ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

A meghekkelt univerzum 1.

by / szerda, 29 október 2014 / Published in Egészség, életmód, Egyén és önismeret, Jegyzetek, News
univerzum192

Amióta a világ világ az ember mindig mindent irányítani akar. Uralni az időjárást, legyőzni a betegségeket, szembeszállni a halállal és hatalma alá hajtani az univerzumban zajló összes folyamatot. Senki sem akar gyalog lenni a sakktáblán, sokkal inkább vezér szeretne lenni, sőt az, aki a fehér és fekete bábukat egyidejűleg irányítja a játékmezőn. Az ember ősidők óta olyan akar lenni mint Isten. Élet és halál – fehér és fekete bábuk – korlátlan ura.

Ebbéli hatalmi törekvései elérése érdekében semmilyen eszköztől és módszertől sem riad vissza. Atom- és vegyifegyverek arzenálja, gyógyszermaffia, elmekontroll, tömegek manipulációja és a végtelenségig lehetne sorolni a XXI. században egyre inkább szerepet kapó és elhatalmasodó jelenségeket. A hatalom és az irányítás egymás testvérei. Aki az irányítást birtokolja, a hatalmat is magáénak tudhatja. Korlátlan mértékben.

HA ISMERJÜK AZ ELLENSÉGET ÉS ISMERJÜK ÖNMAGUNKAT IS, AKKOR SZÁZ CSATÁBAN SEM JUTUNK VESZEDELEMBE”

A fenti mondás az időszámításunk előtt több száz évvel élt Szun Ce, kínai hadvezértől származik, ám mindig és minden korban aktuális. Különösképpen aktuális azonban talán éppen napjainkban, amikor érezhetően történnie kellene már valaminek.

Hogy a világot egy jól beazonosítható háttérhatalom irányítja az már jól ismert mindenki előtt, aki nem dugja homokba a fejét. Weboldalak tömkelege foglalkozik velük, weboldalak tömkelege igyekszik megismertetni velünk az ellenséget. Aztán persze ott vannak azok a honlapok és tanfolyamok, tréningek is, amelyek azt a feladatot tűzték ki maguk elé, hogy megpróbálják az embert megismertetni önmagával. S ha már megismertük mind önmagunkat, mind az ellenségeinket, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy megnyerjük a háborút. Merthogy egy háborúról van szó, amely egyszerre folyik fizikai, lelki és szellemi szinten.

Az elkövetkezendőkben az irányítás mechanizmusának megértése útján kívánok rámutatni arra, hogy a háttérhatalom hogyan és milyen módon hekkelte meg és tartja irányítása alatt az emberiséget.

Hekkelés (hackelés) alatt valamely rendszer védelmi kontrolljainak, ellenőrzési rendszerének többnyire rossz szándékkal történő kijátszását, támadását nevezzük. Megfelelő ismeretek birtokában a hatalmi játszmák során minden rendszer feltörhető, támadható, kijátszható és maga ellen fordítható. Márpedig az emberiség is egy rendszer, mint ahogyan minden ember is egy biológiai-informatikai rendszer.

Azt fogom vizsgálni, hogy egyáltalán szükség van-e irányításra és ha igen, akkor kinek és milyen formában, milyen mértékben kell irányítania. A vizsgálódásom során a holografikus univerzum azon jellegzetességét veszem górcső alá, hogy minden ugyanúgy működik makrokörnyezetben, ahogyan mikrokörnyezetben. Minden kicsiben jelen van a nagy és minden nagyban megtalálható a kicsi. A holografikus felépítés miatt tehát minden folyamat értelmezhető a létezés minden szintjén és törvényszerűen mindig ugyanazokkal a sajátosságokkal rendelkezik.

Mivel az irányítás megértése nem egyszerű, ezért ismét egy több részből álló írás első részét olvashatod. Nem kell megijedni, nem lesz szó komoly irányítástechnikai ismeretekről – egyébként sem értek hozzá – de alapok nélkül nem lehet elkezdeni házat építeni. Márpedig nem kevesebbet állítok, minthogy az irányítás megértése az emberiség sorsa alakulásának elsőszámú tényezője. No és még egy dolgot: lesznek egészen döbbenetes megállapításaim, amelyeket persze vagy igaznak vagy hamisnak minősíthetsz, de ennek eldöntése továbbra is a Te feladatod.

Legelőször azonban szükséges néhány alapfogalom tisztázása, előrebocsátva azt, hogy ezek a fogalmak teljesen összemosódtak a mindennapok során.

Irányítás, vezérlés, szabályozás, felügyelet

Az irányítás alatt olyan műveletet értünk, amely elindít egy folyamatot, fenntartja azt és szükség esetén módosítja, megváltoztatja vagy megszünteti. Két fő formája ismert, a vezérlés és a szabályozás.

A vezérlés egy olyan nyílt hatásláncú irányítási mód, ahol az irányított jellemző nincs közvetlen hatással magára a folyamatra. Az ember tehát az irányítani kívánt jellemző pillanatnyi értékétőlfüggetlenül képes a folyamatba beavatkozni.

A szabályozás a vezérléssel ellentétben egy olyan zárt hatásláncú mód, amikor közvetlenül hatunk a folyamatra. Ebben az esetben az ember az irányítani kívánt jellemző paraméter pillanatnyi értékétőlfüggően képes a kívánt folyamatba beavatkozni. Érdemes még megemlíteni a felügyeletet, amely alatt egy már működő folyamat ellenőrzését értjük.

A példák mindig is beszédesebbek, mint a száraz definíciók. Vegyünk például egy gépjárművet!

Egy autó irányítása egy folyamat eredménye. Beindítjuk a motort, közlekedünk, majd leállítjuk a motort. A motor esetében vezérlés mondjuk a főtengely és a szelepek mozgásának összehangolása, mely mindig egy áttételen keresztül történik. Ez lehet vezérműszíj, lánc vagy fogaskerekes hajtás.

