ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

A méltóságról – Varga Csaba

by / péntek, 26 január 2018 / Published in Egyén és önismeret, Jegyzetek, News, Varga Csaba
vargacsaba

Varga Csaba író, filozófus, Az Aranymag Intézet és a Stratégiakutató Intézet vezetője a címben említett témát járja körbe.

 

Share and Enjoy

2 Responses to “A méltóságról – Varga Csaba”

 1. Tiszteletem !
  Minden embernek van egy “belső” hangja, amely elkíséri őt útján. Egyszerűen érezzük, hogy számunkra mi jó és mi a rossz. A hétköznapok során gyakran hallgatunk a megérzésünkre, az intuíció hangjára . Tudatunknak tehát kettős működése van. Rendelkezünk egy intuitív és egy racionális tudattal.
  Hogyan viszonyul a kettő egymáshoz ? Mikor hasznos a döntéshozatalban az intuíció , és mikor a racionális elemzés ? Melyik vezessen bennünket ?
  Biztosan mindenki többször megtapasztalta már, hogy ráérzett valamire. Vagy vegyük döntéseinket, melyek életünk legjelentősebb mozzanatai. Mindennapi döntéseink egy részét belső érzések alapján hozzuk meg. vagy felhozhatjuk példaként, amikor egy szemvillanás alatt alkotunk véleményt, például pozitív vagy negatív benyomást alakítunk ki emberekről és bizonyos körülményekről . Hogyan magyarázzuk az úgynevezett “első benyomás” bevillanását, amely gyakran igaznak bizonyul ? Nagyon jó , ha benső megfigyelésünkre igyekszünk hagyatkozni ! Legközelebb folytatom ezen eszmefuttatást , de sajnos a gépem rakoncátlankodik , s jelen pillanatban be kell, hogy fejezzem ! Köszönöm ezt a csodálatos előadást és fontos a “TÉMA”, melyet nagyon helyes nézőpontból (méltóság) és mély szellemi tudással ad elő ! Hálás Köszönetem és mély TISZTELETEM !

 2. Tiszteletem !
  Szeretném folytatni előző eszmefuttatásom az csodálatos előadáshoz kapcsolódóan !
  Az agyat a tudat központjának tartják. Az emberi agy több mint 100 milliárd neuront vagy idegsejtet tartalmaz, amelyek megszámlálhatatlan elektromos és kémiai impulzussal élénk kölcsönhatásban vannak egymással. A “TUDATOSSÁG” , úgy tűnik, az óriási számú neutron kommunikációja révén keletkezik . Ki és bekapcsolnak, hogy rögzítsék érzékszervi tapasztalatainkat, gondolatainkat és érzelmeket hozzanak létre , és irányítsák cselekedeteinket és viselkedésünket. Ám ki az az “én” , aki eközben érzékel ? Az idegcsoportok már azelőtt működnek, mielőtt “énünk” tudatos döntéssel reagálna ?
  Az embrió fejlődő agyában neuronok sokasága jön létre, hogy lehetőségük legyen a világ felfedezésére.
  A megismerő képességünk gyors fejlődésének korai éveiben agyunk a tapasztalatok áradatát dolgozza fel, kódolja ismereteinket, a neutronok szaporodnak, és a neutronok csoportjainak bizonyos összeköttetései megerősödnek más, kevésbé használtak rovására.
  Megérzéseink úgy működnek, hogy lerövidítik az agy komplikált tartományán át vezető utat. A korai ember “MENTÁLIS” életét a kifejlődő intuíció uralta . KÉPEKBEN GONDOLKODOTT !
  Ahogy az intuíció erősödött, az ösztönök alárendelődtek. Lényegi különbség van a legkorábbi emberek és az emberszabású majmok között. ( pedig egyes tudósok azt vallják , hogy mindössze 2 % – a különbség a “GÉN” állományunkban hozzájuk viszonyítva ) !!!
  Az ember élő, legbenső magja a “SZELLEM”, melynek alapvetően eltér a jellege az emberszabású majmok “lényszerű” magjának jellegétől. A Föld,-i ember fizikai teste rokon a fejlett állatok testével, de a legbenső lényének természetét tekintve NEM !!! Például a gyönyör és a jóllét érzései ösztönök, amiknek szükségük van kielégülésre: a maguk módján mindkettő kívánatos és megfelelő az állati természetnek. Azonban ha ezek irányítják egy ember életét, az a szellem magasztos magja számára lehúzó lehet. Noha az ösztön egy nem racionális viselkedési minta, a testből származik: az intuíció azonban a magasabb szellem általi felismerés . Az ember öntudatlan szellemcsíraként érkezett erre a világra (legalábbis a legelső leszületésünkkor ) – egy olyan birodalomból , amely felfoghatatlanul messze az anyagi síkok fölött van a fejlődés ösvényén – , hogy öntudattal rendelkező személyiséggé váljon (válhasson) ! Létezésünk ezen valódi célja – melynek vissza kellene vezetnie bennünket tökéletesen kifejlődve és teljesen tudatosan szellemi eredetünk síkjára – , a tapasztaláson és a belső képességeink kibontakozásán keresztül érhető el. A szellem az , ami emberré tesz minket !!! Ez egy független létező, tapasztalataink végső “TÁRHÁZA” ! A szellem nem intellektus, ész vagy tanultság, nem az agy tulajdonsága. Az intellektus teljesen az agyhoz tartozik. A szellem egyedülálló sajátossága a “SZABAD AKARAT” !!! A szabad akarat az emberi szellemhez tartozik, míg az intellektus , ami az agy sajátja , hozza létre a gondolatokat és érzelmeket. A gondolatok az emberi szellem számára olyanok, mint egyfajta szerszámos láda, amivel a Földön megvalósítja az akaratát . A szellem azonban nem közelíthető meg gondolkodás útján, minthogy a gondolati sík fölött működik. A szellemi felismerések olyan magas perspektívákból látnak rá a TEREMTÉSRE , mint a szellem eredetének síkja. A szellemtől jövő intuíció az agyban képekben villan be: ezeket aztán az elme alakítja racionális gondolatokká a Föld,-i körülményeknek megfelelően.2-4 millió évvel ezelőtti emberszabású őseink agyának mérete kb. egyharmada volt a modern felnőtt ember agyáénak.
  A két agy, a nagy agy és a kis agy egymással egyensúlyban fejlődtek, a kis agy , mint intuitív agy, míg a nagy agyi rész az intellektust képviselte. De az ész sok ezer éves túlművelése, amely megakadályozta az “ÉRZÉST” , a nagy agy gyors fejlődéséhez vezetett KIS AGY – szellemileg fogékony agy és álmaink közvetítőjének – rovására . Az érzés – amelynek mindig a vezetőnek kellene lennie , míg az ész a végrehajtó – elnyomása hátrányosan befolyásolta az emberi szellem fejlődését. Ez korlátozza a Föld,-i tér és idő mulandóságának felismerését.
  Az agy korszakokon át történő ezen eltorzítása természetesen örökletessé vált. A gyerekek születésüktől fogva hatalmas aggyal vannak megterhelve. Az embrió nagy agya már százmilliárd neuront tartalmaz, és a születéstől számított két éven belül 1000 trillió összeköttetés alakul ki. A gyermek kezdettől fogva eleve hajlamos arra, hogy az ész váljon számára az “URALKODÓVÁ” !!!
  A “TUDAT” jelenti az összeköttetést az agy és a szellem sugárzása között ! A tudat és a test bizonyos egységet képeznek, ennél fogva , például fájdalmat érezhetünk . A tudat képes a szellem akaratát gondolatokká , beszéddé és cselekvéssé formálni. Lehetővé teszi számunkra az “ÖNVIZSGÁLATOT” , a vágyakozást, önazonosítást, a kreativitást és a szép-és igazságérzéket, valamint elővigyázatosságot mindezek ellentétével szemben , mint például az elfogultság, előítélet, közömbösség, unalom és igazságtalanság. A tudat aktív, amikor bátorságot, kitartást és állhatatosságot mutatunk. Még akkor is aktív , bár az ész által korlátolt, amikor az ellenkezőjét mutatjuk. Az agy egy roppant rugalmas eszköz, de semmi maradandó értékűt nem képes magától létrehozni.
  A fizikai érzékelés , gondolat és fantázia az agy, testünk egy szervének működéséből erednek. Az intuíció a szellem rezdülése, ami túléli a testet. A szellem tevékenysége a napfonatban az érzést váltja ki . Az érzékeny emberek a gyomor vagy szív környékén érzik a szellem rezdüléseit, hiszen a szellem a testhez a napfonaton keresztül kapcsolódik, ami a gyomorgödörhöz közel található, és az idegsejtek sűrű kötegei által össze van kapcsolva a test minden részével. A napfonat egy olyan hálózat, ahol az egyébként elkülönülten működő idegsejtek találkoznak és kommunikálnak egymással. A vegetatív idegrendszer részét képezi, amely a belső szervek akaratlan szabályozásának kiegészítő rendszere.
  A napfonat szerepéről így ír a Grál – üzenet :
  ” Az emberi szellem tevékenysége az érzést váltja ki a napfonatban és ezáltal egyúttal befolyást gyakorol a kisagyra . EZ A SZELLEM HATÁSA ! Tehát egy olyan “ERŐHULLÁM” , mely a szellemből indul ki. Ezt a hullámot az ember természetesen ott érzi, ahol a szellem a lélekben összeköttetésben van a testtel , az úgynevezett napfonat központjában, mely a mozgást továbbítja a kis agy felé, melyre a mozgás hatást gyakorol. ”
  A napfonat az , ahol az ezüstfonal a testet és a lelket összeköti. A finom szál, ami a közbülső asztrális test része, teszi lehetővé a léleknek , hogy megelevenítse a testet. Az alvásból felébresztett érzékeny emberek arról számolnak be, hogy érezték, ahogy az “énjük” ezen a területen keresztül tért vissza a testbe. Ez a fonál feloszlik a halálkor, bár alvás közben is meglazul.
  A tény az , hogy a mentális életünk nem csupán a fejünkben, nem teljesen a testünkben megy végbe. Igyekszünk egy vállrándítással elintézni a nem anyagi tapasztalatokat, mint “csupán képzelet” , önszuggeszció “, vagy valami “marhaság”. Akár el akarjuk ismerni , akár nem , folyamatosan kapunk túlvilági információt, ami hozzáférhető és nem hozzáférhető agyi folyamatokon keresztül működik, hogy befolyásolja érzékelésünket és gondolatainkat.
  A szellem az agyat használja az utóbbi gondolkodó intellektusával, hogy megnyilvánuljon az anyagi világban. A SUGÁRZÁSOK mozgásba hozzák az érzést a napfonatban, és ez azonnal hatást gyakorol a kisagyra, ami egy képet hoz létre, amit a nagy agy gondolatokban, szavakban és tettekben sűrít. Az érzékelésből származó információ ellenkező irányba halad, például a szemtől az agykéreg régiói felé. A tudatos érzékelés nem korlátozódik az agykérgi régiók tevékenységére .
  A személyes tapasztalat és a meggyőződés megköveteli a szellem általi felismerést, így az érzékelés túlmegy az intellektuson, eljut a kisagyi központokhoz és végül eléri a szellemet.
  A szellem csak a képek “nyelvét” ismeri, míg a szavak a fejlett észhez tartoznak. A kép és a szó összekapcsolódnak, hogy lehetővé tegyék a szellem számára szabad, tiszta akaratának kifejeződését a Föld,-i létben. Ámbár a szellemi birodalomban nincsenek szavak , mint itt a Földön, hanem csak képek intuitív nyelve. Az, hogy a szellem felfogása és megértése nem beszélt nyelv szintjén zajlik, megmutatkozik abban a tényben, hogy a különböző anyanyelvű emberek nem értik egymást közös nyelv nélkül. De ez a kommunikációs szakadék könnyen áthidalódik, amikor az emberek meg akarják értetni magukat jelekkel, minthogy ezek a jelek mozgó tevékenységeket írnak le., vagy jelentést hordoznak a mozgó képeken keresztül. A kép és a gesztus így hát “ŐSIBBEK” – a szó legnemesebb értelmében – mint a hang vagy a szó . ( Jide ADEFOPE) szellemi munkája , mint forrás anyag !

  Hálás Köszönetem !

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL