ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

2014 – TE mit szeretnél?

logo1

2014-ben a régi pártok mellett számtalan új formáció jelenik meg a palettán, üzenve a több mint két évtizede stagnáló politikai elitnek, hogy komoly változásokra van szükség. Választási segédletünknek kettős célja van:
– szeretnénk, ha az összegyűjtött kérdésekre minél több választópolgár is válaszolna, hogy az ő véleményük is tükröződjön – ezeket majd összevont statisztikai adatként folyamatosan közzétesszük.
– a feltett kérdésekre érkező válaszok tekintetében képet szeretnénk kapni arról, mit és hogyan képzelnek el a megmérettetésen induló pártok.

Nyolc területen dolgozunk ki kérdéseket, amelyekre lehet egyértelmű válaszokat adni. Az Emberiseg.hu 99 kérdést fogalmazott meg, amelyekre IGEN-nel, NEM-mel vagy nem tudom-mal lehet válaszolni. Ezek nem véglegesek, 2013. április végéig bárki tehet javaslatokat további kérdésekre – akár magánszemély, akár szervezet is. Ezeket egyeztetés után beépítjük a többi közé.
Az így kialakuló végleges kérdéseket májusban megküldjük a hazai pártok képviselőinek, hogy válaszolhassanak rájuk. Májustól kérdőívünkön az állampolgárok is válaszolhatnak a kérdésekre.

JAVASOLJ KÉRDÉSEKET!

A nyolc kérdés-csoport tematizálva a következő:

1. Állam, közigazgatás, demokrácia, társadalom, önkormányzatok, pártok

2. Gazdaság: ipar, adóügyek, bankrendszer, energiapolitika, foglalkoztatás, közlekedés

3. Vidék, föld, élelmiszer, vízgazdálkodás, környezetvédelem

4. Szociális rendszer: egészségügy, nyugdíjak, családok

5. Oktatás, sport, ifjúságpolitika

6. Honvédelem, rendőrség, polgári védelem

7. Külügyek, kisebbségek

8. Média, kultúra, egyház, kommunikáció


Az Emberiseg.hu kérdései:

1. Állam, közigazgatás, demokrácia

1. Felülvizsgálnák-e a jelenlegi államforma létrejöttének törvényszerűségét?

2. Átalakítanák-e a jelenlegi Országgyűlést kétkamarás parlamentre, amely egyik részében a területi képviselők (nem pártok jelöltjei), másik részében a civil szervezetek, szakmai szervezetek, határon túli magyarok kapnának képviseletet?

3. Eltörölnék-e a képviselők mentelmi jogát?

4. Megszüntetnék-e az országgyűlési képviselők minden egyéb tevékenységének lehetőségét, amely elvonja a figyelmüket hivatali dolgaiktól (álláshalmozás, stb.)?

5. Támogatnák-e, hogy a szaktárcák irányítása és működése ne pártpolitikai, hanem szigorúan széleskörű szakmai alapokon nyugodjék? Pontosabban: a szaktárcák vezetését és követendő irányvonalát nem a kormány határozná meg, hanem az adott terület szervezetei maguk közül választanának vezetőket, maguk határoznák meg az irányvonalat, és nyújtanák be a képviselőknek elbírálásra.

6. Támogatnák-e a közintézmények (minisztériumok, kórházak, iskolák, stb.) teljes körű átláthatóságát minden téren, valamennyi pénzügyi és egyéb döntés közérthető megjelenítését az Interneten?

7. Támogatnák-e a valamennyi korábbi titkosítás szigorú átvizsgálását és esetleges feloldását közbeszerzések, privatizációk, stb. terén?

8. Hajlandók-e áttérni a közvetett, képviseleti demokráciáról a közvetlen, részvételi demokráciára? Népszavazás intézményének kiszélesítése és folyamatos alkalmazása, az e-demokrácia folyamatos bevezetése.

9. Kidolgoznák-e a súlyozott szavazati arányok bevezetését? Magyarázat: Adott kérdésekben az állampolgárok egy-egy szavazatának értéke 0,1-től 10-ig terjedne attól függően, hogy milyen az iskolai képzettsége, illetve adott kérdéskörben rendelkezik-e alkalmassági vizsgával, vagy bizonyította-e tájékozottságát.

10. Támogatná-e, hogy a pártok és pártalapítványok támogatása kikerüljön a központi költségvetésből, azok finanszírozása kizárólag a párt tagsága révén történjen?

11. Tenne-e komoly intézkedéseket a független (pártoktól, munkaadóktól, kormánytól) szakszervezetek megerősítésének érdekében a valós munkavállalói érdekek szem előtt tartásával?

12. Támogatná-e az elmúlt 20 évben szerzett magyar állampolgárságok felülvizsgálatát?

13. Támogatná-e olyan törvény megalkotását, miszerint kettős állampolgárok ne lehessenek országgyűlési képviselők (kivétel a nemzeti kisebbségek képviselői)?

14. Támogatná-e új alkotmány és új alaptörvény létrehozását az állampolgárok teljes bevonásával (Izland mintájára)?

15. Támogatná-e az elmúlt rendszer (1989 előtti) politikusai, politikai funkcionáriusai és azok leszármazottai közéleti szerepvállalásának felülvizsgálatát?

16. Átalakítaná-e az önkormányzatokat a széleskörű önrendelkezés elveit figyelembe véve?

 

2. Gazdaság

1. Elkészítene-e, és nyilvánosságra hozna-e (nemzetbiztonsági kockázatok figyelembevételével) egy egységes nemzeti vagyonleltárt ingatlanok, ipar, energetika, környezet, mezőgazdaság terén?

2. Támogatná-e, hogy a magyarországi külföldi tulajdonok (minden területen: ingatlanok, cégek, földterületek, stb.) Internet történő nyilvánosságra hozatalát?

3. Támogatná-e a földterületek, ipari létesítmények, üzemek elsősorban közösség- és nemzetbarát új működtetés-szabályozásának kidolgozását?

4. Elkészítené-e az ország érték-térképét? Magyarázat: Pázmánd mintájára – ahol pontos felmérés készült arról, ki mihez ért, mit dolgozna szívesen, milyen önkéntes tevékenységre hajlandó a közösségért, és mindehhez milyen tudással és erőforrásokkal rendelkezik.

5. Tenne-e törekvéseket arra vonatkozóan, hogy hazai üzemek, gyárak újra működni kezdjenek lehetőleg hazai közösségi tulajdonban?

6. Többségi állami tulajdonba helyezné-e az energia-cégeket, élelmiszer-ipari termelést és cégeket, valamint a telekommunikációs ágazatokat?

7. Civil szervezetek bevonásával és támogatásával indítana-e széleskörű országos programot a lemaradt rétegek felzárkóztatása érdekében?

8. Kidolgozna-e olyan lobbi-törvényt, amely lehetővé tenné szűk érdekcsoportok és képviselőik szankcionálását abban az esetben, ha az a széles közösség érdekeivel ellentétesen történik?

9. Ösztönözné-e az önkéntes tevékenységek megerősödését előnyökhöz történő juttatással, valamint új kaláka-törvény megalkotásával?

10. Bevezetné-e és folyamatosan szélesítené-e az alanyi jogon járó juttatások rendszerét a jogok és kötelezettségek arányának figyelembevételével? Magyarázat: alanyi jogon járó otthon, energia, élelmiszer, tömegkommunikáció, szociális ellátás, oktatás területeken.

11. Tenne-e komoly lépéseket a készpénz forgalom visszaszorítására, az elektronikus fizetőeszköz bevezetésére a bűncselekmények és korrupció visszaszorításának érdekében?

12. Létrehozna-e 100 százalékban magyar, közösségi tulajdonú bankot és bankrendszert, nemzetközi érdekektől független hazai fizetőeszközzel?

13. Kialakítana-e kettős pénzrendszert svájci mintára, amely a jövőben védené a hazai gazdaságot a nemzetközi válságok hatásaitól?

14. Törvényrendeletekkel visszaszorítaná-e a gátlástalan profit szemléletet a gazdaságban a közösségi értékek és az erőforrás alapú gazdaságra való fokozatos áttérés jegyében?

15. Van-e megoldási javaslata a világot fenyegető, úgynevezett technológiai munkanélküliség orvoslásának tekintetében?

16. Ellensúlyozná-e hazai kezdeményezésekkel a magyar gazdaságban túlzott mértékben jelenlévő külföldi monopóliumoknak való kiszolgáltatottságot? Például hazai, állami tulajdonú áruházlánc felfejlesztésével.

17. Kidolgozna-e olyan adórendszert, amelyben a munka megadóztatása folyamatosan csökkenhetne, majd eltűnhetne?

18. Kidolgozna-e olyan többszintű adórendszert, amelyben az adónál az alapvető élelmiszerek és fogyasztási cikkek adója nagyon alacsony, a luxus fogyasztási cikkek, és káros termékek (cigaretta, bizonyos alkoholfajták) adótartalma pedig magas lenne?

19. Átalakítaná-e a tömegközlekedést észtországi mintára? Magyarázat: Tallinban 2013. január 1-től a talliniak számára ingyenes a tömegközlekedés, a tanulók számára pedig az egész országban.

20. Tenne-e meghatározó lépéseket a vasúti- és vízi személy- és áruszállítás fejlesztése érdekében?

21. Állami támogatással és felügyelettel létrehozna-e olyan magyar ötletbankot, amely nem gátolná, hanem ösztönözné a hazai találmányok megvalósítását, és megóvná őket a multinacionális ellenérdekeltségekkel szemben?

22. Támogatna-e olyan törvényjavaslatokat, amelyek előnyben részesítik a hosszú élettartamú, környezetbarát és újrahasznosítható termékek előállítását és forgalmazását szemben a rövid élettartamú, környezetszennyező termékekkel?

23. Újratárgyalná-e az államadósság kérdését a nemzetközi szervezetekkel?

 

3. Vidék, föld

1. Újraszabályozná-e széles rétegek bevonásával a hazai földterületek tulajdonát, bérleti jogát és használatát meghatározó törvényeket a közösségi érdekek mentén, a szűk gazdasági csoportok érdekeinek visszaszorításával?

2. Kidolgozná-e a megújuló energiákra való áttérés állami támogatásának és ösztönzésének rendszerét különösen a családi otthonokra való tekintettel?

3. Törekedne-e Magyarország teljes energia-függetlenségére hazai lehetőségek fejlesztésével (geotermikus hőenergia, magyar gázmezők feltárása, stb.)?

4. Támogatna és ösztönözne-e olyan állami beruházásokat, amelyek új csatorna-, öntöző-, víztározó és esővíz-gyűjtő rendszerek kialakítását célozná meg?

5. Felfejlesztené, felgyorsítaná, és egyszerűsítené-e a kis- és családi gazdaságok támogatását?

6. Megszervezné-e országos méretekben a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást?

7. Szigorítaná-e az illegális hulladéklerakást?

8. Megtiltaná-e a veszélyes hulladékok Magyarországra történő szállításának lehetőségét?

9. Indítana-e állami programot háztáji állatok tenyésztésére és tartására?

10. Kialakítana-e állami felvásárlói és értékesítési hálózatot hazai mezőgazdasági- és hús-termékek részére?

11. Modernizálná-e a magyar földhivatalokat a műholdas digitalizálás és nyilvántartás, valamint a széles körű betekinthetőség (Interneten való közzététel) tekintetében?

12. Indítana-e állami programot az őshonos hazai állat- és növényfajták védelmének és tenyésztésének, termesztésének érdekében?

13. Indítana-e állami programot a természetes gyógynövények termesztésére?

14. Tiltaná-e a génmódosított állatok, növények és az ezekből előállított élelmiszerek forgalmazását Magyarországon?

15. Támogatná-e egy, az oroszországihoz hasonló egy ember – egy hektár program beindítását, amely ösztönözné és lehetőséget kínálna az emberek földhöz jutását?

 

4. Szociális háló

1. Megszervezne-e egy teljes körű, országos egészségügyi felmérést, amely alapján képet kaphatnánk a teljes lakosság egészségügyi és mentális állapotáról?

2. Újraszabályozná, és adott esetben visszaállítaná-e a rend- és életvédelmi dolgozók nyugdíjkorhatárának kérdését a betöltött feladatkörök figyelembevételével?

3. Kiemelt feladatként kezelné-e a rend-és életvédelmi dolgozók bérezésének és juttatásainak nagy arányú emelését?

4. Ösztönözné-e a gyógyszer lobbi és gyógyszerreklámok visszaszorítását a médiában, és állami program indítását a természetes gyógymódok ösztönzésének érdekében?

5. Kialakítana-e olyan állami támogatási rendszert, amely ösztönzést a családon belüli nyugdíjas gondoskodás érdekében?

6. Hozna-e olyan törvényeket, amelyek értelmében a lakott családi otthonok nem képezhetnék jelzálog tárgyát, és lakott családi otthonból nem lehetne utcára tenni embereket?

7. Arányba állítaná-e a kötelezettségeket a támogatások mértékével, megszűntetve ezzel a feltétel nélküli segélyezéseket?

8. Indítana-e állami kezdeményezést az egyéni csődintézmény bevezetésére (Ausztria mintájára)?

9. Kidolgozná-e a széleskörű foglalkoztatás választható rendszerét a kényszermegoldások kiküszöbölésével (közmunka-program gyökeres megváltoztatása)?

10. Támogatná-e a családosok és nagycsaládosok munkaidejének csökkentését megfelelő kompenzálással annak érdekében, hogy a család több időt tölthessen együtt?

11. Alkotna-e olyan törvényt, amely szigorú követelményekkel a főállású anya mellett elismerné a főállású család intézményét?

12. Kezdeményezné-e (akár népszavazással) egy új prostitúciós törvény megalkotását, valamit a New Yorki egyezményből való kilépést annak érdekében, hogy a prostitúció legális tevékenység legyen, ezáltal adóztatható, ellenőrizhető és kivonható a bűnözői érdekkörök alól?

 

5. Oktatás

1. Szabályozná-e államilag az oktatási rendszer kvótáit annak érdekében, hogy megszűnjön a túlképzés bizonyos területeken, amely egyébként munkanélküliséghez vezet, illetve ösztönözné-e a hiányszakmák feltöltését?

2. Törekedne-e olyan oktatási rendszer kidolgozására, amely elemi-, közép- és felsőoktatási szinten az elméletről a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt?

3. Ingyenessé tenné-e teljes körűen az oktatást az első használható szakma megszerzéséig?

4. Indítana-e állami programot a pedagógusi életpálya megbecsülése érdekében mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben?

5. Indítana-e ösztönzési programot alkotóművészek támogatására, és új művésztelepek, művészeti központok létrehozására?

6. Kialakítana-e államilag támogatott rendszert a fiatalok sportolásának ösztönzésére a tömegsport-lehetőségek felélesztésével?

7. Kialakítana-e olyan rendszert, amely ösztönözné a fiatalok külföldön történő tapasztalatszerzését oktatás és munka terén annak itthoni kamatoztatásával?

8. Fejlesztené-e az államilag felügyelt bentlakásos iskolák rendszerét az elmaradott rétegek oktatásának fejlesztése érdekében?

 

6.  Honvédelem

1. Felülvizsgálná-e hazánk szerepvállalását a NATO-ban, akár népszavazás kiírásával?

2. Támogatná-e hazánk semlegességre való törekvését Ausztria és Svájc mintájára?

3. Fejlesztené-e a Magyar Honvédséget profik létszámának bővítésével és tartalékos állomány létrehozásával (Svájc mintájára)?

4. Létrehozna egy támogató és ösztönző rendszert a polgári védelmi és honvédelmi szolgálat fejlesztése érdekében?

5. Tiltaná-e a magyar katonák külföldön történő bevetését (kivéve egészségügyi vagy humanitárius érdekek esetén)?

6. Törekedne-e önellátó börtönök létrehozására?

7. Törvénymódosításokkal kialakítaná-e a rendőrség és igazságszolgáltatás olyan rendszerét, amely garantálja e szervezetek teljes politikai függetlenségét?

8. Kiírna-e népszavazást egy újfajta kötelező katonai/polgári védelmi szolgálat bevezetése tekintetében?

 

7. Külügyek

1. Támogatná-e az elmúlt évtizedekben kötött, és még ma is hatályos nemzetközi szerződések felülvizsgálatás?

2. Kiírna-e népszavazást Magyarország további EU-s tagságának kérdéséről?

3. Támogatná-e egy új alapokon nyugvó együttműködési szerződéskör kialakítását valamennyi európai országgal – új Európai Közösség létrehozását?

4. Támogatná-e egy magyarországi Európai Autonómia Központ létrehozását, amely a világ és Európa kisebbségeinek autonómia törekvéseit hivatott segíteni és koordinálni?

5. Indítana-e széleskörű társadalmi vitát a Magyarországon élő külföldiek itt tartózkodásának újraszabályozásáról?

6. Támogatná-e egy Kárpát-medencei Együttműködési Minisztérium vagy hivatal létrehozását a környező országok képviseleteinek bevonásával, amely magasabb szintet képviselne a jelenlegi nagyköveti szintnél?

7. Támogatná-e egy kisebbségügyi hivatal létrehozását, amely a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek érdekképviseletét és beilleszkedését hivatott szolgálni?

 

8. Kultúra

1. Támogatná-e egy gyökeresen új reklám- és médiatörvény megalkotását?

2. Szabályozná-e a médiában megjelenő érték- és tudatromboló, vagy éppen ellenkezőleg, érték- és tudatépítő tartalmakat szankcionálással, illetve támogatással?

3. Támogatná-e egy országos, független, sok tagból álló médiafelügyeleti hálózat létrehozását?

4. Alkotna-e törvényt a közszolgálati médiumok teljes függetlenségéről, hogy azok ne legyenek kitéve semmilyen hatalmi, vagy gazdasági érdekcsoport befolyásának?

5. Kizárná-e a közszolgálati médiákból a tőke-érdekeltséget?

6. Támogatná-e a külföldi tulajdonban lévő médiumok szigorúbb adóztatását, szigorúbb felügyeletét?

7. Támogatná-e a hazai, elsősorban közösségi irányítás alatt álló médiumokat?

8. Támogatná-e egy közösségi tulajdonban lévő, hazai közösségi oldal létrehozását és használatának ösztönzését (a facebook és a youtube ötvözetét, amely nem a külföldi tulajdonosok, hanem a hazai felhasználók számára jelentenek előnyt)?

9. Kidolgozná- és megvalósítaná-e a hazai teljes körű lefedettséget biztosító, igyenes wi-fi hálózat létrehozásának lehetőségét Észtország mintájára?

10. Indítana-e civil szervezetek bevonásával felzárkóztató programot annak érdekében, hogy a hazai Internet használók köre 100 százalékos legyen?

Share and Enjoy

9 Responses to “2014 – TE mit szeretnél?”

 1. Belejöttél!
  Azért azt leírom,hogy ezt előbb egy általad ismert emberekből álló csoportnak kellett volna “tesztelni”,mert úgy járhatsz mint a levelezőlistával.
  Azért majd szurkolok:)

 2. Kedves Gábor, igen nagyra becsülöm azt a munkát, amit a honlapon és ezen belül is ezzel a kérdéssor összeállításával végzel .A kérdésekhez azonban lenne egy kiegészítésem, ugyanis úgy érzem, kimaradt a lényeg, az egyetlen valódi kérdés! A mai emberi tudatosság ugyanis már nem teszi szükségessé, hogy pártok és azok vezetői uralkodjanak az emberek felett. Ma már az emberek képesek arra, hogy a saját sorsuk irányítását a saját kezükbe vegyék, és ezért nincsen szükség arra, hogy az önrendelkezési jogáról egy egész ország 4 évre lemondjon. Vagyis a KÉRDÉS az annyi: “képesnek érzi-e magát arra, hogy saját sorsát önmaga irányítsa?” avagy “akarja-e Ön, hogy Magyarországon a részvételi demokrácia bevezetésre kerüljön?”. Hogy ez mit is takar, arról örömmel beszélgetek veled bármikor. Sok szeretettel üdvözöl Takáts Péter

  • Kedves Péter, tökéletesen egyetértek a kérdéssel, és be is fogom építeni a többi közé. Magam is a részvételi demokrácia bevezetése mellett állok, és sok olyan kérdés nem is szerepel a fentiek között, amely még előbbre mutat. Ez inkább egyfajta átmeneti állapotot tükröz.
   Úgy érzem, már minimum két anyagot kellene filmre vennünk a jövőben: alapjövedelem, közvetlen részvételi demokrácia.

   • Szia, igen teljesen egyet értek ezzel. Ugyanis a részvételi demokrácia egy olyan új forma, ami aztán sok más társadalmi és szociális változásnak is tered ad és olyan folyamatokat indíthat be, melyekről ma csak beszélünk. Én ezt az évemet ennek a témának szeretném szentelni és minél több előadást és tájékoztatót tartani. Van egy összefoglaló írásom is arról, mit is jelent ez, ha van lehetőséged valahol ezt közkinccsé tenni, akkor szívesen átküldöm, csak adj egy email címet. Péter

 3. ÜDV!

  Nem állok a politika oldalán.Én az emberek oldalán állok mert a politika csak a megosztottságra jó…és másra ide összefogás kell.Az igazi hatalom mindig az emberek kezében lesz nem azéban akit választanának a legális rabszolgavezetésre.

 4. Nincs senki, aki nálam előbb kezdte volna el azt a szavazási rendszert, mely valóban szabad, és igazságos.
  Sajnos, sokáig tartott, míg megfelelő honlap lett belőle, de végül is elkészült, és olyan lehetőséget nyújt, amilyen még nem volt az emberiség történetében, és ez nem túlzás.
  Itt nem érdekes, ki vagy! nincs nyertes, csak kérdések és válaszok, mely egyben egy országos program alapja.
  http://www.elnokshow.hu

 5. A politikai, gazdasági, kulturális elit egy olyan politikai rendszer honosított meg demokrácia címszó alatt (amire senki sem kérte és hatalmazta fel őket) , amelynek semmi köze a demokráciához. Az egykamarás parlament, a kancellár jellegű miniszterelnök, a monetáris rendszer irányítói, a jogrendszer irányítói és döntéshozói, a médiák irányítói és prominens szereplői a hatalom valódi birtoklói. A rendszerben nincsenek szétválasztva a hatalmi ágak. A végrehajtó hatalom fejét a miniszterelnököt a parlament választja , a bírókat kinevezik, az alkotmánybírókat a parlament nevezi ki. Az alkotmányt magát is a parlament szavazza meg.
  A monetáris rendszer irányítóinak, a jogrendszer irányítóinak és döntéshozóinak, a médiák irányítóinak és prominens szereplőinek a kiválasztásába a választónak semmiféle beleszólása nincs, pedig tulajdonképpen ők a hatolom valódi bortokosai. A velük kollaboráló pártok és a mindenkori kormányok inkább csak eszközök az ő kezükben. Amíg ezeket a szereplőket nem választjuk semmiféle változás nem fog történni.
  Ezt kellene megértetni a tömegekkel, mert amíg ezt nem értik addig egész politikai életünk és a választás mindig csak egy bohózat marad.

 6. salamon.xxl véleménye:

  1/1 Leginkább a létjogosultságát…

  1/4 Leginkább a többféle tevékenység jövedelmeinek halmozása visszatetsző, azt kellene szabályozni. Ha ugyanis minden területhez ért az illető, és ténylegesen előrevivő tevékenységet fejt ki minden területen, miért kellene visszafogni?

  1/5 Az irányvonalat az alaptörvény határozza meg, a kivitelezést pedig szakmai szempontok.

  1/6 Az adóhivatalt ne felejtsük ki a sorból!

  1/7 Közbeszerzési és privatizációs alapadat nem lehet titkos, mivel közpénzekről illetve közvagyonról van szó.

  1/14 …vagy a történelmi alkotmány aktualizálását?

  1/17 Támogatná-e a politikusok tényleges felelősségre vonását?

  2/1 …valamint ezek korábbi privatizációs ügyeinek nyilvánossá tételét/felülvizsgálatát, esetleges korrupció bizonyítottsága esetén újraállamosítását.

  2/9 A Kaláka-törvényt leginkább eltörölni kellene…

  2/11 …vagy esetleg az elektronikus fizetés visszaszorítására, és a készpénzes fizetés erősítésére korlátozott mennyiségű készpénz forgalomban tartásával?

  2/16 …állami vagy közösségi bolthálózat létrehozásával.

  2/18 Alapélelmiszerek és helyi termékek adója legyen elhanyagolható, a hazai és Kárpát-medencei termékeké minimális, a külföldieké változatlan.

  2/20 Személyszállíás helyett inkább közösségi közlekedést fejlesztenék.

  2/22 …és javítható/felújítható…

  2/23 Az államadósság kérdését és legfőképp a hozzá kapcsolódó kötelességek nélküli IMF-jogok kérdését.

  Folyt köv…

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL