ELFELEJTETTED ADATAIDAT?

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Általános célok:

– ismeretterjesztéssel, hagyományőrzéssel kapcsolatos filmek, műsorok, előadások, rendezvények, események elkészítése, megszervezése, és azok széleskörű publikálása
– testi-lelki életmóddal, külső és belső harmóniával, önismerettel, valamint a személyiség-fejlesztés különböző módszereivel kapcsolatos ismeretterjesztés
– oktató, bemutató, szellemi fejlesztő-, és gyakorlati központ(ok) létrehozása
– környezet-, és természet megóvása az eljövendő nemzedék számára, a környezetvédelem támogatása, környezettudatos életvitellel, társadalmi fejlődéssel, önellátó gazdálkodással, megújuló energiákkal kapcsolatos ismeretek felkutatása és átadása
– önellátó közösségek létrejöttének elősegítése, a már létrejöttek támogatása, bemutatása, egymással történő összekapcsolása, önellátó klubok támogatása
– a folyamatos társadalmi változások és azok lehetőségeinek bemutatása aktív részvétellel
– hazai és határon túli hagyományok és kultúrák támogatása és ápolása
– tudományos tevékenység, kutatás végzése és támogatása
– más alapítványok és egyesületek munkájának támogatása

Konkrét célok:

Az alapítvány saját eszközeivel hoz létre ismeretterjesztő filmeket, műsorokat, riportokat. Rögzít előadásokat, rendezvényeket, és azokat széles körben publikálja az Internet és egyéb lehetőségeken keresztül (DVD-n, rendezvényeken való megjelenésen keresztül, stb.). Ennek érdekében cél, hogy erre alkalmas saját központtal és eszközökkel rendelkezzen.
Ezen eszközök és lehetőségek segítségével más alapítványok és egyesületek, szerveződések, csoportok munkáját is folyamatosan támogatja, számukra megjelenést, publikálási lehetőséget biztosít, támogatja őket céljaik elérésében.
Cél egy vagy több komplex központ létrehozása, amely alkalmas oktatásra, bemutatókra, rendezvények lebonyolítására, és az általános célokban megfogalmazott elképzelések megvalósítására. Ezen központokban egyaránt lehetőséget biztosít gyermekeknek és felnőtteknek, kisebbségeknek, hátrányos helyzetűeknek a részvételre, megjelenésre.
Tudományos kutatást támogat és végez az egészségmegőrzés és a képességfejlesztés érdekében.
A határon inneni és túli magyar és egyéb kultúrák, hagyományok ápolása és értékeinek védelme érdekében partner szervezetek segítésével kölcsönös csere kapcsolatokat alakít ki.

AZ ALAPÍTVÁNY FELADATAI

l.) Az alapítvány a céljainak megfelelő az 1997. évi CLVI. Törvény szerint közhasznú tevékenységnek minősülő alábbi közfeladatokat látja el, amelyekről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály szerint állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodni.

– ismeretterjesztés saját produktumok (filmek, kiadványok, stb.) és rendezvények segítségével
– egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
– tudományos tevékenység, kutatás
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
– nevelés és oktatás (1993. évi LXXIX. tv. 2. § (3), 3. § (2), 20. § a. pont)
– képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1990. LXV. tv. 8.§)
– környezetvédelem, (1995. évi LIII. tv. 10. §, 12. §, 38. §, 46. §, 56. §)
– határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
– kapcsolattartás a világban élő magyarok szervezeteivel (90/1992.(V.29.) Korm. r . 5.§ a) pont)

2.) Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alábbi alapvető feladatokat hajtja végre:

a.) felkutatja és összegyűjti a lehetőségeket és forrásokat az alapítvány folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmények, azok működési feltételeinek és fenntartásának megteremtéséhez, valamint támogatja egyéb szervezetek működését
b.) ismeretterjesztő és szakmai előadásokat, előadássorozatokat és egyéb rendezvényeket szervez és bonyolít le
c.) filmfelvételeket készít, gyárt, előadásokat, rendezvényeket rögzít és publikál a lehető legszélesebb körben
d.) saját központot (központokat) hoz létre, amely(ek) összevontan, egy helyen segíti(k) az általános célokban megfogalmazottak megvalósulását
e.) kapcsolatot tart és együttműködik a magyarországi és külföldi hasonló célú intézményekkel és csoportokkal

Az Életért, a Földért, az Egészségért Alapítvány
(adószám: 18760307-1-14, cégjegyzékszám: PK.20.423/1994/22/I)
bankszámlaszáma és nemzetközi számlaszáma:

Buda Takarékszövetkezeti Hitelintézet 58300127 12100217
IBAN 5830-0127-1210-0217-0000-0000

 

Share and Enjoy

FEL