Emberiség.hu 99 pont – Egy élhetőbb világ alternatívája
53219
post-template-default,single,single-post,postid-53219,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1400,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Emberiség.hu 99 pont – Egy élhetőbb világ alternatívája

Emberiség.hu 99 pont – Egy élhetőbb világ alternatívája

Közelednek a 2018-as választások, a 2011-ben megalkotott 19 pont 2013-ban 99-re bővült, de azóta semmi nem valósult meg belőle, 2018-ban még ugyanúgy aktuális.

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon a jelenlegi morális-, gazdasági-, erkölcsi válságból miféle kiút lenne lehetséges. Én 99 pontban fogalmaztam meg az elképzeléseimet, amely az élet valamennyi területét lefedik.

1. Állam, megyerendszer, önkormányzatok, közigazgatás, közszolgáltatás, igazságszolgáltatás, demokrácia, pártok, (nép-)képviselet, belpolitika

1. Felülvizsgálnád-e a jelenlegi államforma létrejöttének törvényszerűségét?

2. Átalakítanád-e a jelenlegi Országgyűlést kétkamarás parlamentre, amely egyik részében a területi képviselők (nem pártok jelöltjei), másik részében a civil szervezetek, szakmai szervezetek, határon túli magyarok, magyarországi kisebbségek kapnának képviseletet?

3. Eltörölnéd-e a képviselők mentelmi jogát?

4. Megszüntetnéd-e az országgyűlési képviselők minden egyéb tevékenységének lehetőségét, amely elvonja a figyelmüket hivatali dolgaiktól (álláshalmozás, stb.)?

5. Támogatnád-e, hogy a szaktárcák irányítása és működése ne pártpolitikai, hanem szigorúan széleskörű szakmai alapokon nyugodjék? Pontosabban: a szaktárcák vezetését és követendő irányvonalát nem a kormány határozná meg, hanem az adott terület szervezetei maguk közül választanának vezetőket, maguk határoznák meg az irányvonalat, és nyújtanák be a képviselőknek elbírálásra.

6. Támogatnád-e a közintézmények (minisztériumok, kórházak, iskolák, stb.) teljes körű átláthatóságát minden téren, valamennyi pénzügyi és egyéb döntés közérthető megjelenítését az Interneten?

7. Támogatnád-e a valamennyi korábbi titkosítás szigorú átvizsgálását és esetleges feloldását közbeszerzések, privatizációk, stb. terén?

8. Támogatnád-e az áttérést a képviseleti demokráciáról a közvetlen, részvételi demokráciára? Népszavazás intézményének kiszélesítésével és folyamatos alkalmazásával, az e-demokrácia folyamatos bevezetésével.

9. Támogatnád-e, hogy kidolgozzuk a súlyozott szavazati arányok bevezetését? Magyarázat: Adott kérdésekben az állampolgárok egy-egy szavazatának értéke 0,1-től 10-ig terjedne attól függően, hogy milyen az iskolai képzettsége, illetve adott kérdéskörben rendelkezik-e alkalmassági vizsgával, vagy bizonyította-e tájékozottságát.

10. Támogatnád-e, hogy a pártok és pártalapítványok támogatása kikerüljön a központi költségvetésből, azok finanszírozása kizárólag a párt tagsága révén történjen?

11. Támogatnál-e komoly intézkedéseket a független (pártoktól, munkaadóktól, kormánytól) szakszervezetek megerősítésének érdekében a valós munkavállalói érdekek szem előtt tartásával?

12. Támogatnád-e az elmúlt 20 évben szerzett magyar állampolgárságok felülvizsgálatát?

13. Támogatnád-e olyan törvény megalkotását, miszerint kettős állampolgárok ne lehessenek országgyűlési képviselők (kivétel a nemzeti kisebbségek képviselői)?

14. Támogatnád-e, hogy az országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az országgyűlési képviselőknek, azok közvetlen hozzátartozóinak, családtagjainak tilos legyen külföldi bankszámlával rendelkezniük, tilos legyen külföldi bankokban értéktárgyakat őrizniük, valamint ne rendelkezhessenek más országok értékpapírjaival sem?

15. Támogatnád-e új alkotmány és új alaptörvény létrehozását az állampolgárok teljes bevonásával (Izland és Svájc mintájára)?

16. Támogatnád-e az elmúlt rendszer (1989 előtti és utáni) politikusai, politikai funkcionáriusai és azok leszármazottai közéleti szerepvállalásának felülvizsgálatát?

17. Támogatnád-e az önkormányzatok önállóságát (a lehető legtöbb döntés helyben szülessen meg) a széleskörű önrendelkezés elveit figyelembe véve?

18. Támogatnád-e (nemzetbiztonsági kockázatok figyelembevételével) egy egységes nemzeti vagyonleltár (ingatlanok, ipar, energetika, környezet, mezőgazdaság) elkészítését és nyilvánosságra hozatalát?

 

2. Gazdaság: ipar, adó, pénzügy és bankrendszer, foglalkoztatás, energetika, közlekedés

19. Támogatnád-e, hogy a magyarországi külföldi tulajdonok (minden területen: ingatlanok, cégek, földterületek, stb.) Internet történő nyilvánosságra hozatalát?

20. Támogatnád-e a földterületek, ipari létesítmények, üzemek elsősorban közösség- és nemzetbarát új működtetés-szabályozásának kidolgozását?

21. Támogatnád-e egy országos érték-térkép elkészítését? Magyarázat: Pázmánd mintájára – ahol pontos felmérés készült arról, ki mihez ért, mit dolgozna szívesen, milyen önkéntes tevékenységre hajlandó a közösségért, és mindehhez milyen tudással és erőforrásokkal rendelkezik.

22. Tennél-e törekvéseket arra vonatkozóan, hogy hazai üzemek, gyárak újra működni kezdjenek lehetőleg hazai közösségi tulajdonban

23. Támogatnál-e olyan törvényeket, amelyek többségi állami tulajdonba helyeznék az energia-cégeket, élelmiszer-ipari termelést és cégeket, valamint a telekommunikációs ágazatokat?

24. Civil szervezetek bevonásával és támogatásával támogatnál-e széleskörű országos programot a lemaradt rétegek felzárkóztatása érdekében?

25. Támogatnál-e olyan lobbi-törvényt, amely lehetővé tenné szűk érdekcsoportok és képviselőik szankcionálását abban az esetben, ha az a széles közösség érdekeivel ellentétesen történik?

26. Ösztönöznél-e olyan rendelkezéseket, amelyek támogatják az önkéntes tevékenységek megerősödését előnyökhöz történő juttatással, valamint új kaláka-törvény megalkotásával?

27. Támogatnád-e az alanyi jogon járó juttatások rendszerének kidolgozását a jogok és kötelezettségek arányának figyelembevételével? Magyarázat: alanyi jogon járó otthon, energia, élelmiszer, tömegkommunikáció, szociális ellátás, oktatás területeken.

28. Támogatnál-e komoly lépéseket a készpénz forgalom visszaszorítására, az elektronikus fizetőeszköz bevezetésére a bűncselekmények és korrupció visszaszorításának érdekében egy új, közösségi bankrendszeren belül?

29. Támogatnád-e a létrehozását 100 százalékban magyar, közösségi tulajdonú banknak és bankrendszernek, nemzetközi érdekektől független hazai fizetőeszközzel?

30. Támogatnád-e kettős pénzrendszer kialakítását svájci mintára, amely a jövőben védené a hazai gazdaságot a nemzetközi válságok hatásaitól?

31. Támogatnál-e olyan törvényeket, amelyek visszaszorítanák a gátlástalan profit szemléletet a gazdaságban a közösségi értékek és az erőforrás alapú gazdaságra való fokozatos áttérés jegyében?

32. Támogatnál-e megoldási javaslatokat a világot fenyegető, úgynevezett technológiai munkanélküliség orvoslásának tekintetében?

33. Támogatnál-e hazai kezdeményezéseket, amelyek visszaszorítják a magyar gazdaságban túlzott mértékben jelenlévő külföldi monopóliumoknak való kiszolgáltatottságot? Például hazai, állami tulajdonú áruházlánc felfejlesztésével.

34. Támogatnál-e olyan adórendszert, amelyben a munka megadóztatása folyamatosan csökkenhetne, majd eltűnhetne?

35. Támogatnál-e olyan többszintű adórendszert, amelyben az adónál az alapvető élelmiszerek és fogyasztási cikkek adója nagyon alacsony, a luxus fogyasztási cikkek, és káros termékek (cigaretta, bizonyos alkoholfajták) adótartalma pedig magas lenne?

36. Támogatnád-e a tömegközlekedés rendszerének átalakítását észtországi mintára? Magyarázat: Tallinban 2013. január 1-től a talliniak számára ingyenes a tömegközlekedés, a tanulók számára pedig az egész országban.

37. Támogatnál-e meghatározó lépéseket a vasúti- és vízi személy- és áruszállítás fejlesztése érdekében?

38. Támogatnád-e magyar ötletbank létrehozását állami támogatással és felügyelettel, amely nem gátolná, hanem ösztönözné a hazai találmányok megvalósítását, és megóvná őket a multinacionális ellenérdekeltségekkel szemben?

 

3. Vidék, föld, élelmiszerellátás, vízgazdálkodás, természet- és környezetvédelem, állat- és növényvédelem

39. Támogatnál-e olyan törvényjavaslatokat, amelyek előnyben részesítik a hosszú élettartamú, környezetbarát és újrahasznosítható termékek előállítását és forgalmazását szemben a rövid élettartamú, környezetszennyező termékekkel?

40. Támogatnád-e a az államadósság újratárgyalásának kérdését a nemzetközi szervezetekkel?

41. Támogatnád-e a hazai földterületek tulajdonát, bérleti jogát és használatát meghatározó törvények újraszabályozását a közösségi érdekek mentén, a szűk gazdasági csoportok érdekeinek visszaszorításával?

42. Támogatnád-e a megújuló energiákra való áttérés állami támogatásának és ösztönzésének rendszerét különösen a családi otthonokra való tekintettel? (nagy hálózatoktól független települések, otthonok, közintézmények önellátóan)

43. Támogatnád-e Magyarország teljes energia-függetlenségre való törekvését hazai lehetőségek fejlesztésével (geotermikus hőenergia, magyar gázmezők feltárása, stb.)?

44. Támogatnál-e olyan állami beruházásokat, amelyek új csatorna-, öntöző-, víztározó és esővíz-gyűjtő rendszerek kialakítását célozná meg?

45. Támogatnád-e a kis- és családi gazdaságok fejlesztését, alakulását a multi érdekekkel és az oligarchák érdekeivel szemben?

46. Támogatnád-e országos méretekben a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást az illegális hulladéklerakás szigorításával?

47. Megtiltanád-e a veszélyes hulladékok Magyarországra történő szállításának lehetőségét?

48. Támogatnád-e állami program indítását háztáji állatok tenyésztésére és tartására, kiskertek létesítésére?

49. Támogatnál-e állami felvásárlói és értékesítési hálózatot hazai mezőgazdasági- és hús-termékek részére?

50. Támogatnád-e a magyar földhivatalok modernizálását a műholdas digitalizálás és nyilvántartás, valamint a széles körű betekinthetőség (Interneten való közzététel) tekintetében?

51. Támogatnál-e állami programot az őshonos hazai állat- és növényfajták védelmének és tenyésztésének, termesztésének érdekében?

52. Támogatnál-e állami programot a természetes gyógynövények termesztésére?

53. Támogatnád-e a bizonyíthatóan káros hatású génmódosított állatok, növények és az ezekből előállított élelmiszerek forgalmazásának tiltását Magyarországon?

54. Támogatnád-e egy, az oroszországihoz hasonló egy család – egy hektár program beindítását, amely ösztönözné és lehetőséget kínálna az emberek földhöz jutását?

 

4. Egészségügy, szociális háló, idősgondozós, közösségek

55. Támogatnál-e egy teljes körű, országos egészségügyi felmérést, amely alapján képet kaphatnánk a teljes lakosság egészségügyi és mentális állapotáról?

56. Támogatnál-e újraszabályozást, és adott esetben visszaállítást a rend- és életvédelmi dolgozók nyugdíjkorhatárának kérdésében a betöltött feladatkörök figyelembevételével?

57. Kiemelt feladatként kezelnéd-e a rend-és életvédelmi dolgozók bérezésének és juttatásainak nagy arányú emelését?

58. Támogatnál-e olyan törvényeket, amelyek a gyógyszer lobbi és gyógyszerreklámok visszaszorítását célozza a médiában, és állami program indítását a természetes gyógymódok ösztönzésének érdekében?

59. Támogatnál-e olyan állami támogatási rendszert, amely ösztönzést nyújt a családon belüli nyugdíjas gondoskodás érdekében?

60. Támogatnál-e olyan törvényeket, amelyek értelmében a lakott családi otthonok nem képezhetnék jelzálog tárgyát, és lakott családi otthonból nem lehetne utcára tenni embereket?

61. Arányba állítanád-e a kötelezettségeket a támogatások mértékével, megszüntetve ezzel a feltétel nélküli segélyezéseket?

62. Támogatnál-e állami kezdeményezést az egyéni csődintézmény bevezetésére (Ausztria mintájára)?

63. Támogatnád-e a széleskörű foglalkoztatás választható rendszerét a kényszermegoldások kiküszöbölésével (közmunka-program gyökeres megváltoztatása)?

64. Támogatnád-e a családosok és nagycsaládosok munkaidejének csökkentését megfelelő kompenzálással annak érdekében, hogy a család több időt tölthessen együtt?

65. Támogatnál-e olyan törvényt, amely szigorú követelményekkel a főállású anya mellett elismerné a főállású család intézményét?

66. Támogatnád-e (akár népszavazással) egy új prostitúciós törvény megalkotását, valamit a New Yorki egyezményből való kilépést annak érdekében, hogy a prostitúció legális tevékenység legyen, ezáltal adóztatható, ellenőrizhető és kivonható a bűnözői érdekkörök alól?

 

5. Oktatás, ifjúság, jövőkép, sport

67. Támogatnád-e az államilag szabályozott oktatási rendszer kvótáit annak érdekében, hogy megszűnjön a túlképzés bizonyos területeken, amely egyébként munkanélküliséghez vezet, illetve ösztönözné-e a hiányszakmák feltöltését?

68. Támogatnád-e olyan oktatási rendszer kidolgozását, amely elemi-, közép- és felsőoktatási szinten az elméletről a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt?

69. Ingyenessé tennéd-e teljes körűen az oktatást az első használható szakma megszerzéséig?

70. Támogatnál-e állami programot a pedagógusi életpálya megbecsülése érdekében mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben?

71. Támogatnál-e ösztönzési programot alkotóművészek támogatására, és új művésztelepek, művészeti központok létrehozására?

72. Támogatnál-e államilag támogatott rendszert a fiatalok sportolásának ösztönzésére a tömegsport-lehetőségek felélesztésével?

73. Támogatnál-e olyan rendszert, amely ösztönözné a fiatalok külföldön történő tapasztalatszerzését oktatás és munka terén annak itthoni kamatoztatásával?

74. Támogatnád-e az államilag felügyelt bentlakásos iskolák rendszerének fejlesztését az elmaradott rétegek oktatásának hatékonysága érdekében?

 

6. Hon- és polgári védelem, rendfenntartás, katasztrófavédelem

75. Támogatnád-e a felülvizsgálatot hazánk szerepvállalását illetően a NATO-ban, akár népszavazás kiírásával?

76. Támogatnád-e hazánk semlegességre való törekvését Ausztria és Svájc mintájára?

77. Támogatnád-e a Magyar Honvédség profi létszámának bővítését és tartalékos állomány létrehozását (Svájc mintájára)?

78. Támogatnál-e egy támogató és ösztönző rendszert a polgári védelmi és honvédelmi szolgálat fejlesztése érdekében?

79. Támogatnád-e a tiltását magyar katonák külföldön történő bevetését illetően (kivéve bizonyos esetekben egészségügyi vagy humanitárius érdekek esetén)?

80. Támogatnád-e önellátó börtönök létrehozását?

 

7. Külügyek, határon túli magyarok, magyarországi külföldiek, kisebbségek

81. Támogatnád-e a rendőrség és igazságszolgáltatás olyan rendszerét, amely garantálja e szervezetek teljes politikai függetlenségét?

82. Támogatnád-e egy újfajta kötelező katonai/polgári védelmi szolgálat bevezetését, illetve erről szóló népszavazás kiírását? (a szolgálat alatt a fiatalok a társadalom számára hasznos tevékenységeket sajátítanának el elsősorban: árvízvédelem, katasztrófa-védelem, honvédelem, építések, stb.)

83. Támogatnád-e az elmúlt évtizedekben kötött, és még ma is hatályos nemzetközi szerződések felülvizsgálatát?

84. Támogatnál-e népszavazást Magyarország további EU-s tagságának kérdéséről?

85. Támogatnád-e egy új alapokon nyugvó együttműködési szerződéskör kialakítását valamennyi európai országgal – új Európai Közösség létrehozását?

86. Támogatnád-e egy magyarországi Európai Autonómia Központ létrehozását, amely a világ és Európa kisebbségeinek autonómia törekvéseit hivatott segíteni és koordinálni?

87. Támogatnál-e széleskörű társadalmi vitát a Magyarországon élő külföldiek itt tartózkodásának újraszabályozásáról?

88. Támogatnád-e egy Kárpát-medencei Együttműködési Minisztérium vagy hivatal létrehozását a környező országok képviseleteinek bevonásával, amely magasabb szintet képviselne a jelenlegi nagyköveti szintnél annak érdekében, hogy a környező országokkal sokkal szorosabb egységet alkossunk?

89. Támogatnád-e egy kisebbségügyi hivatal létrehozását, amely a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek érdekképviseletét és beilleszkedését hivatott szolgálni?

 

8. Kultúra, média, kommunikáció, egyházak, hagyomány, lakott környezetünk védelme, településrendezés, kulturális örökségünk védelme

90. Támogatnád-e egy gyökeresen új reklám- és médiatörvény megalkotását?

91. Szabályoznád-e a médiában megjelenő érték- és tudatromboló, vagy éppen ellenkezőleg, érték- és tudatépítő tartalmakat szankcionálással, illetve támogatással?

92. Támogatnád-e egy folyamatosan változó tagságú, nyugdíjas diplomásokból, önkéntesekből álló, országos, független, sok tagból álló médiafelügyeleti hálózat létrehozását?

93. Támogatnál-e olyan törvényt, amely a közszolgálati médiumok teljes függetlenségét szabályozzák, hogy azok ne legyenek kitéve semmilyen hatalmi, vagy gazdasági érdekcsoport befolyásának?

94. Támogatnád-e a közszolgálati médiákból a tőke-érdekeltségének kizárását, illetve szigorúbb szabályozását a kereskedelmi médiák közszolgálati műsorainak?

95. Támogatnád-e a külföldi tulajdonban lévő médiumok szigorúbb adóztatását, szigorúbb felügyeletét?

96. Támogatnád-e a hazai, elsősorban közösségi irányítás alatt álló médiumok létrejöttét?

97. Támogatnád-e egy közösségi tulajdonban lévő, hazai közösségi oldal létrehozását és használatának ösztönzését (a facebook és a youtube ötvözetét, amely nem a külföldi tulajdonosok, hanem a hazai felhasználók számára jelentenek előnyt és nem magánkézben vannak)?

98. Támogatnád-e a megvalósítását a hazai teljes körű lefedettséget biztosító, ingyenes wi-fi hálózat létrehozásának Észtország mintájára?

99. Támogatnád-e civil szervezetek bevonásával működő felzárkóztató programot annak érdekében, hogy a hazai Internet használók köre 100 százalékos legyen?

bg71
info@emberiseg.hu