A szabályozás – ahogyan a megnevezésben is benne van – mindig irányt jelöl ki, korlátokat, gátakat szab egy folyamatnak, hogy az adott paramétert bizonyos határok között tartsa. Mondjuk a vízhőfokot egy adott tartományban kell tartani, mely a termosztát feladata. Ez egy szabályozási folyamat, mint ahogyan szabályozzuk a folyómedreket, hogy a vízszint minden körülmények között megfelelő legyen.

Az irányítás 3 legfőbb tulajdonsága

Az irányítás általam legfontosabbnak tartott három legfőbb sajátossága vagy ismérve az alábbi:

1. Nélkülözhetetlenség – Annyit minden különösebb vizsgálódás nélkül leszögezhetünk, hogy az irányítás (és annak minden fajtája) az élet minden területén szükséges, mitöbb nélkülözhetetlen. Úgy lovagolni, hogy nem a lovas irányítja a lovat sok izgalmat rejthet ugyan magában, de nem feltétlenül praktikus megoldás. Oldalkormány, magassági kormány és csűrők nélkül a repülőgép inkább csak irányíthatatlanul zuhan, mintsem repül és a példákat sorolhatnám a végtelenségig. Irányítani tehát kell.

2. Többszintűség – Minél összetettebb egy rendszer, annál összetettebb az irányítási mechanizmusa, amely igényli a többszintű irányítást. Példának okáért a repülés során nem csak a gépet irányítjuk közvetlenül, hanem az egész légiforgalom irányítás alatt áll és nagy bajban lennénk enélkül. Külön van repülőtéri irányítás – azon belül is gurító, torony vagy éppen a repülési engedélyeket kiadó részleg – közelkörzeti és távolkörzeti irányítás vagy éppen a megközelítéseket irányító csoport.

A többszintű irányítás megfigyelhető az állatvilágban is. A hangyabolyban több millió egyed is élhet, melyeket három csoportba szokás osztani: a dolgozó nőstények, a termékeny hímek és a királynő. Ugyanez a szervezeti felépítés figyelhető meg a méhek, darazsak esetében is.

3. Hatékonyság – Minden irányítási rendszer akkor működik megfelelően, ha a legnagyobb hatékonyságot eredményezi. Éppen ezt a hatékonyságot biztosítja a többszintű irányítás. Nagyon nem mindegy azonban, hogy az irányítás milyen mértékben avatkozik be a folyamatok vezérlésébe, de erre visszatérek a későbbiekben.

Az emberi test irányítórendszere

Az ember, mint élő szervezet a maga nemében egy tökéletes alkotás, egy tökéletes teremtés. (Ráadásul még szép is :) ) Ez a tökéletesség a testi folyamatok minden szintjén jelen van.

Kétség nem férhet hozzá, hogy ezek a folyamatok irányítás alatt állnak, hiszen a születéssel elindulnak az egyes folyamatok, egy láthatatlan erő fenntartja és szükség esetén módosítja azokat, a halál beálltával pedig a folyamatok megszűnnek. Az emberi test tehát irányítás alatt áll. Hogy ki irányítja? Természetesen a tudat.

Az élethez szükséges egyes testi folyamatok fenntartása azonban nem igényel tudatos odafigyelést, az egyes szervek tökéletesen elvégzik a feladatukat anélkül, hogy azokat nekünk irányítani kellene. A folyamatok tehát automatizáltak, azt szoktuk mondani, hogy a tudatalatti irányítja azokat. Mivel ezek a folyamatok zárt rendszerben történnek, ezért szabályozásról beszélhetünk. A tudatalatti tehát a tudat mint irányító szabályozó formája.

Minden egyes folyamat paraméterei szabályozottak, van egy elfogadott -tól -ig határ, amire azt mondjuk, hogy egészséges. Ám ahány ember annyiféle test és testi folyamat, ezért a határtértéktartományok rendkívül relatívak és belátható, hogy bizonyos igénybevételek esetén ezek az értékek törvényszerűen el fognak térni a normál értékektől. (Lásd koleszterinszint, vérnyomás, cukorszint, stb.) De mi van, ha ez teljesen normális?

Ha megnézünk egy tuningolt motort – amelynek nyomatéka és teljesítménye jóval felette lesz egy normál motor értékeinél – akkor azt látjuk, hogy ez többek között a vezérlés megváltoztatásával érhető el. A vezérlés ráadásul rugalmas, tehát minden körülmény között igyekszik a motor optimális működését biztosítani. Mindezt önműködően.

A holografikus elmélet szerint ugyanazen az elven minden egyes biológiai folyamat optimalizált és automatizált, azaz önműködően az egyensúlyi állapot megőrzésére törekszik. És ha nem avatkoznánk be  gyógyszerekkel ebbe a folyamatba, akkor minden bizonnyal vissza is állna ez az egyensúly.

Az egyensúlyi állapot megőrzése és visszaállítása feltételezi azt, hogy az egyes szabályozó rendszerek munkafolyamataiba be lehessen avatkozni és mindenkor a körülmények figyelembevételével módosításokat lehessen végrehajtani. Magyarul a tudatalattiban zajló folyamatokat felül lehet írni, ez azonban már vezérlésnek minősül.

Az emberi test tehát egy olyan, irányítás alatt álló biológiai rendszer, melyben az irányítás minden formája, tehát mind a vezérlés, mind a szabályozás – sőt a felügyelet is – tetten érhetőek. 

Az irányítás 3 legfőbb ismérve az emberi testben

Az irányítás fentiekben említett 3 ismérve – nélkülözhetetlenség, többszintűség, hatékonyság – megfigyelhető az emberi testben is. Amíg minden rendben van, addig zavartalanul zajlanak az életfenntartáshoz nélkülözhetetlen folyamatok. Ám bármelyik irányító rendszerben zavarok támadnak, a hozzá tartozó szervekben káros folyamatok indulnak el.

