően kezelni, tisztelni, szeretni. Aki még nem tudja az asszony az ige, mert tud ige-nt mondani, ami nem beleegyezést, mások hülyeségének maradéktalan elfogadását jelenti.
  Ha nem torzították volna el a Bibliát, akkor most tudnád, mit jelent a Bibliában az ige. Valójában az asszonyi igent jelenti.
  Az Úr magyar jelentése: tudó, vagyis tud ő. Hogy a tudó, az úr mire használja a tudását, lehet gazember, és lehet gázember, vagyis anyagba rekedt ember, vagy szellemi magasságokba eljutó ember.
  Amikor úristenről beszélsz, akkor egy olyan istenről beszélsz, aki tud. Mivel sok isten rendelkezik tudással, ezért megkérdezhetik tőled, hogy melyik istenről beszélsz.
  Az Égi Anya, a Nagyboldogasszony, és az Égi Atya szerencsére nem istenek, ők sokkal magasabban vannak, mint bármelyik isten. Mindegyik istent az Égi szülők a Teremtővel való egységükkor szülték, ahogy az embereket is, vagyis az emberi szikrát, és nem kősziklát, hogy legyen benne vicc is. Néha vicces, ahogy a Bibliát átírták, félremagyarázzák. Bocsánat érte, de ilyenen csak derülni tudok.

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL