ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

19 pontban – Új világ születhet – Az Emberiseg.hu jövő-alternatívája

Saját kútfőből, józan paraszti ésszel élve született meg ez a 19 pont, amely életünk minden területén rendet tehetne, ha megvalósul, ha megvalósítjuk. Az első videó ezt tartalmazza – már sokan ismerik, sokan vitatkoznak vele – és ez jó! Mert ez viszi előre a társadalmat. A részletek-re klikkelve a 19 pont szövegesen is olvasható, valamint az 1. Emberiseg.hu találkozón egy órát beszélgettünk is róla. Folytatása hamarosan…

Magyarországon és a világban egymást érik a demonstrációk és tüntetések. A legtöbbjük a fennálló politikai és gazdasági struktúrák ellen szól, amelyek magukba foglalják a korrupt politikusokat, azok pártjait, a pénzintézeteket és a világszerte kizsákmányolást folytató multinacionális cégeket. Nehezen körvonalazódik, hogy az emberek 99 százaléka mit is szeretne valójában, mert a történések még arról szólnak leginkább, hogy mit nem. Ez az út egyelőre nem vezet sehova, vagy ha vezet is, akkor a vak homályba. A legfontosabb az, hogy pontosan meg kell fogalmazni valamennyi követeléseket, és azt a közvélemény elé tárni. Sokkal könnyebb úgy mozgósítani az embereket, hogy tudjuk, mit akarunk, mint hogy csak azt skandáljuk, mit nem akarunk. Megfogalmazott, pontokba szedett elvek esetében az emberek egyértelműen állást foglalhatnak mellette, vagy ellenében.

Amíg a többség csak azért megy az utcára, hogy valami ellen emelje fel a szavát, a résen lévő számítók könnyedén az élére állhatnak, és elvihetik az eseményeket nem várt, más irányba. Ezt nyilván senki sem szeretné. Ennek a veszélyét látom a mostani megmozdulások esetében is. Magyarországon és a világban mindenütt.

Abban az esetben viszont, ha kristálytisztán meghatározott célok érdekében történik minden, nehéz félrevinni az ügyeket, mert aki kísérletet tenne erre, azonnal lelepleződik.

Magyarországon és a világ azon részén, ahol egyre erőteljesebbek a hatalommal szembeni fellépések, képviseleti demokrácia működik. Ebből kifolyólag két lehetőség van a hatalom birtoklóinak eltávolítására. Mert ugye azt senki nem képzeli, hogy önként lemondanának róla és távoznának. Az egyik lehetőség az erőszakos eltávolítás, amelyet a többség nem akar, még akkor sem, ha az elkeseredettség egyre nő. Senki nem szeretne vért az utcákon, bizonytalan szükségállapotot, és még bizonytalanabb végkimenetelt. Általános történelmi tapasztalat, hogy az ilyen jellegű forradalmak szinte sosem érték el valódi céljukat a múltban – valahogy mindig holtvágányra futottak.

A másik lehetőség, hogy vagy előrehozott választásokkal, vagy – sajnos megvárva 2014-et – a normál mederben haladva váltani le a hatalmon lévőket. Az előrehozott választások kiköveteléséhez nem elég pár ezer ember, nem elég pár százezer sem, mert azoktól a hatalom nem ijed meg. Ehhez több millió ember együttes akaratára lenne szükség. Magyarországon nem látom azt az összeszervező erőt, amely képes lenne milliókat megmozgatni a változás érdekében.

Az alább feltüntetett – illetve a videóban bemutatott pontokról az 1. Emberiseg.hu találkozón is beszélgettünk – ez a kezdet.

Így, vagy úgy, de mindenképpen szükséges azokat az alapelveket lefektetni, hogy mi mellé szeretnénk odaállítani az embereket, hogy akaratukkal kifejezzék véleményüket. Felhívással fordulok valamennyi civil szervezet, demonstrációt szervező magánszemély, tenni akaró átlagember felé, hogy alakuljon ki egy széleskörű összefogás, és részleteket megvitató közös kommunikáció az alábbi elképzelések mentén:

1. Az elmúlt 20 évben, vagy annál is régebben tevékenykedő teljes politikai elit eltávolítása a közéletből, ezen személyek teljes körű átvizsgálása, szükség esetén elszámoltatása és akár közügyektől való eltiltása.

2. A magyarországi pártrendszer teljes felszámolása, gazdasági háttérérdekek igényeit szolgáló párt- és egyéb tömörülések jövőbeni létrejöttének megakadályozása. Kizárólag visszahívható, egyéni képviselők delegálása az Országházba.

3. Közvetlen részvételi demokrácia gyors ütemű, de fokozatos bevezetése alanyi jogon járó ingyenes Internet hozzáférés biztosításával valamennyi állampolgár számára. Széles körű felelősségvállalás és felvilágosító oktatás.

4. Az átmeneti időszakra, és azt követően gazdasági- és egyéb szakértőkből álló ügyvivő kormány megbízása a zökkenőmentes mindennapi élet és átmenet biztosítására. Széles körű társadalmi és szakmai konszenzus.

5. Állampolgárok számára alanyi jogon járó juttatások mihamarabbi bevezetése lakhatás, alapszükségletű energia (víz, villany, fűtés) és tisztességes mennyiségű és minőségű élelmiszer tekintetében. Ezzel egyidejűleg az alanyi jogon járó egyéb alapjövedelmek bevezetésének részletes kidolgozása és fokozatos bevezetése.

6. A hazai fizetőeszköz teljes körű újbóli magyar közösségi felügyelet alá helyezése. A jelenleg kártékonyan és rosszul működő bankrendszer teljes átalakítása. Fokozatos és folyamatos áttérés elektronikus fizetőeszközre a korrupció és a bűnözés visszaszorításának érdekében. Államadósság kérdésének felülvizsgálata, esetleges eltörlése.

7. A profitszemléletű, szűk érdekeket kiszolgáló kapitalista gazdaság fokozatos átvezetése erőforrás alapú, hosszútávon fenntartható gazdaságba. Multinacionális, közösségellenes érdekek kizárása minden területen.

8. Korrupció száz százalékos felszámolása teljes körű nyilvánosság bevonásával. Döntési helyzetben lévő személyek folyamatos közösségi ellenőrzése. Titkosítások feloldása.

9. A hazai média teljes felülvizsgálata, mindenfajta háttérérdekek száműzése mind a közszolgálati, mind a kereskedelmi vonalakról. Érték-alapú televíziózás és rádiózás működtetése. Színvonalas szórakoztatás előnyben részesítése a tömegbutítókkal szemben. Reklám-törvények szigorítása a korlátlan és értelmetlen fogyasztásösztönzés visszaszorításának érdekében.

10. Erőforrás alapon működő gazdaság szempontjából teljes körű munkahely-, és munkaerő-igény felmérés elkészítése. A technológiai munkanélküliségből származó hátrányok kiküszöbölése. Munkalehetőségektől független életszínvonal megtartás.

11. Magyarország fokozatos, de gyors energia-függetlenségének elérése megújuló technológiák, zöld energia és találmányok révén: geotermikus hőenergia, szélenergia, vízenergia, egyebek. Közösségi kézben lévő víz-, energia-, és  földgazdálkodás. Helyi energia-termelés ösztönzése támogatásokkal falvak, családi házak, tanyák, lakótelepek, közintézmények esetében.

12. A közösségi közlekedés alanyi jogon való bizonyos fokú ingyenessé tétele, átfogó korszerűsítése. Az egyéni közlekedés teljes körű átszervezése környezetbarát technikák fokozatos bevezetésével.

13. A teljes oktatási- és nevelő rendszer ingyenessé tétele, ugyanakkor átszervezése használható tudás megszerzése irányában, felesleges diplomás-képzések leállítása. Preferált gyakorlati szakmák felértékelése, támogatása, ösztönzése. Új értékrendszer-szemlélet bevezetése a közösségi érdekek érdekében az egyéni érdekekkel szemben.

14. Teljes körű és ingyenes egészségügyi ellátás biztosítása alanyi jogon, nyugdíjas korúak teljes körű társadalmi ellátása. Gyógyszer-lobby kizárása, természetes gyógymódok és megelőzés ösztönzése. Teljes körű egészségügyi felmérés. Ingyenes és minimálisan kötelező tömegsport lehetőségek széleskörű megteremtése.

15. Lecsúszott társadalmi rétegek fokozatos felzárkóztatása, visszairányítása a társadalomba közösségek és civil szervezetek bevonásával.

16. Közösségek összefogásának erősítése, kaláka-rendszer felújítása és ösztönzése, vidéki letelepedés és közösségalakítás ösztönzése és elősegítése. Széles körű önrendelkezés.

17. Hosszú élettartamú eszközök és tárgyak gyártásának ösztönzése és támogatása. Tudatos újrahasznosítás minden területen. Tucat-kacatok fokozatos kiszorítása a mindennapokból. Hazai találmányok itthon tartása, megvalósítása, támogatása.

18. Hazai rendfenntartó erők szakmai irányítása, független bíróságok. Sorkötelesség újbóli bevezetése, amely közösségi szemléletre, természeti katasztrófák, egyéb vészhelyzetek esetére készíti fel a fiatalságot.

19. Nemzetközi kapcsolatok felülvizsgálata, az előnytelen Európai Uniós kötelezettségek újraértékelése, a NATO-val való kapcsolatunk átértékelése – teljes körű függetlenség szövetségben Európával és valamennyi nemzettel. Európai Közösség új alapelveinek kidolgozása. Kisebbségi és helyi közösségek önrendelkezésének teljes körű támogatása központosított érdekekkel szemben.

Egy program akkor érthető mindenki számára, ha tömör és frappáns. A megvalósítás részleteinek kidolgozása valamennyiünk feladata. Csak az fogja rá, hogy mindez megvalósíthatatlan utópia, aki megpróbálta megvalósítani, de nem sikerült neki. Lehetetlen nem létezik! Hogyan? Úgy, hogy mindannyian akarjuk!

Share and Enjoy

63 Responses to “19 pontban – Új világ születhet – Az Emberiseg.hu jövő-alternatívája”

 1. Az államadósságról ne feledkezzetek el!!! Pl. Argentina , Izland!!!

 2. Maximálisan egyet értek.
  Markó László, Szolidaritás csoport

 3. Gratulálok Gábor kiváló munka!
  Schutzstaffel csoport

 4. Olyan hogy “közösségi közlekedés” nincs ez ostobaság, egy idióta sötétzöld populista demagógia. A neve tömegközlekedés: és jellemző rá, hogy az “utasok” (tömegesen szállított emberek) poklok kínját állják ki rajta. Ugyanakkor más esetekben, teljesen üresen, vagy csak egy-két emberrel/hajléktalannal/zsebtolvajjal cammog és okádja a kormot, na ez az igazi környezetszennyezés és társadalom rombolás. Az egyéni közlekedési eszköz, – ha egyáltalán menetben van, – mindenképpen az uticéljához, – és csak az uticéljához – szállít leglább egy főt, így kihasználtsága nem lehet kevesebb 25 %-nál , valamint utcélját elérve nem fordul vissza mint a tömegközlekési jármüvek, továbbá az utazás élvezet rajta, nem pedig szenvedés. A tömegközlekedés gyorsan és központilag leállítható, bénitható, az egyéni közlekedési eszköz esetében ez bonyultabb, vagy nem lehetséges. Az alternativ – elektromos – hajtású egyéni közlekedési eszközök elterjedését gazdasági/poltikai eszközökkel akadályozta meg – mindez ideig sikeresen – a széhidrogén lobbi. Hazánkban a tömegközlekedés számára előállított villamos energiát a lehető legjobban környezetpusztító módon, szénhidrogén származékokat elégető hőerőművekben állítják elő, majd pazarolják el száztonnás szerelvényekben, amelyek tizenőt utast “szállítanak”.
  Hazánkban jelenleg 3,5 milló “egyéni közlekedési eszköz” (nevezzük el mondjuk: személygépkocsinak) van népünk birtokéban, ami családban számolva kb. 5 milló ember érdekét érinti. Ennyi állampolgár van nálunk teljes jogfosztottságban, folyamatosan azt sujkolva beléjük, hogy amikor autót használnak valami rettenetesen bűnös dolgot cselekszenek. Ugyannakkor sem a sajtóban sem a közéletben senki nem beszél arról a tényről, hogy mióta tűzzel-vasal írtják az autókat, és a hazai járműállomány futásteljesítménye töredékére csökkent, a nagyvárosok (elsősorban Budapest) légszennyzettségi adatai nem változtak, mert a tömegközlekedés úgyanúgy tovább szennyez, sőt ezek szerint jobban.
  Ha egy újonnan induló kezdeményezés széles tömegbázisra szeretne szert tenni: vállalja fel az autósok érdekképviseletét, és lesz 5 milló szavazója!

  • Kedves József, köszönjük a hozzászólást, és a helyzetjelentést. Esetleg építő jellegű ötleted is lenne? Vagyis: hogyan kellene szerinted?

   • Meg kell szünteteni az autósokat sújtó értelmetlen sarcokat, hasonlóan, mint az egyéb EU- országokban, illetve világ fejlett országaiban, mit gondolsz miért viszik az autót a minket gazdságilag lekörőző Szlovákiába rendszámolni? Röhej! Ha csak az üzemanyagokról levennénk a 300 % -os adót, idejárna a szomszédság tankolni abból már megélnénk röhögve, most Ők röhögnek rajtunk, hogy a kamionok átjárnak Szlovákiába, Ukrajnába tankolni, az utat pedig itt koptatják. Ugyanez a regisztrációs adó. Ha eltörölnék, és levennénk az áfát, a helyzet megfordulna, és nem mi mennénk hozzájuk pénzt költeni, hanem Ők jönnének ide. A parkolási díj, autópálya díj eltörlése hatalmas gazdasági fellendülést okozna. erről soha senki nem beszél: nem beszél arról, hogy parkolási díj valamint a bevezetés alatt álló dugódíj, a magyar kisvállakozót ellehetetleníti, tönkreteszi, egyszersmind azt is jelenti, hogy pozicióba hozza szlovákot, ukránt, bolgárt, románt, osztrákot, a multikon keresztül. Volt olyan bátor város nálunk is (Lenti, Dombóvár, Dunaújváros) aki gazdasági okoból nemet mondott az idióta fizetőparkolásra, és lám lám szépen csendben fejlődnek. Idegen országokat hosszan sorolhatnám ahol szintén gazdasági visszahúzóerőt láttak a fizetőparkolásban és megszüntették.
    Kártya jogosítvány 8 ezerért, 3 évig érvényes a régit csak pecsételni kellett, most fizes, fizess, és még állj is sorba kétszer az okmányirodába. Gépkocsi átírás, sehol a világon nincs erre külön adó, ilyen mértékű illeték, legfeljebb az ügyéntézésért kérnek egy szimbólikus összeget ja és pluszként a semmire sem jó eredetvizsgálat költsége. Valaha volt egy jó ötlet Hazánkban, beépítették a benzin árába a biztosítást, aki többet autózik nagyobb kockázatatot jelent, többet fizet, olyan országok fontolgatták a jó példát, mint Svájc, na nehogy már jó legyen valami az autosóknak, gyorsan meg is szüntették. Ha ezeket eltörljük olyan gazadsági fellendülés következik be, ami bőven behozza az hiányzó sarcok árát. Sokáig sorolhatnám még a különféle autósok elleni szemétségeket, csak példaként említem, van olyan ország ma a világon, ahol ingyen van a benzin, nálunk a Levegő Munkacsoport és egyéb sötétzöld megélhetési poltikusbűnözők a mostani 400 Ft.- os árat kevesellik (!) valamint az óránkénti 400-600 Ft.- os parkolási díjat tovább emelnék, amikor én az autózást kezdtem egy liter benzin 6 Ft.- volt. És már akkor is volt adótartalma, persze nem 300 % .
    A tömegközlekedést pedig a helyén kell kezelni. elsősorban azt a buta szemléltet kell megszüntetni, hogy a tömegközlekedés irreálisan magas árát azok fizessék akik nem használják. Szerintem fizessen az, aki utazik vele. Esetleg a szociálisan rászurultaknak képzelek el, de náluk is, csak az utast érintő közvetlen támogatást, Ekkor már nem mondhatja tömegközlekedés sem, hogy: “ennyi pénzért mit akarnak?” ha az utas tisztességesen megfizeti az árat azért valódi szolgáltatást vár el. Így kerülne igazi szinbiózisba a tömegközlekedés az autózással, majd akkor talán lehetne beszélni “közösségi közlekedésről”.
    Az elektromos meg egyéb alternatív hajtású járműveket pedig adókedvezménnyel állami támogatással kell preferálni.

  • paksi zoltán véleménye:

   az egyéni közlekedés mindenképp sookal több energiát igéynel ez tudomáynos téyn jóval több napenergia kellene az összes autó elektromso üzeméhez mint ha az emberek buszokkal járnának, és jóval több anyagra is szükség lenne, szóval az emberi kéynelem lustaság és érdektudat nélküli akarat vezetet ide ,hogy ma az időjárás jelenti a legnagyobb veszélyt szinte az emberiségre, a buszokat lehet fejleszteni, kényelmesebbé gyorsabbá elérhetőbbé tenni sőt egy főre vetítve a vasút kb annyi energiát fogyaszt mint ha valki kerékpározik és ezt bionergiára vetítjük az autó ennek több tízszeresét, a sok balesetet is a sűrű és egyre nagyobb teljesítméynű közlekedés okozza, minden együtt enm megy az emberiségnek csökkenteni kell a zigéyneit vagy a túl nagyra vágyása miatt elpusztul,elég szomorú hog ymagyrországon az autósok érdekében leht leginkább mobilizálni a tömeget, ennek köszönhető hog y ma itt tartunk. jóval ritkábban indokolt az autóhazsnálat mint amennyit használjuk mi magyarok.

   • Tallinban 2013. január 1-től ingyenes a tömegközlekedés…. puff neki…

    • paksi zoltán véleménye:

     klassz az ingyenes tömegközlekedés, de óriási bevételt is jelenthetne az államnak ha ólcsó hozzáférhető kényelems és gyors lenne , sokan áttérnének a buszra vasútra, a vasút egyébként jóval gyorsabb is leheetne mint az autó.és természetesen mindez a legfejletebb méhsejtes illetve nanogömbös napelemekkel töltve, és az autózást is támogatom ezen a módon de nem csak módszert ekll váltani hanem a fogyasztási mennyiséget si csökkenteni kell, takarékos vezetéssel pl akár a felére i scsökkneteni lehtne az autók fogyasztását,, csak az emberek imádnak száguldozni ,aminek igen nagy ára lesz. a legfejeletebb technológiák alkalmazása emelte fel japánt oda ahol van, ezért egyetértek azzal is hogy nem a mások elavult hulladékait kell mevásárolnunk.

 5. Én a kötelező sorkatonai szolgálatot nem vezetném be, helyette egy profi állandó hadsereget állítanék fel, akinek nem kell párhavonta újra betanítani mindent. Viszont a fiataloknak egy katasztrófavédelmi
  elméleti, és gyakorlati oktatást mindenképpen bevezetnék, és egy ilyen helyzetre a behívhatóságot megengedném, de a háborúban legyenek inkább profin felkészített katonák. A többivel egyetértek, és szép munka!

 6. Azt nem nagyon ismerem, ott hogy mennek a dolgok? Én a kötelező sorkatonaság ellen csak azért vagyok, mert vannak, akik vallási meggyőződésből nem fognak fegyvert, mert pl. tíltja a vallásuk.
  De egy fegyvernélküli kiképzésnek én sem lennék ellene. Aztán meg kellene szavaztatni, hogy ki mit akar, és döntsön a többség. A netes szavazás jó ötlet, és még olcsó is.

 7. Szépen hangzik,csak sajnos kb három évtizeddel lekéstük az utólsó lehetőségünket a Nagy Változás beinditására.
  Túlléptük a kőolajhozamcsúcsót és ettől a pillanattól kezdve nincs ember,sem isten ,aki a hétmilliárd embernek szebb,biztonságosabb jövőt képes megteremteni a mainál.
  Csak egy út létezik;lefele ,egészen a pokolig.
  Persze lehet szövegelni fenntartható életmodról és fejlődésről,de nem szabad elfelejtkezni tájékoztatni a társadalmat,főleg a nyugati életstilusú társadalmat,hogy a fellépő energiakrizis miatt nem lessz többé olcsó fosszilis energiahordozon futó olcsó élelmiszer ipar,- hiprmarket lánc -csak magad álltal megtermelt -Kubai minta- élelem,vagyis kasza ,kapa, eke ló és ökör.
  A nagy kérdés az ,vajon hajlandó a nyugati társadalom lemondani a pazarló életstilúsáról a civilizáció megmentése érdekében,vagy az utolsó csepp kőolajig és ásványkincsig tovább fog háborúzni ,hogy az elkényelmesedett állampolgár sört szűrcsölgetve és böfögve nézzhesse élőben a a 3D tv -ben ,-mint anno Irak.- az újabb s újabb energiaháborút??!
  Na és a termöföld erózió,ivóvizhiány,extrém éghajlatváltózás,tömeges migráció – CSAK hab a tortán !

 8. Én is hasznosnak érzem, hogy ne csak a fenállóra mondjuk, hogy NEM, hanem állítsunk fel egy világos, érthető, elérhető célt.
  Elég volt abból hogy “mi azok vagyunk akik, utáljuk GYF-t”, mi pedig azok “akik utálják OV-t” – és erről szól a politika. Vagyis mindenki eljátsza a rá kiosztott szerepet. Mi meg, 99% szívunk.
  Jónak tartom az összeállítást, világos célokat határoz meg.
  Ajánlom a német “Alapjövedelem c. filmet
  http://www.alapjovedelem.hu/
  Lásd 5. 12. 14 pont…
  Világosan ki kell mondani – a jelenlegi rendszer nem fenntartható. Néhány szempontot leírtam, a felsorolás nem teljes:
  http://tudos.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=109556

  • paksi zoltán véleménye:

   szóval az alapjövedelm konstrukciót amennyit hallottam ról anem egészen értem ma is van ilyen, ezt ma éppen jövedelempótló támogatásnak nevezik ,csak ma feltételhez kötött, egyre inkább olyanhoz amit sokan nem tudnak teljesíteni, sajna ez me nem elég a megélhetéshez, sem nem az esetleges munkaerőpiaci reintegrációhoz, nem elég buszbérletre si meg internethozzáférésre , stb 22 800 ft csak a lessúéhhalálra legendő ,viszont amit halottam az alapjövedelemről hogy kb 100 000 ft lenne az nem motivál a munkaerőpiacra h acsak nem jóval több ennél a minimálbér ,viszont figyelni kell arra is hogy a fogyasztá snem ugorhat meg ahogyan azt sokan a válságból való kiugrás módjának tartják mert akkor oda a fenntartható fejlődés. szóval az igazságosabb munkaidőelosztás ha , csökknetjük a munkaidőt, pl növekszik az alapszabadság ,ez a munkanélküliséget csökknetnei tudja ez bizonyitott tény, és ha a termékminőség i sjavul aaz szintén csökkneti, a jólét egyik alapj aszerintem az hogy mennyi szabadidőnk van, én jóbnak tartom a programot de csökknetetném a munkaidőt hogy a materialist aszemléletetn ezzel is túllépjünk ,(ami ide vezetett) és tökéletes a minőségjavító ösztönzés, h aaz autók jóval kevesebbet fogyasztanának , akkor emelni lehtne a benzinárat miközben senkit nem érne anyagi kár mindannyian nyernénk egy tisztább környeztet

 9. előbb írtam hosszan eltünt vagy moderálás alatt van?

  • Ne ijedj meg, nem tüntetjük el a hozzászólásodat, csak mivel a spamek korszakát éljük ezért amelyik hozzászólás kettő, vagy több linket tartalmaz, moderációs sorba kerül, és külön kézel kell engedélyezni. Mégegyszer elnézést a késlekedésért!

 10. Kérlek bocsásd meg nekem a pesszimizmusomat,de nagyon mély kétségeim vannak afelöl ,hogy egy olyan civilizáció ,amely halálfélelmében képes volt negyvenezer hidrogén,illetve atombomba legyártására- amellyel ötezerszer lehetne egmásútán holdkopárrá tenni a Földet- alkalmas a logikus gondolkodásra és a jövő bölcs megtervezésére. Aztán szüntelen eszembe jut Fukushima és a természeti kataklizmák szőrnyű láncolata,tekintetbe véve a világon fellelhető rengeteg atomerőművet és az egyre kiszámithatatlanabb időjárást és éghajlatváltozást ,beleértve az űridőjárást,mint pl a napkorona kidobodást ,amely végzetes áramkimaradásokat okozhat ,és a hatalmas réseket a bolygó magnetoszféráján,amely beengedi a gyilkos kozmikus sugárást megintcsak viszkető kétségek kezdenek gyötörni az emberi faj jövőjét illetően.
  Az óceánok elsavasodtak a környezet szennyezés számtalan visszahatása miatt,a planktonok eltűnedező félben.Ami nem döglött meg az olaj és nukleáris szennytől,az kifogtuk és mértéktelenül felzabáltuk, a halállomány kezd visszafordithatatlanul eltünni a tengerekből.
  A jó hir az a japánok már megtalálták mivel fogják helyettesiteni a kieső élelemláncot- a saját rádioaktivan foszforeszkáló űrűlékükből csinálnak szarburgert.
  Hát sajnos csak iyenféle meddő megoldásokra képes az emberi bölcseség. CO2 adó és hasonló cirkuszi mutatványosság.
  De ez nem elég ok a derűlátásra.
  A gond az ember alaptermészetével van,amely megváltoztathatatlan.Fikarcnyit sem változott a megjelenése óta,akkor kőbaltával gyűjtötte a megélhetéséhez szükséges energiaforrásokat,ma Predator robotrepűlőkkel vivja ,a történelem során pedig mindenfélével és mindenhol,szűntelenűl.

  Ha képesek lettünk volna a változásra már rég végbement volna – a Történelem igazolná és alátámasztaná ezt.
  De sajnos nem ez történt.
  Nem történhetett,hiszen gyilkos fajok leszármazottjai vagyunk,mostanra hiper csúcsragadozók.
  Ha rendelkezésűnkre állt volna a megfelelő űrtechnika már rég bitoroljuk a Marsot, és a Titánom tankoljuk teli hajóinkat szénhidrogénnel.
  Te tudtad,hogy a Holdon már van magánterűlet?
  Mi ez ,ha nem elemi, ösztönős hatalomvágy,ha képes valaki milliárdokat fizetni csúpán a puszta tudatért,hogy az ővé a Holdon húsz hektár ?!

 11. Most már én is bekapcsolódnék… igaz, csak egy Adminisztrátor vagyok, akinek úgymond “felnyilt a szeme” és önként, dalolva felajánlottam technikai tudásomat a jelen oldal létrehozásához, amit még véletlen sem bántam meg, látva ezt a meginduló TEREMTŐ diskurzust. Szóval szerintem a bajok forrása, az Ember birtoklási vágya, amely mostanra elért egy olyan szintre, ami már a puszta létét fenyegeti, és itt most nem az egyszerű kisemberekről beszélek, hanem a világot uraló Pénzügyi kartell-ről. Amit ez a kartell létrehozott, az mostmár a létrehozója ellenőrzése alól is kiszabadult, és önálló életet él, különálló rendszerként, amit nyugodtan nevezhetünk a “sátán” rendszerének is, mivel már az alapvető Emberi létet is veszélyezteti! Tehát az én meglátásom az, hogy ezt a “sátáni” pénzrendszert kell legelőszőr is kikapcsolni a rendszerből, és minden más csak ezután jöhet. És tudnunk kell, hogy a majdan létrejövő új rendszer sem lesz mentes az Emberi gyarlóságoktól mentes, mivel az Ember csak akkor hajlandó változni, ha kényszerítik rá a körülmények, és akkor is csak annyit, ami feltétlenül szükséges. Tehát én igen pesszimistának tünhetek, valójában nem vagyok az, csak próbálok reálisan látni, és valójában van remény a változásra, csak nagyon lassan.

 12. javaslok egy személyes találkozást – vannak elképzeléseim

  • Szervezés alatt van egy találkozó, figyelj az oldalra, vagy ha regisztrálsz, akkor közvetlenül is kaphatsz róla értesítést! Igen, mi is látjuk, hogy szükséges egy személyes találkozás, ahol a továbbiakat is meg tudjuk beszélni.

 13. Kedveseim! A szívetekben kell előbb rendet tenni, hogy a szeretet fénye világítsa meg a gondolataitokat, és ne a stressz, a gyűl-ölet, és a harag. Ha a szív rendben van előáll a béke, a szeretet fénye és már tudsz olyan világot teremteni amilyenbe élni szeretnél. De ha nem a szeretet mozgatja tetteid, az van, amit látsz. Mert ezt Te teremtetted magadnak. A SZERETET FÉNYE legyen veletek. L

 14. Kb. az előrehozott választás, mint alternatíva résznél mondtam azt, hogy ki ez a hülye? Gondolkodj pártokban, meg pénzben, meg javakban, na, ez aztán nagy megoldás lesz. Az alapoktól kell változtatni. De ilyen emberek írnak ide…Na, akkor hagyjuk. Plusz érdekes, hogy egyik okosnak se tűnik fel valami: Zeitgeist; Pénz, mint adósság stb. Nem fura, hogy az első még a Youtube-on is fenn van? Ha valami csak egy picit is nem tetszik néhány névtelen idiótának, akkor azonnal törlik. De az a videó, ami a “Nagy, Titkos Új Világrend”-et leplezi le, az meg fenn van. Ja, ráadásul nem olyan egyszerű megoldani, hogy 1,5-2 órás filmeket te oda felrakj. És az előbb említett világhatalom az általa nem kicsit uralt Youtube-ról nem törli a videót. Persze, mert akkor az emberek látnák, mi van. Ugyan már. Az oszd meg és uralkodj elvet ugye ismerjük? Van másik is, legalább olyan régi: Ha nem tudod megtörni, állj az élére! Abban a világban, ahol 2 szomszéd se jön már ki egymással, gyanú nélkül hiszitek, hogy a tömeg VILÁGSZINTEN megszervezte ÖNMAGÁT? Mert 1-2 videó kinyitotta a szemüket? Ja, persze. Álmodozzatok, ha tetszik, én még inkább ülök kicsit a seggemen és kivárom, amikor ezek az emberek, akik egyébként nagyon elszántak, a lényeget értik a mai “rendszer”-ről, szépen akkor, ott és úgy menetelnek majd a csapdába, ahogy azt ők ott fenn akarják. És akkor, -ha minden akkor és úgy van, ahogy szeretnék- majd le lehet őket vadászni. Ha ez az egész mozgalmasdi nem éri őket meglepetésként, akkor cseszhetitek az egészet. De higgyetek szeretet fényében meg hasonló hülyeségekben, addig se gondolkodtok. Nagyon nem szeretnék ilyen hazaáruló, bomlasztó és egyéb jelzőket. Ha valakinek nem tetszik, CÁFOLJA -ne pedig Tagadja- a gondolatmenetemet!

  • A hozzászólásodból nem derült ki SEMMI. Csupán egy negatív-áradat, amelyikben mindenkit lehülyézel és ostobának nevezel. Remélem, egyre kevesebb ilyen típusú ember lesz a világon. Cáfolni a semmit elég nehéz… Ugyanakkor örülnénk valami építő jellegű gondolatmenetnek, amiből kiderül, hogy szerinted mit kellene tenni…

 15. Ajánlom mindenki tisztelt figyelmébe Antallfy Tibor honlapját

  http://www.antalffy-tibor.hu/

 16. Sziasztok!
  Szerintem az egészet a médiánál kellene kezdeni.
  Sajnos még mindig a média irányítja az emberek többségét, tehát a médiába kellene bekerülnünk és változásokat elérni.(akkor talán sikerül)

 17. Nagyon jó 19 pont…Grat!

  Szerintem a másik sarkalatos pont, hogy energetikailag a lehető legfüggetlenebbé váljon az ország!
  Regionális, szerves-hulladékokat semlegesítő és abból elektromos áramot termelő üzemegységeket kell felépíteni. Ami stabilabb fogyasztói árakat eredményezhet, munkahelyeket teremt, és nem utolsó sorban feltámassza a rothadó mezőgazdaságunkat.
  Ez az alapja sok mindennek…
  Ehhez persze nem korrupt politikusokra és hivatalnokokra volna szükség, akik által már egy ilyen üzem be lett úsztatva! (de ez egy másik történet)

 18. Szia,

  Sorkötelességet én sem vezetném be. Minek? Mit kell megvédeni egy olyan világban, ahol úgy állna a “szénánk” ahogy leírtad?

  Fokozatos és folyamatos áttérés elektronikus fizetőeszközre a korrupció és a bűnözés visszaszorításának érdekében.

  Ha ezért lenne elsősorban bevezetve, akkor nem értek vele egyet.
  Még pedig azért nem, mert ha egy ilyen világ jönne létre, nyilván nem lenne bűnözés. (Nem mese habbal, mert akkor a fent vázoltak is azok) :))

  Nincs miért bűnözni, hisz mindenem meg van, ha nincs meg és többre vágyom, akkor értelem szerűen minden lehetőség nyitott, hogy hozzá jussak!

  Így legyen!!!! Kezdetnek nem rossz:)), bár az én világomban mindenkinek meg van mindene, nincs bíróság, rendőrség, reklám stb. teljesen felesleges dolgok ezek. Csak bőség van az élet minden területén…

 19. Először is, köszönöm mindazoknak, akik az idejüket arra áldozzák, hogy foglalkoznak ezzel a témával!

  Mielőtt hozzátennék egy-két gondolatot a 19 ponthoz, hadd reagáljak Lívia megjegyzésére, amivel alapvetően egyetértek. Az, hogy az emberek milyen szemlélettel (milyen érzelmekkel) fordulnak egymáshoz és a világhoz, alapvető abban, hogy merre fordul most – a jelenlegi hármas: társadalmi, gazdasági és környezeti válságban – a világ szekere. Számos nagy gondolkodó felhívta a figyelmet arra, hogy egyfajta tudati fejlődés, váltás szükséges a jó irányhoz.
  Én személy szerint kérem a hozzászólókat, hogy előremutató és pozitív stílusban írjanak, ettől még meg lehet fogalmazni kritikákat!
  Ha valakit érdekel egy érdekes gondolatmenet arról, hogy vajon az ember miért hiszi magáról azt, hogy eredendően bűnös, és hajlamos a rosszra, akkor olvassa el Daniel Quinn: Izmael c. regényét. (Egyebekben is fantasztikusan érdekes mű azoknak, akik a világ változásán ügyködnek.)

  Gábor, gratulálok a jól átgondolt anyaghoz!

  A fenti bevezetőmnek megfelelően ezt a részt hangsúlyoznám még a pontokban valahol talán az oktatás címszó alatt. Nevezhetjük tudati fejlődésnek, vagy közismertebb fogalmakkal élve önismeretnek, személyiségfejlődésnek, az egyéni és közösségi életkészségek, a kommunikáció fejlesztésének. Alapvető eleme lenne tehát az oktatásnak, hogy “a szívekben is rendet tegyünk”, ahogy Lívia írta, és ne csak a fejekben, ahogy a mostani oktatás szeretné (bár még arra sem igazán megfelelő). Már az óvodában kezdeném, bár az lenne a legjobb, ha nem is lenne óvoda. A lényeg, hogy az emberek megtanulják, vagy inkább már kiskoruktól úgy nőjenek fel, hogy felismerjék a személyes felelősségüket a dolgok menetében. Egyfajta mélyebb, spirituálisabb értelemben vett felelősségre gondolok, ahogy Lívia írta: a saját valóságodat, a világodat te teremted olyanná, amilyen! (Ezt persze borzasztó nehéz elfogadni.) Sőt, tovább megyek, a személyiségfejlődést, és még inkább a tudati fejlődést olyan fontosnak tartom, hogy minden fórumon ezt kellene tanítanunk. Azt hogy miért, talán Einstein közismert idézete világíthatja meg: “Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett.”

  Számos probléma valóban megszűnne létezni (ahogy a korábbi hozzászólók is céloztak rá), mert egy fejlettebb tudati szinten álló társadalomban magától értődően nem léteznek.

  Visszatérve a mai valóságra:
  A másik dolog, amely bár elszórva több pontban is szerepel, de én egy külön pontban is kiemelném, mert szerintem (és nemcsak szerintem) azonnali és radikális beavatkozást igényel: a jelenlegi környezeti válság megoldására, mérséklésére tett lépések. Persze itt is alapvető a szemlélet váltás.

  Harmadik dolog, sokakat érintő és húsba vágó: az államadósság mellett a lakosság is el van adósodva. Devizahitelválság, egyebek…

  Most ennyi jut eszembe, de szívesen gondolkodom együtt a folytatásban, már amilyen területekhez értek.

 20. Tisztelettel Üdvözlök minden hozzászólót.
  Olvasva a 19 pontot és a hozzászólásokat, a 17-es ponthoz kapcsolódva kiemelném a mezőgazdaság újra élesztését, mivel a mezőgazdaság élőmunkaerő igénye csökkenti a munkanélküliséget, a jó minőségű és szükséges mennyiségű hazai termelésű élelmiszerek forgalmazása sokkal inkább elősegíti a gazdaság növekedését mint a ” ” tucat- kacat ” ” ipari termelése.
  A 18- as pontban említett “Sorkötelesség újbóli bevezetését” örömmel olvasom, katonaviseltkén úgy ítélem meg, hogy sokkal több pozitív (rendszeresség, fegyelem, csapatban gondolkodás, stb.) hatása van a fiatalokra mint negatív, és nem utolsó sorban a ” Magyar Nép Hadsereg ” egy szükség esetén igénybe vehető erő tartalékot jelent az ország számára.

 21. Nagyon örülök a kezdeményezésnek. Köszönöm a lehetőséget.
  Ott leszek a megbeszélésen is.
  A 19 pont megoldási elképzelései a mostani helyzetből indulnak ki, abból erednek, arra adnak választ. Úgy gondolom sok dolognak nem lesz értelme egy ilyen horderejű változást igénylő folyamat után. Elindulásnak, gondolatébresztőnek és célok megfogalmazására nagyon jók. És hát el kell kezdeni valahogy az egészet.
  A rengeteg gondolatomból a hozzászólások miatt kiemelném ezeket:
  Katonasággal, kiképzéssel (a mostani értelemben) egyáltalán nem számolnék. Ezt a nevelési funkciót automatikusan be kell, hogy töltse az egészséges gyermek és ifjúkor. Rengeteg sporttal, önvédelemmel, mozgással, kreativitással, játékkal.
  A csecsemőkortól kezdve közösségre, összefogásra, önzetlenségre, elfogadásra, kitartásra, odaadásra, figyelemre, szeretetre hangolnám a gyerekek világát.
  Én az egész mostani oktatás teljes reformjára szavazok. És akkor már nem is oktatásnak hanem felnövést, önmegtalálást, összetartozást, élni tudást, érző képességet, megvilágosodást támogató, teremtő és építő játszótérnek hívnám. De ez nem szűkülhet le egy-két intézményre. Az egész életet, a mindennapokat is így kell felépíteni.

  A 19 ponthoz ajánlom átgondolásra a következő oldal tartalmát: http://hunnio.com/news.php?readmore=232

  A SzuperVályog facebook-os oldalán Sepsi Oliver szólt hozzá a mostani helyzethez. Nagyon idevág az előző hozzászólásokhoz, úgyhogy bemásolom:

  ‎”Hazánk búzája idén, az Úr 2011-edik évében 9500 km2-en 4 megatonnát termett. Évi belföldi fölhasználás 2,5 Mt, marad tehát 1,5 átmenő készletnek, vagy kivitelre. Személyenként tehát a 950 m2-en termett 400 kg-ból 250 kell éves saját fogyasztásra, 150 kg meg marad tartaléknak, vagy árualapnak. Ha ez utóbbit eladjuk, mintegy 800 Ft-ra számíthatunk. Legföljebb egy napi élelem ára. Ám egy tojótyúk ennyi búzából egy évre elég tojást adhat, mely a piacon legalább 8000,- Ft. S ez már a napi élelemnek nem elhanyagolható hányada. Hát akkor?

  Tengeri (törökbúza, kukorica vagy málé) 1 millió hektáron 7 megatonna szemet adott. Ebből alighanem úgy 2 megatonna állat takarmányozható. A silózott szár ezen felül kérődzők (tehén, kecske, birka) takarmányaként százezer tonnákban mérhető tejet, húst, gyapjút, bőrt és bundát adhat. Ma még kerekíthetjük (fölfelé!) létszámunkat tíz millióra. Így személyenként mázsányi hús és sok ruházati (természetes) alapanyag kerülne.

  Minthogy ennyit aligha fogyasztanánk, így felét el lehetne adnunk. Ha értékén nem tudjuk (mert drága az olcsó hús híg levéhez szokott világpiacnak), akkor kettőt tehet a magyar: vagy kétszeres létszámra bővül, vagy feleannyit termel áldott földjén. És maradna ideje családra, közösségre meg alkotó gondolkodásra.

  Utópia? És elnagy(z)olt számítások? Meg talán le kellene mondani sok hamis csillogásról s kényelemről? Bambuláda bámulásról, diszkóról, szerencsejátékról, plázázásról s hasonlókról? Bizonyára. De ha mai állapotunkkal megelégszünk, nincs alapunk panaszolni, hogy eltűnik fejünk fölül a tető s talpunk alól a haza földje… S jövőnk ege is!”

 22. hoppartamas véleménye:

  Miután végignéztem a 19 pontot, nekem az a érzésem támadt, hogy az egész egy légvár, nincs megvalósítható pontja. Ennyit a kritikáról, és inkább arra pazarolnám el a hátralévő sorokat, mit is lehetne megvalósítani.
  Van itt jó néhány ember, aki kicsit másféle világot képzelt el magának és családjának, mint amilyenben most él. A legnagyobb probléma a méretekkel van, túl nagyban gondolkodtok, kisebben kellene kezdeni. Itt lenne az ideje felépíteni azt a világot KICSIBEN, amiben az ott élők jól érzik magukat. Minden adott az élethez, ami szükséges : Ennivaló,innivaló, munka és egy minimális pénz, ami a legszükségesebbeket fedezi. Nem kell hosszú órákat utazni a munkahelyre, mert az ott van ahol kiteszed a lábad a házadból.
  Jól hangzik, nem? Amit én most nagyon röviden felvázoltam nem egy mesebeli világ, létezik 20 éve ! Oda mehet bárki megnézni hogyan működik, akár hétvégi kirándulásnak sem rossz. Akit érdekel mennyen el Visnyeszéplakra, Agostyánra vagy a Krisna-völgybe. A sort lehetne tovább folytatni,de ezt most megspórolom. Az egész lényege, ahogyan ők csinálják. Távol a város zajától a természet lágy ölén olyan emberekkel körbevéve,akiket ismernek. Mindenkit megmenteni nem lehet, viszont egy kisebb baráti kör (közösség) létre tudná hozni saját gazdasági helyzettől független önállóságát. Kevés az idő, cselekedni minél hamarabb kellene.

  • Én is úgy gondolom,hogy kis közösségek,jelenidőben is létre tudnak hozni,önálló,hierarchiamentes,erőszakszervezetektől mentes,közös együttműködésen alapuló közösségeket. A mi közösségünknek (aminek tagja vagyok)is ez a távlati célja.(Mivel nem bízunk abban,hogy az embereknek a közeljövőben felnyílik a szemük,és rádöbbenek saját érdekeikre,amik az állam ellenségei.) Persze jó lenne,ha minél nagyobb körben terjedne el ez az életforma.(hozzáteszem,hogy ehhez sok a 10milliós népesség egy ekkora területen mint a mai Magyarország.) Viszont afelől neked se legyen kétséged,hogy ha,az önállósodás tömeges méreteket ölt,akkor az állam nem csap le az erőszakszervein keresztül ezekre a közösségekre. Mindenesetre köszönöm az információt,majd utánanézek,hogy hogyan működnek ezek a közösségek,(amelyeket említettél)milyen társadalmi mechanizmus alapján szervezik a feladatokat.

 23. kedves Tamás 33
  Sajnos a hajónk már süllyed, a haszonra épülő gazdasági-társadalmi rendszer túlburjánzott: szinte az összes EU állam és az USA is olyan gigantikus adóssággal küzd, amit nem lehet visszafizetni, sőt már a kamatokat sem lehet kigazdálkodni. Hiába emelik az adókat és terhelik jobban a munkabéreket, ez csak a munkanélküliség növekedését jelenti, nem az adóbevételt. Hiába hívják ezt “nemmegszorítás”-nak nálunk.
  Ha össze adjuk a világ összes egymásnak történő tartozását és rászámolunk erre szolid 4% kamatot, akkora összeget kapunk, ami nem állítható elő a világ GDP-jéből.
  Ezt nevezem én annak, hogy a hajó léket kapott és süllyed.
  Sajnos ezen ezer magyar Krisna-völgy sem segít, mert az adósság visszafizetését követelik rajtunk, az országon.
  Meg kell változtatni a gazdasági-társadalmi szerkezetet.
  Vagyis meg kell tanulnunk úszni, meg kell keresnünk hol a part és oda el kell jutnunk.
  Az a megoldás szerinted, hogy pár száz fős közösségek saját kezük munkájával teremtik elő azt ami megélhetésükhöz kell?
  Mit dobjunk el? A gyártástechnológiákat, a gépeket, a gyógyszereket, az elmúlt 100 év eredmémyét? Vagy a pénz korlátlan uralmát?
  Szerintem ez a kérdés.

  • hoppartamas véleménye:

   Kedves Jozef,

   Valóban ezer Krisna-völgy nem segít rajtunk, mert az adósságot kellene visszafiteni, ezt viszont már korábban mások – nálam hozzáértőbbek- bebizonyították, hogy nem lehetséges. Viszont a világ az önellátás,öngondoskodás felé vette az útját. Gondoskodni kellene saját nyudíjunkról – mert a jövő nemzedéke nem lesz képes kifizetni- ,gondoskodni kellene élelmiszerünkről – mert a beimportált áru minősége hosszú évtizedek óta folyamatosan romlik és megállás nem lesz, ott csapnak be minket ahol tudnak-, gondoskodni kellene saját energiaforrásinkról – mert a kőolaj,gáz energia ára folyamatosan növekszik és egy százezer forint fizetésből hamarosan nem fogja futni autóra,benzinre is-, gondoskodni kellene orvosi ellátásunkról – mert lassan a legegyszerűbb beavatkozásokra,vizsgálatokra is éveket kell várni -. A legnagyobb tévedésben az él aki úgy gondolja, hogy az állam mindent megteremt nekünk ehhez.
   Az államnak épp elég problémája van saját magával foglalkozni, nem marad se pénze, se energiája az emberek problémájt meghallgatni, orvosolni. Amit én leírtam nem egy embernek kellene létrehozni – nem is lehetséges – , csak az összehangolt, jól megtervezett, egymáshoz kapcsolodó, egy helyen létrehozott gazdaságok lesznek túlvészeni az elkövetkező viharos időket.

 24. Az előrehozott választásnak akkor lenne értelme, ha lenne kire szavazni, mint ahogy most nincs…
  Én annak örülnék, ha nem feltétlenül (bár akár úgy is) milliók az utcán típusú mozgalom javítana a világon, hanem mindenki maga körül változtatna bátran, és ebben milliók segítenék egymást. Ha valaki kimegy a pusztába egy jurtába, vagy egy villany nélküli tanyára és neki az jó, ezt egyedül kell véghezvinnie. De ha a hatóságok zaklatják emiatt, ha a gyámügy a gyerekét félti a normális, jobb élettől, akkor már segítség kell neki.
  Könnyebb úgy változtatni, ha nem kell minden alkalommal minden új/régi, sokak számára elfogadhatatlan dolgot mindenkivel elfogadtatni. Csak ahhoz ragaszkodjunk, de ahhoz kitartóan, hogy hagyjanak élni! És ebben segítsük egymást, még akkor is, ha mi magunk nem tudunk azonosulni egy-egy ember konkrét céljával, álljunk ki azért, hogy ő szabadon úgy élhessen, ahogy jónak látja!
  DECENTRALIZÁCIÓ! Nem lehet a gigantikus hatalomgyakorló gépezeteket megjavítani, le kell építeni, és a fontos döntéseket az egyénekre, kis közösségekre kell bízni. Valamiféle ellenőrzés mindenképp szükséges a helyi visszélések, kiskirálykodás ellen. (Az igazságos Mátyás királyról szóló mesékben éppen a központi kontroll után áhítozott a szegény nép, szóval annak eltűnnie nem szabad!) Nem csak átmeneti időszakra kellene ügyvezető kormány, olyan rendszerre van szükség, ahol a mindenkori kormány csak profi hivatalnokok, ügyvezetők. Kapjanak elég, de nem horribilis fizetést, de sokkal kisebb hatalmat!

 25. Lehetetlen nem létezik csak tehetetlen!

 26. Álmodozni mindenki tud, teljesen homályos és kivitelezhetetlen vágyakat megfogalmazni, ha pedig nem megy, majd országos termelési tanácskozást rendezünk, minden második ember besúgó lesz meg ‘társadalmi rendőr’, talán nem véletlen, hogy a “jog” kifejezésre egy csomó találatot kapok a hozzászólásokban, de a “jogáll” már nem ad egyezést, amit itt romantikázó öregurak felvázolnak az a totális anarchiába vezető utat jelenti, amikor is már jogosan lehet mindenki mindenkinek farkasa…

  Egyikükből ollózok csak:
  “Csak ahhoz ragaszkodjunk, de ahhoz kitartóan, hogy hagyjanak élni! És ebben segítsük egymást, még akkor is, ha mi magunk nem tudunk azonosulni egy-egy ember konkrét céljával, álljunk ki azért, hogy ő szabadon úgy élhessen, ahogy jónak látja!
  DECENTRALIZÁCIÓ! Nem lehet a gigantikus hatalomgyakorló gépezeteket megjavítani, le kell építeni, és a fontos döntéseket az egyénekre, kis közösségekre kell bízni. Valamiféle ellenőrzés mindenképp szükséges a helyi visszélések, kiskirálykodás ellen.”

  Ez program ? Te Jézus !

 27. Szellemi talapzat

  Először is gratula a szerzőnek a pontok összeszedéséért és ezzel egy egészséges párbeszéd megkezdésének lehetőségéért.
  Egy nagyon fontos pont úgy érzem kimaradt, s ez a szellemi talapzatról való indulás. A jelen pontok még egy materialista szemléletet sugallnak, anyagi alapokról indulnak. Ennek lehetetlenségét, s az anyag alapfundamentumának eleve hibás elképzelését a XXI. század emberének már be kell látnia. Ha valóban fenntartható világot szeretnénk építeni, úgy az alapokat legbensőbb lényünkre, fényünkre, lelkünkre, szellemünkre kell helyeznünk. Ahogy a kívülről befelé élő ember sodródik a külső világ erőinek és a tudatalatti sötétségének erőterében, úgy a belülről kifelé élő ember önmaga vezeti sorsát, teremti helyzeteit, alakítja környezetét.
  Szellemi talapzaton nem vallást értek, nem egy bizonyos vallást, de hitet mindenképp. Ezen az alapon jól elfér a teljes és totális vallásszabadság.
  Magyarországon, magyarként erős hit és társadalmi kovász a magyar nemzethez tartozás élménye. Az igaz történetünk kutatása és az eredmények széles körű bemutatása. Őseink tetteinek értékelése, értelmezése, a hagyomány újbóli felélesztése, s élővé tétele. Mely tétel alatt nem a kőbalták korának vissza hozatalára kell gondolnunk. De, mint eleve szellemi talapzaton született értéket érdemes mindennapjaink részévé tennünk. Mire gondolok:
  Ahogyan szüleimtől tanultam a világ dolgait, ahogyan nagyszüleim bölcsességét és élettapasztalatát beépítettem életembe, úgy szerezhetek további értékeket őseim dolgaiból. Úgy meríthetek lelki erőt és szellemi táplálékot a gyökerek kutatásából és beemeléséből mindennapjaimba. Mindezt ugyanazzal a szeretettel és együvé tartozás élményével, ahogyan ez történik ma is szüleimmel, nagyszüleimmel. S persze ebbe belefér a kritika, s nem jelent totális és feltétel nélküli elfogadást. De jelent egy igen erős emberalakító folyamatot, nevelést és nevelődést, s leginkább: szeretetet és összetartozást.

  Ebből az alapmintából aztán mintegy varázsütésre kibomlik világom virága. Gyökereim a szellem mélységes kútjából fakadnak, testem az ősök igazságának és tapasztalatának erejében áll, s létezésem a fény felé tör.
  Bennem van a emberszeretet, a munkaszeretet, a földszeretet, a hazaszeretet, így képtelen vagyok embernek farkasa, földnek gyilkosa, léhűtő nihil szelleme lenni.
  Ebből fakad, hogy amikor belülről kifelé, szellemi talapzaton állva létezem:
  nem kívánom más ember baját, sem jószágát = nem indítok háborút, nem fosztogatok
  nem kívánok extra profitot = nem sanyargatom a földet, hanem támogatom és együttműködök vele
  nem akarom az értelmetlen munkát = teremteni akarok és építeni, úgy a földeken, mint a városokban
  nem kívánom a fénytelen fényűzést = mert mindenem megvan a földön, s az égben, ami kell. Boldog vagyok!

  S ezzel az alap paradigma változással, egycsapásra megkezdem a felsorolt 19 + 1000 jó szándékú pont végrehajtását.

 28. Köszönjük a hozzászólásokat!

 29. Üdvözlet. Néhány megjegyzést tennék hozzá.

  Minek kellene megvárni a választásokat,ha más rendszert szeretnénk? Hogy legyen a politikusoknak életpályamodellje?

  1-pont. Egyetértek

  2-pont. Egyéni jelölt visszahívható legyen. Bárki lehetne ideiglenes képviselő,minden autonóm közösségből delegáltan,választás útján. Az én javaslatom,csak megbízott végrehajtó szerepet szánna a képviselőknek.Törvényeket,jogszabályokat nem hozhatnak,ezért nincs hatalmuk,nincs korrupció,és nincs hatalommal való visszaélés sem. A parlament egy népgyűlésként, nemzetgyűlésként működhetne,ezért elég lenne csak évente mondjuk 4 ülés.A helyi ügyeket az adott közösségek hozzák meg. (Ki vannak dolgozva erre formulák,működik és a történelem folyamán régen is nagyon jól működött,nem kell feltalálni a spanyolviaszt.)(csak egy kicsit utána kéne olvasni)

  3.-Az ingyenes internet és a felvilágosító oktatás rendben,de az,hogy mindenki mindenről szavaz,amihez semmi köze,és nem is ért hozzá,és nem is érinti az ügy,az elfogadhatatlan. Csak azok szavazzanak akiket érint egy bizonyos probléma,vagy érintettek az ügyben. (én sem szavazok az USA költségvetéséről,vagy a Szegedi gátvédelemről….) (önálló közösségek rendszere)

  4.-Ezt a pontot gondolják át,veszélyes lehet a hatalom még egy átmeneti kormány kezében is.

  5.-Egyetértek.

  6.-Ez keményebb kérdés,mert nincs szükség pénzre,és mivel a fentebb felvázoltak alapján nincs úgynevezett állam sem,ezért államadósság sincs.
  (Mi az hogy fizetőeszköz magyar felügyelet alá helyezése???)
  Azért mert valakik valamikor húztak egy vonalat,és azt elnevezték államhatárnak,akkor az már úgy is van?
  Miért ne kereskedhetnének az államhatáron kívül a közösségek egymással,pénz nélkül? (Persze nem lesz államhatár sem.Csak addig van amíg ezt mindenki elhiszi.)

  “Minden állam csak addig marad fenn, amíg van uralkodó akarata,
  és ameddig ezt az uralkodó akaratot mindenki egyenlő értékűnek tekinti saját akaratával.”

  7.-Egyetértek. A multikat felszámolni,a termelői eszközöket,közösségi tulajdonba venni.

  8.-Korrupció.: Mivel nincs pénz,és senki nincs döntési helyzetben,ezért kit lehetne korrumpálni? Ez megoldva.

  9.-Ezen ponton nincs határozott véleményem,de ha belegondolunk,hogy a reklámokat is mi fizetjük,mert senki ne gondolja,hogy nincs benne a termék árába a reklámköltség,vagy hogy a burzsuj majd lemond az egyik jaht-járól,hogy nekünk jobb legyen,ezért irracionálisnak tartom,hogy egy bizonyos termékből 600 fajta-féle legyen.(irracionális,gazdaságtalan,pazarló)

  10.-Egyetértek.(és a népesség lecsökkentése az egészséges 3- 4millióra,elsősorban oktatással,és nem kényszerrel)

  11.-Egyetértek.
  12.-Egyetértek. És mivel nincs pénz,természetes,hogy minden ingyen van. Nem is lehet másképp.
  13.-Mi az hogy felesleges diplomás képzés? Akinek diplomája van nem tudja megfogni a lapátot? Mindenki fog fizikai munkát végezni bizonyos időközönként. És mindenki tanulhassa azt amit szeretne,nem kell senkit kényszeríteni,maximum nem azon a területen dolgozik majd.(nem tartom károsnak,ha a lehető legtöbb embernek lesz valamilyen diplomája.Sőt…)

  14.-Egyetértek,de mit értenek azon,hogy MINIMÁLISAN KÖTELEZŐ tömegsport? Ha az emberek látják,hogy sokan sportolnak valamit,úgyis beállnak a többiek közé. Nem kell kötelezővé tenni.

  15.-Egyetértek,de nem lesz olyan hogy lecsúszott társadalmi réteg,mert mindenkinek hasonlóak lesznek az életfeltételei.(a fentebbiek alapján)

  16.-Egyetértek,erről írtam idáig részben.(A lakosság 3-4 millióra csökkentése, kényszer nélkül,oktatással. Nagyon fontos,különben nem lehet megcsinálni)

  17.-Egyetértek,de ez is magától létrejön,mert ha nem a kapitalista rendszerbe termelünk,minek termelnénk hulladékot?.
  (A száz éves szerkezetek amik a padláson vannak,még mindig működnek.Nem véletlenül.Ha bárki magának készít egy eszközt,vagy bármit azt a legjobb minőségben teszi.)

  18.-Ez egy épületes baromság. Ha el akarjuk kerülni az erőszakot,akkor nem hozhatunk létre olyan szervezeteket,melyeknek a lényege az erőszak gyakorlása mások felett. (árvíz és egyéb katasztrófák esetén mindenki szívesen segít a társain,nem kell hozzá katonaság) Puccskísérlet is történhet ilyen esetben,vagyis a hatalom erőszakkali kikényszerítése és gyakorlása. (Most is ez van csak nem vesszük észre.A régebbi korok társadalmai is úgy hitték magukról,hogy az a társadalom amiben élnek,az az etalon,és a helyes.) Próbáljunk elvonatkoztatni a jelenlegi beidegződésektől,és úgy átgondolni a dolgokat.

  19.-Az utolsó mondattal értek egyet. Mivel hibás a kiindulási alap,ezért a következtetés is hibás lesz. Nem szabad államokban gondolkodni, mert akkor legitimizáljuk az elnyomást,és egyenlőtlenséget.

  Akinek meredek amit írtam,nézzen utána a történelemben,vagy jelenidőben is találhat hasonló társadalmakat.(Nem könnyű,mert elhallgatja az állami propaganda az ilyen társadalmak létét.Nem véletlenül,mert minden ilyen közösség az állam ellensége.)

  “Az állam nem mondhat le azon igényéről, hogy meghatározza az egyes emberek akaratát, spekuláljon vele, számítson rá.
  Az állam számára elengedhetetlen, hogy senkinek ne legyen saját akarata; ha bárkinek is saját akarata volna,
  azt az államnak ki kellene közösítenie (bebörtönöznie, száműznie stb.);
  ha minden embernek saját akarata volna, akkor az állam megszűnne.
  Az állam elképzelhetetlen uralom és szolgaság (alattvalói magatartás) nélkül;
  mert az államnak azt kell akarnia, hogy mindenkinek az ura legyen, akit csak magában foglal,
  ezt az akaratot nevezik “államakaratnak”.”

  • Nagyon örülök a felvetéseknek és az egyet nem értéseknek is, mert ez a közös gondolkodás az, ami előbbre viszi a dolgokat, és mindenki kifejtheti az elképzeléseit. Ez az út a közös nevezőhöz. Ezért lesz Emberiseg.hu találkozó decemberben – ez első, amelyet remélhetően sokkal több követ majd.

 30. Negyed és féligazságok! Hamis alapvetések, ergó hamis megoldások.
  Tömény utópia! Javasolom a XX. század mélyrehatóbb tanulmányozását az utópisztikus társadalmi modellek megvalósítási kísérleteiről. (Kötelező idodalom Paul Johnson: Modern kor).
  Ha azt akarjuk, hogy még ez a szerencsétlen kis maradék ország is eltünjön a térképről, akkor kövessük bártan Gáborunkat.
  Te Gábor! Attól, hogy ma már mindenki számára megvan a lehetőség, hogy publikáljon, kollázsokat készítsen, ez nem jelenti azt, hogy ezt ennyire felelőtlenül meg lehessen tenni…
  Mit is akarsz te tulajdonképpen?
  A pontjaid a kommunisták és anarchisták utópiájának robbanásveszélyes elegye.
  Szerncsésebb lenne, hogy egy időre félretenéd a billentyűzetet, egert, és kényelmes karosszékbe fészkelnéd magad, és elkezdenél olvasni, tanulni.
  Hátha ez felcsiholná benned a felelősségérzetet, és nem durrantanál ekkora marhaságokat az éterbe.

  • Kedves Gagahu65, köszönjük az “építő jellegű és előre mutató” javaslatokat… Bár soraidból két alapvető gondolatot olvastam ki: “hülye vagy, ez szar”. Örülnék a saját, megvalósítható ötleteknek, és észérveknek. Olvasnivalókat én is tudok ajánlani neked: Venus Project, Alapjövedelem Alanyi Jogon, Drábik János és Varga Csaba írásai, Zeitgeist…
   Amúgy alapvetően kétféle olyan ember van, akinek nem tetszik a 19 pont: az egyik lehurrogja, és javasol helyette jobbat, de legalábbis észérvekkel támasztja alá, ergo vitát kezdeményez…
   A másik simán csak lefikázza, de nem mond helyette jobbat… Te hová sorolod magad?

 31. A YouTube-on Zsebbibabba osztotta meg egy kommentben a gondolatait:
  náhány gondolat
  “Majd azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki jött, aki olyan volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el nem pusztul. ” Dániel könyve —

  Ezt olvastam a szentírásból, miután megnéztem a 19 pontot…

  Néhány gondolatom osztanám meg, hiszen ezzel a videóval mindenképpen egyféle beszélgetésre hívod az embereket, ezért bátorkodom hozzászólni szerényen:

  – annyi módon próbálkoztunk mi emberek működtethető társadalmat felépíteni (kommunizmus, demokrácia, kapitalizmus, feudalizmus, stb stb…) de úgy tűnik egyik sem működik
  – úgy látom, hogy azoknak a közösségeknek van esélye, amelyeket az Emberfiának Lelke (lelkülete) tart fenn, én nem tudom, hogy te ki vagy, és mit gondolsz az Istenről, de az a 19 pont amit felsoroltál, csak akkor nem marad utópia, ha valóban Isten Lelke mozgat téged és mást, amikor az emberek tényleg szívük mélyéből gondolják azt, hogy szolgáló lelkülettel kell élni az életet, és akár szenvedni másokért, ahogy erről Isten fia példát mutatott…
  – a szentírásban azt olvashatjuk, hogy az ő országa olyan mint a mustármag, vagy mint a kovász… kicsi, de életet hordoz magában… ilyen kis “kovász” és “mustármagnyi” közösségek hordozzák a reményt, a megújulást.. és ez a családok szintjére is érvényes..

  Most ennyi volt bennem, és remélem, hogy nem raboltam fölöslegesen az idődet.
  Áldás kísérje munkálkodásodat.

  Válaszom:
  Köszönöm a hozzászólást, és stílusosan mondhatnám: a próféta szóljon belőled… :-)
  Hozzá kell tennem: a vallásban nem hiszek, sem ember által kreált “szent”könyvekben…
  Ugyanakkor hitem van. Nevezhetjük Istennek, Sorsnak, Karmának, az Univerzum Törvényének… Mindegy. Hiszem, hogy minden okkal történik, semmi nem véletlen a világban, és a cél az Egyensúly. A jó jót, a rossz rosszat szül… Ilyen egyszerű. Ennél fogva én a jóra törekszem. Minél több jóra. Küzdök a saját démonaimmal, és igyekszem a lehető legjobban “viselkedni” a magam egyszerű módján. :-)

 32. Ez az egész akár rosszul is elsülhet… Online szavazással nem részt vesztek benne, hanem még távolabb kerültök. Az eredmények pedig befollyásolhatóak. Akinek megvan hozzá a szakképesítése, az akár plusz többszázezer szavazatot is leadhat. Azt akarjátok, hogy hackerek irányítsák a politikai döntéseket?

  http://www.jovonk.info/2011/12/02/megkezdodott-hatalomatmentes-zaszlot-bontott-reszveteli-demokracia

 33. Ha megengeditek, néhány megjegyzést fűznék a 19 ponthoz.

  1. A politikai elit leváltása

  A felsorolt, politikusokra vonatkozó büntetéseken kívül a korruptaknál teljes vagyonelkobzást is végre kell hajtani + akikre gyilkosságok is bizonyíthatók, azokat börtönszigetre vagy börtönbolygóra kell szállítani.

  2. A pártrendszer felszámolása

  A pártrendszer felszámolása helyett nem új, egyéni képviseleti rendszert, hanem a Vízöntő-korszaknak megfelelő társadalomirányítási formát kell bevezetni: 12 vagy 24 fős Bölcsek Tanácsát, azaz a spirituálisan, mentálisan, lelkileg és etikailag legfejlettebb embereknek kell átvenni a társadalom vezetését.

  3. Közvetlen részvételi demokrácia

  Ez teljes tévedés, mivel a kormányzásnak valóban a leghozzáértőbbek kezében kell lennie, ezért a társadalom tagjainak elsősorban önmaguk spirituális, lelki, tudati és szociális (etikus) fejlődésével kell foglalkoznia, éppen azért is, hogy kiérdemelhessék azt jogot, hogy valamikor a társadalom vezetői legyenek!

  4. Szakértői kormány

  Az átmenet elsősorban nem politikai síkon fog megtörténni, hanem dimenzionálisan, mivel a Föld 2012. december 21-től kezd felemelkedni a 4. dimenzióba, majd 2013. első felében eléri az 5. dimenziót, de már előtte, 2012 folyamán erős külső ( természeti ) és belső ( elit pénzügyi csőd-manipulációi ) katasztrófák alapjaiban fogják szétzilálni a Föld összes társadalmát, így az átmenet nem lehetséges a hagyományos politikai protokoll előírásai szerint.

  5. Alanyi jogú juttatások

  Az Univerzum Törvényei szerinti ( mely minden Magasan Fejlett Galaktikus Társadalomban alapjog ) alanyi jogú juttatásokat így nevezik :

  Mindenkinek korlátlan hozzáférése kell, hogy legyen minden anyagi és szellemi értékhez.

  Minden anyagi és szellemi érték tulajdonosa maga az a társadalom, melytől az egyén igényeinek megfelelően kölcsönvesz! Ezt a bérletet az egyénnek csupán egy számítógépes rendszeren belül kell regisztráltatnia.

  A bérlet bármire és bármilyen időtartamra szólhat, de leghosszabbig a bérlő élete végig, mikor is a tárgy bérleti joga automatikusan visszaszáll a társadalomra.

  ( Bármit lehet bérelni: házat, járművet, könyvet, technikai eszközöket, értékes hangszert, festményt stb. )

  Ugyanakkor az alanyi jogú juttatásoknak, pontosabban korlátlan hozzáférésnek két csoportja van :

  A. alapszükségletek, melyeket a fejlett technika egy fejlett társadalomban azonnal evidenciaszerűen teljesíteni tud, anélkül, hogy ezért az egyénnek külön bérleti szerződést kellene regisztráltatnia. Ezek az élelmiszerek, a ruházat, a lakás, a közlekedési eszközök igénybe vétele stb.

  B. az anyagi, lelki, tudati-szellemi és szociális fejlődést elősegítő anyagi és szellemi javak, melyeknek a bérleti jogát regisztráltatni kell.

  6. Hazai, közösségi kézben lévő fizetőeszköz

  Ez is elavult szemlélet, mivel az ezt felvázoló (1) még mindig a régi Halak-korszak nemzetállamaiban gondolkodik, másrészt egy fejlett társadalomban nincs pénz, sehol az Univerzumban, egyetlen civilizációban sem!

  A fentebb ismertetett korlátlan hozzáférési jog + fejlett technika + a regisztrációs rendszer ezt fölöslegessé teszi!

  7. Erőforrás-alapú gazdaság

  Egy átmeneti elképzelés, mely megfelel a hetvenes-nyolcvanas évek zöld-filozófiai és zöld-technológiai elképzeléseinek, mind ökológiájában, mind szociológiájában, mind társadalom-szemléletében. Ezt tükrözi a Venus-project is, mely szinten alternatív technológiákkal számol, de nem veszi számításba az évtizedek óta rendelkezésünkre álló ( csak a multik által elsüllyesztett ) szabadenergia-technológiát, mely korlátlan energiaforrást és a lehető legtisztább technológiát is jelent, mind az egyén, mind a társadalom számára.

  Az eljövendő társadalomnak ezért a szabadenergia-technológiát kell választania – ahogy ez már más magasabb szintű civilizációknál is megtörtént.

  8. Korrupció felszámolása

  A korrupció kialakulásának az oka a régi hitrendszeren alapuló hiány-társadalom volt, mely azt hitette el az emberekkel, hogy a jólét csak a kevesek privilégiuma lehet, míg a többség egyes tagjai csak mindenféle ügyeskedéssel vagy éppen bűnözéssel kerülhetnek a vélt gazdagság közelébe.

  Az egyetemes kozmikus értékeket szem előtt tartó társadalomban, ahol minden hozzáférhető és ahol minden nyílt és átlátható, éppen ezért a korrupció sem létezik.

  9. Új típusú média

  Ez az alternatív javaslat sem hoz igazi áttörést, mivel egyrészt szintén a régi technológiát veszi számításba a kommunikációnál, másrészt a régi ( Halak-korszak ) eszményeit akarja szembe állítani értékként a média-szennycsatornák világával.

  A régi eszmények azonban már halottak, mivel már betöltötték a feladatukat, éppen ezért legtöbb ember ezt már halálosan unalmasnak érzi – joggal, lásd pl. az oktatásunkat, mely teljesen hatástalan a mai ifjúságunkra, holott mai napig a klasszikus műveltséget erőltetik! ( Éppen ezért fordítható a tömeg figyelme inkább a negatív médiára, amely viszont tud nekik látszatra elég újszerűséget és dinamizmust biztosítani! )

  Ezzel szemben a korszerű, Vízöntő-kori ismereteket egy internet-hálózathoz hasonló technológia fogja biztosítani, de élő, aminosav-alapú számítógépekkel, melyek közvetlenül kapcsolódnak a felhasználók mentális szférájához, azaz a felhasználók akarata szerint fognak működni, minden hibalehetőség nélkül.

  A korlátlan anyagi és szellemi hozzáférési jog pedig ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy korlátlanul hozzá tud férni minden személy a galaktikus információ-hálózathoz is, azaz nem lesznek többé titkok – így kételyek és kétségek sem!

  10. Munkanélküliség megoldása

  Egy Magasan Fejlett Társadalomban – mely a Vízöntő-korban 2013 –tól az Új Földön is létrejön – nincs kényszerű munka a megélhetésért, hanem csak átlagban napi 2-3 óra közösségért végzett tevékenység. A megélhetés alapból biztosítva van mindenkinek, és – ahogy e pont írója is jól érzi -, ez egy egyetemes emberi jog, tehát nem a népelnyomó elit pénzért áruba bocsátott kegyétől függ sem a megélhetés, sem a munkalehetőség.

  A közösségért végzett tevékenység pedig bármi lehet, személy maga választhatja ki tetszése szerint. Azonban ez a szolgálat legtöbbször az alapellátást végző automata gépek rutinszerű ellenőrzését jelenti, vagyis senki sem kényszerül megalázó munkára. De jelenthet gyógyító vagy szellemi munkát is.

  11. Energiafüggetlenség

  A 7. pontban már megemlítettem, hogy a bevezetendő szabadenergia-technológia miatt, mind a társadalom, mind az egyes ember korlátlan energiaforrásokhoz fog jutni. Ez azt is jelenti, hogy minden lakóotthonnak a hozzávaló önellátó kerttel ( mert ez lesz az általános ) önálló és korlátlan energiaforrása lesz, vagyis nem fog függni semmilyen külső hálózattól.

  12. Ingyenes tömegközlekedés

  Erre a pontra is jól érez rá a szerző, mivel már az energiafüggetlenségből magától következik az egyén számára biztosított ingyenes tömegközlekedés is.

  A probléma viszont megint csak ott van, hogy szintén átmeneti zöld-technológiával számol a tömegközlekedés esetén is, amelynek fenntartása és üzemeltetése még a hagyományos gyáripartól függne, csak egy kicsit kevésbé szennyező formában.

  Valójában az új társadalom szerkezet – és ezzel összefüggő új mentalitás is -, megköveteli itt is a radikális változásokat, azaz az antigravitációs, szabadenergiás ( nullpontenergiás ) járműveket.

  Ezek az antigravitációs ( kerék nélküli ) járművek minden magasabb civilizációban alkalmazva vannak. Három csoportjuk van :

  A, az adott civilizáció bolygó-jának/inak egyéni és tömegközlekedését szolgálják, rendszerint talaj felett lebegő buszok és/vagy 5-6 személyes, a lakóotthonok tetején parkoló, a család közlekedését segítő repülő gömbök formájában.

  B, a helyi naprendszer bolygóit elérő rövid távú űrjárművek vagy kutatóhajók, melyek legtöbbször csészealj alakúak. ( Pl. ezeken mennek dolgozni nap mint nap az adott naprendszer más bolygóira a fejlett civilizáció kutatómérnökei. )

  C, naprendszerek között vagy galaxisok között közlekedő anyahajók, melyek legtöbbször szivar alakúak, és valójában inkább mozgó városokhoz kellene hasonlítani őket, mivel több száz kilométer hosszúak lehetnek, és több millió embert fogadhatnak be, saját bioszférájuk is van, az anyabolygójuk növény és állatvilágával.

  ( Azt azonban még meg kell jegyezni, hogy a videóban a 12. pontnál közölt kép kb. 80%-ban megfelel, mind az eljövendő természeti környezetnek, mind az Új Földön megvalósulandó közlekedésnek! )

  13. Ingyenes oktatás

  Ezt a megoldási javaslatot inkább hagyományos reformnak lehetne nevezni, mint a korszaknak megfelelő radikális átalakításnak ( kivéve az új értékrendszer-szemlélet bevezetésének javaslata, mely a közösségi értékek preferenciájával egyértelműen a Vízöntő-korra mutat ), mivel el sem jut az oktatás égető – és eddig soha ki nem mondott -alapproblémájához, azaz hogy

  – Mit oktatnak

  – Hogyan és

  – Kik!

  Mert először is materialista természet- és társadalomtudományt tanítanak, vagyis olyan ismereteket, melyek köszönő viszonyban sincsenek sem az Univerzum alaptörvényeivel, sem a többé-kevésbé megvilágosodott emberek mindennapi tapasztalataival.

  Másodszor az oktatás módja egyszerű bevésés-technika, mely csak a nagyagy mechanikus asszociatív területeivel számol, melynek következményeként az agy és a szív spirituális központjai, vagyis a magasabb dimenziós valóságok receptorai elfajulnak, elhalnak.

  Harmadszor az oktatók egzisztenciálisan már ezerszeresen összekötötték magukat a régi, hazug, igaztalan, a spirituális valóság legelemibb megnyilvánulásait is az utolsó lélegzetükig letagadó akadémiák áltudományos kánonjaival, ezért tőlük tanügyi, oktatásbeli megújulás nem várható.

  Változás várható viszont minden olyan alternatív kutatótól, akiket a hivatalos áltudományos cenzúra eddig a partvonalra tett, és ezek az önfeláldozó kutatók csak arra várnak, hogy az emberiségnek az igaz tudást, vagyis a Vízöntő-kor alapismereteit, végre átadhassák.

  14. Ingyenes szociális háló

  Itt is átmeneti javaslatokat találunk – és ezek azért lehetségesek, mivel a pontok megfogalmazója még természetesnek veszi, hogy a társadalom a régi dimenzionális szinten fog továbbhaladni – amely lehetetlen, mivel a Vízöntő-kor egy magasabb dimenzionalitást is jelent, ezt el ne felejtsük!

  Mert egy stressz mentes társadalomban, ahol mindenki a közösség jólétét helyezi előtérbe az egyéni érdekekkel szemben ( éppen ezért kap meg mindent az egyén! ), eleve nem lehetnek komolyabb betegségokozó tényezők.

  Ilyen ideális állapotban maga az emberi test is 8-10szer tovább él, mint a régi 3D-s félelemenergiák között. Öregség pedig gyakorlatilag nem létezik, még akkor sem, ha esetleg 900 éves is az illető. ( Ennek ellenére ha valaki úgy érzi, hogy elég tapasztalatot gyűjtött egy adott testben, akkor automatikusan le tudja vetni. )

  Így az az ingyenes szociális háló-modell, mely itt felvázolásra került – bármilyen jó szándékú is -, az alacsonyabb dimenzionalitása miatt hatástalan, mivel a régi embertípussal számol!

  15. Felzárkóztatás

  Egy fejlett galaktikus társadalomnak nem kell a saját tagjai közül senkit sem felzárkóztatnia, mivel mindannyian egyek. Ez az alapja a létezésüknek, azaz : csak akkor boldog és kiegyensúlyozott az egyén, ha mindenki boldog és kiegyensúlyozott, vagy megfordítva: csak akkor boldog és kiegyensúlyozott a társadalom, vagyis csak akkor mondhatja el, hogy fejlődik, ha minden egyes tagja az – ez evidencia ilyen fokon, tehát még rákérdezni is fölösleges erre, mert nem értenék a kérdést, olyan természetes ez a közeg nekik – ahogy nekünk a levegő.

  Ellenben felzárkóztatást nagyon is végeznek, más, alacsonyabb erkölcsi színvonalon élő bolygók lakosaival, pl. a Földdel, melynek szféráját nap mint nap felkeresik, hogy egyrészt segítsék az emberiség felemelkedését a Vízöntő-korszakba, másrészt megtisztítsák ezt a mérgezővé vált bolygót.

  A nyomdokaikban fog haladni hamarosan a földi emberiség is, mikor is szintén a felzárkóztatás nehéz és áldozatos munkáját fogja végezni nálánál fejletlenebb hitrendszerű kultúráknál.

  16. Új közösségi szemlélet

  Az új közösségi szemlélet az új tudati állapotból, ahogy ez fentebb már többször ki volt fejtve, magától következik. Viszont a pontok írója itt, a 16-nál is a régi tudati szemlélettel próbál új közösséget létre hozni – amely lehetetlen, hiszen akkor már évszázadokkal korábban létre jött volna, annyian kísérleteztek vele! De a 3D-s érzékszervekhez kötött ego mindaddig meg fogja akadályozni ezt, ameddig alapvetően az elkülönülésben ismeri fel az önazonosságát!

  Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy abban a pillanatban, mikor tudat kitágul, vagyis igazi kozmikus közösségi lény lesz, megszűnik minden geocentrikus szemlélte is, és mindig egyetemesen fog gondolkozni és érezni!

  A 16. pontban is javasolt alternatívák pedig sohasem valósulhatnak meg addig, még helyi, mikroközösségi szinten sem, ha az ember nem rendelkezik kozmikus egységtudattal! ( Mert valójában erről szól ez a híres jelszó : ’ gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan’ )

  17. Örök élettartamú termékek

  Abban a társadalomban, ahol nincs létharc, ahol nincs kizsákmányolás, ahol nem egy szűk bankárkaszt rángatja dróton az egész, általa nyomorba taszított emberiséget, ahol a hitrendszer alapja a szeretet, a bőség, a boldogság, a bölcsesség és az igaz tudás, mint mindenki számára elérhető értékek, ott természetesen mind az alapszükségletek, mind a tartós fogyasztási cikkek gyártásában 100%-ban a felhasználó érdeke lesz a legfőbb szempont.

  A nyersanyag-kitermeléstől a gyártáson keresztül, a felhasználóhoz jutáson át a hulladékfeldolgozásig minden fázisnak természeten egy körfolyamat része kell, hogy legyen.

  Ezt magasabb társadalmakban tökéletesen megoldották. Pl. a nyersanyag-kitermelést sohasem folytatnak saját lakott bolygójukon, mivel megbontanák a természet szépségének és harmóniájának egységét, hanem csakis lakatlan holdakon és aszteroidákon.

  A gyártás automatizált, olyképpen, hogy az adott termék gyártási paramétereit minden pillanatban meg lehet változtatni az egyéni igények szerint.

  A felhasználás tartós fogyasztási cikkeknél általában egy életre szól, de ez az élet általában 8-10szer hosszabb, mint a jelenlegi 3D-s földi élet.

  A hulladékfeldolgozás is tökéletes, mivel minden hulladékot azonnal atomjaira bontanak, és egy semleges nyersanyaggá állítanak össze, melyet a gyártásnál fel lehet használni. – Ez érvényes a lakóotthonok helyi szintű hulladék- és szennyvízfeldolgozására is, csak ott a természetbe vezetik vissza tökéletesen megtisztított változatban azokat az anyagokat ( víz, ásványok, növényi rostok stb. ), amit tőle elvettek.

  Ez a pont utal még a találmányokra is, melyeknek eltüntetése és a feltalálók tönkre tétele – a jelenlegi regnáló törvénytelen hatalom részéről – az emberiség elleni legnagyobb bűntettek közé sorolható.

  Ha viszont a Vízöntő-korszak alapértékei szerint járunk el, vagyis a társadalom minden területén a kreativitás lesz a legfontosabb érték, akkor a folyamatos újítások és a találmányok megszületése az élet – az egységben, harmóniában, boldogságban töltött élet magától értetődő következménye lesz.

  18. Újfajta közösségi biztonság

  Ez az a pont, amelynek javaslatai talán a legtávolabb állnak az új, egyetemes tudatú társadalom által megkövetelt szervezeti felépítéstől.

  A javaslatok ugyanis 100%-ban a régi tudatú emberre vannak szabva, aki még 3D-s félelemenergiákban él. Ráadásul ezt a pont majd’ szó szerint átvétele a Jobbik programjából, melynek inkább a konzervativizmushoz van köze, mint a zöld-szemlélethez.

  A konzervatív szemlélet pedig alapjában véve mindig is militarista volt, mert természetesnek vette/veszi, hogy az ifjúságot militáns módon kell nevelni, hogy „emberré váljon”.

  Az persze más kérdés, hogy ezt az évezredek óta tartó militarista hitrendszert, mely már százmilliók halálát okozta, aláásta a modern liberalizmus nihilizmusa, mely ( a konzervatívok által visszasírt ) a militáns, hős katonaifjúból gerinctelen plázamajmot faragott, aki már nem más, mint egy konzumidióta a multik kezében.

  Viszont a modern korunk elfajulására nem gyógyír egy régebbi korrupt ember-kép sem. A fejlett társadalmakban ugyanis nincs erőszak, ez teljesen kizárt, éppen létük alapját biztosító egység miatt. Ezért erőszakszervezetek sincsenek, mivel ez ellentmondana saját létüknek.

  De nincsenek bíróságok sem, ahol valami ismeretlen ember a magas pulpitusról ítélkezik feletted, úgy, hogy soha nem is ismert téged, és ezért nem is szerethet. Vagyis objektívan eleve nem tud megítélni.

  A szeretet törvénye ugyanis kizárja az ítélkezést – ahogy erre már minden nagy spirituális tanító is felhívta a figyelmet itt a Földön.

  Mégis, ha valakinek személyes problémája van, ott a Bölcsek Tanácsához fordulhat.

  A fejlett társadalmakban azonban vannak bizonyos segítő csoportok is, melyek a fentebb említett mindennapi szolgálat részét képezik. Őket mai földi fogalmakkal inkább katasztrófaelhárító-csapatnak lehetne fordítani, amely egyesíti a polgárőrséget, a tűzoltóságot és katasztrófa-elhárítást.

  19. Független szövetség

  Végül mindenből az következik, hogy végleg számoljunk le a régi emberkép által megkövetelt régi világképpel! Mégpedig radikálisan! Az Új Társadalomban ugyanis nem lesznek határok! – Ez teljesen kizárt. Ahogy nemzetek sem lesznek. Mivel az Egység-tudat bolygói-egységtudatot is jelent – első fokon.

  Mert másképp hogyan is lehetne bevezetni bármilyen radikális társadalomjobbító intézkedést?

  Hagyná ezt a világot irányító mai elit, amely szintén mindig globálisan gondolkodik?

  Mert ha hagyná, akkor már rég bevetették volna, hiszen az évszázadok során folyamatosan születtek ezekhez hasonló jobbító ötletek, de a földi társadalmak helyzete ennek ellenére évről évre rosszabb lett.

  A nacionalista nemzetállamok ötlete szintén az elit boszorkánykonyháiban született meg úgy 300 évvel ezelőtt, hogy megosszák az emberiség erőt, míg ezalatt az elit globálisan kifoszthassa a Földet.

  A globális, tudatosan megszervezett rontással szemben tehát csakis globális egységtudatot lehet szembeállítani – másképp sohasem jön el a várva várt szabadság pillanata, ezt jól jegyezzük meg!

  Az egységtudat pedig elő fogja hívna azokat a bölcs vezetőket, akik a Bölcsek Tanácsa keretében át fogják venni az egész bolygó vezetését.

  Úgy legyen!

 34. Kihátrálás intézményrendszerét lehetne megalkotni, amiben nem termelődhetne ki újabb és újabb elit. Adómmal és szavazatommal kihátrálhatok, ill. mögé állhatok a javaslatoknak. Ez a felület nem alkalmas a kihátrálás intézményrendszerét bemutatni, de egy egyszerű példát hagy mondjak. A hivatalban nagyon nem vagyok megelégedve x y munkájával, erre én, aki a fizetését biztosítja, adómmal kihátrálhatok a fizetése mögül. Vagy, rendőr nem intézkedik, hagyja, hogy vérig fajuljanak az események. Kihátrálhatok mögüle, nekem ilyen rendőr nem kell. Mehet haza.
  A lényeg, hogy azonnal tudjon az ember reagálni a történésekre.
  Ha valakit érdekel ez a rendszer, akkor szívesen írok róla hosszabban, ill. miként lehetne a rendszert működő formává gyúrni.

 35. Kiábrándító dolgot mondok.
  Az olaj nem fogy el.
  Azért nem, mert az ember még 7milliárdos tömegben is kevés ahhoz, hogy komolyabb változást okozzon a Föld ökoszisztémájában, vagy annyi “erőforrást” tudjon felhasználni, hogy az globálisan észrevehető legyen. Nagyon egoistának kell lenni ahhoz, hogy valaki azt higgye, az ember megváltoztathat a Földön bármit is. Akármennyire is nehéz belátni, az ember nem a világ közepe. Csak a felszínt kapargatja. Kiapadnak a jelenleg használt források, és felmegy az ára akár 3-4-szeresére is.
  Fel tudjátok fogni, hogy egy olajvállalatnak ez mekkora bevétel? Annyi, hogy abból bőven jut megvenni a technológiát, amivel 10-szer mélyebbre fúrnak, és tízszer annyit termelnek ki. És akkor az ember még mindig csak a felszínt kapargatja, fogalma sincs arról, hogy mi van a mélyben, vagy mi van odakint. Elméleteket gyártani lehet.
  Globális felmelegedés, szűkös erőforrások. Nahát, ezen csak a globális állam segíthet! Nem igaz, hogy ez senkinek nem gyanús…
  Még szerencse, hogy a háttérben más erők is működnek. Tudniillik az lenne roppant kínos, ha az ember jelenlegi primitív állapotában bolygókormányt hozna létre. Ne adja az ég!

 36. Azoknak, akik annyira akarják azt a globális kormányzatot:
  Az ember szellemi kapacitása azt sem teszi lehetővé, hogy egy várost működőképesre megszervezzen, nemhogy még egy országot. Elég körbenézni. Persze, valószínű, hogy ha egyszerre ezer különböző dolgot nem tud figyelembe venni mert nem elég kiterjedt a tudata, akkor majd a huszonnyolcmillió különböző tényezőt össze tudja hangolni. És akkor még csak a gazdaságról van szó.
  Ameddig a világot akarja valaki megváltoztatni, és nem saját magát, addig nem lesz változás.
  Lehet globális államot építeni. Még sikerülhet is átmenetileg.
  De fel fog bomlani több pólusra.
  Csoportok szerveződnek majd és lázadni fognak ellene.
  Azért, mert rosszul fog működni. Mert olyanok akarnak hirtelen többváltozós egyenletben gondolkodni, akik a nagy rohanásban nem tanultak meg tízig számolni.

 37. #49 írta: Tamás

  A börtönbolygóig (1), meg a dimenzióváltásig (2)olvastam.
  Látom, te is jártál a Libriben, és elolvastad a New Age polcról a könyveket.
  1: Ahhoz előbb olyan gazdaság is kellene, aminek nem megterhelő felküldeni napi többezer rakományt. Jelenleg egy nemzetközi űrállomás üzemeltetése is megterhelő, mert az ember nem tud jobb gazdasági szerkezete kitalálni, az ufók meg nem mondják meg, mert akkor az ember nevezetű vírus szétterjedne a világegyetemben.
  2: 2012-ben nagyon meg fogsz lepődni, mikor fényes átlényegülés helyett megkapod a behívót sorkatonai szolgálatra, és szembesülsz vele, hogy bizony ittmaradtál a harmadik dimenzióban.

 38. N Gábor, majd akkor fogok részletesen válaszolni Neked, ha veszed a fáradságot, és elolvastad a mind a 19. pontra írt magyarázataimat! Mivel abban minden lényeges benne van, ami a nem-hagyományos jövőalternatívákra vonatkozik!

  De előre megjegyzem, hogy gondolkodásod még nagyon geocentrikus, mivel érzelmileg nagyon a 3D-hez kötődsz, azért hoztál fel eddig ilyen gyerekes érveket. – Próbálj kilépni a szokásos main stream, egyenirányított gondolkozásból!

  Üdv : Tamás

 39. Ez itt mind szép és jó…….
  De!!!!!!!!!
  Emberek,ez itt még nem a menyország!!!!!!!!!!!!!

  Egyetlen megoldás:
  Magyarország megtérése!

 40. Két kérdésem lenne csak. A válaszok nélkül ez mind csak újabb rizsa, parasztvakítás.. De nem fej-fül vakargatós kidumálós kisregényt szeretnék. Szépen, ugyanilyen pontokba.
  Szóval.
  1. Miből?
  2. Hogyan?
  És ezt mind a 19-pontra kérném szépen ha lehet.
  Mentő kérdés?
  Ki fogja megcsinálni?
  Nem dumálni róla, hanem odaállni két kézzel. (?)

 41. […] született egy másik szabály is. Sebaj – gondoltam -, ettől még lehet népszerűsíteni a 19 pontot. Március 8-án volt a 7 döntőbe jutott nagy megmérettetése a Merlin színházban. Elmentem, […]

 42. Nem kellene a kapitalizmust tovább életben tartani, amikor úgy is megszűnik. Az egész amúgy is az alapszabályokat sérti, tehát nem fogják engedni. El sem jut addig az állapotig, hogy egyáltalán ténylegesen beszéljünk róla.
  Ez tényleg parasztvakítás. Készítsd fel magad az új rendszerre, ha megéled. Vidd át az igazi értékeket, amit a mesterek tanítottak neked, hisz azzal vagy most több, mint voltál 5-6 ezer évvel ezelőtt. Minden mást, lehet pótolni.

Vélemény, hozzászólás?

Kérjükjelentkezz be hogy megírhasd véleményed!

FEL