Az irányítás többszintűsége ugyancsak kimutatható az emberi testben. Testünk minden egyes sejtjét biokémiai folyamatok szabályozzák hormonok eljuttatásával a sejtekhez. A hagyományos orvoslás 7 endokrin mirigyről beszél, melyek a tobozmirigy, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, csecsemőmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, illetve a petefészek vagy a herék. Ezek feladata a hormonok eljuttatása a sejtekhez, vagyis a sejtek működésének szabályozása, azaz a paraméterek adott keretek között tartása.

A hagyományos kínai orvoslás meridiánoknak, vagyis energiacsatornáknak nevezi azt a rendszert, amelyen át minden szerv, majd minden sejt hozzájut az éltető energiához vagy csíhez. Ez a meridiánrendszer biztosítja tehát az összeköttetést, az információátvitelt, a sejtek közötti aktív hírközlést.

Minden irányítórendszert szabályoz és irányít egy attól magasabb rendszer, amely testi szinten az agyalapi mirigy. Ezt szokás kormányzómirigynek is nevezni, a kínai orvoslás pedig ún. kormányzó meridiánról beszél. Van tehát magasabb szintű irányító egység, amely vezérli a test működését, azaz bármikor képes beavatkozni, képes a megszokottól eltérő utasítást adni a sejtek számára. 

Ha viszont az endokrin rendszer vezérlője az agyalapi mirigy és a vezérlés mindig egy áttételen keresztül történik, akkor az azt jelenti, hogy bár az agyalapi mirigy a vezérlő, de nem ez lesz az irányító.

“Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” 

A kis herceg híressé vált mondását hajlamosak vagyunk mint sok minden mást leegyszerűsíteni és azt mondani, hogy ami lényeges, az a határtalan szeretet, ám a helyzet ettől azért összetettebb.

Az egész létezés egy láthatatlan erőnek engedelmeskedik. Ám éppen ez a láthatatlan erő a lényeg. Látszólag a kormánnyal irányítjuk az autónkat, amely a kerekek révén követi az irányító szándékát. Ám vegyük észre, hogy ha nincs áttét a kettő között, akkor hiába a kormány és hiába a kerék, mert az autó mozdulatlan lesz bármennyire is tekergetjük a volánt. De azt is vegyük észre, hogy a kormányt is egy láthatatlan erő tekergeti, mely erő benne lapul az emberben és az ember mint test és az autó kormánykereke között nyilvánul meg.

Ha a testünkre mint gépjárműre tekintünk, akkor tehát azt látjuk, hogy az agyalapi vagy kormányzómirigy ebben a rendszerben megegyezik a kormánnyal, a kerekek pedig az endokrin mirigyekkel. Az áttét közöttük a meridiánrendszer. De aki a kormányt tekerve irányít – vagyis aki az agyalapi mirigy működését irányítja – az nem más mint a tudat. Ám itt is fellelhető kell legyen egy áttét, amely a tudat megnyilvánulását okozza a testben. Ez az áttét pedig nem más, mint a tobozmirigy, a belső vagy harmadik szem, az összekötő, az áttét az ember és a tudat között.

Nyilvánvaló az is, hogy a testi folyamatok akkor működnek ideálisan, ha az irányítórendszer aleghatékonyabban működik. Ha bármely endokrin mirigy nem megfelelő hatékonysággal látja el a funkcióját, akkor alulműködésről vagy ellenkezőleg túlműködésről beszélünk. Például a pajzsmirigy alulműködése krónikus gyulladásokat okozhat, míg a túlműködése autoimmun betegséget. Az alul és túlműködési zavarok minden mirigyben előfordulhatnak közvetlenül, de megjelenhetnek ezek a zavarok a fő irányító mirigy, az agyalapi mirigy működési zavarainak következtében is.

A társadalom irányítórendszere

Az emberi testben zajló folyamatok természetesen értelmezhetők tágabb környezetben is. Vegyünk példát erről a tökéletesen megalkotott emberi testről – amelynek alakjával ráadásul egyes információk szerint megegyezik az univerzum alakja – és nézzük meg, hogy mindaz ami egy társadalom szintjén történik, hogyan képződhet le az emberi testben és viszont!

Meghatározás szerint a társadalom egy olyan nagyobb embercsoportot jelent, egy olyan szerveződést – nevezzük most szervezetnek – amelynek tagjai egyfajta rend szerint élik az életüket. Ha azt mondjuk, hogy a társadalom maga az emberi szervezet, akkor a szervezet sejtjei feleltethetőek meg az egyes embereknek, hisz ahogyan az egyes emberek kisebb csoportokat alkotnak, ugyanúgy hoznak létre szerveket a sejtcsoportosulások is. Ha az emberi testben nélkülözhetetlen az egyes folyamatok, az egyes sejtek hatékony irányítása, akkor miért lenne ez másképpen társadalmi szinten?

Ha az irányítást társadalmi szinten nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy az emberiség irányítás nélkül leginkább egy céltalanul legelésző nyájhoz lenne hasonlatos. Ha nincs egy erő, amely összefogja és irányítja a test egyes sejtjeit, akkor a test működésképtelen. Ha nincs egy erő, amely összefogja és irányítja az embereket, akkor a társadalom is működésképtelen vagy legalábbis nem hatékony. Ahhoz, hogy hatékony legyen, mindenképpen szükséges egy többszintű irányító mechanizmus, hiszen 7 milliárd embert nem lehet irányítás nélkül hagyni.

Kellenek tehát az élet minden területére irányító mechanizmusok, melyeket a kormány (lásd. kormányzómirigy) fog össze. De mint láthattuk a kormány csak egy társadalmat vezérlő egység. Nem a kormány hozta létre a társadalmat, nem ő tartja fenn és nem ő fogja megszüntetni azt – tehát nem a kormány irányít –  hanem egy láthatatlan irányító és teremtő erő. Ez egyrészről a tudat, másrészről azonban a háttérhatalom.

Ha az irányítás zavartalan és hatékony, akkor a társadalom hibátlanul funkcionál, azt mondjuk mindenrendben van. Beszélünk például alkotmányos rendről vagy jogrendről. Ha azonban a rend felborul, akkor zavarok keletkeznek, káosz kezd eluralkodni, mely kihat a társadalmat alkotó emberek életére, mert a hatékonyság csorbát szenved. A hatékonyság viszont ugyanúgy ahogyan a testnél, egyaránt felborulhat akár alulműködés, akár túlműködés esetén.

Ha mondjuk egy társadalom irányítása gyenge, akkor a társadalom nem működik hatékonyan, mert az emberek nem végzik el a feladataikat. A társadalom gyenge irányításának szélsőséges nézete az anarchista szemlélet, amely a kormányzat mindennemű eltörlését támogatja. Testi szinten az irányítás teljes hiánya azt jelenti, hogy előbb egyfajta pangás indul be, az energiaáramlás megreked, majd később az energiaáramlás leáll és bekövetkezik a halál. Az ok mindkét esetben az, hogy nincs irányítás, nincs kormányzás, illetve az alulműködik.

Ha az irányítás túlságosan erős, ha felborulnak az egyensúlyi folyamatok, akkor viszont minden szinten egyfajta túlműködés, elburjánzás indul be. Ennek vagyunk tanúi napjainkban. A hatalmon lévő irányító mindent és mindenkit irányítani akar. Bármi áron. Ilyenkor beszélünk diktatúráról. A diktatúra azonban egy totális elnyomás, amely megfosztja az embereket attól, hogy szabadon és boldogan éljenek.

Ám ha a holografikus univerzumban minden szinten ugyanazok a törvényszerűségek uralkodnak – márpedig igen – akkor a társadalmi szinten fennálló elnyomásnak testi szinten a sejtek elnyomása felel meg. A sejtek elnyomása azonban a sejtek elburjánzásával jár együtt, ahogyan a totális diktatúra magában hordozza a társadalom lázadását és szembefordulását az őt irányító rendszerrel. Ez az elburjánzás pedig testi szinten rákos betegségek formájában nyilvánul meg. Az ok azonban mindkét esetben az, hogy az irányítás túlságosan erős.

A fentiekből adódó felismerés mindenképpen elgondolkodtató, hiszen ez azt jelenti, hogy a daganatos betegségeket, tehát a sejtek elburjánzását a társadalom egyre fokozódó totális elnyomása okozza, de legalábbis jelentősen hozzájárul ahhoz.

Folyt. köv.

Goldeneye – http://goldeneye.ws/blog/2014/10/14/a-meghekkelt-univerzum-1-iranyitastechnikai-alapismeretek/

Share and Enjoy

6 Responses to “A meghekkelt univerzum 1.”

 1. El tudsz olyan rendszert képzelni, hogy senki nem irányít senkit, és mégis minden tökéletesen működik?
  Ha nem, akkor te még nem vagy arra alkalmas, hogy bármit is meg tudj változtatni.
  Ez az elképzelés kell ahhoz, hogy ne akarj másokat irányítani, másként ne akarj uralkodni mások felett.
  Addig, amíg nem tudsz elképzelni egy olyan rendszert, amelyben minden egység, még az atomok is, akkor egyszer irányító leszel, máskor alattvaló, Egyszer tiéd lesz a legnagyobb hatalom, máskor te leszel mindenki lábtörlője, és most a két végletet mondtam, de a piramisban bárhol lehetsz. Ha szerencséd van, akkor kb. a közepén vagy.
  Amit leírsz, lényegében a dualista szemlélet, hatás, ellenhatás, ok okozat.
  Minden amit felhoztál példának, erről a dualista felfogást mutatja be. Ez nem azt jelenti, hogy minden úgy is működik, ahogy te elmondtad, mert akkor már nem lenne élet a földön, de ember biztosan nem lenne.
  Azért mert nem látsz most mást, mint ennek a dualista nézetnek a megnyilvánulásait, vagy csak a dualista felfogás szerint tudod a folyamatokat értelmezni, attól még létezik egy olyan rendszer is, ami nem ez szerint működik.
  Azért fontos, hogy legalább valamilyen szinten el tudd képzelni az egységet, mert ha erre nem vagy képes, addig nem is tudsz eljutni oda, hisz aki nem ismeri hová akar eljutni, az csak céltalanul él.
  Vannak olyanok a földön, akik már az egység, az elképzelt egység szerint élnek. Ha nem így lenne, akkor fel sem merülne benned, hogy megismerd a dualista gondolkodást, és utána ne akarjál ezen változtatni.
  Ha már van elképzelésed az egyről, akkor az már ha el akarsz jutni egy olyan állapotba, már tudod hogy a döntéseidet annak megfelelően kell meghoznod, és akkor a döntésed meghatározza, mi a cselekvésed, és mi a felelősséged is.
  Ha meg egy ilyen parancsuralmi rendszerben akarsz élni, akkor bárhogy toldozgatod, bárhogy foltozgatod, mindig vagy góré lesz belőled, vagy rabszolga, ráadásul ahogy kifejtetted, a góré fölött is lesz egy góré, aki azon a szinten szintén rabszolga, csak egy kicsit jobban él, mondjuk nem éhezik olyan sokat a teste. A lelke, meg igen csak gondban lesz, mert ha a test tejben vajban fürdik, mindent megkap, akkor a lélek elsivatagosodik. A dualista felfogásban mindig felbomlik az egyensúly, soha nem tudsz egy parancsuralmi rendszerben az egyensúlyodat megtartani, de erre hoztál is példát.
  Alapjában az ember, ahogy tudod közösségi lény, és egy olyan közösség tagja, ahol mindenki a maga ura, tehát nem parancsol neki senki, de Ő sem parancsol senkinek, de minden ember tudja a dolgát. El is jutottunk oda, hogy mégis van olyan rendszer, ahol egyek vagyunk, és valahol a belsőnkben ezt már egyszer megéltük, mert akkor nem jönnének fel bennem ilyen gondolatok. Csak arról tudhatok, amit egyszer már átéltem. Nagy a valószínűsége annak, hogy ez igaz, főleg ha azt is hozzátesszük, hogy a másik ember átélt élményeit is tudom, mert egy velem, az egység közösségében. Ezért sincs titok, mert egyszer mindenki elmondja, milyen disznóságot tett a másikkal. senki nem tudja ezt kikerülni, maximum elhúzhatja a kibeszélést, de akkor saját magának fog ártani, a legtöbbet. elkezd butulni, betegeskedni, majd a végén visszahívják, hogy kezdje újból, tehát ismétel addig, míg mindent el nem mondott. Néha van egy központi tisztítás, mikor nem tehetsz már mást, mint kitálalsz, mert ha nem tennéd, nem bírnál élni sem, persze ezek azokra vonatkozik, akiknek van lelkük, és egy lélek teremtette. Ez a központi tisztítás is azoknál van, akik dualista szemléletben gondolkodnak, és dualista módon élnek, hisz nekik kell a főnök, hogy főnöknek hihessék magukat persze lefelé.
  Már megint oda lyukadtam ki, hogy a képzelet a fontos, hogy alkotod meg magad.

 2. Húú, ez jó cikk!!! Nekem nagyon tetszik, mert egyrészt fontos kérdéseket feszeget, és nagyon érthető, még a különböző tudati szintű emberek is megérthetik. Hasznosnak tartom!!!
  A téma olyan bonyolult, hogy ezer gondolata támad az embernek!
  Nem is tudom hol kezdjem!! Az a rész a lényeg, amikor az emberi szervezet működését hasonlítja össze a társadalom szervezetével,igazából ott van az eb elhantolva!! Azon kell még a szerzőnek egy kicsit dolgozni.
  És most itt részben Csicserivel értek egyet(meg nem is)!
  Az emberi szervezet nem diktatórikus módon van vezérelve, vagyis a vezérlő egység alapesetben, normál működésnél nem is vezérel,inkább csak vigyázza a program pontos és precíz lefutását. Azért felel, hogy a tökéletesen felépített rendszer tökéletesen működjék. Tehát itt egy már megteremtett tökéletes rendszert kell”csak” a vezérlő egységnek működtetni.
  A gondok itt is akkor kezdődnek, amikor a rendszer, az emberi szervezet valamiért eltér ettől a programtól(egyetértek azzal, hogy ez elsősorban a tudat befolyásolja, vagyis a hibás gondolkodás, egyáltalán a gondolkodás!!!). És ekkor a vezérlő egység kénytelen a felügyelő szerepből kilépni, hogy a károsodástól a rendszer teljes összeomlásától megvédje a szervezetet. És ilyenkor valóban vezérel, vissza és túl szabályoz, igyekszik visszatéríteni a működést az eredeti programhoz! Több kevesebb sikerrel.
  (Ezért van az,hogy ha tudati szinten erre nem jövünk rá, azaz a hibás gondolatokat újra és újra gyártjuk, akkor ez a vezérlő rendszer egy idő után képtelen lesz lépést tartani újra és újra korrigálni, akármilyen precíz is. Ez mutatja a gondolat hatalmát is a test felett, és azt is, hogy bármilyen testi zavart, betegséget mentális, vagy tudati változtatás nélkül képtelenség megszűntetni, visszafordítani)
  Nyilván az a megoldás, hogy tudatos legyél erre a működésre, és a vezérlő egységedet hagyd, hogy tegye a dolgát, és ne avatkozz be, ha mégis megteszed vedd észre és hagyd abba! Na persze könnyű ezt mondani, de nagyon nehéz egy egós programozott elmével felfogni, és főleg megcselekedni!(De nem lehetetlen!!!csak dolgozni kell rajta!!!)
  A társadalommal azért nem tudunk szerintem párhuzamot vonni, mert nem ugyanaz a helyzet!!! És nagyon nem!!!
  Ugyanis az emberi szervezet egy valóban előre tökéletesen programozottan működő rendszer, amivel nekünk úgymond már semmi dolgunk, csak vigyázni rá,hiszen már valaki azt megteremtette!!! Addig a társadalomban(bármelyikben)a helyzet ugye közel sem ez! A mai emberiség eddig még nem élt(és most pláne nem él)olyan társadalmi rendszerben, amiben minden tökéletesen ki van találva, meg van teremtve!Ez lenne elsősorban talán a feladata, a dolga!
  Tehát a vezérlés és szabályozás funkciói itt egészen mások, mint az emberi szervezet vezérlésé. Itt előbb a vezérlésnek és szabályozásnak létre kell hozni a tökéletes rendszert, tehát itt alkotó szervező, teremtő feladat van egyenlőre.
  És hát azt látjuk, hogy ebben a munkában egyenlőre inkább visszafelé haladunk mint előre!
  De összességében valóban az emberi szervezet működési mintáját kellene másolnunk a társadalmainkban is, csak még eddig nem sikerült az emberi szervezettel analóg tökéletes rendszert megalkotni.(mert nem ez volt sosem a cél)
  Addig viszont a vezérlési és szabályozási funkciók is eltérőek lesznek! De a cél és a modell helyes!
  A kérdés itt már csak az út, a mód, hogy ezt hogyan érhetjük el!!
  Valószínűleg már rég megteremthető lett volna, a tökéletes társadalmi szervezet, ha a vezérlő(k) nevezzük hatalomnak, ezzel a céllal teszi a dolgát. Csakhogy az önös érdek, (nevezhetjük egónak, hamis tudásnak, alacsony tudati szintnek, gonoszságnak, bárminek)ma még előrébb való mindennél, legalább is ami az uralkodó réteget, trendet, és tudati szintet jellemzi: És ez alól a tömegek sem kivételek!
  És akkor most itt kapcsolódnék, és részben vitatkotnék Csicserivel, mert úgy gondolom az emberek jelen tudati szintje igenis igényli, hogy legyen egy vezérlő valami, ami szép lassan folyamatában eljuttatja, vagy legalább is elindítja a rendkívűl színes emberiséget a tökéletes társadalom felé. Persze ez tűnhet diktatúrának is, hiszen mégiscsak terelve vannak az emberek. De a cél szentesíti az eszközt. Egy hibásan működő rendszerbe bele lehet (és szerintem kell is) diktatórikusan is avatkozni, a hibák kijavítása érdekében!
  Mint ahogy az emberi szervezet esetében az agyalapi mirigy, vagy a tudatalatti is be fog avatkozni, és megpróbál megtenni mindent, hogy javítsa a hibát, és mentse a helyzetet(az életet). És ez is diktatórikus! Nem normális hanem drasztikus, és durva is akár, ahogy a helyzet megkívánja, és ahogy a vezérlő egység ezt lereagálja.
  Végül is a lényeg, hogy szerintem most az átmeneti időszakban szükséges beavatkozni, nem lehet elvárni, hogy az emberek maguktól vezérlés nélkül megszervezzék a tökéletes társadalmukat. Nyilván ha elértünk ide, már nem lesz szükség diktátumra, csak a felügyeletet látja majd el a vezérlő egység! DE akkor is kell!! Hívhatjuk ezt kollektív tudatnak, szeretetnek, bárminek!! A funkcióját tekintve vezérlő és szabályozó lesz!!!
  Már írtam régebben, hogy nem véletlen, hogy most itt vagyunk a Föld nevű bolygón egy anyagi világban! nyilván a teremtőnek, legyen az bármi is, célja volt azzal, hogy ide teremtett bennünket. Célja volt, hogy megtapasztaltassa velünk az anyagban való létet, és a földi emberi élet rövid lényege valóban ez is. Minél több élményt és tapasztalást gyüjteni erről a világról, amivel aztán valamit gondolom máshol kezdeni fog, mert annak úgy semmi értelme nem lenn, hogy az ember leél itt a Földön 70-80 évet, tanul, dolgozik, teremt, tapasztalatokban tudásban minden pillanatban gyarapszik, aztán ez az egész megy a föld alá a testtel együtt. Nem látom ennek mi értelme lenne:
  Viszont a 7 milliárd emberből ha tetszik, ha nem nincs 2 egyforma aki pontosan ugyanazt tapasztalná meg földi élete során. Így aztán a tapasztalások, a világlátások sokszínűsége elkerülhetetlen!!! Amíg ezek nem rendeződnek egy mindent átlátó tudássá, használhatjuk a megvilágosodás szót is, bizony szerintem a szabályozás, és vezérlés, az egység felé való konvergálás érdekében szükséges!Az nem lehet cél, hogy az embert kiszakítsuk az anyagi világból, annak megtapasztalásából, mert akkor az is egy diktátum, egy beavatkozás lenne. És nem tudná beteljesíteni a feladatát! Majd ha eljön az ideje, és minden tudás és tapasztalás már az emberé ebben a világban, valószínűleg spontán magától lép át egy másik síkra.Tehát szerintem hagyni is kell, hogy a folyamatok zajlódjanak, meg “segíteni” is kell, ha ellentétes irányba, a”betegség” felé haladnánk.Itt a határvonal nagyon vékony!És a helyzet azért is nehéz, mert az emberiség nagyon eltávolodott a helyes útról, mondhatnánk nagyon sok súlyos betegséggel küzd!!Ez is a beavatkozás, a vezérlés szükségességét erősíti. Csak ugyanúgy mint a beteg testnél, fokozatosan, kíméletesen, amíg szükség van rá!!

  És itt nem hatalomról, uralkodásról(szellemi, fizikai) van szó!Egy folyamatba rendeződés felügyeletéről, ahol nem siettethető senki és semmi, nem erőszakolható rá senkire semmi.

  A téma annyira összetett és sokoldalú, hogy nehéz róla mindent részletesen egybefüggően leírni, lehet nekem se sikerült érthetőnek lenni!
  De most ezek a dolgok jöttek fel bennem, gondolkodás nélkül….

 3. Nagyon jó gondolatok. Az egyének jó irányításának, megszervezésének, a társadalom jó irányításának az lehetne az ideális módja, ha az embereknek túlélést támogató célokat adnánk amikkel azonosulni tudnak és jó szervező készséggel feladatokat határoznánk meg amiket az egyének végrahajtanának, mások tevékenységével összehangolva. Szükséges lenne ha elfogadtatnánk az egyénekkel jó erkölcsi és másokkal való viselkedési kódexeket, elvárásokat. Továbbá az egyéneknek jobb oktatás kellene ami gyakorlati jártasságot adna a szakmákban, az élet dolgaiban, az emberi ügyekben. Az emberek így nem parancsra hanem egyetértésből és saját elhatározásra végeznék a dolgukat, és lennének jó viszonyban a többi emberrel. Ez lenne a legjobb irányítás, ezt elérni.
  Csakhogy van az egyénekkel egy probléma. Egy ilyen ideális helyzetben is volnának olyanok akik szabotálnák a közösség céljait, vagy olyanok, akik hibákat követnének el a hozzáértés ellenére. Lásd a gyakorlott szakmunkást aki balesetet csinál. Vagy aki leszól, kritizál másokat, pocskondiáz minden előrevivő dolgot, de még rosszabb, ha ezt a másik ember háta mögött teszi annak a kárára, befeketítésére.
  Ezeket az egyéneknek egy primitív, állati szintű elméje csinálja aminek az egyének nincsenek tudatában, és nem tudják kontrollálni. Az egyén nem tudja, hogy pl. amikor jól érzi magát, és nem történik semmi különös, mégis miért lesz valahol fájdalma, vagy rossz lelki érzése, és nem tudja, hogy miért lépett le az úttestre az autó elé amikor láthatta hogy jön, miért lesz valaki ok nélkül ingerült, miért épül le valaki szellemileg, és lehetne ezer és ezer esetet sorolni ami nem logikus, és nem kellett volna megtörténnie. Ezerkilencszázötven óta létezik a könyv ami ezt a nemkívánatos elmét leírja, és ami tartalmaz egy mindenkinél működő módszert arra, hogy az egyén megszabaduljon ettől a rossz parancsokat adó elmétől, hogy levesse a “tévedni emberi dolog” működést.
  Ebben az új állapotban az embeek már képesek lennének a fenti ideális társadalmat létrehozni.
  Ebben az állapotban képesek lennének arra hogy megállítsák azokat akik az emberiség ellen dolgoznak.

  • Lehet, hogy nem jött le az előttem szólóknak, de akkor elmondom még egyszer.
   Egy ember, nem parancsolhat egy másik embernek. Maximum megkérheti, és ha akarja, akkor megcsinálja.
   Amint valaki elkezd parancsolni a másik embernek, onnantól csak kárt tud okozni az illető embernek.
   Mihelyt valaki elfogadja a parancsolgatást, egyszerre kialakul az úr-szolga, rosszabb esetben az úr-rabszolga viszony.
   Amikor meg rájön a szolga, vagy rabszolga, hogy feltörlik vele az utat, onnantól jön az erőszak, amelynek akár halál, háborúság, háború is lehet a vége.
   Ti is ismeritek, hogy milyen fizikai, és mentális támadásokat szenvednek el az emberek, és asszonyok, csak azért, mert alacsonyabb rendűnek tekintik őket. Ismeritek, hogy aki főnöknek képzeli magát, az meg is akarja tartani ezt a kiváltságot, ezt a hatalmat, és mindent bevet, minden aljasságot, félrevezetést, hazugságot, erőszak különböző formáit, hogy meg is tartsa a hatalmát feletted.
   Nem volt elég az államhatalom megnyilvánulásai, mert ahogy látom ezzel van tele az internet, hogy melyik államhatalmi vezető milyen piszkosságot csinált.
   Nem volt elég a külföldi államok beleszólásából, és más államokat, népeket juttattak földönfutóvá, és tömeggyilkosságokat végeztek?
   Nem volt elég a családok széthullásából, mert az egyik fél elkezdett dirigálni az erő, vagy a fortély nevében.
   Itt nyomjátok, hogy kik hogyan tudnak majd dirigálni, csak épp akkor nem fog tetszeni, ha nektek dirigálnak, és megmondják, mit szabad csinálnotok.
   Tényleg nem tudjátok azt elképzelni, hogy senki nem dirigál nektek, és ti sem dirigáltok senkinek.
   Amíg ezt nem tudjátok elképzelni, csak vesztesek lehettek, és lehet hajbókolni, segget nyalni. Majd elküldenek benneteket valamilyen háborúba, és ha fűbe haraptok, akkor egy szavatok sem lehet. Minden parancsolgatásnak a vége háború, vagy valamilyen erőszak.
   Akkor talán rájöttök, hogy mégis az lett volna a megoldás, hogy nem engeditek meg senkinek sem, hogy parancsolgasson nektek, és ti sem parancsolgattok senkinek.
   Mindig azt keresitek, hogy lehettek rabszolgák, miként lehettek rabszolgák, mert ezt írtátok le, hogy miként tudjátok ti elképzelni, hogy rabszolgák legyetek, mert az ilyen hozzáállással, csak rabszolgák tudtok lenni, és még a végén okosaknak tartjátok magatokat, hogy ki tudtok találni egy olyan rabszolgaságot, amit ti még el is tudtok fogadni.
   Aki csak rabszolgaságban, szolgaságban tud gondolkodni, az azt kapja meg, mert ezt vetíti ki magának.
   Aki meg el tud képzelni egy olyan világot, ahol senki nem parancsol a másiknak, az azt fogja megkapni, mert ezt vetíti ki magának.
   Nem hiszem, hogy ezt olyan nehéz felfogni, hogy te okozod magadnak azt, amilyen helyzetben vagy.

   • Először el kellett fogadnotok, hogy ilyen a világ.
    Nap mint nap azt vetítitek magatoknak, milyen szar ez a világ, és ez ezzel fenntartjátok, hogy ilyen világban éltek.
    El kellett fogadnotok, hogy van betegség.
    Nap mint nap arról beszél egy beteg ember, hogy milyen az Ő betegsége, és ezzel tovább stimulálja magának a betegséget.
    Minden kellemetlenséget amit átéltek, csak szajkozzátok, és még nem is veszitek észre, és így tartjátok fenn, a kellemetlen helyzeteteket.
    nézzétek meg ezt a weboldalt: http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php
    Tele van vele, hogy milyen rossz ebben az országban élni, ki milyen aljasságot csinált, és még büszkék is rá, hogy Ők hitelesen tájékoztatják az embereket. Az egynek sem jutott eszébe, hogy ezzel pont azt érik el, hogy fenntartják a rossz helyzetet.
    Számtalan ehhez hasonló weblap van, és a hivatalos média is ezt csinálja, csak arról beszélnek, milyen ganéságot műveltek az emberek, és ezzel fenn is tartják a ganéságot, mert ezt sugallják az embereknek, hogy ezt szajkózzák. Ha találkozok valakivel, nem is mond már mást, csak azt, ki, hogy szemétkedett vele, vagy egy másik emberrel, ki kit vert át, és már fenn is tartotta, a helyzetet.
    Van egy weblap, ez a weblap, ahol már találok olyat is, ami arról szól, hogy milyen legyen a világ, ahol nem dirigál egyik ember a másiknak, és arról cikkeznek, hogy milyen is a világ, miként lehet élni, ha nincs benne erőszak.
    Szerencsére, egyre több olyan weblap kezd működni, ahol hasonló felfogás uralkodik.
    Amikor arról beszélsz, ilyen egészséges vagy, és meggyógyulsz, meggyógyul a világ, akkor az meg is fog gyógyulni, és te is meg fogsz, mert napról napra egyre jobb lesz, egyre egészségesebb vagy.
    Ha így kezdesz el gondolkodni, ha már gondolkodsz, akkor tényleg meg fog történni. Fedezd fel a jót, és arról beszélj. Ha nem tudod felfedezni, akkor hallgass addig, míg rá nem jössz, hogy miért érdemes élni, és milyen jó egészségesnek lenni. Ha meg rájöttél, akkor arról beszélj, de akkor beszélj, hogy más is hallja meg.
    Ha jól sejtem ez rám is vonatkozik, mert ezt még nekem is meg kell csinálnom, így kell csinálnom.

   • Csicseri!
    Azt látom, hogy megint abba a hibába esel, hogy saját magadnak mondasz ellent!
    Az első kérdésem, az lenne, hogy Te erre a tudatszintre hogyan jutottál el?? Valami sokkos esemény, vagy egy hirtelen megvilágosodás eredménye-e amit most tudsz vagy gondolsz(?) a világról??,Vagy esetleg egy folyamat, egy ráébredés, a dolgok lassú megtapasztalásából következő megértés eredménye-e ez a mai állapotod??
    Ha az előbbi történt veled akkor kérlek fogadd el,hogy az emberek többségénél ez nem így megy végbe, az ilyen spontán megértések az én meglátásom szerint nagyon ritkák!
    Ha az utóbbi történt veled, akkor meg kérlek engedd meg nekik, hogy saját maguk jöjjenek rá a dolgokra!! A saját megtapasztalásaik által! Mint ahogy Te is tetted, ha tetted!!
    Te magad mondod, hogy a világon minden egy folyamat! Egyik cselekvésből következik a másik, stb. Mi van, ha egy rakás ember meg szeretné tapasztalni, hogy milyen úgy élni, hogy egy tőle okosabb, egy olyan ember, akire felnéz, szóval egy ilyen vezető tegyen meg helyette dolgokat. És az neki jó!!Mert pl. abból tanul, megért dolgokat!!Vagy egyszerűen a jelenlegi tudatszintjén így gondolja a legjobbnak! Lehet, hogy ez hibás gondolkodás, de miért is kellene ebbe a folyamatba belediktálni??? Ha Te ebbéli akaratában, megtapasztalási szándékában közbelépsz, akkor lehet, hogy kihagy az illető egy fejlődési szintet, egy megértést. Mert lehet, hogy megérti amiről Te beszélsz, de nem lesz róla tapasztalása. Ergó ezen a folyamaton is át kell neki menni!! Tán írtál is már olyanokat, hogy ezen is át kellett mennem!!
    Ha elolvasod még egyszer amit fentebb írtam, akkor annak ez a lényege. Ha Ő végig akar ezen az úton menni, akkor Te miért akarod erről lebeszélni??? Mert Te már látsz egy sokkal távolabbi célt, mert Te az út során már sokkal előrébb haladtál.
    Hát várd meg amíg utolérnek, aztán mehettek együtt!!
    Te a végső célról beszélsz, én meg az útról ami odáig vezet!!
    És én hiszem, hogy nem a cél a fontos sosem, hanem az út, amin eléred!!!
    A vezetésről pedig egy példán keresztül megpróbálom elmagyarázni mire gondoltam:
    Van egy expedíció amelynek, egy hatalmas őserdő közepén lévő táborba kell eljutnia minél gyorsabban, mert mondjuk ott egy csomó ember nagy bajba került.
    Megszervezik az expedíciót, melyben lesznek olyanok,nevezzük őket munkásoknak, akiknek az lesz a dolguk, hogy utat vágjanak a dzsungelben, hatalmas macsétákkal, meg mindenféle szerszámmal, ami segíti a haladást.
    Lesz pár ember, nevezzük őket menedzsereknek, akiknek az lesz a feladata,hogy mindent feltételt biztosítsanak a munkásoknak. Szervezzék a szállítást, a szerszámok javítását, kiosztást, helyes megválasztását, biztosítsák az enni-innivalót stb. És lesz legalább egy ember, nevezzük vezetőnek, aki fenn ül a legmagasabb fa tetején, és az a feladata, hogy a lenti munkát irányítsa. Ő az aki legmesszebb ellát(átlátja a dzsungelt) tájékozódik, felméri az esetleges veszélyeket, meghatározza a legkönnyebb, leggyorsabb útvonalakat,információkat ad, a következő feladatról, megtervezi a következő napot, egyszóval irányítja a lent folyó munkálatokat.
    De a cél, az út és az eredmény közös!!
    Minél könnyebben, minél biztonságosabban, eljutni a keresett helyig!!
    Amíg az úton vannak egyszerűen meg kell osztani a feladatokat, és nélkülözhetetlen a vezető. És itt nem a személye a fontos! Neki nem lehetnek önös érdekei,egy kell, hogy legyen mindenben a lent dolgozókkal!!Ha tetszik, cserélgethetik is a vezetőt(bár ez más okokból nem szerencsés, de ez lényegtelen).
    Mondok más példát!
    A magyar kaláka rendszerben történő házépítés!!
    Amikor a földmunkát végezték a kubikos munkában jártas ember vezetett, irányított. Amikor a falakat húzták, akkor a kőműves, amikor a tetőt rakták, akkor meg az ács!!
    De amikor a kőműves vezetett, az ács nem hiszem, hogy szolgának érezte magát! Illetve szolgának kellett, hogy érezze mindenki magát!!! A ház felépülését szolgálta mindenki, a saját tudását hozzáadva!!!
    Egy ember bármennyire tájékozott, sokoldalú akkor sem lehet minden területen otthon. Miért baj az, hogy elfogadja egy másik ember nagyobb tapasztalatát, és aláveti saját cselekvését az Ő irányításának!!!

    Az a baj, hogy Te már a kész házról beszélsz!!! Hogy abban mindenki egyenrangú és nem parancsol az egyik ember a másiknak!! És ebben neked igazad is van!! Mert mindenki részt vett a ház építésében, hozzáadta a saját tudását, elkészült a ház, nincs szükség tovább a vezetésre irányításra!!
    De azt is értsd meg, hogy még csak építjük a házat!! Még nincs kész!!
    És ez a különbség a társadalmi szervezet, és az emberi szervezet között!!
    Hogy az ember már kész van!!!!

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL