ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

A meghekkelt Univerzum 2.

by / szombat, 08 november 2014 / Published in Asztrológia, spiritualizmus, Egyén és önismeret, Jegyzetek, News
stenn-300x225

Az emberi test lényegében olyan mint a katonaság, egy hadsereg minden szervezeti eleme megtalálható a testünkben. Minden sejt egy-egy katona, minden nagyobb sejtcsoportosulásnak (szervnek) van egy alakulatparancsnoka (mirigyek) és az egész szervezet védelmi rendszerét irányítja a honvédelmi miniszter (agyalapi mirigy). De fölötte is áll egy vezető, aki azonos a köztársasági elnökkel, a honvédség főparancsnokával (tobozmirigy).

Harci erők – támogató erők – kiszolgáló erők

A katonaság elsődleges feladata a harc, mely lehet védekezés vagy támadás. Ezt a harci erőkvégzik, amelyek közvetlen érintkezésben vívják meg a harcot az ellenséggel. Testünkben ilyenek a falósejtek, amelyek elpusztítják a kórokozókat. Aztán vannak a támogató erők, mint például a felderítés/hírszerzés, a műszaki alakulatok vagy a híradós alakulatok, amelyek célja a harci erők támogatása. Az emberi testben is vannak olyan sejtek, amelyek feladata a kórokozók felderítése, kiszűrése, a falósejtek harcának aktív támogatása és a sejtek közötti zavartalan kommunikáció biztosítása. A harmadik csoportot alkotják a kiszolgáló erők, amelyek a harchoz szükséges anyagi, technikai és egyéb feltételeket biztosítják. Ilyenek a logisztika vagy hadtáp, amelynek esetünkben az egyik feladata az utánpótlás szállítása a sejtekhez.

A test mint harci egység

A harci erő, a harci egység négy fő alappilléren nyugszik: manőverezhetőség vagy mobilizálhatóság, tűzerő, védelmi képesség és parancsnoki vezetői képességek. A leggyengébb láncszem elve itt is érvényesül: hiába a hatalmas tűzerő, ha a sereg lassan manőverezhető vagy nem megfelelő az irányítása.

Az emberi test alapállapotában tökéletes harci egységet alkot. A szervezet minden sejtje állandó és folyamatos megújulásra lett teremtve, állandó készenléti helyzetben áll, a védelmi vagy immunrendszer könnyen mobilizálható, hatékony és a a sejtek közötti kapcsolattartás zavartalan. Ahogyan egy katona, a sejt és mindig, minden körülmények között túlélésre törekszik. Minden emberbe egyszerűen bele van kódolva a túlélési ösztön. Egyetlen sejt, egyetlen ember sem akar meghalni.

Ha a szervezetünk normál, növekedési üzemmódban működik, akkor a sejtek minden pillanatban folyamatosan megújulnak és bár a testünkben naponta többszáz tumoros sejt képződik, azokat egy jól védekező immunrendszer gondtalanul képes hatástalanítani. “Si vis pacem, para bellum” – azaz ha békét akarsz, készülj a háborúra. Ez lehetne talán a szervezet mottója.

De ugyanez a mottója a hadseregnek is, amely állandó készenléti helyzetben van még békeidőben is. Ez a készenléti helyzet egy állandó éberséget, egy tudatos figyelmet jelent. Radarok pásztázzák a környezetet, felderítők figyelik az államhatárokat és ha mondjuk egy ellenséges repülőgép sérti meg az ország integritását, akkor a kialakult helyzetet könnyedén képesek kezelni, megoldani a készenlétben álló erők.

A készenléti helyzet fenntartása nem sok energiát vesz igénybe, viszont nélkülözhetetlen és nagyonhatékony védekezési mód. (Természetesen itt is megfigyelhető a többszintűség.) Nem mellesleg egyáltalán nem gátolja a növekedést, a gyarapodást semmilyen szinten, sőt jobban belegondolva még erősíti is azt.

A gondok akkor kezdődhetnek, amikor ez az elsődleges védelmi rendszer (immunrendszer) nem kapja meg a megfelelő támogatást. Ekkor egyre nagyobb az esély arra, hogy nem lesz képes felvenni a harcot az ellenféllel. Lévén tartom a kapcsolatot volt és jelenleg is aktív vadászpilótákkal, határőr felderítőkkel és szervezett bűnözés elleni kollégákkal, van némi rálátásom a dolgokra és azt mondhatom: siralmas. Elavult, korszerűtlen rendszerek, alacsony kiképzési és támogatási szint – mely persze a rossz gazdasági helyzettel van megideologizálva – a megbecsülés hiánya és emiattalacsony morál jellemzi mind a honvédelmünket, mind a rendvédelmünket.

Védekezés vs. támadás

Párhuzamba állítva a testünkben zajló folyamatokat a honvédséggel érdekes dolgokat figyelhetünk meg, de mindezek teljesen igazak a rendőrségre vagy a korábbi határőrségre is. Ha például rossz a hírszerzés, akkor nem deríti fel az ellenséget, azaz a test védelmi rendszerén áthatoló kórokozókat, így azok úgy telepednek meg a szervezetben, hogy nem is tudunk róla, hiszen nem működik az elsődleges jelzőrendszer.

Itt külön említést érdemel az a manapság különösen megfigyelhető tendencia, hogy ami eddig jó volt, arról hirtelen kiderül, hogy káros és viszont. Ezzel csupán az a baj, hogy egy idő után nem tudjuk eldönteni, hogy ki az ellenség és ki a barát. Ennek a megkülönböztetésre a hadseregben külön technikai eszközök találhatóak, de persze a mindennapjaink során ez a fajta megkülönböztetés nagyon nehéz. Ennek okát pedig ugyancsak tisztán látta Sun Ce:

“MINDEN HADVISELÉS MEGTÉVESZTÉSEN ALAPSZIK. (SUN CE)”

Ezek az ellenség részéről elkövetett szándékos dezinformációk persze jól észrevehetőek egy kis tudással, dehát mint tudjuk a tudás hatalom, ezért a hatalom a tudást igyekszik megőrizni magának.

Ha a harcos alakulatok morálja rossz, mert mondjuk nem kapják meg a kellő utánpótlást a hadtáptól, akkor a falósejtek nem fogják elpusztítani a betolakodókat. Mert ahogy egy katonának szüksége van megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékra a harchoz, ugyanúgy a sejteknek is szükségük van erre. Ha viszont tápérték nélküli, gyorsfagyasztott, rossz minőségű ételeket kapnak, akkor hamar gyengék és kimerültek lesznek. Lemodellezhető az is, ha a rossz hírszerzés miatt dezinformációt kapnak a sejtek, ekkor ugyanis tévesen és rosszul fognak reagálni, így a harcuk eredménytelen lesz.  A megbecsülés hiánya, az anyagi- és ellátási problémák és az állandósuló védekezés miatt a sejtek pedig elfáradnak és kezdik feladni a harcot.

A túlélőprogram

Ha egy alakulat bármi okból kifolyólag a túlerővel szemben folyamatos védekezésre kényszerül, akkor többnyire beássa vagy elbarikádozza magát. Ám az állandó védekezés és az utánpótlás hiánya felemészti az energiát. A katonák éhesek, elkeseredettek, a helyzet kilátástalan és egy ponton tarthatatlanná válik.

Ebben a helyzetben pedig három dolog történhet. Az egyik, hogy a katonák egy végső ütközetre szánják el magukat és minden erejüket mozgósítva szembefordulnak a támadóikkal. A másik, hogy jobb híján hős szamurájhoz méltóan elpusztítják önmagukat és egymást. A harmadik pedig, hogy a túlélés érdekében fellázadnak a hadvezér ellen, amiért az nem küld utánpótlást.

Hogy az önpusztítás vagy a lázadás következik-e be vagy éppen a védekező állásokból előretörve egy mindent elsöprő támadás veszi kezdetét, azt jó esetben egyetlen ember döntése határozza meg. A hadvezéré. A hadvezér azért is rendkívül fontos, mert ha a harci erők irányítás nélkül maradnak, akkor a túlélő program lép életbe. Ha azonban a parancsnok képes a katonák morálját egy kicsit feltuningolni és képes elhitetni velük, hogy győzni tudnak, akkor a katonák támadni fognak, mert tudják, hogy a legjobb védekezés a támadás.

Ha viszont nincs irányítás, bátorítás, nincsenek megfelelő információk az ellenfélről, ha a technika és a morál rossz – és erről esetünkben gondoskodik az ellenség a média útján – akkor nincs az a katona, akit a mindent eldöntő ütközet reménye feltüzelne. Mert ehhez a végső csatához már hősök kellenek,forrófejű katonák, akik nem ijednek meg a saját árnyékuktól. Ez már kérem lázadás. Testi és társadalmi szinten egyaránt.

A rák, mint rettegett betegség

Emeljük most ki a már korábban említett rákos betegségeket és nézzük meg röviden a folyamatot!

Testünk minden sejtje egy parányi mikroszámítógép, egy félvezető, amelynek kizárólag két üzemmódja van: növekedési vagy védekezési, annak megfelelően, hogy milyen töltést, azaz milyen utasítást kap. A sejtek a receptoraikon keresztül minden egyes környezetből érkező jelet vesznek és a jeleket a sejthártya fehérjét irányító jellé alakítja át. A töltések függvényében így a fehérjék aktív vagy passzív állapotba kerülnek, azaz növekednek vagy védekeznek. A sejtek természetes “üzemmódja” a növekedési mód, hiszen ekkor folyamatosan megújulnak, regenerálódnak.

Ha azonban a környezetből állandóan káros ingerek kerülnek a szervezetbe – azaz a szervezet állandó stressszhatás alatt áll, mint napjainkban – akkor a sejtek nem képesek fejlődni, szaporodni, megújulni, ugyanis a sejtek egyidejűleg nem tudnak növekedni és védekezni is. Ha tehát bármi okból védekezésre szorulnak, akkor nincs növekedés, nincs támadás, stagnálás áll fenn, a szervezet ezért védekezésül túlélő üzemmódba kapcsol.

A beérkező ingereket a hipotalamusz értékeli és az agy dönti el, hogy a jel pozitív vagy negatív, azaz hasznos vagy káros. Ha károsként aposztrofálja, akkor az agyalapi mirigy, mint kormányzómirigy (honvédelmi miniszter) aktiválódik és készenlétbe helyezi a szervezetet. A mellékvese hormonjai az utasítására a zsigerekben található ereket összehúzódásra késztetik és a vér az izmokba nyomul, hogy készenálljon a harcra. Megindul a mozgósítás.

Amikor a mellékvese hormonjai elérnek egy meghatározott szintet, akkor a szabályozórendszer az immunrendszert leállítja, így a fehérjék elpusztulnak, mert nem jutnak tápanyaghoz. Ez azzal jár együtt, hogy a sejthártya ugyan továbbra is létrehozza a fehérjét irányító jelet, ám mivel nincs fehérje, ezért a jel akadálytalanul, szabályozás nélkül a sejtmaghoz kerül és elindítja a rosszindulatú folyamatokat.

A sejtek minden funkciót képesek ellátni a sejtmag hiányában is, egyetlen kivétel ezalól a szaporodás. Ha tehát a sejtmagba bejutnak a káros jelek és a sejtmag ennek következtében elpusztul, akkor a sejtek termelése leáll, a hadtáp nem küld utánpótlást a harci alakulatok számára.

Adva van tehát egy alapvetően növekedésre teremtett emberi szervezet, amely azonban a túlélés érdekében védekezni kényszerül. Mit fog csinálni, amikor a helyzet már tarthatatlan? Ugyanazt mint egy harci alakulat. Vagy egy végső ütközetre szánja el magát és minden erejét mozgósítva szembefordul a támadókkal vagy elpusztítja önmagát vagy fellázad az irányítás ellen. Hogyan fog ez megnyilvánulni a szervezetben?

Ha a harci erők az utánpótlás hiánya miatt már legyengültek és nem képesek a végső ütközetre a túlerővel szemben, akkor elpusztulnak. Így azonban elpusztul az egész szervezet, hiszen a többi egysége nem harcra teremtetett. Elkeseredettségükben a harci erők öngyilkosok lehetnek vagy fellázadhatnak a közvetlen irányító parancsnok ellen. Ennek testi tünete a láz, amely követelés a hősiesen küzdő sejtek részéről a mielőbbi támogatásért. Ám ha a támogatás nem érkezik meg, akkor a pusztulás idővel elkerülhetetlen. Csakhogy nagyon nem mindegy, hogy a támogatás hogyan és milyen formában érkezik meg!

A kemoterápia

Egy daganatos betegségnél a védekezési módban lévő sejteket az orvostudomány előszeretettel bombázza további gyilkos mérgekkel kemoterápia formájában. Az ily módon bejuttatott citosztatikumok nem titkolt célja a daganatos sejtek elpusztítása. No de a daganatos sejtek azok a harcosok, akik ott rekedtek elszigetelve a harcban és akik erősítésre, támogatásra várnak, nem kivégző alakulatokra!

Nyilvánvaló, hogy a már elrákosodott sejteken ezek a mérgek nem képesek segíteni – ráadásul nem is ez a céljuk – hiszen a sejt nem tud újratermelődni a szaporító rendszere hiányában. Ugyanakkor a mérgek hatására az egészséges sejtek is védekező módba kénytelenek kapcsolni. Az eredmény innentől kezdve kiszámítható és előre prognosztizálható. (Bővebben lásd a Mit tehet a sejt, aki mit se sejt című blogbejegyzést!)

Nagyon érdekes megfigyelni, hogy a fenti folyamatban a fehérje az irányító egység, így lényegében a daganatos betegségek kialakulásának lényege az, hogy a támadás kiiktatja az irányító egységet. Először “csak” egy szakaszvezető esik áldozatul, aztán a századparancsnok, majd a zászlóaljparancsnok, az ezredparancsnok, a dandárparancsnok és végül a hadseregtábornok elesésével az egész hadsereg.

Aki parancsot adhat a támadásra – aki felülírhatja azt az utasítást, hogy a sejtek védekezzenek – az agyalapi mirigy. Az agyalapi mirigy, mint hadvezér vagy honvédelmi miniszter a sejtek töltésének megváltoztatásával ugyanis képes szabályozni a fehérjék aktív vagy passzív állapotát. A védekező módból növekedési (támadási) módra képes kapcsolni azáltal, hogy megváltoztatja a vezérlést – elvégre ezért hadvezér a neve. Csakhogy az agyalapi mirigy ez ellenség vegyitámadásaitól, a higany és a fluorid mérgező hatásától ha nem is örök álomra hajtotta a fejét, de mindenképpen hadvezetésre képtelen! Ám még így sincs minden veszve, hiszen ott a tobozmirigy, a honvédség főparancsnoka, a köztársasági elnök, a fő-fő irányító. De vajon miért nem veszi kézbe az irányítást? (Erről majd legközelebb lesz szó.)

Ostromállapot

Tudjuk, hogy a sejt mint félvezető csak egyik irányban képes átengedni a töltéseket. Az agyalapi mirigy azonban ebből a félvezetőből jelképesen tirisztort hoz létre, vagyis egy olyan félvezető eszközt, amely az utasításának megfelelően vagy nyitott állapotban van és átengedi a jelet vagy zárt állapotban zárja a kaput. Teljesen megegyezik ez azzal a folyamattal, ahogyan egy számítógépen konfiguráljuk a tűzfalat, hogy mindig csak azok a kapuk legyenek nyitva, amelyek szükségesek.

Az agyalapi mirigy képes tehát arra, hogy a védekezésből támadásba vezényelje a sejteket. Ám ehhez kérem a hamis biztonságérzetet adó barikádból, várárokból vagy erődből bizony a legtöbbször ki kell törni, mert ha nem, akkor ott pusztul el a teljes védekező erő, a teljes immunrendszer. Ehhez pedig meg kell nyitni a hidakat, zsilipeket, le kell engedni a falakon lévő várkapukat. Ám ezt jelen esetben nem azért, hogy az ellenséget beengedjük rajta, hanem éppen azért, hogy ki tudjunk a védekező állásból törni és ellentámadást intézhessünk.

A rák mint társadalmi jelenség

Ha társadalmi szinten nézzük a jelenséget, akkor azt láthatjuk, hogy az egész társadalom beteg. Az egyre fokozódó elnyomás állandó védekezésre, túlélésre készteti az egyéneket. A növekedés megrekedt, stagnál. A túlélő üzemmód egyfajta készenléti állapotba helyezi az embereket. Érződik, hogy pattanásig feszül a helyzet, mert az állandó védekezés felemészti az energiákat. Ebben a helyzetben pedig – talán nem meglepő módon – három dolog történhet:

– Az egyik, hogy az állandó védekezésben egyre több ember elfárad és válik beteggé.

– A másik, hogy egyszerűen öngyilkos lesz a kilátástalanság miatt.

– A harmadik – és szerintem az egyetlen járható út – hogy a túlélő üzemmódból mielőbb kikerülünk társadalmi szinten is, ami egyéni, testi szinten is automatikusan megszünteti a betegségeket.

A magyar nyelvben gyakran beszélünk áthidaló megoldásról, illetve a problémák áthidalásáról. A hidakról már volt szó, most érdemes egy gondolat erejéig megfigyelni, hogy a magyar nyelv megoldás szavában benne van az oldás szó, ami mindig egyfajta lazítás, meglévő kapcsolatok, kötések lazábbá, szabadabbá, átjárhatóbbá tételét jelenti.

Mivel a valóságunk az elme folyamatainak a megnyilvánulása, ezért a megoldás nyilvánvalóan az elme falainak, a röghöz kötött hit- és hiedelemrendszernek a lebontása. Azoknak a falaknak, amelyek azt mondják: ez lehetetlen, ez csak így működik jól, ennek így kell lennie.

Nem, nem lehetetlen, nem így működik jól és legfőképpen nem kell így lennie!

Folyt. köv.

Goldeneye

Forrás: http://goldeneye.ws/blog/2014/10/17/a-meghekkelt-univerzum-2-harcaszati-alapismeretek/

Share and Enjoy

3 Responses to “A meghekkelt Univerzum 2.”

 1. A gondolatmenetben csak néhány érdekességre hívom fel a figyelmet, és már dől is ez az elképzelés.
  A sejteket néha a rossz értelmezésben használjuk. A faló sejtek, nem azt jelenti, hogy elpusztítják a sejteket, hanem a károsnak ítélt, vagy a már elhalt sejtek anyagát lebontják, és ezáltal újrahasznosítják, vagy amit nem lehet belőle újrahasznosítani azt kiürül a szervezetből. Nem végzi egy sejt sem azt a feladatot, hogy felderítse, hol vannak a test számára elkorcsosult sejtek. a sejtek hibás működése a nem megfelelő gondolkodás, amit lehet úgy is fogalmazni, hogy életmód váltást kell megcsinálni. Bizonyos kutatások is alátámasztják, hogy amit megemelted a test, a sejt rezgésszámát, a sejtek működése helyreáll. Ez egy gyógymód is. A sejtműködés torzulásait az alacsony rezgésszám is befolyásolja, meg még sok minden, de most erre nem térek ki, hogy mi minden. Amikor energiát közvetítesz egy betegnek, vagyis energia gyógyászatot csinálsz, akkor magasabb rezgésű energiát kell adnod a testnek, Ha alacsonyabbat adsz, akkor még súlyosabb lesz az illető betegsége. a legjobb, mikor a belsődből viszed az energiát a testbe, mert az közvetlenül a Teremtőtől jön, és az a legtisztább energia.
  A testünk nem harci egység. Nem harcra lett kitalálva a test, hanem hogy éljünk ebben az univerzumban ebben az anyagi síkon, és megismerjük, felismerjük ezt az univerzumot. Ennek a megismerésnek, ezen az anyagi síkon vagyis ilyen rezgésen ilyen test dukál. Nem lehet jobbat kihozni, mint emberi test, vagy még nem jöttek rá, hogy ennél jobb legyen. Itt azt sem szabad elfelejteni, hogy a testnek rendelkeznie kell egy olyan átalakulási lehetőséggel, amelyben vissza is tud térni a felsőbb szintekre, vagyis bírnia kell a magasabb rezgéseket is, és ezért folyamatosan változnia is kell a rezgésnek megfelelően.
  Ez nem jelenti azt, hogy a testet nem lehet átalakítani egy olyan testté, amellyel lehet harcolni is, de nem ez az alapfunkciója a testnek.
  A rák, vagy bármilyen betegség meggyógyulása egyedül attól függ, fel tudod e a test rezgését emelni. Ezt nem fogod megcsinálni, ha olyan tévképzeteid vannak, mint amit itt leírsz, hogy a test egy gyilkológép, mert akkor minden test az lenne, de mint látjuk nem az. Mivel az embereknek számtalan tévképzeteik vannak a világról, ezért rengeteg betegség is létezik. Vegyük pl az ebolát. Bejuttatnak, mert ugye csak úgy lehet egy vírus a testben, ha bejuttatták, vagy magad rezgése olyan kicsi, hogy be tud jutni a vírus. Ahhoz hogy bármilyen vírussal megfertőződj, csak abban az esetben lehetséges, ha ugyanazon, vagy alacsonyabb rezgésen vagy, mint a vírus. Egyszerűen nem fogja magát a vírus jól érezni a testedben magát, és ezért vagy távozik, vagy elpusztul. A másik lehetőség, hogy szándékosan juttatták be a vírust, és akkor két lehetőség van. Először a vírus környezetében a sejtek felveszik a vírus rezgésszámát, és elkezdik a rossz működést, és ezt egyre több sejt veszi át, ezt az alacsonyabb rezgésszámot, és végül meghal az illető, mert igen alacsony lett a teste rezgésszáma, vagy nem veszik fel a vírus rezgésszámát, és akkor a vírus fog elhalni, hisz nem lesz neki élettere, mert a vírusokra jellemző, hogy egy bizonyos rezgésszámon, egy rezgésintervallumban tudnak működni. azért beszélek rezgésről, mert az energiákat attól függően milyen rezgésűek, besorolták. Valójában minden anyagnak van rezgése, mert hát az anyag is energia. Az energiák egymásra hatásából épül fel egy sejt is, de az emberi szervezet is. Ha emeled a tested energiáját, akkor mindenképp át fog alakulni a tested is, mert ahogy mondtam az anyagok más és más rezgésűek, és ezért másképp fognak a testben létrehozni struktúrákat, szerveződéseket. Lesznek olyan anyagok, amelyek kiürülnek a testből, és lesznek olyan anyagok, amelyek beépülnek, és előtte nem volt olyan anyag a testben. Van még egy lehetőség, ha maga az anyag rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy meg lehet emelni a rezgését, és így átalakul az anyag egy más anyaggá. Másként átváltoztatjuk, átalakítjuk a testünket is.
  Talán nem is mondok többet, de még van ebben a hozzászólásban több olyan téves elképzelés, pl.: “Ezek az ellenség részéről elkövetett szándékos dezinformációk persze jól észrevehetőek egy kis tudással, de hát mint tudjuk a tudás hatalom, ezért a hatalom a tudást igyekszik megőrizni magának.” Ez a mondat az egyik csúcsa a hamis tudásnak,a félrevezetésnek, és akiben ez nincs helyrerakva, annál ne is csodálkozzunk, hogy hataloméhes, sőt tudáséhes lesz. E mondatot ha elfogadod, akkor már az elme egy olyan hamis adattal számol, ami tévedéseket fog eredményezni a gondolkodásban, és a vége, hogy az illető elszigeteli magát a többi embertől, mint ahogy sok tudósnak is csak a tudós társaival van kapcsolata, és szabályosan rosszul érzi magát olyan emberek társaságában, akikben nincsenek ilyen tévképzetek. A vezető politikusokat, bankárokat, pénzembereket meg egyenesen el is szigetelik a társadalomtól, mert ha elég okos, hamar rájönne, hogy hülyeségeket csinál, és arra is rájönne, hogy mi is a gond vele. A tudást nem lehet megőrizni, mert a tudás az van. Úgy tudod elfelejteni, ha megváltoztatod a mondatokat, amik leírják a tudást, ha már leírtad. A tudáshoz való jutás egyik feltétele, hogy emeled a frekvenciádat, mert csak így érted meg a szavakat. Hiába van leírva a tudás, ha lecsökkented a frekvenciádat, azzal elérted, hogy már nem értesz annyi mindent meg a szavakból, mint amik azok jelentenek, tehát elveszik számodra egy csomó információ. Az információ vesztésnek meg az lesz a hátulütője, hogy úgy fogod átírni a tudást rejtő szöveget, amit még megértesz belőle. Ezért írták át annyiszor a Bibliát is, mert egyre kevesebbet értettek meg belőle. Még nagyon sokan azt sem értik, ami most még jól van írva a Bibliában. Amit meg megváltoztattak, az meg egy az egyben hülyeség.

  • Igazat adok csicsrinek, de annyit szeretnék hozzátenni, hogy minden betegség kivétel nélkül a saját lelkünk működéséből születik, vagyis tudjuk is őket “orvosolni”. Akit érdekel foglalkozzon a biologikával, én megtettem, működik. http://www.biologika.hu

   • “minden betegség kivétel nélkül a saját lelkünk működéséből születik”
    Azért ragadtam ki a mondatból ezt a részt, mert igaz is, meg nem is. Minden az elválasztásból fakad.
    Amíg az elmére úgy gondolsz, hogy az egy különálló egység, addig úgy is fog működni. gondolatokat, gondolati képeket alkot, tehát állóképek sorozatát gyártja, vagyis mozizol, és ez tőled függetlenül is megteszi.
    amint nincs meg ez az elkülönítés, hanem szerves részednek tekinted az elmét, egyszerre tudod az elmédet kontrollálni, így a gondolkodásodat is tudod befolyásolni, vagyis nem fog rád hatni a külsőből jött információk. Ha ezt megcsinálod, akkor már rá fogsz jönni,hogy sok hamis adat került az elmédbe, és elkezded kiszűrni a hamis adatokat, vagyis a vágásokat, köröket, amik az illúziót okozzák. Végül annyira tisztítod az elmédet, hogy rájössz, hogy a gondolatok mennyi gondot okoznak neked. Nem szabad összekeverni, a képalkotást, mert a képalkotás egy folyamat, és nem gondolatok útján megjelenített állóképek sorozata, tehát ne keverjük össze a kettőt. Amint a gondolatokat lecsendesítetted, és végül megszüntetted, akkor tudsz képalkotási folyamatot csinálni, és ekkor már az elme kapcsolódik a közös tudathoz valamilyen szinten, és újabb információkhoz jutsz. A következő, hogy a képalkotást is lecsökkented, végül megszünteted, és ekkor kerülsz teremtői állapotba. Ez egy folyamat és addig húzod el a folyamatot míg akarod, de meg lehet akár egy pillanat alatt is csinálni. Ezért vannak az olyan gyógyulások, amik egy pillanat alatt mennek végbe, vagy a lecsengés miatt néhány másodperc, vagy perc alatt megváltozol.
    Mint mondtam, az első lépés, hogy az elme részeddé kell váljon, és nem egy különálló egység kell legyen, és amíg gondolkodsz, addig ezt így fogod elfogadni. Amint mindent megtettél, mert az ember egy komplex lény, akkor át fog változni az elméd, és része lesz a közös tudatnak, vagyis az Egy, a Teremtő tudatának.
    Hasonló folyamatok fognak majd lezajlani a lélekben is, mikor egy lesz az Eggyel. A lélek is változni fog, mert nem úgy gondolsz rá először, hogy el vagy választva a Teremtőtől, hanem egységben vagy az Eggyel, a Teremtővel. Másként ezt úgy is mondhatjuk, hogy sosem voltál elválasztva, csak elhitetted magaddal, hogy van elválasztás. Lényegében a vallások ezt az elválasztást hangsúlyozzák, és feltételhez kötik hogy tudsz visszakerülni az egységbe. Pont az a lényeg, hogy a neked felállított feltételek azok, amiket meg kell szüntetned, vagyis a parancsolatokat kell a helyére raknod. A fizikai világban ez a törvények, és szabályok, a szabályozásokat kell a helyére raknod, vagyis hogy egyetlen szabály, törvény sem vonatkozik rád. A rend az a működés, ami rád hatással lehet, ha ebben az univerzumban akarsz létezni, és ebben a testben. Amint emeled a rezgésed, rájössz, ezekre, és elhagyod a szabályok törvények követését, és úgy fogsz élni, hogy az univerzummal egy tudj lenni, hogy tényleg az univerzumunk részévé tudj válni.
    Amint ezt megtetted, fel fogod ismerni, hogy az univerzumot is át lehet alakítani, egy magasabb minőségi működésre. Ennek is pont a rezgés emelkedés a lényege. Elmondtam itt az elmét, a lelket, és az univerzumunkat, de ezek a folyamatok egy egységes folyamat részei, és ezt a részeket kell újra összerakni egésszé. Valójában ez a tripla csavar, ezt kell helyre raknia mindenkinek, tehát az elméjét, a lelkét, az univerzumot. Az univerzum is egy élő minőség, és ha úgy gondolsz rá, mint bolygók és napok sokasága, hát akkor meg is csináltad az elválasztást, és az élő minőségből csinálsz egy anyagi megfogható illúziót, és nem veszed észre, hogy az anyag is élő, tehát minden eleme élő. Még a kő is élő. Mivel minden mindennel összefügg, ezért nem lehet kivételeket gyártani, és valamire ráfogni, hogy csak a lélektől függ minden, mert a hatások, az energiák, és a kommunikáció miatt minden hat mindenre. Addig míg rá nem jössz, hogy a lélek sincs elválasztva semmitől sem, addig lehet olyan tévképzeted, hogy minden a lélektől függ. A lélektől is függ, meg még sok mindentől, de amint az elválasztásokat feloldod, már ez olyan természetes lesz.
    Azért írtam le ezt, hogy rágyere, nem kell újabb szabályt, törvényt létrehoznod magadnak, magadban, mert ezt már kitalálták a vallások a lélekkel kapcsolatban.

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL